Müslüman-Yahudi İlişkileri

 • Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  “Sorun Psikolojik Değil, İsrail Hükûmeti”

  İsrail’in politikalarına yönelik şiddetli eleştirileriyle dikkat çeken Amerikalı siyaset bilimci Norman Finkelstein, Müslüman Yahudi ilişkilerinde hâlâ belirleyiciliğini koruyan Orta Doğu sorununa yönelik sorularımızı yanıtladı.

  Meltem Kural
 • Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  Antisemitizm ve İslamofobi: Empoze Edilmiş Topluluk Kimlikleri

  Azınlıklar hakkındaki kalıp yargılar arasında benzerlikler var mıdır? 20. yüzyılın başında Yahudileri toptan tanımlamakta kullanılan bazı ön yargıların temelini oluşturan mekanizmalar, 21. yüzyılın başında Müslümanlar için de kullanılıyor mu? Bu sorular, Norveç’te bu günlerde süregelen İslam karşıtı tartışmalar ile 20. yüzyılın başındaki antisemitik metinlerin karşılaştırılmasının da temelini oluşturuyor.

  Cora Alexa DøvIng
 • Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  “Güvenin Olmadığı Bir Ortamda Barış Nasıl Sağlanır?”

  Etnik Uzlaşma Vakfı (FFEU-Foundation for Ethnic Understanding) Kurucusu ve Başkanı Musevi Din Adamı Marc Schneier, Müslüman-Yahudi ilişkileri ve Orta Doğu’da aşılamayan sorunların bugünkü ilişkilere etkisi gibi konulara dair sorularımızı yanıtladı.

  Ömer Öksüz
 • Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  Tarihsel Tecrübelerden Öğrenilebilecekler

  Yahudilerin, Hristiyan dünyasında edindikleri kötü tecrübelere kıyasla İslam dünyasında yüzyıllar boyunca daha huzurlu yaşadıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Fakat bunun dışında tarihten bir örnek vardır ki, o da Müslüman ve Yahudilerin bir arada yaşamının en billur örneklerinden biri olan bir filozoftur. Batılılarca Maimonides, İbranice Rabbi Moşe ben Maymon ya da İslam dünyasındaki ismiyle İbn Meymun olarak bilinen bu filozof, iki dinin etkileşiminin meyvelerini ortaya koyması bakımından da manidardır.

  İlknur Küçük
 • Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  Geçmişte ve Günümüzde Müslüman ve Yahudi İlişkileri

  Yunan ve Yahudi kültürü arasında gerçekleşen etkileşimden izler taşıyan Hristiyanlığın aksine, Yahudilik, tarihî olarak büyük oranda kendi semitik köklerindeki dünya görüşüne bağlı kalmıştır ve dinin temel alanlardaki görünüşü, yapısı, hukuku ve uygulamaları açısından İslam’a oldukça benzemektedir. İki inancın da merkezinde adil ve merhametli olarak tasavvur edilen ve toplumların yararı için bu değerlerle örtüşen bir yaşamı vahyeden Tanrı’nın birliği ve üstünlüğü fikri üzerine her türlü pazarlığı kesinkes reddeden tektanrıcı bir etik vizyonu bulunmaktadır.

  David Rosen
 • Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  “Antisemitizm Tarihimizin Parçası Değil, Bundan Sonra da Olmamalı”

  FFEU temsilcisi Moussa Al-Hassan Diaw ile Müslüman Yahudi ilişkilerinin Avrupa’da azınlık durumunda bulunan her iki dinin mensupları için sağlayabileceği katkılar üzerine konuştuk.

  admin
 • Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  Bitmeyen Asimilasyon ve Avrupa’nın Ehlileştirme Hevesi

  Uyum, asimilasyon ve azınlık hakları: Bu kavramlar, Avrupa’daki Müslümanlar için yeni tartışılmaya başlanan kavramlar değil. Bununla birlikte, Avrupa’nın “daimi” yabancıları olarak hemen her dönemde toplum dışında yaşamak zorunda bırakılmış Yahudiler için, geçmişte sıkça tartışılmış olan asimilasyon, Avrupa’da azınlık konumunda yaşayan Müslümanlar için önemli bir örneklik teşkil ediyor. Zira azınlık konumundaki her iki dinî topluluğa yönelik ehlileştirme politikaları benzer özellikler taşıyor.

  Rümeysa Aydın
 • Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  “Nefret Suçlarını Kınamadaki Ortak Çaba Önemli”

  Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Birliği tarafından ırkçılık ve zenofobi gibi alanları takip etmesi için oluşturulan bir uzmanlar komisyonu. Kurumun İslamofobi alanındaki önde gelen uzmanlarından Henri Nickels, İslamofobi ve antisemitizme dair sorularımızı yanıtladı.

  Rahime Söylemez

HABER BÜLTENİ

Perspektif’in içeriklerinden haberdar olmak için kayıt olun

Hakkımızda

Avrupa’ya işçi göçü yarım asrı ardında bırakırken Müslümanlar da bulundukları ülkelerde kalıcı hâle geldiler. Bu durum “vatan”, “aidiyet”, “İslam” ve “Avrupa” gibi birçok kavramın çift taraflı olarak sorgulanmasına neden oldu. Avrupa’da yerleşik bir Müslüman cemaatin oluşması, hem yerleşik kültür ve siyasi düzen için, hem de Müslümanlar için yeni sorulara da kapı araladı.

YAZININ DEVAMI
Gizlilik Sözleşmesi | Şartlar & Koşullar