Hakkımızda

Avrupa’ya işçi göçü yarım asrı ardında bırakırken Müslümanlar da bulundukları ülkelerde kalıcı hâle geldiler. Bu durum “vatan”, “aidiyet”, “İslam” ve “Avrupa” gibi birçok kavramın çift taraflı olarak sorgulanmasına neden oldu. Avrupa’da yerleşik bir Müslüman cemaatin oluşması, hem yerleşik kültür ve siyasi düzen için, hem de Müslümanlar için yeni sorulara da kapı araladı.

Avrupa’da İslam ve Müslümanlara dair tartışma paralel toplumlar, zorunlu evlilikler ve namus cinayetlerinden başörtüsü ve minare yasakları ile sünnet tartışmalarına kadar uzadı. Bu alana bir de radikalleşme senaryoları üzerinden İslami cemiyetlerin denetim altına alınması, Müslüman karşıtı ırkçılığın artması ve “uyum”dan genellikle “asimilasyon”un anlaşılması eklenince çok etmenli karmaşık bir yapı dikkat çekiyor.

Öte yandan bu tartışmada iki uç taraf söz konusu: Birincisi, Müslümanları homojen bir grup olarak algılayıp onları kendisine antitez olarak gören, Müslümanların ve Türklerin ırk olarak daha az değerli olduğuna inanan bir “Avrupa” tasavvuru. İkincisi ise Avrupa’yı bütünüyle ahlaksız, materyalist ve kapitalist “öteki” olarak düşünen bir “İslam” tasavvuru. Her iki uç da sadece “kendisi” ile ilgilendiği ve “öteki”ne tepkisellikten kurtulamadığı için aynı derecede verimsiz.

Perspektif Dergisi alternatifler arasında sadece bu iki aşırı, reddedici ve dışlayıcı görüşün bulunmadığını söyleyen bir dergi. Bu nedenle de Perspektif, çok kültürlü bir toplumsal birlikteliğin zenginleştirici etkisine inanan, azınlıkların siyasi ve toplumsal katılımını teşvik eden bir dergi olarak okuyucularıyla buluşuyor her ay.

Perspektif, Avrupa’da İslam ve Müslümanlara dair tartışmayı Türkçe olarak şekillendirirken üç kitleye sesleniyor: İslam’a dair tartışmanın tahakküm edici dilinin oluşturduğu hayal kırıklığını dile getirerek Müslümanlara; bu meselelerin Avrupa siyasetindeki karşılığını ele alarak siyasilere ve geliştirdiği “içten bakışla” Türkçe konuşan tüm okurlara!

1995 yılından bu yana Avrupa’da Türkçe yayın yapan en önemli basılı yayın organlarından biri olan Perspektif, 12.500’lük tirajıyla her ay okuyucularına Avrupa’da İslam ve Müslümanlara dair meselelerin kesitini sunuyor ve Türkçe okurları, Avrupa gündemine doğru Perspektif’ten bakmaya davet ediyor.