Azınlık Nedir?

Her toplum, çeşitli tarihsel sebeplerle etnik köken, din veya dil bakımından az ya da çok farklı grupları bünyesinde barındırır ve bu anlamda hiçbir toplum homojen değildir. Çoğunluk nüfusuna göre azınlık olan grupların kendilerini yalnız ve korunmasız hissetmeleri, zamanla özel himaye talep etmelerine ve azınlık hakları kavramının doğmasına sebep olmuştur, denilebilir. Ancak mikro milliyetçiliklerin güçlendiği ve

Anatomi Serisi 12 Nisan 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış