DOSYA

 • 281. Sayı

  "Aşırı Sağın Gölgesinde AP Seçimleri"

  Avrupa’da seçmenler Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni üyelerini seçmek üzere 23 ve 26 Mayıs tarihleri arasında sandık başına gidecek. Anketler aşırı sağ partilerin bu seçimlerde büyük başarı kazanacağını öngörüyor. Perspektif, Avrupa Parlamentosu seçimlerini ve seçimler sonrası oluşacak yeni AP aritmetiğinin AB’nin geleceğini nasıl etkileyeceğini mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Aşırı Sağın Gölgesinde AP Seçimleri"
  1 Mayıs 2019

  “Göçmen Partilerin” Alacağı Oy Aşırı Sağa Mesaj Olacak

  Avrupa Birliği’nde seçmenler, 23 ile 26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu’nda (AP) görev yapacak 705 milletvekilini seçmek için sandık başına gidecek. 27 ülkede gerçekleştirilecek seçimlerde her ülke kendi nüfus sayısına göre vekil çıkaracak. Her 5 yılda bir yapılan AP seçimleri Avrupa’da yaşayan Müslümanları da yakından ilgilendiriyor. AB ülkelerinde yaşayan 20 milyondan fazla Müslüman arasında oy

  Ferhan Köseoğlu
  Dosya: "Aşırı Sağın Gölgesinde AP Seçimleri"
  1 Mayıs 2019

  “Bu AP’nin En Önemli Seçimleri Olacak”

  Avrupa’da vatandaşlar Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 5 yıllık üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Sizce bu seçim neden önemli? Bu Avrupa Parlamentosu seçimleri olarak 9’uncu doğrudan seçim oluyor. 1979 yılında ilk seçim oldu. Ondan bu yana 9’uncu seçim olacak. Ben 7 ve 8’inci dönem milletvekilliği yapmıştım zaten. Dolayısıyla benim açımdan değil de genel Avrupa perspektifinden baktığımız

  Ferhan Köseoğlu
  Dosya: "Aşırı Sağın Gölgesinde AP Seçimleri"
  1 Mayıs 2019

  “İnsanlara Yeniden ‘Bizimle İlgileniyorlar’ Mesajını Vermemiz Gerekiyor”

  Sizce yaklaşmakta olan Avrupa Parlamentosu seçimleri neden bu kadar önemli? Sanırım bu seçimler, münferit meselelerde sıklıkla büyük sıkıntılar yaşansa da, yüksek bir seçmen katılımının insanların Avrupa projesine hâlen ilgi duyduklarının bir göstergesi olacağı için önem taşıyor. Ve aynı zamanda parlamentoya asıl amaçları Avrupa Birliği‘ni geliştirmek değil, tasfiye etmek ve sonlandırmak olan çok sayıda vekilin girmesini

  Meltem Kural
  Dosya: "Aşırı Sağın Gölgesinde AP Seçimleri"
  30 Nisan 2019

  AB’nin Sorunlarına Çözüm Aşırı Sağ Değildir

  Avrupa’da vatandaşlar AP’nin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Siz Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemini nasıl görüyorsunuz? Avrupa Birliği (AB) önemli bir oluşum. Avrupa’da barışın yerleşmesinde uzun yıllar önemli rol oynadı. Avrupa Birliği bize birçok değer kattı. Ancak bugün AB’nin reforma ihtiyaç duyduğunu söylemek gerekir. İnsanlar sandığa giderek gelecekte nasıl bir AB projesi istediklerini belirtmeli.

  Ferhan Köseoğlu
  Dosya: "Aşırı Sağın Gölgesinde AP Seçimleri"
  30 Nisan 2019

  Avrupa’da En Hafife Alınan Seçim

  AB’de seçmenler AP seçimleri için sandık başına gidecek. Seçim sonuçları, AB’nin ne kadar demokratik, vatandaşa yakın, çözüm odaklı ve eylem gücüne sahip olup olmayacağını da belirleyecek. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir kez daha, tüm Avrupa seçim sonuçlarının yanı sıra seçmen katılımına da bakacak. Zira bir önceki Avrupa seçimlerinde yüzde 50’nin bir hayli altında katılım sağlanmış olması,

  Andreas Kalina
  Dosya: "Aşırı Sağın Gölgesinde AP Seçimleri"
  30 Nisan 2019

  AP Seçimlerinin Türkiye-AB İlişkileri Üzerindeki Etkisi

  Avrupa Parlamentosu (AP) 1979’dan bu yana Avrupa Birliği(AB) ülkelerinin halkları tarafından doğrudan seçiliyor. Ancak bu yıl 26 Mayıs’ta 2019-2024 yasama dönemi için yapılacak seçimler gerek AB’nin kendisi gerekse Türkiye-AB ilişkileri açısından eskiye oranla daha önemli. AP her şeyden önce eski AP değil. Eskiden sembolik olmanın ötesine geçemeyen bir AB kurumu iken, AB antlaşmalarında 1 Aralık

  Kayhan Karaca
  Dosya: "Aşırı Sağın Gölgesinde AP Seçimleri"
  30 Nisan 2019

  AP Seçimlerinde Aşırı Sağ Tüm Rekorları Geride Bırakabilir

  Mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya, Macaristan ve hatta İspanya gibi ülkelerde aşırı sağın şimdiye kadar elde ettiği tüm rekorları geride bırakacağı kaygısı hâkim. Avrupalı seçmen, Avrupa Birliği’nin (AB) direkt olarak halk tarafından belirlenen tek organı olan Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni üyelerini seçmek üzere 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek.

  Ömer Aydın
 • 280. Sayı

  Avrupa Sendikaları ve Göçmenler

  Avrupa’da sendikalar son yıllarda içsel ve dışsal olmak üzere birçok sorunla karşılaşsada yine de karşılaştıkları problemlere cevap geliştirip göçmen ve etnik azınlık işçilerinin haklarını temsil etme ve savunmada önemli bir rol üstleniyor. Perspektif, Avrupa sendikaları ve göçmenlerin sendikalarda temsilini mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Sendika Hareketinde Müslümanlar

  Almanya’ya gelen ilk misafir işçilerden beridir Müslümanların Almanya’daki iş piyasasını etkilediği ve bu piyasanın şekillenmesinde rol aldığı bilinmektedir. Bu kişiler vasıfsız işçi ve yardımcı iş gücü olarak Almanya’ya geldiklerinde öncelikle fabrikalara veya inşaatlara yönlendirildiler. Bu kişilerin çoğunluğunu, para kazanmak ve ailelerini geçindirmek için vatanlarını geride bırakıp gelmiş olan Türk Müslüman işçiler oluşturuyordu. Almanya onları çağırmıştı,

  Kübra Layık
  Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Çalışanların Gözünden Sendikalar: Almanya ve Fransa Örneği

  Çalışanların hak ve çıkarının savunulması ve gözetilmesini amaçlayan sendikalar, Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa’da ortaya çıktı. Bu doğrultuda çalışanların işveren ve devletle olan ilişkilerinde aracı kurum işlevi gören bu kuruluşlar, Avrupa’da birçok ülkede önemli lobi kuruluşları olarak karşımıza çıkmakta. Almanya ve Fransa’daki sendikaların bu açıdan incelenmesi ise dikkate değer. Zira bu iki ülkede sendikaların yapısı, işleyiş

  Yasemin Yıldız
  Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Bir Göçmen İşçi Direnişi: 1973 Ford Grevi

  Almanya ve Türkiye arasında 30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükûmeti arasında Türk firmaları işçilerinin istisna akdi çerçevesinde istihdamına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Bu tarihten itibaren Türkiye’den birçok kişi geride vatanını, ailelerini ve sevdiklerini bırakarak Almanya’da çalışmak üzere yola çıkmıştı. Türkiyeli göçmen işçilerin büyük bir kısmı Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg ve

  Alihan Alıcı
  Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Avrupa Sendikaları ve Göçmenlerin Sendikalarda Temsili

  Sendikalar, üyelerinin ve etkilerinin azalmasıyla Avrupa’nın büyük bir kısmında savunmaya geçmiş durumda. Yine de karşılaştıkları sorunlara cevap geliştiriyorlar, göçmen ve etnik azınlık işçilerinin haklarını temsil etme ve savunmada zorlukların üstesinden geliyorlar. Sendikaların doğası, yapısı, ideolojileri ve güç kaynakları, etnik azınlık ve göçmen kökenli işçi sayısındaki artışa verdikleri tepkilerin niteliğini kısmen belirleyen ‘iç’ faktörler. Bu yazıda

  Rebecca Gumbrell-McCormick, Richard Hyman
  Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Türkiye Kökenli İşçilerin Sendikalarda Temsiline Dair Gözlemler

  Kapitalist ülkeler her ne kadar göçmen emeğine ihtiyaç duysalar da diğer yandan göçü kontrol altında almak ve göçmeni geldikten sonra da denetim altında tutmak için özel çaba göstermektedir. Ancak göçmenler kendilerine sunulan bu pasif rolü genellikle reddetmekte, kendileri ve aileleri için daha iyi yaşam şartlarını zorlamaktadırlar. Bu çelişkinin de etkisiyle birçok göçmen onlarca yıldır çalışmasına,

  Emre Eren Korkmaz
  Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Sendikaların Göçmenlere Yönelik Politikaları Kapsayıcı mı Dışlayıcı mı?

  İşçi sendikaları işçilerin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş kolektif örgütlenmelerdir. Buna rağmen, işçi sendikalarının yapılanması, yürüttüğü politikalar, işçilerin sendikalardaki temsili ve sendikaların hangi işçilerin çıkarlarını ne doğrultuda savunduğu gibi konular sendikanın ülke içindeki pozisyonuna ve ülkenin kendi siyasal yapılanmasına göre değişiklik göstermektedir.  Avrupa’daki işçi sendikalarının Batı ekonomilerinde etkili ve güçlü kurumlar hâline gelmeye başlamasıyla

  Theresa Schulz
 • 279. Sayı

  Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon

  Göç, hem göç eden hem de göç edilen toplum açısından bir imkân olmakla birlikte göçmen fertler için stres kaynağı ve birçok psikososyal krizin de tetikleyicisi olabiliyor. Perspektif, Avrupa’daki Türkiye kökenli Müslümanların psikolojik rahatsızlık nedenlerini ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon"
  14 Mart 2019

  “İthal Evlilikler” ve Depresyon

  Not: Gerçek kişilerle yapılan röportajlar neticesinde ortaya çıkan bu yazıda kullanılan kişi ve şehir isimleri değiştirilmiştir. Aile birleşimi ya da evlilik göçü çerçevesinde Türkiye’den gelen çok sayıda kadın ve erkek Avrupa’da yaşıyor. Türkiye’den eş getirmek suretiyle yapılan bu evliliklere bilhassa ikinci nesil arasında çok sık rastlanıyor. Evlenerek Avrupa ülkelerine gelenler ise Türk toplumunda “ithal gelin”

  Meltem Kural
  Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon"
  28 Şubat 2019

  Göç Kökenliler ve Psikolojik Rahatsızlıkları: Tedavi ve Terapide Karşılaşılan Zorluklar

  Göç, büyük bir stres kaynağı ve birçok psikososyal krizin de tetikleyicisi. Göçe özgü stresörler arasında, ayrılık ve kayıp tecrübeleri, geride bırakılan mekana özlem, aile ilişkilerinin parçalanması, yalnızlık, izolasyon, sosyal rollerin yeniden tanımlanması, adaptasyon süreci, kültürel, ekonomik ve yasal belirsizlikler var. Bu negatif faktörler bizzat göç etmemiş fakat karmaşık bir kültürel yapıda sosyalleşmiş ikinci ve üçüncü

  Feyza Akdemir
  Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon"
  28 Şubat 2019

  Göçmenlerin Psikolojik Rahatsızlıkları ve Tedavi İmkânları

  2015 yılında Avrupa’ya ve özellikle Almanya’ya göç eden Suriyeli mültecilerle birlikte psikoterapistler ve psikiyatrlar dikkatlerini travmatik olaylar yaşayan bu kesime yöneltti. Böylelikle onların psikolojik ihtiyaçlarına dikkat çeken bir akım oluştu. Bu akım sayesinde mültecilerin yanı sıra göçmenlerin ve göç kökenlilerin de psikolojik durumlarını ve ihtiyaçlarını araştırma imkânı ortaya çıktı.  Literatürde göçmen, mülteci ve yerli gibi

  Ayşe Delikaya
  Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon"
  28 Şubat 2019

  Ayrımcılık ve Sonuçlarıyla Mücadele

  Bazen “Der Islam gehört nicht zu Deutschland!” (İslam Almanya’ya ait değil!) veya “Ausländer raus” (Yabancılar dışarı!) gibi cümleler duymaya hiç gerek kalmaz. Çünkü insanlar “yabancı” olarak gördükleri dinî veya etnik grupları kabullenemediklerini hâl ve tavırlarıyla da gösterebilirler. Ayrımcı bir hareket veya söz muhatabı olan kişi üzerinde her zaman olumsuz bir etki bırakır, ancak bu etkinin

  Orgun Ozcan
  Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon"
  28 Şubat 2019

  Psikoterapide Anadilin ve Kültürün Önemi

  1960’lı ve 70’li yıllarda “İşgücü Alımı Anlaşması” kapsamında Avrupa’ya göç eden Türkler, göç ettikleri topraklarda din, dil ve kültür bakımından kendilerinden farklı bir topluluk içinde azınlık olarak yaşamaya başladı. İşçi olarak gelen bu insanların göç ettikleri toprakları yurt edinmeleri, ailelerini yanlarına almaları ve geleceklerine bu topraklarda devam etmeye karar vermeleri, göç ile oluşan psikososyal yüklerin

  Özlem Çelebi
  Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon"
  28 Şubat 2019

  Irkçılığın Faili Toplum, Mefulü Birey

  Uyarı: Söyleşide ele alınan konular mağdurlarda travma yaşantısıyla ilgili duyguların, resimlerin ve hatıraların ortaya çıkmasını tetikleyebilir ve travmanın tekrarlamasına sebep olabilir. Genel bir soru ile başlayalım: Irkçı davranışların buna maruz kalan insanlar üzerinde özellikle psikolojik olmak üzere ne gibi etkileri var? Öncelikle olaya psikoterapötik açıdan yaklaşacağımı belirtmek isterim. Irkçılık deneyimlerinin mağdurların iç dünyasına ne gibi

  Feyza Akdemir
  Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon"
  28 Şubat 2019

  “Depresyon İman Eksikliğinin Bir Sonucu Değildir”

  Sayın Rüschoff, yıllardır psikoterapist olarak çalışıyorsunuz ve ağırlıklı olarak Müslümanları tedavi ediyorsunuz. Müslüman ve Müslüman olmayan hastaları birbirinden ayıran nedir ve Müslümanlar arasında hangi hastalıklar daha yaygın görülmektedir? Tabii ki Müslümanlarda da tıpkı gayrimüslimlerde olduğu gibi bazı hastalıklar söz konusu. Bu, tüm psikolojik rahatsızlıklar için de geçerli. Ancak aradaki fark, bunların İslami bir ortamda yaşanması

  Esra Ayari
 • 278. Sayı

  Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı 

  Yeni sağcı akımlar Avrupa'da giderek alan kazanmaya başladı. Perspektif etnik çoğulculuk ve Avrupa’daki radikal sağ ideolojilerini mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı"
  31 Ocak 2019

  Etnik Çoğulculuk ve Avrupa’daki Radikal Sağ İdeolojisi

  Kültürel farkçılık düşüncesiyle de benzerlik gösteren etnik çoğulculuk, dünyanın belirgin ulusal ve kültürel gruplara ayrıldığı inancına dayanır. Bu düşünceye göre kimliklerinin ve homojen yapılarının muhafaza edilebilmesi için bu ulusal ve kültürel grupların birbirinden ayrı tutulması gerekir. Ulusu oluşturan farklı gruplar, kültürlerini korumak ve kültürel anlamda ayakta kalmak isterler. Fakat bu grupların kendi aralarında kaynaşması kültürel

  Aristotle Kallis
  Dosya: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı"
  31 Ocak 2019

  Etnik Çoğulculuk: Kapsayıcı mı Dışlayıcı mı? 

  “Kimlik politikaları” sorunu ve bu sorunun entegrasyon stratejilerine olan katkısı, 20.yy’ın sonundan bu yana siyaset felsefesine yön veren bir konu. Will Kymlicka ve Charles Taylor gibi çokkültürlülük öncülerine göre çok etnisiteli toplumlardaki modern liberalizm, hem ulusal hem de göçmen azınlıkların arayışlarına bir an evvel faziletli bir çözüm sunmalıdır.  Kymlicka ve Taylor’a göre çokkültürlülük, Quebec, Basque,

  Alberto Spektorowski
  Dosya: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı"
  31 Ocak 2019

  AfD ve Kimlikçilik Hareketi Arasında Yeni Sağ

  Anket sonuçlarına göre Almanya’da parlamentodaki en güçlü üçüncü grup konumunda olan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi hâlâ zaferini kutlarken, partinin gölgesinde onlarca yıl içinde güçlü bir ağ oluşmuş durumda. Söz konusu bu ağ şimdilerde kamuya yönelmiş vaziyette. Bu ağın güvertesinde ırkçılığın modern bir surete bürünmüş hâlleri, yayınevleri, dergiler ve Kimlikçilik Hareketi (Alm. “Identitäre Bewegung”) aktivistlerine

  Ulrich Czeranka
  Dosya: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı"
  31 Ocak 2019

  Etnik Çoğulculuktan Yerliciliğe: Radikal Sağı Anlamak

  Avrupa’daki siyasi arenaya bakıldığında, popülizmin ve aşırı sağcı fikirlerin bazı partilerde uzun yıllardır yer aldığını görüyoruz. Bu partilerin bir kısmının aynı zamanda etnik çoğulculuk fikrine de sahip olduğunu söylemek mümkün mü? Etnik çoğulculuğun (İng. “ethnopluralism”)  düşünsel yapısının merkezinde, büyük etnik toplulukların yüzyıllar boyunca kendi kültürlerini koruyup geliştirdikleri ve bu şekilde kendi kimliklerini belirledikleri düşüncesi yer

  Yasemin Yıldız
  DOSYA: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı"
  31 Ocak 2019

  Fransız Sağı ve Etnik Çoğulculuk Üzerine

  Bildiğimiz üzere Nouvelle Droite (ND) ya da diğer adıyla Yeni Sağ hareketi ve bu akımın etnik çoğulculuk (İng. “etnopluralism”) fikirleri 1960’ların sonlarına doğru ortaya çıktı. Söz konusu ideolojinin ve buna bağlı fikirlerin o zamanlarda ortaya çıkmasına zemin hazırlayan temel faktörler nelerdi? Nouvelle Droite’nin (ND) ana düşünce kuruluşu (olan GRECE (Groupement de recherche et d’études pour

  Yasemin Yıldız
 • 277. Sayı

  Batı Avrupa'da İmam Eğitimi

  İmamlar etrafındaki tartışma, hutbe ve vaazların dilinden imamların nerede ve nasıl eğitim aldıklarına kadar uzanıyor. Perspektif Batı Avrupa'daki imam eğitimi modellerini mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi”
  6 Ocak 2019

  Almanya’daki Büyük Müslüman Cemaatlerin İmam Eğitimi Bilançosu

  Almanya’da “imam eğitimi” konusu, en son Alman İslam Konferansı’nın ana gündem maddelerinden biriydi. Peki ülkedeki büyük Müslüman cemaatler konuya nasıl bakıyor? DİTİB, VIKZ, ZMD ve İslam Konseyi’nin Almanya’da imam eğitimi ile ilgili pozisyonlarını sorduk.

  Rümeysa Aydın
  Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi”
  6 Ocak 2019

  Fransa’nın ’Statüsüz’ İmamları ve Fransa’da İmam Eğitimi

  Fransa’da imamlara yönelik tartışma yeni değil. Ülkede imam yetiştirilmesi için Müslüman cemaatin geliştirdiği modeller ise hayli çeşitli.

  Ferhan Köseoğlu
  Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi”
  6 Ocak 2019

  Almanya’daki İmamların Gözünden “İmamlık”

  “İmamlık” nedir? Bir meslek mi, yoksa vazife mi? Avrupa’daki imamların çalışma şartları nasıl? Görevleri ve onlardan beklentiler neler? Almanya’daki bir imamla Türkiye’deki bir imam arasında ne gibi farklar var? Almanya’dan üç imamla bu soruları konuştuk.

  Enes Güngör
  Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi”
  6 Ocak 2019

  “İmam Eğitimi, Bir Cemaate Aktivist Değil, Müslümanlara Dinî Lider Yetiştirmeli”

  Dr. Abdullah Şahin, azınlık-çoğunluk bağlamlarında İslam eğitimi hakkında uzmanlaşan bir akademisyen. Warwick Üniversitesi’nde imamlara yönelik bir eğitim programını yöneten Şahin’le Batı Avrupa’da imam eğitimini konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi”
  6 Ocak 2019

  İmam Eğitiminde Farklı Bir Model: Belçika

  Belçika’da yaklaşık 300 cami var. Bu camilerden 90 tanesi devlet tarafından “tanınmış” cami statüsünde. Bu camilerin 85 imamı, Belçika devletinden maaş alıyor.

  Feyza Akdemir
  Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi”
  6 Ocak 2019

  ‘‘İmamların Eğitimi ve Finansamanı Dinî Cemaatlerin Meselesi’’

  İmamlık eğitimi nerede gerçekleştirilmeli? İmamları kim finanse etmeli? Bu sorulara ilişkin yasal çerçeve hakkında Devlet Kilise Hukuku uzmanı Prof. Heinrich de Wall ile konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi”
  6 Ocak 2019

  Krizlerin Göbeğinde Avusturyada İmam Eğitimi

  Avusturya’da imam eğitimi ve imamların istihdamı konusu, her cemaatin kendi sorumluluğunda. Son senelerde ülke imam eğitimi etrafındaki “krizler”le dikkat çekiyor.

  Yasemin Yıldız
  Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi”
  6 Ocak 2019

  Hollanda’da 30 Yıllık Tartışma: İmam Eğitimi

  Hollanda’da bir imam eğitimi oluşturulması talebi 1982 yılından beri dile getiriliyor. Başarısız modellerin yanı sıra yeni kurulan fakültelerle birlikte imam eğitimi Hollanda’da önümüzdeki senelerde ana tartışma konusu olacak gibi.

  Alev Gündoğdu
 • 276. Sayı

  Çifte Vatandaşlık

  Çifte vatandaşlık politikaları Batı Avrupa ülkelerinde birbirinden büyük oranda farklı. Perspektif Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'daki çifte vatandaşlık düzenlemelerini ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Çifte Vatandaşlık"
  1 Aralık 2018

  Çifte Vatandaşlığın ABC’si ve Almanya’da Çifte Vatandaşlık

  Çifte vatandaşlık, azınlıklarla ilgili köklü tartışmanın ayrılmaz parçası. Batı Avrupa’da çifte vatandaşlıkla ilgili tartışmalar genelde aynı argümanlar etrafında cereyan ediyor. Bu ortamda Almanya’daki çifte vatandaşlık düzenlemelerine bakmakta fayda var.

  Rümeysa Aydın
  Dosya: "Çifte Vatandaşlık"
  1 Aralık 2018

  Fransa’nın Çifte Vatandaşlık İle İmtihanı

  Fransa’da çifte vatandaşlık senelerdir sorunsuz bir şekilde uygulanıyor. Fakat ülkede yükselen popülizm, ileride çifte vatandaşlık hakkına gölge düşürebilir.

  Ferhan Köseoğlu
  Dosya: "Çifte Vatandaşlık"
  1 Aralık 2018

  İngiltere’de Brexit ve Ankara Anlaşması Gölgesinde Çifte Vatandaşlık

  Birleşik Krallık Brexit müzakereleriyle buhranlı bir sürecin içerisinde. Ülkedeki Türkiye kökenlilerin Brexit ve Ankara Anlaşması gölgesinde çifte vatandaşlık konusu ise bazı cevapları bekliyor.

  Engin Gül
  Dosya: "Çifte Vatandaşlık"
  1 Aralık 2018

  Avusturya’da Yaşayan Türkiye Kökenlilerin Yaşadığı “Vatandaşlık Krizi”

  Avusturya’daki Türkiye kökenliler son birkaç senedir “çifte vatandaşlık krizi” içinde. Sürecin gelişimi ve yasal mevzuatın kısa bir özeti.

  Ümit Vural
  Dosya: "Çifte Vatandaşlık"
  1 Aralık 2018

  Hollanda’da Çifte Vatandaşlıkla İlgili Bilinmesi Gerekenler

  Hollanda çifte vatandaşlık konusunda özellikle Almanya’ya kıyasla daha liberal bir görüntü çiziyor. Yine de Hollanda’da çifte vatandaşlık, daha çok dolaylı yollarla mümkün.

  Ejder Köse
  Dosya: "Çifte Vatandaşlık"
  1 Aralık 2018

  Belçika’da Çifte Vatandaşlık: Tartışmalar, Mevzuat ve Sayılar

  Belçika’da çifte vatandaşlık mümkün. Fakat ülkede son senelerde özellikle Türklerin çifte vatandaşlığına yönelik tartışmalar dikkat çekiyor.

  Nur Sultan Alkış
  Dosya: "Çifte Vatandaşlık"
  1 Aralık 2018

  “Türkiye Kökenlilere Yönelik Entegrasyon Tartışması Agresif Bir Tartışma”

  Almanya’da çifte vatandaşlık çok uzunca bir süre siyasi tartışmaların merkezinde. Almanya’daki mevcut durumu ve uluslararası karşılaştırmayı göç araştırmalarının ünlü ismi Prof. Dietrich Thränhardt ile konuştuk.

  admin
  Dosya: "Çifte Vatandaşlık"
  1 Aralık 2018

  Fransa’da (Çifte) Vatandaşlık İçin Gereken Şartlar

  Fransa’da çifte vatandaş olmak için hangi şartlara sahip olmak gerekir? Fransa’da çifte vatandaşlık düzenlemelerinin ve genel tartışmanın kısa bir özeti.

  Cengiz Doğan
 • 275. Sayı

  Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri

  Batı Avrupa'da birçok caminin minaresinden ezan sesi duyulmuyor. Perspektif "suskun minareler" başlığında Batı Avrupa'daki ezan düzenlemelerini ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  2 Kasım 2018

  Avrupa’da Ezan: Bir Çatışma Kaynağı Mı, Yoksa Dinî Çoğulculuğun Göstergesi Mi?

  Avrupa’da ezan tartışması, yalnızca “ezan” etrafında yaşanan bir tartışma değil. Bu tartışmada ezanın fonksiyonu, Müslümanların kitlesel tepkileri göğüsleyebilme yeteneği ve kamusal alan gibi konular da yeniden ele alınıyor.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  1 Kasım 2018

  “Cami ve Minare Tartışması, Kamusal Alan Hakkında Bir Tartışma”

  Prof. Dr. Stefano Allievi, Avrupa’da İslam’ın kamusal alanda doğurduğu tartışmalarla ilgili çalışma yapan en önemli sosyologlardan biri. Allievi ile Avrupa’da ezanı ve kamusal alanı konuştuk.

  Yasemin Yıldız
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  1 Kasım 2018

  Fransa’nın Ezansız Minareleri

  Batı Avrupa’da en çok Müslüman’ın yaşadığı Fransa’da yaklaşık 3 bin cami var. Bu camilerden ezanın okunması ise aşılamayan bir tabu. Ülkedeki ezan düzenlemelerinin kısa bir özeti.

  Ferhan Köseoğlu
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  1 Kasım 2018

  Ezan Müslümanlar Açısından Ne Anlama Geliyor?

  Ezan Müslümanlar için önemli bir dinî sembol. İslami kaynaklar ezan okunmasıyla ilgili farklı hükümlerde bulunsa da, ezanın Müslümanlar açısından önemi konusunda geniş bir mutabakat söz konusu.

  İlhan Bilgü
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  1 Kasım 2018

  Siyasi İrade ve Toplumsal Destek Arasında Belçika’da Ezan

  Belçika’da ezanı direkt olarak ilgilendiren herhangi bir yasal mevzuat yok. Ezan talepleri, ülkenin ses ve çevre kanunlarına göre lokal merciler tarafından değerlendirilip neticelendiriliyor. Öte yandan ezan iznini almada belirleyici olan tek şey yasalar değil. Siyasi irade ve toplumsal destek bu isteğin kabul görmesinde önemli bir yere sahip.

  admin
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  1 Kasım 2018

  Avusturya’nın Sessiz Minareleri: Ezan 300 Caminin 2’sinde Duyuluyor

  Avusturya’da yaklaşık 300 cami var. Bu camilerden yalnızca ikisinde, o da yalnızca Cuma namazı için ezan okunabiliyor. Ülkede İslam kamu tüzel kişiliğine sahip olmasına rağmen camilerde ezan okunması büyük oranda yerel halkın insafına bağlı.

  Richard Potz
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  1 Kasım 2018

  Avrupa Ses Sahasında “İslam’ın Sesi”: Hollanda’da Ezan

  Hollanda’da ezan 1980 yılından beri okunuyor. Ülkede camilerin ezan okuması önünde yasal bir engel olmasa da birçok cami komşularını rahatsız etmemek için kısık sesle ve günde yalnızca bir kere ezan okuyor. Öte yandan ezan, İslam’ın kamusal alanda işitsel temsilinin en önde gelen aracı.

  Pooyan Tamimi Arab
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  1 Kasım 2018

  “Almanya’da Ezan, Açık ve Renkli Toplumun Bir İfadesi”

  Almanya’da Kamu ve Kilise Hukuku uzmanı olan Prof. Dr. Stefan Muckel, Köln Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Prof. Muckel ile Almanya’da ezanın Anayasal Din Hukuku kapsamındaki yerini konuştuk.

  Muhammed Suiçmez
  Dosya: "Avrupa'da Ezan Düzenlemeleri"
  1 Kasım 2018

  Almanya’da İlk Ezan: Düren Camisi’nin 34 Yıllık Ezan Geçmişi

  Düren’de tam 34 yıldır günde üç kere minareden ezan okunuyor. Bu yönüyle cami Almanya’daki ezan tartışmalarındaki ezberleri alt üst edecek nitelikte. Almanya’da ilk ezanı okuyan Düren Camisi’nin hikâyesi.

  Feyza Akdemir
 • 274. Sayı

  NSU Terörü

  Almanya'da 11 yıl boyunca ırkçı cinayetler işleyen Neonazi terör örgütü NSU'nun arka planı skandallarla dolu. Perspektif NSU'yu mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "NSU Terörü"
  1 Eylül 2018

  NSU-Gizli Servis Karmaşası: Skandallarla Dolu 11 Yıl

  Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü NSU’nun son üyesi ve örgütün dört destekçisine karşı açılan dava sonuçlandı. Ancak, 438 duruşma günü süren, 95 yan davacının, 60 avukatın, 600 tanığın katıldığı, 250 dilekçenin verildiği ve Nasyonal Sosyalist yeraltından 1.100 resmin gözler önüne serildiği “yüzyılın davası” hakkında verilen karar terör örgütünün derin bağlantıları gibi pek çok konunun aydınlatılmamış olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşattı. Kısa bir ön sonuç değerlendirmesi.

  Wolf Wetzel
  Dosya: "NSU Terörü"
  1 Eylül 2018

  NSU: Irkçı İnfazları Destekleyen Neonaziler Hâlâ Aramızda

  Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli terör örgütünün bilinen ilk cinayetinin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen açılan yaralar hâlâ taze. Perspektif 274. Sayısında merceği NSU’ya çevirdi. İşte NSU’nun ırkçı cinayetlerinin acı bir kronolojisi.  

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "NSU Terörü"
  1 Eylül 2018

  “NSU’nun Ardından Sağcı Terör Tehlikesi Önlenmiş Değil”

  Düsseldorf Yüksekokulu Sosyal ve Kültür Bilimleri bölümünde görev yapan Prof. Fabian Virchow aşırı sağ ve Neonazizm uzmanı bir sosyal bilimci. Virchow ile Almanya’da NSU’nun ardından devletin aşırı sağla mücadele stratejisini ve ülkedeki aşırı sağ yapıları konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "NSU Terörü"
  1 Eylül 2018

  “NSU Davası Kaçırılan Bir Fırsatın Anı Defteri”

  Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü hakkında 6 Mayıs 2013 yılında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlanan ve Almanya’nın yakın tarihinin en önemli davası olarak nitelendirilen NSU davası sonuçlandı. Mehmet Daimagüler, NSU davasında 13 Temmuz 2001’de Nürnberg’te öldürülen terzi Abdurrahim Özüdoğru’nun kardeşleri ve 9 Haziran 2005’te aynı şehirde öldürülen İsmail Yaşar’ın kızını temsil etti. Başarılı bir avukat, aynı zamanda da Almanya’da ırkçılıkla mücadelede önde gelen aktivistlerden biri olan Daimagüler ile NSU davasının sonucunu değerlendirdik.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "NSU Terörü"
  1 Eylül 2018

  NSU Kronolojisi: Örgütün Açığa Çıkışı ve Sonrasındaki Skandallar

  Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü 2011'de açığa çıktıktan sonra skandalların ardı arkası kesilmedi. NSU'ya ve yaşananlara dair kısa bir kronoloji.

  admin
  Dosya: "NSU Terörü"
  1 Eylül 2018

  Solingen’den NSU’ya: Neonazilerin Ölümcül Şiddeti ve Anayasayı Koruma Dairesinin Rolü

  NSU cinayetleri Almanya tarihinde Neonazilerin ilk kanlı eylemleri değildi. Solingen’den NSU’ya kadar aşırı sağcıların şiddet eylemlerinde Anayasayı Koruma Dairelerinin rolü dikkat çekiyor.

  Rolf Gössner
  Dosya: "NSU Terörü"
  1 Eylül 2018

  Alman Siyasilerden NSU Davasına Tepkiler: “Soruşturmaya Devam Edilmeli”

  5 yıldan fazla bir süreye yayılan NSU davası geçtiğimiz temmuz ayında 438. duruşmada karara bağlandı. Davanın baş sanığı Beate Zschäpe hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kamuoyu nezdinde olumlu karşılansa da NSU terör örgütü hakkında karanlıkta kalan pek çok soru hâlâ cevaplandırılmayı bekliyor. Almanya’daki siyasi partiler de NSU terör yapısının araştırılmaya devam edilmesi gerektiği görüşünde.

  Meltem Kural
 • 273. Sayı

  Avrupa'da Başörtü Yasakları

  Başörtüsü, Avrupa'da bitmeyen bir gündem maddesi. Perspektif Batı Avrupa'da başörtüsü ile ilgili mevcut yasal düzenlemeleri ve tartışmaları ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa'da Başörtü Yasakları"
  2 Temmuz 2018

  İsveç ve Finlandiya’dan Başörtüsü Yasağına Tepkiler

  Başörtüsü yasağı ile ilgili tartışmalar genelde Batı Avrupa’da yoğunlaşıyor. İsveç ve Finlandiya da bu tartışmaların etki alanında yer alıyor.

  LInda Hyökki
  Dosya: "Avrupa'da Başörtü Yasakları"
  2 Temmuz 2018

  Fransa’da Başörtüsü Yasaklarının Çeyrek Asırlık Tarihi

  Fransa, başörtüsü yasaklarıyla Avrupa’nın en kötü örneği. Ülkede başörtüsü tartışmalarının tarihi çeyrek asra uzanıyor. Fransa'daki başörtüsü yasaklarının kısa bir özeti.

  Ferhan Köseoğlu
  Dosya: "Avrupa'da Başörtü Yasakları"
  1 Temmuz 2018

  Avusturya’da Başörtülü Kadınlar Nefretin Öncelikli Kurbanı

  Avusturya’da 2017 yılının son aylarında peçe yasağı yürürlüğe girdi. Bundan kısa bir süre sonra da kreş ve ilkokullarda başörtüsü yasağı gündeme geldi. Bir analiz.

  Farid Hafez
  Dosya: "Avrupa'da Başörtü Yasakları"
  1 Temmuz 2018

  Hollanda’da Başörtüsü Yasağı Tartışmaları

  Başörtüsü yasakları ve başörtüsüne dair tartışmalar, Hollanda’daki İslamla ilgili tartışmaların en başında yer alıyor. Tartışmalardaki söylemler konunun yakından incelenmesini zorunlu kılıyor.

  Raşit Bal
  Dosya: "Avrupa'da Başörtü Yasakları"
  1 Temmuz 2018

  Belçika’da Başörtüsü Yasakları: “Yeni Bir Siyaset Kültürüne İhtiyaç Var”

  Belçika, başörtüsü kısıtlamalarında Fransa örneğini takip eden bir ülke. Hukukçu ve siyaset bilimci Mehmet Saygın’la ülkede Müslüman kadınlara yönelik kıyafet kısıtlamalarını konuştuk.

  Zeynep Fauser
  Dosya: "Avrupa'da Başörtü Yasakları"
  1 Temmuz 2018

  Birleşik Krallık’ta Başörtüsü Yasağı Tartışmalarına Bakış

  Birleşik Krallık’ta başörtüsü de dâhil herhangi bir İslami kıyafet için yasak söz konusu değil, ancak ülkede aşırı sağcı politikacılar ve yetkililer tarafından entegrasyon bahanesiyle Müslümanları seküleştirmeye yönelik devlet destekli yoğun bir baskı var.

  M. A. Ibrahim
  Dosya: "Avrupa'da Başörtü Yasakları"
  1 Temmuz 2018

  Almanya’da Başörtüsü Kısıtlamaları ve Müslüman Kadınların Özgürlük İhlali

  Almanya’da Müslümanların karşılaştığı ayrımcılık yeni bir fenomen değil. Bilhassa başörtülü kadınlar, iş ortamında, eğitimde ve güncel hayatlarında ayrımcılıkla karşılaşıyorlar. Peki Almanya’daki eyaletlerde başörtüsü aleyhindeki yasal düzenlemeler nasıl? Bir özet.

  Büşra Gök
  Dosya: "Avrupa'da Başörtü Yasakları"
  1 Temmuz 2018

  “Bireyler Dinî Sembollerden Sıyrılmaları Gereken Kamu Binaları Değil.”

  28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde Müslüman kadınlara yönelik kıyafet kısıtlamalarını araştıran detaylı bir rapor Açık Toplum Vakfı tarafından yayınlandı. Raporun araştırmacılarından Maryam H’madoun ile konuştuk.

  Yasemin Yıldız
 • 272. Sayı

  Ayrımcılıkla Mücadele

  Başörtülü bir kadın, siyahi bir öğrenci, yaşlı bir çalışan... Ayrımcılığa maruz kalanların sayısı fazla. Peki ayrımcılıkla mücadele için ne yapmalı? Perspektif Batı Avrupa, Kanada ve ABD'de ayrımcılıkla mücadele imkânlarını masaya yatırdı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  Avrupa’da Ayrımcılıkla Mücadelede Yasal Mevzuat

  Dünyada en çok gündeme gelen sorunlardan biri ayrımcılık. “Ayrımcılık” kavramına ve Avrupa’daki yasal mevzuata dair bir analiz.

  Gülnur Kavlak
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  “Avrupalı Liderler Azınlıklara Dair Olumsuz Anlatıyla Yüzleşme Cesaretinden Yoksun”

  Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı (ENAR), Avrupa’da alanında yaptığı çalışmalarla ses getiren en büyük organizasyonlardan birisi. ENAR’la Avrupa’da ırkçı ayrımcılığı konuştuk.

  Yasemin Yıldız
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  Kanada ve ABD’de Ayrımcılıkla Mücadelede Bilinmesi Gerekenler

  ABD ve Kanada’da özellikle görünür dinî sembollere sahip Müslümanlara yönelik ayrımcılık artıyor. Ayrımcılıkla karşı karşıya kalanların bilmesi gerekenleri yazdık.

  Fatimah Elfeitori
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  Fransa’da Laiklik Yeni Kurumsal Irkçılığın Truva Atı Mı?

  Öğrenci sendikası başkanı Maryam Pougetoux’un başörtüsü Fransa’da haftalarca tartışıldı. Bu tartışma, aynı zamanda ırkçılık ve ayrımcılığın da göstergesi. Peki Fransa’da ırkçı ayrımcılığın kökleri nereye uzanıyor? Bir özet.

  Hassına Mechaï
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  Belçika’da Ayrımcılığa Uğrayan Biri Ne Yapmalı?

  Belçika’da ayrımcılıkla mücadele konusunda kat edilmesi gereken yol uzun. Buna rağmen ülkede ayrımcılıkla mücadele çalışması yapan birçok kurum var.

  Nur Sultan Alkış
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  Birleşik Krallık’ta Ayrımcılıkla Mücadele Eden Kurumlar

  Birleşik Krallık’ta Brexit sonrası ırkçı nefret suçlarında artış var. Ülkede ayrımcılık durumunda yapılabilecekleri derledik.

  M. A. Ibrahim
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  Hollanda’da Ayrımcılık Karşısında Bireylerin Yapabilecekleri

  Hollanda’da ırk temelli ayrımcılık olayları, toplam ayrımcılık vakıaları içinde yüzde 40 oranında bir yekûn teşkil ediyor. Ayrımcılık durumunda yapılması gerekenleri bilmek, ayrımcılıkla mücadelenin de ön koşulu.

  Kadir Canatan
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  Avusturya’da Ayrımcılık Durumunda Başvurulacak Kurumlar

  Ayrımcılık Avusturya’da da ciddi bir sorun. Avusturya’da ayrımcılıkla karşılaşan herkesin bilmesi gerekenleri derledik.

  Ümit Vural
  Dosya: "Ayrımcılıkla Mücadele"
  1 Haziran 2018

  Almanya’da Ayrımcılığa Maruz Kalan Kişi Ne Yapmalı?

  Etnisite ve dine dayalı ayrımcılık Almanya’nın da ciddi sorunlarından biri. Peki Almanya’da ayrımcılıkla karşı karşıya kalmış birisi ne yapmalı? Cevapları derledik.

  Büşra Gök
 • 271. Sayı

  Avrupa'da İslami Defin

  Avrupa’da İslami defin düzenlemeleriyle ilgili çerçeve geniş: Ölümle defin arası bekleme süresi, ebedi defin hakkı ve tabutsuz defin gibi sorunlar gündemde. Perspektif Avrupa’da İslami defin düzenlemelerini ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  8 Mayıs 2018

  İslam’da Cenaze Defni, Mezarlıklar ve Avrupa’daki Uygulama

  Bir Müslümanın defni esnasında uygulaması gereken belli görev ve kurallar mevcut. Peki gayrimüslim ülkelerde vefat eden Müslümanların defninde İslami kurallar uygulanabiliyor mu? Konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

  Hulusi Ünye
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  Müslümanların Avrupa’da Defnedilmelerinin Tarihçesi

  Batı Avrupa’da Müslümanların defnedilmesi aslında “yeni” bir fenomen değil. Buna rağmen Avrupa’da Müslüman cenazelerin defni, aşılması gereken bir sürü sorunu beraberinde getiriyor.

  Nur Yasemin Ural
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  Batı Avrupa Ülkelerinde İslami Definin Bilançosu

  Avrupa ülkelerinde vefat eden Müslümanlara sunulan mezar alanı ve defin imkânıyla ilgili mevcut durum, prosedür ve koşulları kapsayan bir değerlendirme.

  Kübra Zorlu
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  Gayrimüslim Ülkelerde İslami Defin Nasıl Gerçekleşiyor?

  Almanya’da yaşayan Türklerin birçoğu neden Türkiye’de defnedilmek istiyor? Müslümanlar nerede defnedilmeli ve cenaze nakilleri teolojik açıdan doğru mu? Bu ve benzeri soruları Özgür Uludağ cevapladı.

  Özgür Uludağ
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  İslami Cenaze Kültürünün Ahiret Hakkındaki Kolektif Bilgiye Katkısı

  Ölüm. Bahsedilmesi hiç de kolay olmayan bir kavram. Cenazeler, mezarlıklar ve definlerin arkasında bu kavram, ahiret hakkındaki kolektif bilgiyle yakından alakalı.

  Erdoğan Karakaya
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  Avrupa’da Yaşayan Bir Müslüman İçin Ölümden Sonrası

  Cenaze nerede toprağa verilecek? Bu soruya cevap vermek Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için hiç de kolay değil. Sevdiklerini toprağa vermiş ailelerle bu sorunun cevabını aradık.

  Yasemin Yıldız
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  Bir Eşiği Aşarken: Almanya’da İslami Defin Uygulaması

  Dr. Gerdien Jonker, “Almanya’da İslami defin uygulamalarının geçmişi ve bugünü” isimli bir kitabın yayımcısı. Avrupa’da yaşayan Müslümanlar arasında kollektif hafızanın oluşmasıyla ilişkin çok sayıda araştırma yürüten Jonker ile Almanya’da Müslüman mezar alanlarını konuştuk.

  Kübra Zorlu
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  Avrupa’da Müslüman Mezarlarına Saldırı

  Avrupa ülkelerinde bazı Müslüman mezarları geçtiğimiz yıllarda kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Saldırıların şekli, aşırı sağcılara işaret ediyor.

  Duran Serttaş
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  “Defin Düzenlemeleri Müslümanların İhtiyaçlarını Dikkate Alıyor”

  Dr. Diana Prinzessin zu Hohenlohe-Oehringen, Düsseldorf Üniversitesi, Utrecht ve Cambridge’de hukuk bilimleri okudu. Viyana’da Avrupa ve Uluslararası Hukuk Enstitüsünün başkanı olan zu Hohenlohe-Oehringen ile Avrupa’daki İslami definlerle ilgili hukuki yapıyı konuştuk.

  admin
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  6 Mayıs 2018

  Son Yolculuk: Avrupa’da Cenaze Hizmetleri

  Avrupa’da Müslüman definlerini yapan cenaze kurumları nasıl çalışıyorlar? Bu kurumlar ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Cenaze nakli yapan kurumların tecrübelerini derledik.  

  Zeynep Fauser
  Dosya: "Avrupa'da İslami Defin"
  3 Mayıs 2018

  İslam’da Cenaze Defni, Mezarlıklar ve Avrupa’daki Uygulama

  Bir Müslümanın defni esnasında uygulaması gereken belli görev ve kurallar mevcut. Peki gayrimüslim ülkelerde vefat eden Müslümanların defninde İslami kurallar nasıl? Konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

  Hulusi Ünye
 • 270. Sayı

  Avrupa'da Türkçenin Geleceği

  Batı Avrupa’da 5.5 milyon kişi Türkiye kökenli. Bu rakam, Avrupa’da birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Perspektif, bu nüfusun Türkçe ile ilişkisini mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa'da Türkçenin Geleceği"
  2 Nisan 2018

  Batı Avrupa’da Türkçe Öğretimi Neden Önemli?

  Batı Avrupa’da Türkçenin konumunu anlamak için, ülkelerin Türkçe anadili eğitimine yönelik politikaları ile var olan şartlarda Türkçe öğreniminin nasıl gerçekleştiğine bakmakta fayda var.

  Kutlay Yağmur
  Dosya: "Avrupa’da Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  “Türkçenin Korunmasında Sorumluluk Ailelerde”

  Arslan Yalçın, 2003 yılında Duisburg-Essen Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirmiş bir öğretmen. Haftada 3 saati Türkçe, 6 saati İslam din dersi olmak üzere ders veren Yalçın’la Almanya’da Türkçenin geleceğini konuştuk.

  admin
  Dosya: "Avrupa'da Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  Almanya’da Türkçe Derslerinin İşleyişi ve Oluşan Sorunlar

  Almanya’da Prof. Mustafa Çakır ve Prof. Cemal Yıldız tarafından Türkçe ve Türk Kültürü dersleri ile ilgili yapılan saha araştırması, konuya dair detaylı bilgi ve çözüm önerileri sunuyor.

  Alihan Alıcı
  Dosya: "Avrupa'da Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  “Ana Dilini Öğrenemeyen Çocuk, Yaşadığı Toplumun Dilini Öğrenemez”

  Avrupa’da Türkçenin kullanımı ile ilgili çok sayıda araştırmaya sahip olan Münih Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır ile Avrupa’da Türkçenin durumu ve geleceği hakkında konuştuk.

  Yasemin Yıldız
  Dosya: "Avrupa'da Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  Fransa’daki Türk Toplumunun Türkçe İle İlişkisi

  Avrupa’da yaşayan göçmen kökenli topluluklar için dil edinimi önemli bir konu. Peki Fransa’daki Türkiye kökenlilerin Türkçe ile olan ilişkisi ne durumda?

  Mehmet-Ali Akıncı
  Dosya: "Avrupa Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  “Berlin Senatosu Çokdilliliği Destekliyor”

  Sandra Scheeres’in (SPD) başında bulunduğu Berlin Eğitim, Gençlik ve Bilim Senatosu ile Berlin’deki Türkiye kökenlilerin çift dilliliğini konuştuk.

  admin
  Dosya: "Avrupa'da Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  Batı Avrupa’da Din ve Dil İlişkisi

  Dil edinim sürecinde her iki dilin de iyi gelişmesi için aileye görev düştüğü kadar ilgili ülkelerin bu sürece yasal zemin hazırlaması gerekiyor.

  Mehmet Yalçın Yılmaz
  Dosya: "Avrupa'da Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  “Anadili, Kültürel Kimliğin Yeni Kuşaklara İletilmesinin Aracı”

  Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Cemal Yıldız’la son dönemlerde tartışmalara çokça konu olan Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin Türkiye kökenli vatandaşlar için önemi ve yeri hakkında konuştuk.

  Yasemin Yıldız
  Dosya: "Avrupa'da Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  “Böyle Devam Ederse 50 Sene Sonra Çok Az Kişi Türkçe Konuşacak”

  Avrupa’da Türkçenin geleceği ile ilgili tahminler genelde karamsar bir tablo çiziyor. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Türkçe öğretmenleriyle konuştuk.

  admin
  Dosya: "Avrupa'da Türkçenin Geleceği"
  1 Nisan 2018

  “Önlem Alınmazsa Türkçenin Almanya’da Geleceği Yok”

  Avrupa'da Türkçenin geleceği ile ilgili tahminler genelde karamsar bir tablo çiziyor. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Türkçe öğretmenleriyle konuştuk.

  admin
  Avrupa'da Türkçenin Geleceği
  29 Kasım 2017

  “Almanya’da Türkçenin İhmali Sorun Doğurur”

  Almanya’da “Türkçe Konsolosluk Dersleri” olarak bilinen dersler üzerine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Çakır ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

  admin
 • 269. Sayı

  Sağ Popülizm ve Aşırı Sağ

  Avrupa'nın birçok ülkesinde siyasi kültür sağa kayıyor. Perspektif sağ popülizm ve aşırı sağı mercek altına alarak bu yöndeki oluşum ve partileri inceledi.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Sağ Popülizm ve Aşırı Sağ"
  1 Mart 2018

  “Avrupa’da Bir İslamofobi Endüstrisi Var.”

  Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Avrupa İslamofobi Raporu editörlerinden Enes Bayraklı ile İslamofobinin neden sadece Müslümanların sorunu olmadığını konuştuk.

  Engin Gül
  Dosya: "Sağ Popülizm ve Aşırı Sağ"
  1 Mart 2018

  Almanya’da Sağ Popülizm ile Parlamenter Mücadelede Yeni Perde: AfD

  Anketlere göre Almanya İçin Alternatif Partisi, Sosyal Demokratlar’ı seçmen kitlesiyle geride bırakıyor. CDU/CSU ile SPD arasında kurulması planlanan koalisyon AfD’yi anamuhalefet partisi konumuna getirecek. Peki, parti gerçekten de yalnızca “muhalefette” mi?

  Murat Gümüş
  Dosya: "Sağ Popülizm ve Aşırı Sağ"
  1 Mart 2018

  AfD’nin Başarısında Medyanın Rolü Ne?

  Almanya’da anketler AfD’nin SPD’yi bile geride bırakacak bir desteğe sahip olduğunu gösteriyor. AfD’li siyasetçiler Neonazi söylemlerle gündeme gelirken AfD’nin başarısında medyanın etkisini incelemekte fayda var.

  Zeliha Eliaçık
  Dosya: "Sağ Popülizm ve Aşırı Sağ"
  1 Mart 2018

  Avusturya’da Sivil Toplumun Geleceğini Müslümanlar Belirleyecek

  Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) koalisyon ortaklığına yükseldiği Avusturya’da Müslüman toplumun bir sivil toplum alanı olarak ırkçılıkla mücadelesi, “sivil Avrupa” geleneğinin kaderinde etkili olacak.

  Mehmet Enes Beşer
  Dosya: "Sağ Popülizm ve Aşırı Sağ"
  1 Mart 2018

  Avusturya’da Neonaziler İle FPÖ Arasında Bir Köprü: “Kimlik Hareketi”

  Avusturya’daki Kimlik Hareketi “sıfır ırkçılık”la Avrupa kimliğini koruma iddiası güden aşırı sağcı bir oluşum. Hareket her ne kadar tersini iddia edip şiddetten uzak dursa da modern ırkçılığın açık bir dışavurumu.

  Kazım Keskin
 • 268. Sayı

  İslam Din Dersi

  Almanya’da devlet okullarında Müslüman öğrencilere inanca dayalı İslam din dersleri sunuluyor. Perspektif bu derslerin içeriği, çerçevesi ve eyaletlerdeki farklı modelleri ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "İslam Din Dersi"
  1 Şubat 2018

  İslam Din Dersi Hakkındaki Tartışmalar Neye Dayanıyor?

  Almanya’da okullarda verilen İslam din dersleri diğer din derslerine kıyasen eşit muamele görmüyor. En büyük eleştiri konusu ise siyasiler açısından güvenlik ve entegrasyon vurgusunun çok ön planda olması.

  Ali Kızılkaya
  Dosya: "İslam Din Dersi"
  1 Şubat 2018

  “İslam Din Dersleri, Dinle Devletin Anlaşabildiğinin Göstergesi”

  Almanya’nın en önde gelen Kilise Hukuku uzmanlarından Prof. Dr. Stefan Muckel ile Almanya’da devlet okullarında inanca dayalı İslam din derslerinin anayasal çerçevesi hakkında konuştuk.

  Burak Altaş
  Dosya: "İslam Din Dersi"
  1 Şubat 2018

  “İslam Din Derslerinde Potansiyel Tam Anlamıyla Kullanılmıyor”

  Paderborn Üniversitesinde İslam İlahiyatı öğretim üyesi olan Prof. Muna Tatari ile Almanya’daki İslam din derslerinin teolojik içeriğini konuştuk.

  Kübra Zorlu
  Dosya: "İslam Din Dersi"
  1 Şubat 2018

  “Çocuklar Dinlerini Almanca Da Öğrenmeli”

  Almanya’da devlet okullarında sunulan İslam din dersi hakkında Müslümanlar ne düşünüyor? Bu konuyu İslam din dersi öğretmenleri, öğrenci velileri ve cami cemiyetleriyle konuştuk.

  admin
  Dosya: "İslam Din Dersi"
  1 Şubat 2018

  Almanya’da Müslüman Ailelerin İslam Din Derslerinden Beklentileri

  Almanya’da Müslüman dindarlığı ve dinî eğitime dair tartışma, özellikle devlet okullarında İslam din derslerinin sunulmasıyla birlikte yeni bir boyut kazandı. Peki Müslüman aileler, okullarda sunulan İslam din derslerinden ne bekliyorlar? Dr. Ayşe Uygun-Altunbaş yazdı.

  Ayşe Uygun-Altunbaş
  Dosya: "İslam Din Dersi"
  1 Şubat 2018

  İslam, Katolik ve Protestan Derslerinin Temel Müfredatlarının Karşılaştırılması

  İslam dinî cemaatleri İslam din dersi müfredatlarının içeriğinin hazırlanmasına ne derece katkıda bulunuyor? Bu konuyu Hristiyan din dersi müfredatlarıyla karşılaştırarak incelemekte fayda var.

  Zarqa Butt
  Dosya: "İslam Din Dersi"
  1 Şubat 2018

  Almanya’da İslam Din Derslerinin Tarihi ve Danışma Kurulu Modeli

  Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde inanca dayalı İslam din dersleri ilk kez 2013/2014 eğitim yılında verilmeye başlandı. Derslerin tarihî gelişimi ve eyaletteki modelin gelişimini incelemek, bu dersleri anlamak açısından oldukça önemli.

  Özcan Çelik
 • 267. Sayı

  Entegrasyon

  Entegrasyon, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli Müslümanların on yıllardır duyduğu bir kavram. Perspektif sıkça tartışılan bu kavramı mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Entegrasyon"
  4 Ocak 2018

  Bir Kavramın Anatomisi: Entegrasyon

  Çokkültürlülük tartışmalarından “öncü kültür” tartışmalarına kadar uzanan geçmişiyle “entegrasyon”, bugün Batı Avrupa’daki “farklılıklar” söz konusu olduğunda yeniden düşünülme ihtiyacıyla karşı karşıya.

  Yasemin Yıldız
  Dosya: "Entegrasyon"
  3 Ocak 2018

  “Yeni Hükümetin Müslümanların Durumunu İyileştireceğini Düşünmek Safdillik”

  Avusturya Salzburg Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Dr. Farid Hafez ile “entegrasyon” kavramını aşmayı ve Avusturya’da aşırı sağlı yeni hükümetin yeni yasama dönemindeki performansını konuştuk.

  Alihan Alıcı
  Dosya: "Entegrasyon"
  3 Ocak 2018

  “Öncü Kültür Kavramı Tam Bir Saçmalık!”

  Georg-August Üniversitesinde Kültür Antropolojisi Enstitüsünde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Sabine Hess ile entegrasyona dair paradigma değişikliklerini ve “öncü kültür” kavramını konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Entegrasyon"
  3 Ocak 2018

  Yasalaşan Entegrasyon: Batı Avrupa Ülkelerine Karşılaştırmalı Bakış

  Entegrasyon, göç araştırmalarının en tartışmalı kavramlarından biri. Bu kavram, Batı Avrupa’daki farklı ülkelerde farklı şekillerde ele alınıyor.

  İsmail Güllü
  Dosya: "Entegrasyon"
  3 Ocak 2018

  “Entegrasyon Hin, Entegrasyon Her”

  Batı Avrupa’da entegrasyon, özellikle Türkiye kökenlilere yöneltilen bir talep. Küçük bir Alman kasabasında bu talebe doğrudan muhatap olanlara entegrasyonun ne olduğunu sorduk.

  Rümeysa Aydın
 • 266. Sayı

  Avrupa'da İslam Eğitimi

  Avrupa’nın birçok ülkesinde din eğitimi ya da dinî eğitimle ilgili farklı modeller söz konusu. Perspektif, Avrupa’daki Müslümanların İslam eğitimi ile ilgili mevcut tartışmalarını ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa'da İslam Eğitimi"
  1 Aralık 2017

  Avrupa Okullarında İslam Din Dersleri

  Avrupa’da İslam din dersleri etrafındaki tartışma büyük. Meselenin arka planı ve sorunlu yanlarına dair kısa bir özet, karmaşık modelleri anlamak adına faydalı olabilir.

  Dr. phil. Hakan Aydın
  Dosya: "Avrupa'da İslam Eğitimi"
  1 Aralık 2017

  “İslam Eğitimi, Bilginin Yüklenmesinden Çok Daha Fazlası”

  Dr. Abdullah Şahin, İslam Eğitimi ve onun azınlık-çoğunluk bağlamlarındaki meydan okumaları hakkında uzmanlaşan bir akademisyen. Warwick Üniversitesinde öğretim üyesi olan Şahin’le İslam eğitiminin ne olduğu hakkında konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Avrupa'da İslam Eğitimi"
  1 Aralık 2017

  Fransa’da İslami Eğitim İmkânları

  Avrupa’da İslam din dersleri etrafındaki tartışma büyük. Meselenin arka planı ve sorunlu yanlarına dair kısa bir özet, karmaşık modelleri anlamak adına faydalı olabilir.

  Erhan Özcan
  Dosya: "Avrupa'da İslam Eğitimi"
  1 Aralık 2017

  İsviçre Okullarında İslam Din Dersi

  İslam din dersi mevcut durumda İsviçre’de üç kantonda sunuluyor. Ülkede İslam din dersiyle ilgili merak edilenler.

  Kübra Zorlu
  Dosya: "Avrupa'da İslam Eğitimi"
  1 Aralık 2017

  Belçika’da İslam Din Dersi Öğretmeni Atama Yetkisi Executif’te

  Belçika’da İslam, yaklaşık yarım asırdır resmî tanınmış dinler arasında yer alıyor. Ülkede İslam din dersleri de resmî okullarda okutuluyor.

  Mehmet Üstün
  Dosya: "Avrupa'da İslam Eğitimi"
  1 Aralık 2017

  İslam Din Dersinde Öncü Ülke: Avusturya

  Avusturya’da devlet okullarında sunulan İslam din derslerinin köklü bir geçmişi var. Ülke İslam din dersleri için model olarak görülüyor.

  Carla Amina Baghajati
  Dosya: "Avrupa'da İslam Eğitimi"
  1 Aralık 2017

  Almanya’da Kamu Okullarında İslam Din Dersleri

  Almanya’da devlet okullarında İslam din dersi için hangi koşullar söz konusu? Ülkedeki İslam din dersi sistemiyle ilgili sıkça sorulan soruların cevapları.

  Zarqa Butt
 • 265. Sayı

  Liberal İslam

  “Liberal İslam”, Batı Avrupa’daki Müslümanlara dair tartışmanın gündem maddelerinden biri. Perspektif “Liberal İslam” ve “muhafazakâr İslam” kavramları arasında ayrışan tartışmaya ışık tuttu.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Liberal İslam"
  1 Kasım 2017

  Soru İşaretleriyle Dolu Bir Terkip: “Liberal İslam”

  Liberal İslam terkibi, son yıllarda Batı Avrupa’da İslam’a dair tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bu terkip problemli yanlarıyla dikkat çekiyor.

  amete
  Dosya: "Liberal İslam"
  1 Kasım 2017

  “Liberal İslam, İçeriği Olmayan Bir Kelime Kılıfı”

  Siyaset ve İslam bilimci Dr. Muhammad Sameer Murtaza ile “Liberal İslam” kavramının çıkmazlarını konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Liberal islam"
  1 Kasım 2017

  “Özgür Olun, Ancak Bizim İstediğimiz Özgürlük Kapsamında!”

  Freie Universität Berlin’de öğretim üyesi olan Prof. Dr. Schirin Amir-Moazami ile “liberal İslam/muhafazakâr İslam” ayrımının suniliğini konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Liberal İslam"
  1 Kasım 2017

  Liberal Demokrasinin Müslüman Azınlıkla İmtihanı

  Liberal demokrasi, Avrupa’nın sac ayaklarından biri. Avrupa’da yaşayan Müslüman azınlık, liberal demokrasinin temel iddialarını büyük bir imtihana tabi tutuyor.

  Elif Zehra Kandemir
 • 264. Sayı

  Ulusaşırılık

  İnsanların bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmeleri yalnızca nüfusta artta ya da azalma anlamına gelmiyor. Perspektif, Türkiye’den Batı Avrupa’ya işçi göçü özelinde “ulusaşırılık” kavramını mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Ulusaşırıcılık"
  1 Eylül 2017

  Ulusal Sınırları Aşmak: “Ulusaşırıcılık”

  Ülkeler arası ilişkilerin tek boyutlu bir düzlemde ilerlemesi artık neredeyse imkânsız hale geldi. Ulusaşırı kimliğe sahip olan göçmenler, hem ev sahibi hem köken ülkeye ait sosyokültürel aidiyet unsurlarını aynı anda barındırabiliyor.

  Elif Tunay
  Dosya: "Ulusaşırıcılık"
  1 Eylül 2017

  Türklerin “Yaftaları Yıkma” Stratejileri

  Çetin Çelik Koç Üniversitesi'nde akademisyenlik hayatına devam ediyor. Çelik'le Almanya'daki Türkiye kökenli gençler üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları üzerine konuştuk.

  Mehmet Enes Beşer
  Dosya: "Ulusaşırıcılık"
  1 Eylül 2017

  Çatışan Kimlikler, Avrupa Birliği Ütopyası ve Göç’ün Etkileri

  Chatham House raporuna göre “Avrupalı kimliği” krizde. Bu krizin çözülmesi için Avrupa’da “Müslüman kimliği” ile barışılması gerekiyor.

  Elif Şimşek
  Dosya: "Ulusaşırıcılık"
  1 Eylül 2017

  Ulusaşırı Göç ve Aşırı Sağ

  Avrupa’da yükselişe geçen sağ popülizmin en büyük besleyicisi ulusaşırı hareketlilik oldu. Avrupa’daki sağ partileri Eurozone, göçmen ve İslam karşıtlığı birleştiriyor. Bu trendin nasıl devam edeceği Avusturya ve Almanya seçimlerinden sonra görülecek.

  Fatih Keçeci
  Dosya: "Ulusaşırıcılık"
  1 Eylül 2017

  AB’nin Temel Değerlerinin Mülteci Kriziyle İmtihanı

  Ekonomik bir oluşumdan bir değerler topluluğuna evrilen Avrupa Birliği’nin (AB) temel değerleri, mülteci krizi karşısında ciddi bir sınamayla karşı karşıya kaldı. Libya ile mülteciler konusunda yapılan anlaşma bu imtihanın başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koyuyor.

  Engin Gül
  Dosya: "Ulusaşırıcılık"
  1 Eylül 2017

  Ulusaşırılık, Çokkültürcülük ve Dönüşen Kamusal Alan

  Ulusal sınırların aşılmasının en büyük etkisi kimlikler üzerine oldu. Avrupa’da artan çokkültürcülük söylemlerinin kimlikler ve vatandaşlık tanımı üzerindeki etkisini tartışmak, Avrupa’daki azınlıklar etrafındaki tartışmaları anlayabilmek için de önem taşıyor.

  Doğukan Doğu
 • 263. Sayı

  Okulda Irkçı Ayrımcılık

  Almanya’da birçok okulda öğretmenlerin kültürel çeşitlilikle başa çıkma konusunda donanımlı olmadığı eleştirisi yapılıyor. Perspektif, bu durum neticesinde okullarda görülen ırkçı ayrımcılık konusunu ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  DOSYA
  1 Temmuz 2017

  “Irkçı Öğretmenler” Neden Büyük Bir Sorun?

  Öğretmenler odasındaki ırkçılık, şimdiye dek çok sık gündeme gelmeyen bir konu. Irkçı söylemlerin üstünü örtmek isteyen okul müdürleri ya da meslektaşlarına ırkçı hakaret eden öğretmenler toplum için ciddi bir tehlike teşkil ediyorlar.

  Mehmet Körükçü
  Dosya: "Okulda Irkçı Ayrımcılık"
  1 Temmuz 2017

  “Irkçılık Sadece Geçmişte Kalan Bir Fenomen Değil”

  Bochum Üniversitesi Sosyal Bilim Didaktiği bölümü öğretim üyesi olan Prof. Karim Fereidooni pedagojik enstitülerde ırkçılık eleştirisi ve öğretmenler odasındaki ırkçılık gibi konularda uzman. Aynı zamanda üniversitede öğretmen adaylarına eğitim veren Fereidooni ile okulda ırkçılığın nasıl engellenebileceğini konuştuk.

  Şeyma Karahan
  Dosya: "Okulda Irkçı Ayrımcılık"
  1 Temmuz 2017

  Müslüman Öğretmenlerin Meslektaşlarıyla İmtihanı

  Okuldaki ırkçı ayrımcılık biçimlerinden en ilginci öğretmenler odasında yaşananı. Başörtülü üç Müslüman öğretmenle, öğretmenler odasında yaşadıkları ırkçılığı konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Okulda Irkçı Ayrımcılık"
  1 Temmuz 2017

  Öğrencileri Irkçı Öğretmenlerden Kim Koruyabilir?

  Sınıfta, koridorda ya da okul bahçesinde... Öğretmenlerinin ırkçı söylemlerine ve ayrımcılıklarına maruz kalan öğrencilerin okul başarısı ciddi oranda düşüyor. Fakat ayrımcılığa maruz kalıp başarı konusunda daha da hırslananlar da var. Kübra onlardan biri.

  Rümeysa Aydın
 • 262. Sayı

  Müslümanların Devletten Beklentileri

  Öncü kültür, imam eğitimi, entegrasyon ve başörtüsü tartışmaları... Batı Avrupa’daki Müslüman azınlıklardan devletlerin beklentileri büyük. Peki ya Müslümanlar içinde yaşadıkları devletlerden neler bekliyor? Perspektif bu sorunun peşine düştü.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri"
  1 Haziran 2017

  “Devletin İşi, Kendine Uygun Dinler Oluşturmak Değildir”

  Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Janbernd Oebbecke, Almanya’da İslam’ın hukuki pozisyonuyla ilgili en yetkin isimlerden biri. Devlet Hukuku uzmanı Oebbecke ile Alman anayasal zemininde İslami cemaatleri konuştuk.

  Burak Altaş
  Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri"
  1 Haziran 2017

  “Devlet Dernekleri Entegrasyona Zorlayamaz.”

  Din antropolojisi, İslam ve ulus devlet oluşumu alanlarında çalışmalar yapan Hollandalı Prof. Thijl Sunier ile Hollanda’da Müslüman kurumlarla devlet ilişkisini konuştuk.

  Meryem Özdemir
  Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri"
  1 Haziran 2017

  Belçika: “Tarafsızlık Bahanesiyle Müslümanlar Dışlanıyor”

  Batı Avrupa’da azınlık olarak yaşayan ülkelerdeki Müslümanlardan devletin beklentileri büyük. Peki ya Avrupalı bir Müslüman; siyasilerden, devlet kurumlarından ve çoğunluk toplumundan ne bekler? Bu sorunun cevabı için altı ülkeden altı Müslüman temsilciyle konuştuk.

  superadmin
  Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri"
  1 Haziran 2017

  Fransa: “Cami Projelerine Ufak Bahanelerle Karşı Çıkılıyor”

  Batı Avrupa’da azınlık olarak yaşayan ülkelerdeki Müslümanlardan devletin beklentileri büyük. Peki ya Avrupalı bir Müslüman; siyasilerden, devlet kurumlarından ve çoğunluk toplumundan ne bekler? Bu sorunun cevabı için altı ülkeden altı Müslüman temsilciyle konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri"
  1 Haziran 2017

  İsviçre: “Devletin Bize Sadece Biraz Güvenmesini İstiyorum”

  Batı Avrupa’da azınlık olarak yaşayan ülkelerdeki Müslümanlardan devletin beklentileri büyük. Peki ya Avrupalı bir Müslüman; siyasilerden, devlet kurumlarından ve çoğunluk toplumundan ne bekler? Bu sorunun cevabı için altı ülkeden altı Müslüman temsilciyle konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri"
  1 Haziran 2017

  Hollanda: “Türkiye Kökenli Kuruluşlardan Hâlâ Entegre Olmaları Bekleniyor”

  Batı Avrupa’da azınlık olarak yaşayan ülkelerdeki Müslümanlardan devletin beklentileri büyük. Peki ya Avrupalı bir Müslüman; siyasilerden, devlet kurumlarından ve çoğunluk toplumundan ne bekler? Bu sorunun cevabı için altı ülkeden altı Müslüman temsilciyle konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri"
  1 Haziran 2017

  Avusturya: “Neyin İslami Olduğu Siyasetin Değil, Müslüman Cemaatin Konusu”

  Batı Avrupa’da azınlık olarak yaşayan ülkelerdeki Müslümanlardan devletin beklentileri büyük. Peki ya Avrupalı bir Müslüman; siyasilerden, devlet kurumlarından ve çoğunluk toplumundan ne bekler? Bu sorunun cevabı için altı ülkeden altı Müslüman temsilciyle konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri"
  1 Haziran 2017

  Almanya: “Eşit Muhatap Olarak Kabul Edilme Beklentisi”

  Batı Avrupa’da azınlık olarak yaşayan ülkelerdeki Müslümanlardan devletin beklentileri büyük. Peki ya Avrupalı bir Müslüman; siyasilerden, devlet kurumlarından ve çoğunluk toplumundan ne bekler? Bu sorunun cevabı için altı ülkeden altı Müslüman temsilciyle konuştuk.

  admin
 • 261. Sayı

  Başörtülü Kadınlara Saldırılar

  Başörtülü Müslüman kadınlar, hem kadın olmaları, hem etnik kökenleri, hem de dinî görünürlükleri üçgeninde çok katmanlı bir dışlamaya maruz kalıyorlar. Perspektif Batı Avrupa’da başörtülü kadınlara yönelik saldırıları ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Başörtülü Kadınlara Saldırılar"
  1 Mayıs 2017

  Çatışmanın Şiddet Olarak Dışa Vurumu, Kötü Yönetim Göstergesi

  Müslüman kadınların ve öğrencilerin giderek artan oranda maruz kaldığı dışlamalar, hukuk devleti ve toplumsal düzen standartlarının açık olarak ihlali. Saldırıları önlemek için siyasilerin etkin pozisyonlar geliştirmeleri gerek.

  Zarqa Butt
  Dosya: "Başörtülü Kadınlara Saldırılar"
  1 Mayıs 2017

  “Terörist”, “Taliban Gelini”, “İslamcı O….pu!”

  İslami yaşam ile Alman çoğunluk kültürünün uyuşup uyuşmadığı hakkındaki tartışmalar sonuçsuz kalmıyor. Müslüman kadınlara yönelik saldırılar bu tartışmalarla birlikte artıyor.

  Fabian Köhler
  Dosya: "Başörtülü Kadınlara Saldırılar"
  1 Mayıs 2017

  “Siz Başörtülüler Buraya Ait Değilsiniz! Ülkenize Gidin!”

  Mannheim’de mart ayında komşusunun saldırısına uğrayan Ayşe B. ile görüştük.

  admin
  Dosya: "Başörtülü Kadınlara Saldırılar"
  1 Mayıs 2017

  Başörtüsü “Öteki” Olmanın Bir İşaretine Dönüştü

  Almanya Federal İş Ajansı Yüksekokulunda öğretim üyesi olan sosyolog Prof. Florian Kreutzer ile başörtüsünün damgalayıcı etkisini görüştük.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Başörtülü Kadınlara Saldırılar"
  1 Mayıs 2017

  İslamofobinin Kolay Hedefleri: Başörtülü Kadınlar

  Müslüman kadınlara yönelik saldırılar İslam düşmanlığının bir uzantısı. Müslüman kadınlara ne kadar “sorun” olarak yaklaşılırsa, bu kesimin İslamofobi için hedef olma ihtimali de o kadar artıyor.

  Chris Allen
  Dosya: "Başörtülü Kadınlara Saldırılar"
  1 Mayıs 2017

  Annesinin Darp İzlerine Bakarak Büyüyen Çocuklar

  Başörtülülere yönelik saldırıların sıradanlaşması, saldırganlara cesaret veriyor. Bir saldırı olunca teyakkuza geçmek, sonrasında konuyu unutup hiçbir şey yapmadan yaşamaya devam etmek ise saldırı mağdurlarına en büyük hakaret.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Başörtülü Kadınlara Saldırılar"
  1 Mayıs 2017

  “İslamofobik Siyasetçiler Başarılı Oldukça Failler Meşruluk Kazanıyor”

  Kaliforniya Üniversitesi ile Salzburg Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve 27 ülkeyi ele alan Avrupa İslamofobi Raporu’nun editörlerinden Dr. Farid Hafez ile Müslüman kadınlara yönelik saldırıları konuştuk.

  admin
  Dosya: "Başörtülü Kadınlara Saldırılar"
  1 Mayıs 2017

  Başörtülü Kadınlar ve İki Olumlu Örnek

  Batı Avrupa’da başörtülü kadınlara yönelik saldırılar gündemi meşgul ederken diğer yanda başörtülü kadınları toplumun tabii birer parçası olarak gören sesler de var. Almanya’da yayın yapan Eltern dergisi ve Alman Tren Yolları (Deutsche Bahn) bunlardan ikisi.

  Rümeysa Aydın
 • 260. Sayı

  Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri

  Türkiye kökenli nüfusun en yoğun yaşadığı yer Batı Avrupa ülkeleri. Türkiye’nin Almanya, Avusturya ve Hollanda ile yaşadığı krizler ise son yıllara damga vurmuş durumda. Perspektif Türkiye-Batı Avrupa ilişkilerini ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri"
  12 Nisan 2017

  Irkçılar İçin Elverişli Bir Zemin: “Türkiye Eleştirisi”

  Türkiye’deki referandum Avrupa’da krize neden oldu. Almanya, Avusturya ve Hollanda’da siyasi aktörlerin referandumda taraf hâline gelmesi, ciddi bir çelişkiyi de beraberinde getiriyor.

  Rümeysa Aydın
  Dosya: "Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri"
  12 Nisan 2017

  Türkiye, Batı İttifakından Çıkmalı Mı?

  Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki kriz, Türkiye’nin yüzünü Batı’dan çevirip çevirmediği sorusunu ortaya çıkarttı. Bu tarz bir eksen kayması, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile yoğun ekonomik, siyasi ve toplumsal bağları göz önüne alındığında pek de mantıklı görünmüyor.

  Yaşar Aydın
  Dosya: "Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri"
  12 Nisan 2017

  “Eleştirel Mesafe Koyma Yeteneğimiz Olmalı”

  Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı’nda çalışan Yunus Ulusoy ile Almanya’daki Türkiye kökenlilerin Türk-Alman ilişkilerinden nasıl etkilendiğini konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri"
  12 Nisan 2017

  Türk-Alman Dostluğu ve Geleceği Üzerine Düşünceler

  Türkiye ile Almanya arasında ilişkilerin bozulması Almanya’daki Türk toplumunun arzu ettiği bir durum değil. Her madalyanın iki yüzü olduğu gibi her krizin de mutlaka iki tarafı var. Dostluk kişiler arasında kurulabilecek bir ilişkiyken, devletler arasında ise menfaatler söz konusu.

  Prof. Dr. Mustafa Gençer
  Dosya: "Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri"
  12 Nisan 2017

  “Referandumun Ardından Normale Dönülmesini Umut Ediyorum.”

  Türkiye'yle ilgili her türlü göç hareketliliğine dair çalışmalar yapan Dr. Barbara Pusch ile yurt dışındaki Türkiye kökenliler üzerinde artan gerilimi konuştuk.

  Rümeysa Aydın
  Dosya: "Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri"
  12 Nisan 2017

  “Türkiye İle Avrupa Birbirine Ayrılmaz Bir Şekilde Bağlı.”

  Kültür bilimci, etnolog ve Göç Konseyi Başkanı Prof. Dr. Werner Schiffauer ile Batı Avrupa ile Türkiye arasındaki krize dair bir üst bakışı nasıl kazanabileceğimizi konuştuk.

  admin
 • 259. Sayı

  Tepkiselliği Aşmak

  Almanya’da 2016’nın ilk çeyreğinde camilere 25 saldırı kaydedildi. Müslümanlara yönelik nefret, Müslümanlarda da bir tepki doğuruyor. Öte yandan tepkiselliğe kapılmadan olumlu bir kimlik inşa etmek önem taşıyor. Perspektif “tepkiselliği aşmak” konusunu ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Tepkiselliği Aşmak"
  12 Nisan 2017

  “Tek Sorun Müslümanlarmış Gibi Bir Atmosfer Oluşturuluyor”

  Avrupa’nın en önde gelen sosyologlarından Prof. Dr. Stefano Allievi ile tepki vermekle “İslam eleştirisi” arasına sıkışan Avrupa Müslümanlarını konuştuk.

  Mehmet Kandemir
  Dosya: "Tepkiselliği Aşmak"
  12 Nisan 2017

  Yük Olarak Değil, Yol Olarak Din

  Müslümanların “tepki” vermekten “tepki verilmeyecek bir örnek” oluşturmaya geçişi, dinin yük olarak değil, yol olarak benimsenmesiyle doğrudan ilgili.

  Bedri Gencer
  Dosya: "Tepkiselliği Aşmak"
  11 Nisan 2017

  Oryantalistler Haklı Olabilir Mi?

  Tepkisellik vatandaşlık sorumluluğunu ikame ediyor. Oysa gerçekte vatandaşlık sorumluluğunu üstlenebilmek için kamusal alanda farklılıklarla yapıcı bir birliktelik inşa edebilme becerisi şart.

  Etyen Mahçupyan
  Dosya: "Tepkiselliği Aşmak"
  11 Nisan 2017

  Nefretin Belirleyiciliğini Nasıl Aşarız?

  Azınlık durumundaki Müslümanlara yönelik nefret Müslümanların gündemini de doğrudan belirliyor. Böylece nefret, Müslümanlara şekil, profil ve kimlik veren bir şeye dönüşmüş oluyor.

  Rümeysa Aydın
 • 258. Sayı

  İslam'ın Araçsallaştırılması

  Şiddet yanlısı gruplar İslam’ı araçsallaştırıyor. Öte yandan Müslüman coğrafyada da İslam, belli iktidar mekanizmalarını güçlendirmek ya da zayıflatmak için kullanılabiliyor. Perspektif İslam’ın araçsallaştırılması konusunu ele aldı.

  DEVAMINI OKU
 • 257. Sayı

  Popülizm

  Popülizm, toplumu iki homojen ve birbirine zıt gruba ayırarak tanımlayan bir ideoloji. Perspektif, zahmetsiz ve korunaklı bir alan kuran popülizm kavramını masaya yatırdı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Popülizm"
  1 Ocak 2017

  Bir Seçkin Sınıf İdeolojisi: Popülizm

  Popülizm halkın isteklerine duyarlı olmayıp; bu istekleri ve halkın duygularını seçkinler tarafından “kullanılabilir” araçlara dönüştüren bir akım. Popülizmin yarattığı yabancılaşmayı aşmak için öncelikle toplumun asla tek bir sıfata hapsedilemeyecek kadar karmaşık ve çoğul bir yapı olduğunu teslim etmek gerek.

  Ferhat Kentel
  Dosya: "Popülizm"
  1 Ocak 2017

  Popülizm Neden Yükseliyor?

  Popülizmin yükselişi karşısında siyaset bir yandan toplumsal taleplere cevap vermeye çalışırken öte yandan da insan hakları, inanç özgürlüğü, kültürel aidiyet benzeri değerlerin referandum konusu hâline sokulmasını engelleyecek bir koruma alanı yaratmak, ötekileştirmeyi engellemek zorunda.

  Mehmed Şükrü Hanioğlu
  Dosya: "Popülizm"
  1 Ocak 2017

  Janus’un İki Yüzü: Popülizm ve Demokrasi

  Popülizmle demokrasi arasındaki ilişki artıların ve eksilerin yoğun olduğu bir alan. Tarihsel bağlamda popülist politikalar ülkelerde katılımcı yapıyı güçlendirerek demokrasi anlayışına katkıda bulunabildiği gibi demokrasinin rayından çıkışına da neden olabiliyor.

  Zafer Toprak
  Dosya: "Popülizm"
  1 Ocak 2017

  Prof. Reinhard Heinisch İle Popülizmin Başarısı Üzerine

  Salzburg Üniversitesi öğretim üyesi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Reinhard Heinisch ile sağ popülizmin başarısının nedenlerini konuştuk.

  admin
  Dosya: "Popülizm"
  1 Ocak 2017

  Bizim Kendi Popülizmimiz

  Yükselişe geçen sağ popülizm sadece Avrupa toplumlarının çoğulcu yapısını değil, Türkiye kökenli Müslüman cemaati de belli sınamalarla karşı karşıya bırakıyor. İlk ve en önemli sınav “bizim kendi popülizmimiz”i aşabilmekle başlıyor.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Popülizm"
  1 Ocak 2017

  “Avrupa’da Çokkültürlülük Denenmedi Bile”

  Georgia Üniversitesi Kamusal ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Cas Mudde ile popülizmin olumlu yanlarının olup olamayacağını konuştuk.

  admin
  Dosya: "Popülizm"
  1 Ocak 2017

  “Göç Politikası Orta Yolu Bulamadı.”

  Bonn Üniversitesinde öğretim üyesi olan siyaset bilimci Prof. Dr. Frank Decker ile Avrupa popülizminin geleceğini konuştuk.

  Nurefşan Şereflican
 • 256. Sayı

  "İslam Reformu" Tartışması

  “İslam’ın moderniteye ayak uydurması, daha insancıl bir hüviyete bürünmesi, kendisini reforme etmesi” gibi talepler Avrupa’da sıkça duyuluyor. Perspektif İslam’a dair reform taleplerini ve bu taleplerdeki çıkmazları ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "İslam Reformu" Tartışması
  2 Aralık 2016

  “İslam Reformu” Var Mı?

  İslam’ın reforme edilmediği için “problem doğurduğu”nu iddia eden sesler kimi zaman yüksek sesle duyuluyorlar. İslam’ın kendisini reforme etmesi için önerilen model ise 16. yüzyıldaki Hristiyan reformu. Oysa Hristiyan ve İslam tarihi incelendiğinde bu önerilerin ne kadar sorunlu olduğu ortaya çıkıyor.

  Sami ZubaIda
  Dosya: "İslam Reformu" Tartışması
  1 Aralık 2016

  “Tarihi Göz Ardı Etmeden Asrı Gözeten Bir İdrak Geliştirmeliyiz”

  İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ile reform taleplerinin Müslüman cemaat tarafından algılanışı üzerine konuştuk.

  admin
  Dosya: "İslam Reformu" Tartışması
  1 Aralık 2016

  İslam Hukukunda Ahkâmın Değişebilirliği Açısından “Reform”

  İslam’ın kendisini reforme etmesi gerektiğine dair taleplerde İslam ilahiyatının kendi pozisyonu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysa İslam’ın kendi dinamikleri incelendiğinde bir “reform”un gerekliliği oldukça tartışmalı.

  Prof. Dr. Mehmet Erdoğan
  Dosya: "İslam Reformu" Tartışması
  1 Aralık 2016

  “İslam’a Dair Reform Talepleri Sömürgeci Zihniyetin Etkisi Altında”

  İslam bilimci Dr. Jens Bakker ile reform taleplerinin dile getirildiği düzlemi ve klasik İslam teolojisinin bu konudaki pozisyonunu konuştuk.

  Rümeysa Aydın
  Dosya: "İslam Reformu" Tartışması
  1 Aralık 2016

  Sürekli Ortaya Çıkan Reform

  İslam’ın bir reforma/reformasyona ihtiyacı olduğuna dair talepler farklı ülke ve dillerde yineleniyor. Müslümanlar ve gayrimüslimlerin katıldığı bu tartışmada farklı pozisyonlar söz konusu. Dile getirilen yaklaşımları incelemek reform taleplerini daha doğru anlamak için de önem arz ediyor.

  Nurefşan Şereflican
  Dosya: "İslam Reformu" Tartışması
  1 Aralık 2016

  “İslam Reformu Talepleri Sıkıntılı”

  İslam Hukuku ve azınlık konteksinde İslam gibi konularda araştırma yapan İslam bilimci Sarah Albrecht ile azınlık fıkhı ve İslam’a dair reform talepleri hakkında konuştuk.

  amete
 • 255. Sayı

  Almanya'da Devlet Anlaşmaları

  Dinî cemaatlerle imzalanan devlet anlaşmaları Almanya’da köklü bir geleneğe sahip. Devlet anlaşmaları müzakereleri ve ortaya çıkan taslaklar ise tartışma konusu. Perspektif Almanya’da Müslüman cemaatlerle imzalanan devlet anlaşmalarını ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Almanya'da Devlet Anlaşmaları"
  2 Kasım 2016

  İslam’ın Aktif Bir Özneye Dönüşmesi

  Hamburg ve Bremen’de imzalanan devlet anlaşmalarının ardından umut verici gelişmeler olsa da müzakerelerde sağ popülistlerin etkileri dolaylı yoldan hissedilebiliyor. Müslümanların aktif birer özne olarak tanınmasına giden yolda bu krizleri aşabilmek de önem taşıyor.

  Norbert Müller
  Dosya: "Almanya'da Devlet Anlaşmaları"
  2 Kasım 2016

  Aşağı Saksonya’da “İslam Anlaşması”: Tüm Bu Velvele Boşuna Mı?

  Aşağı Saksonya’da Müslüman cemaatlerle müzakereleri yürütülen devlet anlaşması çıkmaza girdi. Müslüman kurumlara “Türkiye’ye yakınlık” ve “aşırıcılık” gibi ithamlar dile getirilirken anlaşma taslağının oldukça tartışmalı olduğu da ortada. Öte yandan devlet anlaşmaları bağlamında devletle uzlaşı kuramayan sadece Müslümanlar değil; Katolik kilisesinin tarihte yaşadığı tecrübeler de incelenmeye değer.

  Sven Speer
  Dosya: "Almanya'da Devlet Anlaşmaları"
  1 Kasım 2016

  “Müslüman Organizasyonların Kurumsallaşması Gerek”

  Georg Eckert Enstitüsü Okul Kitapları ve Toplum Bölüm Başkanı Prof. Dr. Riem Spielhaus ile devlet anlaşmalarıyla “tanınma”ya giden yolu konuştuk.

  Mehmet Eren
  Dosya: "Almanya'da Devlet Anlaşmaları"
  1 Kasım 2016

  “Devlet Anlaşmasına Giden Yol Kolay Değil”

  Dr. Volkmar Schön 2010 yılına kadar Hamburg Eyaleti devlet müşaviri olarak görev yaptığı sürede Müslüman cemaatlerle eyalet hükûmeti arasında sürdürülen müzakerelerde yer aldı. Schön ile müzakereler ve anlaşmaya giden engebeli yolu konuştuk.

  Burak Altaş
  Dosya: "Almanya'da Devlet Anlaşmaları"
  1 Kasım 2016

  “Anlaşmaların Amacı İş Birliğini Uzlaşma Zemininde Sağlamlaştırmak”

  Münster Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Anayasal Din Hukuku uzmanı Prof. Dr. Gernot Sydow ile Almanya’daki devlet anlaşmalarının yasal ve tarihsel zemini üzerine konuştuk.

  Burak Altaş
  Dosya: "Almanya'da Devlet Anlaşmaları"
  1 Kasım 2016

  “Devlet Müslümanlara Eşit Muamelede Zorlanıyor.”

  Nisan ayında Aşağı Saksonya Şurası Başkanlığına seçilen Recep Bilgen, Bremen ve Hamburg’daki müzakerelere göre Aşağı Saksonya’da oldukça zor geçen devlet anlaşması müzakerelerine Şura adına katılıyor. Bilgen ile müzakerelerin seyrini ve taslağa dair eleştirileri konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Almanya'da Devlet Anlaşmaları"
  1 Kasım 2016

  Devlet Anlaşmaları Amaçlarına Ne Denli Uygun?

  Dinî cemaatlerle yapılan devlet anlaşmalarının Almanya’da köklü bir geleneği var. Bugün geçerli olan anlaşmalardan bazılarının tarihi Weimar Cumhuriyeti’ne kadar uzanıyor. Almanya’da Hamburg ve Bremen öncülüğünde İslami cemaatlerle yapılan devlet anlaşmaları da bu tarihsel devamlılığın birer parçası.

  Bekir Altaş
 • 254. Sayı

  Alman İslam Konferansı

  Alman İslam Konferansı, 2006’da Almanya’da dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından organize edildi. O tarihten beri devletle Müslümanların diyalog platformu olarak görülen Konferans, eleştirilerin de odağında. Perspektif Alman İslam Konferansı’nı mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Alman İslam Konferansı"
  1 Eylül 2016

  “Siyasetçiler İslam’ın Dışlanmasında Politik Bir Sermaye Buluyor.”

  Sven Speer Açık Din Politikası Forumu’nun (FOR) kurucusu ve başkanı. Aynı zamanda Osnabrück ve Münster Üniversitelerinde araştırma görevlisi. Almanya’daki eyaletlerin din politikalarını araştıran Speer ile Alman İslam Konferansı ve Almanya’nın İslam politikası üzerine konuştuk.

  admin
  Dosya: "Alman İslam Konferansı"
  1 Eylül 2016

  Alman Devleti’nin Müslümanlara Yaklaşımı: İki Adım İleri, Bir Adım Geri

  Alman İslam Konferansı bütün eleştirilere rağmen “yolda düzülen bir kervan”. Bu kervandaki kriz zamanlarını anlayabilmek, konferansın geleceğini değerlendirebilmek için önem arz ediyor.

  Ali Kızılkaya
  Dosya: "Alman İslam Konferansı"
  1 Eylül 2016

  “Müslüman Olarak Konuşun, Ama Bizim İstediğimiz Gibi Olun.”

  Freie Universität Berlin’de öğretim üyesi olan Prof. Dr. Schirin Amir-Moazami Avrupa’da din politikaları alanında uzman. Amir-Moazami ile Alman İslam Konferansı ve devletle Müslüman cemaatlerin diyaloğu üzerine konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Alman İslam Konferansı"
  1 Eylül 2016

  Emsaller Arasında Diyalog (Mu?)

  “Geri” ve “ileri”. “Aydınlanmış” ve “aydınlanmamış”. Alman İslam Konferansı ırksal tarihçilik tezi üzerinden okunduğunda Almanya’da Müslümanlarla devletin diyaloğuna dair ilginç ipuçları da ortaya çıkıyor.

  Luls Manuel Hernández AguIlar
  Dosya: "Alman İslam Konferansı"
  1 Eylül 2016

  Okul Sırası İle Yuvarlak Masa Arasında

  Alman İslam Konferansı katılımcılara okul sırasındaki gibi ödev verilen bir platform mu, yoksa herkesin aynı göz hizasında bulunduğu bir yuvarlak masa mı? Bu soruya Konferans’ın farklı dönemeçlerinde farklı şekilde cevaplar verilebilir.

  Sümeyye Yılmaz
 • 253. Sayı

  Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak

  Müslüman coğrafyalarda ani krizler, dünyanın diğer yerlerindeki Müslümanlarda ani tepkilere neden oluyor. Oysa kriz zamanlarında verilen tepkinin yıkıcı bir tarafı var. Perspektif “kriz zamanlarında Müslüman olmak” sorusunun peşine düştü.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak"
  1 Temmuz 2016

  “Biz Müslümanlar” Diyebilmek

  Bugün Müslümanlar hem içinde yaşadıkları ulus devletlerin kolektif kimliklerine, hem de ulusaşırı bir Müslüman kolektif kimliğine sahipler. Müslüman cemaatlerin “biz” diyebilmesini bu açıdan incelemek önem arz ediyor.

  Salman Sayyid
  Dosya: "Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak"
  1 Temmuz 2016

  “İslam Ahlakı Tabandan Gelen Bir İnisiyatifle Teşvik Edilmeli.”

  Prof. Dr. Sohail Hashmi İslam’ın siyasi ahlakı, savaş ve barış etiği gibi konularda çalışmalar yapan ender araştırmacılardan biri. Hashmi ile tartışması zor bir konuya, savaş ve barış ahlakına dair konuştuk.

  Meltem Kural
  DOSYA
  1 Temmuz 2016

  Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak

  Doğa felaketi yaşanmadan önce İslam’ın doğa perspektifini, ekonomik krizler kapıya dayanmadan Müslümanlığın iktisadi bakış açısını, siyasi kaos ortamları oluşmadan önlem alıcı ufukları çizecek bir bilince erişmek için kriz zamanlarını beklemeden eyleme geçmek şart.

  Selçuk Çiçek
  Dosya: "Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak"
  1 Temmuz 2016

  “Müslümanlar Birlik İçinde Ama Bağımsız Olmalı.”

  Cambridge Üniversitesi İslam Çalışmaları bölümünde öğretim üyesi ve Cambridge Müslüman Koleji Direktörü olan Timothy Winter, Müslüman olduktan sonraki ismi Abdal Hakim Murat ile ilkesel tutumlar üzerine konuştuk.

  Meltem Kural
 • 252. Sayı

  "Makbul İmam" Arayışı

  Türkiye’den gelen imamlar Avrupa genelinde binlerce camide hizmet verirken, geniş bir tartışmanın da ortasında yer alıyorlar. Perspektif Avrupa kamuoyunun “makbul imam” beklentisini sorguladı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Makbul İmam" Arayışı
  1 Haziran 2016

  “İç Politika İslam’ı Şans Değil, Problem Olarak Görüyor”

  İslam Bilimcisi olan Abdurrahman Reidegeld ile imamlara dair tartışmanın teolojik ve tarihsel arka planını konuştuk.

  Lale Nihal
  Dosya: "Makbul İmam" Arayışı
  1 Haziran 2016

  “Sıkıştığında İmamları Kullanan Anlayış Yanlış”

  Hasan Ağırbaş, 2005 yılında DİTİB Din Görevlisi olarak, eşi ve iki kızıyla birlikte Yalova’dan Almanya’ya geldi. Şu anda Idstein Din Görevlisi olarak görev yapmakta olan Ağırbaş 2017 Temmuz ayında Türkiye’deki vaizlik görevine geri dönecek. Münster Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde doktora eğitimine de devam etmekte olan Ağırbaş’la Almanya’daki imamlara dair tartışmayı konuştuk.

  amete
  Dosya: "Makbul İmam" Arayışı
  1 Haziran 2016

  İthal İmam Tartışması ve Arka Planı

  Türkiye’den gelen imamlara dair tartışma çokkültürlülük konusundaki farklı pozisyonların kendisini yeniden göstermesine yol açtı. Bu pozisyonlardan biri “biz”in sınırlarını genişletmek, diğeri ise bir “öteki” yaratarak dar bir “biz” tahayyülü oluşturmaya dayanıyor.

  Yaşar Aydın
  Dosya: "Makbul İmam" Arayışı
  1 Haziran 2016

  “Mükemmel İmam” Talebi Anlamsız

  Avrupa’daki İslami cemaatlerin yurt dışından finanse edilmesine dair tartışmalar sürüyor. Siyasetçiler “ithal imam” denilen uygulamanın son bulması için çağrılarda bulunurken 2016 yılının nisan ayında bilhassa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) yönelik ağır ithamlar dile getirildi.

  amete
  Dosya: "Makbul İmam" Arayışı
  1 Haziran 2016

  İmamlara Dair Tartışma Ön Yargılardan Arınmalı

  Yurt dışından gelen imamlara dair tartışma popülist söylemlere kurban gidemeyecek kadar çeşitli boyutlara sahip. “İslam korkusu” siyasetçiler tarafından altın yumurtlayan tavuk olarak görüldüğü sürece bu karmaşık boyutların etkin bir şekilde ele alınamayacağı açık.

  Houssam Hamade
 • 251. Sayı

  Avrupa'ya Gelen Mülteciler

  Sağ popülizm Avrupa’ya gelen mültecileri bir “kriz”e çevirerek kendisine geniş bir meşruiyet alanı inşa ediyor. Perspektif Avrupa’ya gelen mültecilerin Avrupa açısından doğurduğu imtihanı ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa’ya Gelen Mülteciler"
  2 Mayıs 2016

  İdomeni’den Haber Var

  İnsanın onurlu bir yaşama ilişkin taşıdığı son umut da NATO telleri ve çöp çukurları arasında yitip gittiğinde ne yapılabilir? Bu soruya en etkileyici cevap İdomeni’deki mültecilerden geliyor.

  Fabian Köhler
  Dosya: "Avrupa’ya Gelen Mülteciler"
  2 Mayıs 2016

  Müslüman Ülkelerin Mülteci Karnesi

  Suriye’deki iç savaştan kaçan mültecilerin çoğunun Müslüman olması Avrupa’da kültür çatışmasına dair soruları alevlendirirken Müslüman ülkelerin mülteciler bağlamındaki sorumluluklarını nasıl yerine getirdikleri de merak konusu.

  Hamza Kuri
  Dosya: "Avrupa’ya Gelen Mülteciler"
  1 Mayıs 2016

  “Siyasiler Mültecilerin Sırtından Kazanıyor”

  Mülteci kriziyle Avrupa’da bitimsiz bir tartışma alevlendi. Notre Dame Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Maurizio Albahari ile sığınma hakkının bir lütuf olarak görülmesini konuştuk.

  Burak Altaş
  Dosya: "Avrupa’ya Gelen Mülteciler"
  1 Mayıs 2016

  “Sorun AB’nin Ortak Tutumda Buluşamaması”

  Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasını ve Türkiye’nin mülteciler konusunda üstlendiği sorumluluğu İzmir Ekonomi Üniversitesi siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. Alexander Bürgin ile görüştük.

  Burak Altaş
  Dosya: "Avrupa’ya Gelen Mülteciler"
  1 Mayıs 2016

  Suriyeli Amar’ın Bitmeyen Mücadelesi

  Kaçakçılar, iptal olan seferler, gözaltılar, sınır dışı edilmeler ve tehlikeli rotalar… Mültecilerin denizler ve kıtalar aşan yolculuklarının en bariz örneğini Suriyeli Amar’ın hayatı sunuyor.

  Veysel Pountso
  Dosya: "Avrupa’ya Gelen Mülteciler"
  1 Mayıs 2016

  Sağın Çarpık Aynalarını Kırmak

  Almanya İçin Alternatif Partisinin yükselişi ile mülteci yurtlarına yönelik saldırılar aynı hızda artarken sağ popülist hareketler ile mülteci krizi arasındaki ilişkiyi anlamak da önem kazanıyor.

  Houssam Hamade
  Dosya: "Avrupa’ya Gelen Mülteciler"
  1 Mayıs 2016

  Avrupa’ya Mülteci Akımının Sınırlandırılması: Hukuki Perspektif

  Mülteci krizinde Avrupa Birliği içerisindeki her ulus devletin farklı uygulamaları söz konusu. Bunların Avrupa hukukuna uygunluğu ise tartışılması gereken en önemli konulardan biri.

  Albrecht Weber
 • 250. Sayı

  Cami Saldırıları

  Almanya’da 2015 yılında 42, Hollanda’da 19, Birleşik Krallık’ta 23, Belçika’da son üç senede 12, İsveç’te 2015’in başında bir haftada 3 cami saldırısı oldu. Perspektif Batı Avrupa’da cami saldırılarındaki kayıtsızlığı ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  AB'de İslamofobi İle Mücadele
  3 Nisan 2016

  “Avrupa Komisyonu’nun Cami Saldırı Verilerini Toplayacak Kapasitesi Yok”

  Avrupa Komisyonu Müslüman Karşıtı Nefret ile Mücadele Koordinatörü David Friggieri ile cami saldırıları üzerine konuştuk.

  Fatma Çamur
  Dosya: "Cami Saldırıları"
  3 Nisan 2016

  Aşırı Sağ “Batı”yı Camilere Saldırarak Savunuyor

  Cami saldırılarında saldırganların uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi faktörler ideolojik motivasyonlardan daha ağırlıklı olsa da aşırı sağcı kesimlerin cami saldırılarında rolü büyük. Saldırıları engelleyebilmek için aşırı sağcıların içinde bulunduğu atmosferi analiz edebilmek büyük önem arz ediyor.

  Matthew Goodwin
  Dosya: "Cami Saldırıları"
  3 Nisan 2016

  Cami Saldırıları Polis İstatistiklerinde Yanlış Kategoride

  Almanya’daki Müslümanlar uzun bir süredir Müslüman karşıtı suçların ayrı bir kategoride kaydedilmesini talep ediyor. Artan cami saldırılarının durdurulması için atılacak ilk adım olan bu talebin karşılık bulması, saldırıların gerçek boyutlarını da ortaya koyacak gerekli verinin polis istatistiklerine girmesi demek.

  Taner Aksoy
  Dosya: "Cami Saldırıları"
  1 Nisan 2016

  Bir Saldırganı Anlamak

  Bir camiye gamalı haç çizerek boyalı saldırı yapan iki genç cami saldırılarının arkasındaki saldırganların motivasyonları ya da profilleri hakkında da önemli ipuçları veriyor. Bu gençleri –yaptıklarının asla mazur görülecek bir yanı olmadığını bilmek kaydıyla- anlayabilmek cami saldırılarını önleyebilmek için atılacak ilk adımlardan biri.

  Bekir Altaş
  Dosya: "Cami Saldırıları"
  1 Nisan 2016

  Cami Saldırılarında Buzdağının Görünen Kısmı

  Hollanda’daki cami saldırıları alarm veriyor. Araştırmacılar tarafından kayıt altına alınan saldırılar 2014’ten beri giderek artarken basına yansıyanlar buzdağının sadece görünür kısmı.

  Ineke van der Valk
  Dosya: "Cami Saldırıları"
  1 Nisan 2016

  Lakaytlığın Gölgesinde Büyüyen Tehlike: Cami Saldırıları

  Cami saldırısı denildiğinde kundaklama ile duvarlara yazılan yazı veya kırılan camlar arasında derece farkından başka bir fark yok. Zira bugün cami penceresini kırmaya cesaret eden saldırgan, yüksek bir psikolojik eşiği aştığını ve her an daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu göstermektedir.

  Burak Altaş
 • 249. Sayı

  Köln Yılbaşı Olayları

  Avrupa’daki birçok tartışmada “Müslüman erkek” namus cinayeti işleyen, kızlarını yüzme dersine göndermeyen, eşinin başını zorla kapatan, kadın düşmanı bir prototip olarak sunuluyor. Köln’de yılbaşında yaşanan taciz olaylarının ardından Perspektif “Müslüman erkek” tartışmasını ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya "Köln Yılbaşı Olayları"
  1 Mart 2016

  Köln Olaylarının Siyasi İstismarı

  Köln olaylarının istismar edilmesinin ardından ihtiyaç duyulan şey cinsiyetçilik ve cinsel içerikli şiddete dair toplumsal alanda yapıcı bir tartışma. Zira dışlama, ön yargı ve kutuplaşma ile hiçbir sorun çözülmez.

  Samy Charchira
  Dosya "Köln Yılbaşı Olayları"
  1 Mart 2016

  “Yanlış Muhataplarla Kaybedecek Vaktimiz Yok”

  Muhammad Sameer Murtaza Weltethos Vakfı bünyesinde siyaset ve İslam bilimcisi olarak faaliyet gösteren Muhammad Sameer Murtaza ile Müslüman erkek tartışmasında Müslüman cemaatin pozisyonu üzerine konuştuk.

  Rümeysa Aydın
  Dosya: "Köln Yılbaşı Olayları"
  1 Mart 2016

  Avrupa’nın Müslümanlardan Yeni/Eski Korkusu

  Bugün “Müslüman erkek” profiline dair yinelenen birçok ifadenin kökü bundan yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bugün sağcı kesimler tarafından merasim hâline getirilen kalıp yargılar ise anaakım medyaya taşınmış durumda.

  Fabian Köhler
  Dosya: "Köln Yılbaşı Olayları"
  1 Mart 2016

  “Çarpık Tablolarla Yanlış İfadeler Kullanılıyor”

  Avrupa’daki Müslüman cemaatlerin cinsiyet tartışmalarıyla ilgili mesafe katedemediğine dair ithamları Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ile konuştuk.

  Lale Nihal
  Dosya "Köln Yılbaşı Olayları"
  1 Mart 2016

  “Müslüman Erkek” Tartışmasında Fikrî Kundakçılık

  Genellenerek olumsuz bir çerçeveye sığdırılan Müslüman erkekler, mülteci tartışmasında araçsallaştırılmalarının yanı sıra fikrî kundakçılık yapan çevrelerin de hedefi hâline geliyorlar.

  Thomas WeIberg
 • 248. Sayı

  Zor Zamanlarda Diyalog

  Farklı dinlerden ve mezheplerden insanların bir araya gelip ortak çalışmalarda bulunması birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Perspektif itikadi farklılıklara sahip İslami cemaatlerin işbirliği meselesini ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog"
  2 Şubat 2016

  İş Birliğinde Esas Soru: “Ben Kimim?”

  Cemaatler arasındaki iş birlikleri için en temel soru, cemaatlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ve hizmet sundukları kitlenin sosyoekonomik ve sosyokültürel ihtiyaçlarını ne denli yakından bildikleri sorusudur.

  Murat Gümüş
  Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog"
  2 Şubat 2016

  “Köken Ülkelerdeki Çatışmalar Buraya Taşınmamalı”

  Bremen Üniversitesi Din Bilimi ve Din Pedagojisi Enstitüsünün yöneticisi Prof. Dr. Gritt Klinkhammer ile farklı dinî cemaatler arasındaki iş birliği imkânlarını konuştuk.

  Ali Mete
  Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog"
  2 Şubat 2016

  “Müslümanlar Misafir Değil, Ortaklar”

  Hristiyan-İslam Toplumu (CIG) Başkanı Dr. Thomas Lemmen ile Müslümanlarla Hristiyanların ortaklaşa çalıştıkları alanlar ve bu esnada ortaya çıkan sorular hakkında konuştuk.

  Esra Lale
  Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog"
  2 Şubat 2016

  Pozitif Değişimin En Önemli Aracı Birbirini Tanıma

  Farklı dinî cemaatler arasındaki iletişim konusunda en zorlu alan Müslüman-Yahudi diyaloğu olsa gerek. Orta Doğu’daki sorunlardan doğrudan etkilenen bu iletişimi sorunsuz gerçekleştirebilmek için bazı adımların atılması şart.

  Edina Lekovic
  Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog"
  2 Şubat 2016

  Sünniler ve Diğerleri: Belirsiz Bir İlişki?

  Almanya’daki Müslümanlar ümmetin bir parçası. Aynı şekilde ümmetin içindeki birçok kesim de Almanya’da temsil ediliyor. Yani Alman-Müslüman camiası homojen değil, sanıldığından çok daha heterojen. Zenginlik olarak addedilen bu heterojenlik aynı zamanda bazı imkân ve sorunları da beraberinde getiriyor. Peki, “ana akım Müslümanlar” ile “tartışmalı Müslüman gruplar” arasında hâkim olan gerilim hattında aşılması gereken zorluklar neler?

  amete
  Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog"
  2 Şubat 2016

  “İhtilafların Tefrikaya Dönüşen Neticesi Olamayız”

  İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ile Müslümanların iş birliği fıkhı, bunun etrafındaki soru ve sorunları konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
 • 247. Sayı

  Terörle Mücadele

  Bireylere yönelik en büyük hak ihlalleri arasında "toplu gözetlemeler" yer alıyor. Perspektif terörle mücadele bahanesiyle oluşturulan bu "şüphe terörü"nü mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Terörle Mücadele"
  25 Ocak 2016

  “Hukuk Devletinde İşler Böyle Yürümez”

  Dr. Rolf Gössner avukat, yazar ve Uluslararası İnsan Hakları Ligi (Alm. “Internationale Liga für Menschenrechte”) Başkan Yardımcısı. “Terör Zamanlarında İnsan Hakları” başta olmak üzere Almanya’daki Anayasayı Koruma Dairesi hakkında birçok kitabın da yazarı olan Gössner neredeyse kırk yıl istihbarat tarafından izlendi. 40 yılın ardından 2011 yılında Köln İdare Mahkemesi tarafından izlemenin anayasaya aykırı olduğu kararı verildi. İzlemeler ve veri koruma hakkında istihbarat servislerine yapılan suç duyurularının davacıları arasında yer alan Gössner ile terör zamanlarında temel hakların korunabilmesini konuştuk.

  Meltem Kural
  Dosya: "Terörle Mücadele"
  22 Ocak 2016

  Gözetleme Devletine Giden Yol Uyarı Levhalarıyla Dolu

  Göz bebeği taraması ve GPS izlemeleri gibi uygulamalar birçok sorunu çözmede yardımcı olabilecek olan araçlar olsalar da bu tarz girişimlerin yıkıcı sonuçları var.

  Carly Nyst
  Dosya: "Terörle Mücadele"
  20 Ocak 2016

  “Gözetleme Devleti” Nedir?

  İnternette “gözetleme devleti” (İng. “surveillance state”) kavramını taradığınızda kavramın çok çeşitli kullanımlarını ve bu kavramı içeren haberleri görürsünüz. Bu durum sürpriz değildir; Edward Snowden’in yaptığı bilgi sızdırmalarını düşünün. Toplum ve hükûmetler devletlerin casusluğunu tartışırken konunun ne olduğunu anlamak oldukça önemli.

  Gus Hosein
  Dosya: "Terörle Mücadele"
  18 Ocak 2016

  “Birkaç Yaramaz Çocuğu Bulmak İçin Herkes İzleniyor”

  Hans-Christian Ströbele, İstihbarat Servisleri Parlamento Kontrol Heyeti ile NSU Araştırma Komisyonu üyesi. Almanya Federal Meclisi’nde Yeşiller Partisinden milletvekili olan Ströbele ile istihbarat birimlerinin kontrol edilebilirlikleri üzerine konuştuk.

  Esra Lale
  Dosya: "Terörle Mücadele"
  15 Ocak 2016

  Kitlesel Gözetlemenin ABC’si

  Kitlesel gözetleme faaliyetleri dünya genelinde korkutucu bir boyuta ulaşmasına rağmen meselenin vahameti birçok kişinin umurunda bile değil. Ulusal sınırlar içinde ve dışında izlenen herkesin potansiyel tehdit ve suçlu olarak görüldüğü gözetlemelerin anlaşılması için bazı soruların yanıtlanmasında fayda var.

  PrIvacy InternatIonal
  Dosya: "Terörle Mücadele"
  13 Ocak 2016

  “Düşmanı Kafese Tıkmak”

  Guantanamo ya da Ebu Gureyb… “Düşman”la mücadele yöntemi orantısız, baskıcı ve aşağılayıcı olan her devlet, yeni “düşman”lar ve “radikal”ler yetiştiriyor demektir. Sivillere yapılan her saldırıda, saldırganların ait olduğu bütün bir cemaate yönelik baskıcı girişimlerde bulunan devletler, aynı zamanda saldırganların kutuplaştırma taktiklerine de boyun eğerler.

  Laleh KhalIlI
 • 246. Sayı

  Avrupa Aleviliği

  Avrupa Aleviliğini Anadolu Aleviliğinden ayıran noktalar var mı? Diasporada olmanın Alevi kimliği üzerindeki etkileri neler? Perspektif Aleviliği Sünnilik üzerinden okumadan, onu kendi tanımlamalarından hareketle ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa Aleviliği"
  21 Aralık 2015

  “İktidar ve Sünnilik Aynı Düzleme Gelince Aleviler Daha Fazla Kuşatıldı”

  Ahmet Taşğın, Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Bilim, Danışma Kurulu üyesi ve enstitü tarafından yayımlanan derginin yazarlarından. Yirmi yılı aşkın süreden beri İran, Irak, Suriye, Balkanlar ve Avrupa’da Alevilik araştırmaları yapan, konuyla ilgili birçok makale, bildiri ve kitapları bulunan Taşğın ile Alevilere dair diasporadan Türkiye’ye kadar uzanan tartışmaları konuştuk.

  Lale Nihal
  Dosya: "Avrupa Aleviliği"
  18 Aralık 2015

  “Biz Aleviler, Kendimizi Arayan Bir Cemaatiz”

  Fuat Mansuroğlu yıllarca Dünya Ehl-i Beyt Vakfı’nın önce Almanya, ardından Avrupa koordinatörlüğünü yürütmüş. 2001 yılında kurucu başkanlığını üstlendiği Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonunun aynı zamanda Genel Başkanı olan Mansuroğlu ile kurumun Alevilik tanımı ve diaspora Aleviliği üzerine konuştuk.

  Fatıma Zehra
  Dosya: "Avrupa Aleviliği"
  16 Aralık 2015

  Tasavvuf ve Alevilik

  “Tekke”, “dergâh”, “tarikat” gibi kavramların Cumhuriyet tarihi içerisinde oldukça olumsuz bir bağlamda ele alınması, Aleviliği tasavvufi bağlam içerisinde ele almayı büyük ölçüde engellese de Aleviliği anlayabilmek için önce bu inkâr refleksinden kurtulmak şart.

  Niyazi Öktem
  Dosya: "Avrupa Aleviliği"
  14 Aralık 2015

  “Klasik Alevi Öznenin Varlık Alanı Çarpıtılıp Dönüştürülüyor”

  Necdet Subaşı, Türkiye’deki Alevi Açılımı’nın en önde gelen ismi. Din sosyoloğu ve Alevi Çalıştaylarının koordinatörü olan Subaşı ile değişen Alevi kimliği üzerine konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Avrupa Aleviliği"
  11 Aralık 2015

  Aleviliğin Avrupa’da Dinî Cemaat Olarak Varlığı

  Anadolu Aleviliğinin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da sosyokültürel bir harekete dönüşmesi, dahası Alevilerin Avrupa’da birer dinî cemaat olarak örgütlenmeleri, Alevi kimliğindeki değişimlerin de ana göstergeleri arasında yer alıyor.

  ElIse MassIcard
  Dosya: "Avrupa Aleviliği"
  9 Aralık 2015

  İslam’da “Mezhep” Gerçekliği: Sünnilik, Şiilik, Alevilik, Nusayrilik

  Din, mezhep ya da tarikat… Diaspora Aleviliğini anlamak için her şeyden önce temel kavramlara ve belli fenomenlerin birbirlerinden ayrıştıkları yerlere ışık tutmakta fayda var.

  İlyas Üzüm
 • 245. Sayı

  Azınlık Etkisi

  Avrupa'daki Müslümanlar dezavantajlı bir azınlığa mensuplar. Peki bu dezavantajlı durum bertaraf edilerek ortaya otantik, yeni ve dönüştüren bir pozisyon koymak mümkün mü? Perspektif "azınlık etkisi"ni ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Azınlık Etkisi"
  1 Kasım 2015

  “Mühtedi Olmak, Sizi Güçlü Olmak Zorunda Bırakıyor”

  Gernot Galib Stanfel, Avusturya’nın Pressbaum kentinde yaşıyor ve 20 seneden fazla bir süredir müzikle uğraşıyor. Eski doğu müziğiyle müzik terapisi ve farklı atölye çalışmaları yapan, sonradan Müslüman olmuş Stanfel ile azınlık içinde azınlık olmayı konuştuk.

  İbrahim Yavuz
  Dosya: "Azınlık Etkisi"
  1 Kasım 2015

  “Çoğunluk, Kendi Kötü Resmini Aktaracağı Kurbanlar Arar”

  Filistinli bir psikanalist olan Gehad Mazarweh 1962 yılından beri Avrupa’da yaşıyor. Schwarzwald’daki muayenehanesinde hastalarına hizmet veren Mazarweh şu an dil sebebiyle Almanya’da travmatize olmuş mülteciler konusunda en çok aranan doktorlar arasında. Mazarweh ile azınlık ve çoğunluk ilişkileri üzerine konuştuk.

  İbrahim Yavuz
  Dosya: "Azınlık Etkisi"
  1 Kasım 2015

  Azınlık Vehmi: “Hepsi Yanılıyor Olamaz”

  Çoğunluk ile azınlık arasındaki etkileşimin yönü hep azınlıkların aleyhine midir? Aynı fikre sahip bir kalabalık karşısında fikirlerimizi neden değiştirme ihtiyacı hissederiz? Toplum tarafından kabullenilmek uğruna aslında benimsemediğimiz kanaatleri neden benimser gibi görünürüz? Bu ve benzeri sorular, Avrupa’daki Müslümanlar tarafından da cevap verilmesi gereken sorular arasında.

  Meltem Kural
  Dosya: "Azınlık Etkisi"
  1 Kasım 2015

  Azınlığın Etki Potansiyeli ve Sivil İtaatsizlik

  Avrupa’da yaşayan Müslümanlar çoğunluk toplumu karşında kendi talep ve arzularının “azınlık” durumunda kalmaması için neler yapabilirler? Değerleriyle çelişen kanun, yönetmelik ve olası yanlış uygulamalar karşısında etki güçlerini nasıl artırabilirler? Bu sorulara cevaplar arasında “sivil itaatsizlik” kavramı ve bireysel direniş önemli bir yer tutuyor.

  Mevlüt Uyanık
  Dosya: "Azınlık Etkisi"
  1 Kasım 2015

  Sosyal Dönüşümün Tetikleyicisi Olarak “Azınlıklar”

  Azınlık ve çoğunluk ilişkisinde “sosyal etki”, yani hangi grubun kimi hangi oranda etkileyeceği Avrupa’daki Müslümanlar açısından heyecanla takip edilebilecek bir alan. Zira azınlık olmak, hem uyum sağlama ve itaat etme durumunu beraberinde taşırken hem de sosyal dönüşümü başlatabilecek büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor.

  Hans-Peter Erb
 • 244. Sayı

  Avrupa'da Müslüman Genç Olmak

  Bir “azınlığa” mensup olup, bu azınlığın değer yargıları ile gayrimüslim bir ülkede büyüyen Müslüman gençler birçok soru ve sorunla karşı karşıya. Perspektif Avrupa'da Müslüman genç olmanın ne anlama geldiği sorusunu ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa’da Müslüman Genç Olmak"
  1 Eylül 2015

  “Müslüman Gençler Toplumsal Tartışmaya Katılmalı”

  Dr. Hussein Hamdan, Rottenburg-Stuttgart Psikopos Akademisinde çalışan bir İslam uzmanı. Hamdan’la Müslüman gençlerin çalışmalarını konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Avrupa'da Müslüman Genç Olmak"
  1 Eylül 2015

  “Müslüman Gençlerin Olumlu Katkıları Göz Ardı Ediliyor”

  Prof. Dr. Hannes Schammann, Hildesheim Üniversitesinde Müslüman gençleri ve bu gençler tarafından tesis edilen kurumları araştırıyor. Schammann, Avrupa kamuoyunun “Müslüman gençler”e dair ilgisi hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Avrupa’da Müslüman Genç Olmak"
  1 Eylül 2015

  İstikametsizlik Mi, Yoksa İhtiyarlık Mı Faziletli?

  Bugün sosyal birer gerçeklik olarak görülen zevk düşkünlüğü ya da istikametsizlik, gençler için tabii bir durum olarak algılanıyor. Ancak ihtiyarlığı faziletli olarak gören bir anlayışa tutunabilmek çok daha makul görünüyor.

  Sümeyye Yılmaz
  Dosya: "Avrupa’da Müslüman Genç Olmak"
  1 Eylül 2015

  Gençlik Çalışmalarında Ulus Aşırı Bağ

  Cami cemiyetlerindeki gelişmelere paralel olarak Avrupa’da çok sayıda Müslüman gençlik çalışması ortaya çıktı. Müslüman gençlik çalışmaları kapsamında kurulan ulus aşırı bağlar da bu çalışmaların gelişmesi için etkin birer teşvik olarak görülüyor. Zira fikir alışverişi sayesinde, son 30 yılda Müslüman gençlik çalışmaları alanında birçok örnek çalışma hayata geçirilmiş durumda.

  Dunya Adıgüzel
  Dosya: "Avrupa’da Müslüman Genç Olmak"
  1 Eylül 2015

  Avrupa’daki Genç Müslümanlar: İstekli, İlgili ve Radikaller mi?

  “Allah nesli”, “cihatçı gençlik”, “genç ve radikal Müslümanlar”… Tüm bu olumsuz ve asılsız ithamlar, aslında barışçıl bir arada yaşam için gerekli olan ön yargısız ortamı zedeliyor.

  Burak Altaş
 • 243. Sayı

  Srebrenitsa

  Srebrenitsa, 2. Dünya Savaşı'nın ardından dünya üzerinde meydana gelen en korkunç soykırımlardan biri. Katliamın üzerinden seneler geçse de yaşanan acılar hâlâ taze. Perspektif Srebrenitsa katliamını ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Srebrenitsa"
  1 Temmuz 2015

  Bosna’da Geçmek Bilmeyen Geçmiş: Srebrenitsa

  Nirha Efendić şöyle diyor: “Savaştan önce çok huzurlu ve sakin bir yaşam sürüyorduk. Srebrenitsa herkesin birbirini gözettiği küçük bir şehirdi. Evet, etnik gerginliklere karşı kör değildik ama entegre olmuş bir toplumduk. Bosnalı Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar olarak aynı okullarda okuyor, aynı ofislerde çalışıyor ve bir arada huzur içinde yaşıyorduk.”

  Meltem Kural
  Dosya: "Srebrenitsa"
  1 Temmuz 2015

  Srebrenitsa Soykırımının Mimarı: Ratko Mladic

  Srebrenitsa soykırımının ardından 16 sene boyunca saklanan, yakalandıktan sonra savaş suçlarının astlar ve diğer askerler tarafından işlendiğini iddia eden Mladić, yaklaşık 8 bin insanın katillerinden yalnızca biri.

  Jasmin Mediç
  Dosya: "Srebrenitsa"
  1 Temmuz 2015

  “Kimse Yiten Yaşamları Geri Getiremeyecek”

  Tarık Samarah 11/07/95 isimli galerinin kurucusu ve fotoğraf sanatçısı. Savaşı Saraybosna’da yaşadıktan sonra Srebrenitsa katliamının ardından gelen süreci ve toplu mezarların açılışını fotoğraflayan Samarah ile soykırımın boyutlarını ve fotoğraf çekerken hissettiklerini konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
 • 242. Sayı

  Fundamentalizm

  Fundamentalizm, radikalizm, ekstremizm... Bugün neredeyse eşanlamlı kullanılan bu kavramların arkasında geniş bir tarih var. Perspektif sıkça kullanılan "fundamentalizm" kavramını masaya yatırdı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Fundamentalizm"
  10 Haziran 2015

  “Etkili” Bir Hareket: Yahudi Fundamentalizmi

  Fundamentalizm, birçok farklı dinde görülebilecek bir yönelim. Dünya geneline yayılan Yahudi cemaatinde ve İsrail’de bu fundamentalizmin çok farklı yüzleriyle karşılaşmak mümkün.

  Prof. Dr. Baki Adam
  Dosya: "Fundamentalizm"
  1 Haziran 2015

  Hindu Fundamentalizmi ve Hindu “Uyanış” Siyaseti

  Hindu fundamentalizmi, “İslami fundamentalizm”e kıyasla çok daha az tartışılan bir köktendinci hareket olmasına rağmen şiddeti ve sonuçları itibariyle en başta incelenmesi gereken fundamentalist hareketler arasında yer almaktadır.

  Abu Seyd Muhammed Belal
  Dosya: "Fundamentalizm"
  1 Haziran 2015

  Fundamentalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

  Bugün sadece “İslami fundamentalizm” tabirinde kendini gösteren kökencilik, aslen Amerika’da Protestanlık bünyesinde ortaya çıkan bir terimdir. Modern Hristiyanlık düşüncesine karşı fundamentalistler, bir yandan reformasyonun literal yorumunu kabul ederken, diğer yandan da kutsal metnin otoritesine ve yanılmazlığına sıkı sıkıya bağlı kalarak Hristiyan imanını yıkıcı bir hareket olarak gördükleri liberal teolojik görüşlere karşı geleneğe dönüş hareketi başlatmışlardır.

  Mahmut Aydın
  Dosya: "Fundamentalizm"
  1 Haziran 2015

  “İslam Kültüründen Kopuk Okumalar Şiddet Doğurmaya Müsait”

  “İslami fundamentalizm” tartışmalarını, İslam tarihinin ilk dönem siyasi tarihi konusunda uzman olan Prof. Dr. Adnan Demircan ile konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Fundamentalizm"
  1 Haziran 2015

  İslami Fundamentalizm Tartışması: “Hanefilik, Kalpleri Yaran Bir Ekol Değildir.”

  “İslami/İslamcı Fundamentalizm” genellikle terör eylemleri ve şiddetle aynı anlamda kullanılan tabirler. Bu tartışmayı anlayabilmek için Hz. Peygamber’in vefatının hemen ardındaki dönemi anlamak şart.

  Lütfi Bergen
  DOSYA
  1 Haziran 2015

  “Aydınlanmacı Fundamentalistler, Başkalarının Daha İyi Bir Dünya Hayalini Gerçekleştirme Kapasitesini İnkâr Ederler”

  İslamcılık ve fundamentalizm alanında geniş analizler kaleme alan Salman Sayyid, bu alanlardaki temel tartışmalara dair sorularımızı yanıtladı.

  admin
 • 241. Sayı

  Balkanlar ve Kimlik

  Balkanlardaki Müslümanlar "gayrimüslim bir ülkede İslam" tartışmasını asırlar önce tecrübe etti. Perspektif bu tecrübenin Batı Avrupa'ya yansımalarının peşine düştü.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Balkanlar ve Kimlik"
  1 Mayıs 2015

  Bosna Üzerinden “Euro-İslam”ı Tartışmak

  “Avrupa İslamı” Müslümanları Avrupa değerleriyle uyumlu hâle getirme projesinin adı. Bu kavramı, senelerce “Avrupa İslamı”na örnek olarak gösterilen Bosnalı Müslümanlar üzerinden tartışmak da yeni bir şey söylemiyor: Çünkü İslam’ın önüne ya da arkasına yeni kelimeler eklenmesine gerek yok.

  Tarkan Tek
  Dosya: "Balkanlar ve Kimlik"
  1 Mayıs 2015

  “Bosnalı Müslüman” Kimdir?

  Bugün Bosnalı Müslümanlar mevcut ideolojik ve siyasi taraflarını tanımlamanın yanı sıra konu mezhep ya da dinleri olduğunda da kendilerini tanımlama mecburiyetiyle karşı karşıyalar.

  Mehmedalija Hadziç
  Dosya: "Balkanlar ve Kimlik"
  1 Mayıs 2015

  Balkanlar’da Müslüman Kimliği Nasıl Korunabilir?

  Hem gayrimüslimler tarafından yönetilip hem de Müslüman kalınabilir mi? Bir Müslüman, Avrupa kültürüne göre yaşayıp iyi bir Müslüman olabilir mi? Bu sorular, Osmanlı’nın hâkimiyetinin sona ermesinin ardından Balkan Müslümanları tarafından sıkça tartışılan sorular arasında olmuş ve bugüne kadar güncelliğini korumuştur.

  Ekrem Tucaković
  Slovenya'da İslam
  1 Mayıs 2015

  “Slovenyalı Müslüman Kimliği Henüz Oturmadı”

  Slovenya İslam Cemaati Başkanı ve Slovenya Müftüsü Nedzat Grabus, bir Avrupa ülkesindeki müftülük kurumuna, ülkedeki imamların durumuna ve aşırı sağcı ideolojilere dair sorularımızı yanıtladı.

  İbrahim Yavuz
  Dosya: "Balkanlar ve Kimlik"
  1 Mayıs 2015

  Balkanlar Küresel Güçlerin İlgi Odağında Mı?

  Tüm Balkan halklarının psikolojik ve sosyolojik profillerini belirleyen özelliklerden biri, Balkanlar’ın dünya siyasetinde ve tarihinde önemli bir role sahip oldukları efsanesine inanmış olmalarıdır. Bununla birlikte Balkanlar “büyük güçler” olarak bilinen ülkeler için bir ilgi alanı olarak tanımlanabilir.

  Eşref Kenan Raşidagiç
  Dosya: "Balkanlar ve Kimlik"
  1 Mayıs 2015

  Balkanlarda Parçalanan Coğrafya, Tarih ve Bilinç

  Karmaşık bir görüntüye sahip olan Balkan tarihi, tarihsel fenomenlerin bir bütün olarak ele alınmasına, eleştirel bir yeniden yorumlamaya ve gerçeklere dayanmayan mitolojik kırıntılardan kurtarılarak rasyonel bir şekilde yeniden yapılandırılmaya muhtaçtır. Ortak tarih ve kimlik ancak bu tarz titiz bir çalışmanın ardından ortaya çıkacaktır. Mevcut durumda sıradan insanlarda olduğu gibi birçok araştırmacı çok uluslu ülkeleri görmezden gelip, Balkanların tarihini dar bir ulusal çerçeveye sıkıştırmaktadır.

  Safet Bandžović
  Dosya: "Balkanlar ve Kimlik"
  1 Mayıs 2015

  Balkanlarda Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat Anlayışının Canlanması

  Farklı devletler idaresinde yüzyıllar boyunca çetin savaşlar atlatan Boşnak Müslümanlar 500 yılı aşkın süredir Ehl-i sünnet ve’l cemaat anlayışı içerisinde yaşıyorlar. Farklılıklarla münasebetin ardından değişikliklere uğrayan Boşnak Müslüman kimliğinde Ehl-i sünnet ve’l cemaat anlayışının yeniden canlanması da büyük önem taşıyor.

  Džemaludin Latić
  Dosya: "Balkanlar ve Kimlik"
  1 Mayıs 2015

  Balkanlar: Hristiyanların Doğusu, Müslümanların Batısı

  Saraybosna Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi profesörü, Zemzem ve İslam Düşüncesi dergilerinin editörü Enes Karić sorularımızı yanıtladı.

  admin
 • 240. Sayı

  Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi

  Avusturya'da İslam Yasası, devletle Müslüman cemaatin diyaloğunun her zaman aynı göz hizasında gerçekleşmediğini ortaya koydu. Perspektif bu durumdan hareketle dinî cemaat-devlet ilişkilerini mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi"
  1 Nisan 2015

  Avusturya İslam Yasası: “İtibarından Daha İyi Bir Yasa”

  Müslüman cemaatlere yönelik hukuki düzenlemeler farklı kesimlerden farklı tepkiler alıyor. Genellikle muhafazakâr Hristiyanlar tarafından takdirle karşılanan Avusturya İslam Yasasına bakışlar da bu farklılıktan etkileniyor. Kimilerine göre yasa, anayasaya bütünüyle uygun.

  GIusep Nay
  Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi"
  1 Nisan 2015

  Avusturya Hükûmetinin Yetkisi Her Şeyden Üstün Mü?

  Müslümanların otorite ile ilişkisinde belirleyici olan nedir? Hükûmetin ya da idarecinin yetkisinin her şeyden üstün olduğuna dair inanç mı? Devlete karşı gelmenin imkânsız olduğuna dair düşünce mi? Bu sorular uzun vadede Avrupa’daki Müslümanların haklarını edinmeleri için devlet yetkilileriyle gerçekleştirilen müzakerelere damga vurmuş durumda.

  Farid Hafez
  Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi"
  1 Nisan 2015

  “Eleştiri Sadece Meşru Değil, Aynı Zamanda Gerekli”

  Müslüman Avusturyalılar İnisiyatifi Başkanı ve uluslararası kuruluşlarda aktif bir Müslüman olan Tarafa Baghajati ile Müslümanların eleştirel tavrının nasıl korunabileceği hakkında görüştük.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi"
  1 Nisan 2015

  “Hükûmetlerin Dinî Cemaatleri Siyasi Ajandayla Finanse Etmesi Sorunlu”

  Volker Beck, 1994 yılından beri federal milletvekili ve Bündnis 90/Yeşiller’in din politikaları ve iç siyaset sözcüsü. Beck, Avusturya örneğinden hareketle dinî cemaatlerle devlet arasındaki ilişkilere dair sorularımızı yanıtladı.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi"
  1 Nisan 2015

  Avusturya’da Don Kişot Sendromu ve Kanunlaşan İslamofobi

  Don Kişot, hayali düşman kurgusu üzerinden yel değirmenlerine saldırırdı. Avusturya’da İslam Yasası ile kanunlaşan tehdit kurgusu ise Don Kişot’un maceraları kadar sevimli değil. Bilakis bu kurgu, ülkenin hem uluslararası hem de iç hukuk bağlamında oldukça büyük sorunlar yaşayacağının bir habercisi.

  Bülent Şenay
  Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi"
  1 Nisan 2015

  Avrupa’da Din-Devlet İlişkileri: Quo Vadis Avrupa?

  "Bir Avrupa İslam’ı oluşturmak” refleksi, bu coğrafyadaki birçok ülkenin tarihte kendi dinî azınlıklarıyla ilişkisine de damga vurmuş bir geleneğin tezahürü. Farklı olanla yan yana var olmak yerine onu eritme eğilimi gösteren bu geleneğin uzantıları, mümkün olduğu kadar “uysal” ve “sorunsuz” bir İslam oluşturma yönündeki siyasi ajandalarla dikkat çekiyor. İslam Yasası da Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın bu alandaki tarihsel tecrübeleri ile reflekslerinden çok bağımsız değil.

  RIfa’at Lenzin
 • 239. Sayı

  Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü?

  2005 yılında Danimarka'daki karikatürlerle doruk noktasına ulaşan "dine hakaret" tartışması, Charlie Hebdo saldırısı ile yeniden gündeme geldi. Perspektif önemli bir soruyu ele aldı: Müslümanlara yönelik söylemler ifade özgürlüğü mü, yoksa kutsala hakaret mi?

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü?"
  1 Mart 2015

  Hiciv, Sanat ve Basın Her Şeyi Yapabilir Mi?

  İfade özgürlüğüne yöneltildiği belirtilen saldırıların ardından Almanya’da “Tanrı’ya hakaret paragrafı” olarak bilinen yasal düzenlemenin kaldırılması etrafında bir tartışma alevlendi. Bu tartışma aynı zamanda dinî çoğulculuğun tolere edilebilmesine dair tartışmaları da içeriyor.

  Funda Yol-Gedikli
  Dosya: "Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü?"
  1 Mart 2015

  “Her Nüktenin Bir Kurbanı Vardır”

  “Kendiniz ve arkadaşlarınız için korkuyor musunuz?” sorusuna, “Arkadaşlarım ve kendim için korkuyorum, çünkü hiciv yapan insanlar olarak her gün bir dünya dolusu delilikle meşgul oluyorlar; bugün bir istisna değil.” şeklinde cevap veriyor Tim Wolff, Charlie Hebdo saldırısının ardından. Almanya’daki hiciv dergisi Titanic’in genel yayın yönetmeni olan Wolff ile hicvin sınırları ve Titanic’in örnek yayın anlayışı hakkında konuştuk.

  Şeyma Karahan
  Dosya: "Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü?"
  1 Mart 2015

  “Hakarete En İyi Cevap, İslam Sanatı ve Estetiğidir”

  Kimi zaman dinî değerlere yönelik aşağılayıcı nitelikte olan ifadelere karşı Müslümanların tepkilerini Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile görüştük.

  Yusuf Ziya Altuntaş
  Dosya: "Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü?"
  1 Mart 2015

  Kutsal Kitaplarda Dine Hakaret

  Sadece Müslümanlar değil, diğer dindarlar da dinî değerlere hakareti yakışıksız buluyorlar. Dine hakaretin, dinin üzerinde inşa olduğu temel prensipleri sarsmaya yönelik teşebbüsler olarak görüldüğü Eski ve Yeni Ahit’in meseleye yaklaşımı ise bugünkü bakış açısından oldukça farklı.

  Moshtagh Zaherinezhad
  Dosya: "Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü?"
  1 Mart 2015

  İfade Özgürlüğü İçin Yüz Kırbaç

  Fransa’da “Charlie” olmak istemeyenler ya da derginin karikatürlerini farklı konulara uyarlayanlar hakkında soruşturma açılmasıyla ifade özgürlüğünün sınırlarına dair sorular yeniden gün yüzüne çıktı.

  Benjamin Opratko
  Dosya: "Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü?"
  1 Mart 2015

  Kab ibnü’l Eşref ve La Barre: Dine Hakarete Tarihsel Bir Bakış

  Dine hakaret bariz sınırları olmayan bir kavram. Tanrı’ya küfretmek ile ifade özgürlüğü arasındaki sınır da kimilerine göre oldukça esnek bir yapıya sahip. Kimileri ifade özgürlüğünün sınırsız olduğuna inanmak isterken, diğerleri en mahrem ve kutsal duygularının hakarete uğramasıyla ciddi incinmişlikler yaşıyor. Bu iki olgu arasındaki uyuşmazlık Charlie Hebdo saldırısından ve tartışmalı Muhammed karikatürlerinden de önce ihtilaflı bir konuydu.

  Esra Lale
 • 238. Sayı

  Pegida Hareketi

  Araştırmalar Alman toplumunda daha güçlü bir ulusal birlikteliğin, hatta otoriter yapıların arzu edildiğini ortaya koyuyor. Pegida böyle bir ortamda sağ popülizmin yükselişinde yeni bir perdeyi oluşturuyor. Perspektif İslam düşmanı Pegida hareketini mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Pegida Hareketi"
  1 Şubat 2015

  “Nefret Yayan Fikirlere Müsamaha Gösteremem”

  Almanya Federal Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD), Pegida hareketi ve Charlie Hebdo saldırısının ardından Almanya’da yapılması planlanan yasal değişiklikler hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

  admin
  Dosya: "Pegida Hareketi"
  1 Şubat 2015

  Pegida’nın Avusturya ve İsviçre Ayağı

  Pegida Almanya’dan sonra Avusturya ve İsviçre’de de taraftar toplamaya başladı. Almanya’da “toplumun merkezinden” doğan bir hareket olduğu iddia edilen Pegida’nın Avusturya ve İsviçre’deki öncüleri ise aşırı sağ çevreler olarak bilinen isimler. Ulusal seçimlerde hatırı sayılır bir oy oranına ulaşan sağ popülist partilerin de desteğiyle kurulan bu uluslararası ağ, hareketin farklı bir yöne kaymasını sağlayacak gibi görünüyor.

  Mehmet Kandemir
  Dosya: "Pegida Hareketi"
  1 Şubat 2015

  Fayda Odaklı Göç Algısı ve Çokkültürlü Toplum

  Pegida, savaş mültecilerine değil, sosyal sistemi suistimal eden göçmenlere karşı olduğunu dile getiriyor. Bu durumda mülteci ve göçmenlerin, fayda sağladıkları müddetçe kabul görebildiği bir algı dünyasına karşı “göç tecrübesi”nin sunduğu çok kültürlülük ve diğer “fayda”ları tartışmak önem arz ediyor.

  İsmail Güllü
  Dosya: "Pegida Hareketi"
  1 Şubat 2015

  Pegida’ya Şaşırdık Mı?

  Avrupa’da medyatik tartışmalarla “öteki” olarak sunulan Müslümanlara yönelik hâkim siyasi diskur, dindarlığı sorunsallaştıran güvenlik politikaları ve kurumsallaşan ırkçılığın ardından Pegida gibi İslam karşıtı hareketlerin patlak vermesi şaşırtıcı mı? Bu soru, İslam bağlamındaki gelişmeler incelendiğinde oldukça kolay bir şekilde yanıtlanabilir: Hayır!

  Farid Hafez
  Dosya: "Pegida Hareketi"
  1 Şubat 2015

  Pegida Almanya’nın Bir Parçası Mı?

  Merkel’in “İslam Almanya’nın bir parçasıdır.” cümlesi tartışılırken siyasiler “haklı” korkulara sahip olan Pegida taraftarlarıyla diyalog içerisinde olmak gerektiğini vurguluyor. İslam’ın Almanya’nın parçası olup olmadığına dair tartışmalar benzer bir çerçevede Pegida bağlamında da yürütülürken, bilhassa birlik partilerinin başlıktaki soruya olumlu cevap verdikleri gayet açık görünüyor.

  İlknur Küçük
  Dosya: "Pegida Hareketi"
  1 Şubat 2015

  “Özgüvensiz Postnasyonel Düzen Geçmişe Öykünüyor”

  Kültür bilimci ve etnolog Prof. Dr. Werner Schiffauer, Pegida’nın oluşumuna ve protestoya katılanların profillerine dair sorularımızı yanıtladı.

  admin
 • 237. Sayı

  Radikalliği Önleyici Tedbirler

  Avrupa'nın birçok ülkesinde aşırılıkla mücadele programları yürürlükte. Son zamanlarda aşırılıkla mücadele gibi meşru ve gerekli bir niyetin Müslümanlar söz konusu olduğunda dindarlığın basit yansımalarıyla mücadeleye dönüşmesi tehlikesi başgösteriyor. Perspektif Müslümanlara yönelik "radikalliği önleyici tedbir" programlarını ele aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Radikalliği Önleyici Tedbirler"
  1 Ocak 2015

  Anayasayı Korumanın Bir Enstrümanı Olarak Sosyal Bilim ve Medya

  Almanya’da önleyici tedbirlerin hazırlanışı ve uygulanışı Anayasayı Koruma Dairelerinin yakın takibinde gerçekleşiyor. Bu anlamda önleyici tedbirler konusunda oldukça aktif bir profil çizen bu kurumların, kamuoyunda “aşırılık” ile ilgili tartışmayı yönlendirmek amacıyla sosyal bilim ve medyayı kullandığı iddiaları incelemeye değer.

  Funda Yol-Gedikli
  Dosya: "Radikalliği Önleyici Tedbirler"
  1 Ocak 2015

  “Müslümanları Damgalamak Değil, Radikalliği Önlemek İstiyoruz”

  Aşağı Saksonya, önceki Uwe Schünemann (CDU) hükûmetinin cami kontrolleri, burka yasağı, Müslümanların yoğun yaşadığı mahallelerde polislerin artırılması gibi tartışmalı girişimleri sebebiyle Müslümanların hafızasında olumsuz bir hatıraya sahip. Sosyal Bakan Cornelia Rundt (SPD) ile eyaletteki Müslüman derneklerin işbirliğinde aşırılıkla mücadele için açılan derneğin motivasyonu hakkında konuştuk. İslami kavramların sorun tanımında kullanıldığı bu yaklaşımın Müslümanlara yönelik şüpheyi destekleyip desteklemediğini ise zaman gösterecek.

  admin
  Dosya: "Radikalliği Önleyici Tedbirler"
  1 Ocak 2015

  “Dinimiz Adına Uygulanıp Ona Aykırı Olan Her Şey Aşırılıktır”

  Önleyici tedbirler, Müslümanlara yönelik zanları ve böylece aşırılaşma eğilimlerini artırıcı özelliklere sahip. Öte yandan dünyanın birçok yerinde “İslam adına” şiddet uygulayan insanların varlığı yadsınamaz. Müslümanların sorunlara, sorunsallaştırılmadan çözüm üretebilmeleri imkânını İslam bilimci Ali Özgür Özdil ile görüştük.

  admin
  Dosya: "Radikalliği Önleyici Tedbirler"
  1 Ocak 2015

  Tanımlama, Aktör ve Normatif Sorunlar

  Önleyici tedbirler, sorunun tanımlanması, katılacak aktörler ve normatif açıdan farklı sakıncalara sahip. Müslümanların şiddet ve ekstremizm gerekçe gösterilerek müdahil edilmeye çalışıldığı bu programlar hakkındaki sorunların tartışılması ise büyük önem taşıyor.

  Murat Gümüş
  Dosya: "Radikalliği Önleyici Tedbirler"
  1 Ocak 2015

  Önleyici Tedbirler, Neyi Önlüyor? Müslümanları Güvenlik Sorunu Olarak Gören Siyasi Yaklaşımın Tezahürleri

  Müslümanların mevcut topluma uyum sağlamaları etrafında şekillenen ve bitmeyecekmiş gibi duran “entegrasyon” tartışmaları, dindarlığı problem olarak gören bir yöne doğru evrileli çok oldu. "İnançlarının tabiatı itibariyle aşırılığa meyilli" olarak damgalanan Müslümanların uyumu da, okullarda İslam din derslerinin sunulması ve ilahiyat fakültelerinin kurulması da aşırılığı önleyici tedbirler olarak görülürken, din özgürlüğü ve devletin tarafsızlığı gibi temel değerler birçok siyasetçi tarafından hâlâ tali meseleler olarak görülüyor.

  Mustafa Yeneroğlu
  ALMANYA
  1 Ocak 2015

  Tepkisel Dindarlık ve İslami Kuruluşların Sorumlulukları

  Cami cemiyetlerinin din eksenli ve şiddet eğilimli ekstremizmin oluşumuna etkileri sıkça gündeme geliyor. Müslümanların bu tartışmada dile getirilen argümanlara hapsolmadan kendi çözümlerini üretebilmeleri ise önem taşıyor.

  Yılmaz Gümüş
 • 236. Sayı

  Diaspora Politikaları

  Avrupa'daki birçok ulus devlet, Türk diasporasının Türkiye ile ilişkisini kestiği müddetçe içinde yaşadıkları ülkelerde sorunsuz yaşayabilecekleri konusunda kesinleşmiş bir bakışa sahip. Perspektif, akraba devletin rolü ve diaspora politikalarını masaya yatırdı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Diaspora Politikaları"
  1 Aralık 2014

  Ülkeler İçin Tutarlılık Testi: Azınlık Politikaları

  Azınlık politikaları, “homojen ulus devlet” iddialarına rağmen çok kültürlü, çok etnisiteli ve çok dilli ülkeleri farklı tutarlılık testleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Ülkelerin sonradan göç eden azınlıklara karşı yaklaşımlarıyla, yurt dışında bulunan kendi azınlıkları söz konusu olduğunda ortaya koydukları angajman karşılaştırıldığında kimi tutarsızlıklar kendisini göstermektedir. Bu duruma akraba devlet ile ilişkiler de eklendiğinde, birçok devletin azınlık politikalarında tutarlı ve ilkesel bir tavır sergilemekten ziyade, ülke menfaatleri adına popülist argümanlara sığındıkları bile görülmektedir.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Diaspora Politikaları"
  1 Aralık 2014

  Azınlıkların Korunmasında Akraba Devletin Önemi

  Azınlık hakları, ülkelerin çeşitlilik konusundaki karnesinin en tepesinde yer alıyor. Azınlık haklarının korunmasında akraba devletin rolü ise sanıldığından daha büyük.

  Gábor Kardos
  Dosya: "Diaspora Politikaları"
  1 Aralık 2014

  “Türk Diasporası, Türkiye’nin Elçiliğini Yaparsa İşlevsizleşir.”

  Alman Federal Meclisi’ne bilgi sunan SWP’nin araştırmacılarından Yaşar Aydın’la “Yeni Türk Diaspora Politikası” isimli araştırması üzerine konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Diaspora Politikaları"
  1 Aralık 2014

  “İnsan Hakları ve Evrensel Değerler, Bir Ülkenin Sınırlarına Hapsedilemez!”

  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ile Türkiye’nin diaspora politikalarına yönelik eleştirileri ve yapılan çalışmaların ayrıntılarını konuştuk. Kurumun çok yeni olduğunu ve çalışmaların özellikle yurt dışında aktif yurttaşlığın desteklenmesi çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden Bülbül, Türk diaspora politikasına yönelik eleştirilerin anlamsız ve haksız olduğunu vurguladı.

  admin
  Dosya: "Diaspora Politikaları"
  1 Aralık 2014

  Avrupa’daki Azınlıkların Dünyası

  Avrupa Birliği’nin “Farklılıklarla Birlik” sloganındaki çeşitliliğe yapılan vurgu, Avrupa’daki 300’ün üzerindeki azınlığı da kapsamaktadır. Her yedi Avrupalı’dan biri dilsel-kültürel bir azınlığın parçasıdır ve bunlar -sonradan göç eden azınlıkları saymazsak- 100 milyon kişiden fazladır.

  Johanna Mitterhofer
 • 235. Sayı

  Azınlık Fıkhı

  Dünya üzerindeki 1,6 milyar Müslüman’ın yüzde 20’si, gayrimüsim çoğunluğun yaşadığı ülkelerde azınlık konumunda bulunuyor. Bu azınlık Müslümanlara yönelik özel bir fıkıh talepleri İslam ilahiyatının tartışma alanında. Perspektif "azınlık fıkhı" tartışmalarını mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Müslümanların Azınlık Konumlarının İslami İlimler Açısından Sonuçları

  Müslümanların Avrupa’daki varlıklarının beraberinde getirdiği imkân ve sorunlar çok boyutlu ve bir o kadar da karmaşık. Günümüzde Müslümanların gayrimüslim bir coğrafya olan Avrupa’da yaşamalarının dinî bakımdan caiz olup olmadığı meselesinden ziyade, hâlihazırda Müslümanların bu topraklarda Müslümanca yaşamalarının nasıl bir zeminde mümkün olacağı meselesine odaklanmak daha yerinde görünmektedir.

  Hakkı Arslan
  Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Ebubekir Sifil: “Azınlık Fıkhı, Mevcut Duruma Meşruiyet Kılıfı Giydirme Çabası”

  Azınlık Fıkhı, gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşılaştıkları özel durumlara özel içtihatlar sunma konusunda alternatif olarak sunulsa da bu yaklaşımın eleştirilen birçok yanı var. Ebubekir Sifil’le Azınlık Fıkhı’nın sorunlu yaklaşımı hakkında konuştuk.

  admin
  Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Müslüman Azınlık Hukuku Çözüm Mü?

  Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların dinî yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak ve karşılaştıkları bazı problemleri çözmek amacıyla, bir Müslüman Azınlık Hukuku geliştirilip geliştirilemeyeceği hususunda ciddi analizlerin yapılması gerekir. Sorulması gereken soruların başında, geliştirilmesi planlanan bu azınlık hukukunun pratiğe aktarılma imkânının olup olmadığı gelir. İkinci soru da İslam Hukuku’nun belirli hükümlerinin azınlıkta oldukları devletlerde yaşayan Müslümanlar açısından farklı bir şekilde uygulanmasının sınırlarına dairdir.

  Macit Kenanoğlu
  Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Taha Cabir Al-Alvani: “İslam Âlimlerinden Beklentilerimiz Var.”

  Azınlık Fıkhı, özel şartlar altında yaşayan Müslüman azınlıkların ihtiyaçlarına yönelik farkındalığa vurgu yapan bir yaklaşım. Bu kavramsallaştırmanın öncüsü olan Prof. Dr. Taha Cabir al-Alvani sorularımızı yanıtladı.

  admin
  Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Dârülharp ve Dârülislam Kavramları Ne Kadar Anlamlı?

  Dârülharp ve dârülislam kavramlarının ortaya çıktığı şartlarla bugünkü şartlar arasındaki farklar neler? Uluslararası ilişkilerin mahiyetindeki değişikliklere, bu kavramların günümüz şartlarına ne ölçüde uygulanabileceğine ve dünyanın muhtelif ülkelerinde yaşayan Müslümanların içinde bulundukları özel durumlara bakmadan bu kavramları anlayabilmek zor gözüküyor.

  Ahmet Özel
  Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Azınlık Fıkhı: Gelenek, Modernite ve Reform Tartışması

  Azınlık Fıkhı, özellikle son yıllarda önemli bir araştırma konusu hâline geldi. İlim adamları bu fıkhın gelişimini, şeri meselelerini ve fetvalarını değerlendirirken, Azınlık Fıkhı’nın oluşumuna sebep olan çeşitli olguları belirlemek ve bu fıkhın gelenek, modernite ve İslam fıkhında reform bağlamında yürütülen tartışmalardaki yerini tespit etmek önem arz ediyor.

  Said Fares Hassan
 • 234. Sayı

  İslami Sosyal Hizmetler

  Batı Avrupa'da dinî cemaatlere ait bakımevleri, hastaneler, kreşler ya da okullar var. Sosyal hizmet dernekleri üzerinden işleyen bu sistem Müslüman cemaatler için yeni. Perspektif Avrupa'da "İslami sosyal hizmet çalışmaları"nı mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "İslami Sosyal Hizmetler"
  1 Eylül 2014

  “Diakonie, İslami Sosyal Hizmet Kurumunu Destekleyecektir”

  Almanya’daki Katolik Caritas’ın ardından en büyük sosyal hizmet kurumu olan ve Protestan değerlerine göre hizmet sunan Diakonie’nin başkanı Ulrich Lilie, kurulabilecek İslami sosyal hizmet kurumunu ve Diakonie’nin bu konudaki tutumunu değerlendirdi.

  admin
  Dosya: "İslami Sosyal Hizmetler"
  1 Eylül 2014

  “Sosyal Hizmet Çalışmalarında Dinin Temel Bir Yeri Var”

  İslam bilimci ve gazeteci Michael Kiefer İslami sosyal hizmet çalışmalarının kurumsallaşmasına yönelik sorularımızı yanıtladı.

  admin
  Dosya: "İslami Sosyal Hizmetler"
  1 Eylül 2014

  “İslami Sosyal Hizmet Kurumu, Ciddi Bir Muhatap Olacak”

  Alman Federal Parlamentosu üyesi ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)’nin Kilise ve Dinî Cemaatler Sorumlusu Kerstin Griese, Alman siyasetinin kurulabilecek İslami bir sosyal hizmet derneğine dair tutumunu değerlendirdi.

  admin
  Dosya: "İslami Sosyal Hizmetler"
  1 Eylül 2014

  Yeni Bir Alan ve Toplumsal Bir Talep: İslami Sosyal Hizmet

  Alman İslam Konferansı, bir İslami Sosyal Hizmet Derneği’nin ve İslami Manevi Rehberlik Enstitüleri’nin kurulması konusunda talebini dile getirdi. Bu tutum devletin Müslüman dernekleri Almanya’daki mevcut yapıya katma arzusunun da bir göstergesi. Buna karşın aksiyoncu bir tavır, üzerinde düşünülmeden alınan kararlara yol açmamalı.

  Abdurrahman Reidegeld
  Dosya: "İslami Sosyal Hizmetler"
  1 Eylül 2014

  Almanya’daki Müslümanların Sosyal Devlete Katkıları

  Alman İslam Konferansı gelecek yasama döneminde, yeni kadrosuyla, İslam çatı kuruluşları ile birlikte İslam’ın ve Müslümanların Almanya’da daha güçlü bir uyumunu sağlamak amacıyla “sosyal hizmet” ve “manevi rehberlik” konularına ağırlık vermek istiyor. Bu bir sürpriz değil, çünkü “İslami sosyal hizmet” konusu yıllardan beri İslami cemaatler çapında yoğun bir şekilde tartışılıyor. Üzerinde durulması gereken asıl mesele, Almanya’da doğal bir seyir içinde oluşmuş bulunan sosyal hizmet sisteminde İslami bir sosyal hizmet kurumunun nasıl teşkil edileceğidir.

  Samy Charchira
  Dosya: "İslami Sosyal Hizmetler"
  1 Eylül 2014

  Almanya’da Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Yapısı

  Sosyal hukuk devletlerinde, toplumun anayasa ile güvence altına alınan sosyal hak ve hizmetlerden eksiksiz bir şekilde yararlanabilmesine ve devletin bu alandaki yükünü hafifletmeye yönelik kâr amacı gütmeyen çeşitli serbest sosyal hizmet dernekleri vardır.

  Meltem Kural
 • 233. Sayı

  Müslüman-Yahudi İlişkileri

  Müslümanlarla Yahudiler arasında tarihsel açıdan köklü bir husumet olduğu varsayılır. Oysa azınlık bağlamlarında bu iki dinî grubun ortak gündem maddeleri hayli fazla. Perspektif azınlık bağlamlarında Müslüman-Yahudi ilişkilerinin peşine düştü.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  “Sorun Psikolojik Değil, İsrail Hükûmeti”

  İsrail’in politikalarına yönelik şiddetli eleştirileriyle dikkat çeken Amerikalı siyaset bilimci Norman Finkelstein, Müslüman Yahudi ilişkilerinde hâlâ belirleyiciliğini koruyan Orta Doğu sorununa yönelik sorularımızı yanıtladı.

  Meltem Kural
  Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  Antisemitizm ve İslamofobi: Empoze Edilmiş Topluluk Kimlikleri

  Azınlıklar hakkındaki kalıp yargılar arasında benzerlikler var mıdır? 20. yüzyılın başında Yahudileri toptan tanımlamakta kullanılan bazı ön yargıların temelini oluşturan mekanizmalar, 21. yüzyılın başında Müslümanlar için de kullanılıyor mu? Bu sorular, Norveç’te bu günlerde süregelen İslam karşıtı tartışmalar ile 20. yüzyılın başındaki antisemitik metinlerin karşılaştırılmasının da temelini oluşturuyor.

  Cora Alexa DøvIng
  Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  “Güvenin Olmadığı Bir Ortamda Barış Nasıl Sağlanır?”

  Etnik Uzlaşma Vakfı (FFEU-Foundation for Ethnic Understanding) Kurucusu ve Başkanı Musevi Din Adamı Marc Schneier, Müslüman-Yahudi ilişkileri ve Orta Doğu’da aşılamayan sorunların bugünkü ilişkilere etkisi gibi konulara dair sorularımızı yanıtladı.

  Ömer Öksüz
  Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  Tarihsel Tecrübelerden Öğrenilebilecekler

  Yahudilerin, Hristiyan dünyasında edindikleri kötü tecrübelere kıyasla İslam dünyasında yüzyıllar boyunca daha huzurlu yaşadıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Fakat bunun dışında tarihten bir örnek vardır ki, o da Müslüman ve Yahudilerin bir arada yaşamının en billur örneklerinden biri olan bir filozoftur. Batılılarca Maimonides, İbranice Rabbi Moşe ben Maymon ya da İslam dünyasındaki ismiyle İbn Meymun olarak bilinen bu filozof, iki dinin etkileşiminin meyvelerini ortaya koyması bakımından da manidardır.

  İlknur Küçük
  Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  Geçmişte ve Günümüzde Müslüman ve Yahudi İlişkileri

  Yunan ve Yahudi kültürü arasında gerçekleşen etkileşimden izler taşıyan Hristiyanlığın aksine, Yahudilik, tarihî olarak büyük oranda kendi semitik köklerindeki dünya görüşüne bağlı kalmıştır ve dinin temel alanlardaki görünüşü, yapısı, hukuku ve uygulamaları açısından İslam’a oldukça benzemektedir. İki inancın da merkezinde adil ve merhametli olarak tasavvur edilen ve toplumların yararı için bu değerlerle örtüşen bir yaşamı vahyeden Tanrı’nın birliği ve üstünlüğü fikri üzerine her türlü pazarlığı kesinkes reddeden tektanrıcı bir etik vizyonu bulunmaktadır.

  David Rosen
  Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  “Antisemitizm Tarihimizin Parçası Değil, Bundan Sonra da Olmamalı”

  FFEU temsilcisi Moussa Al-Hassan Diaw ile Müslüman Yahudi ilişkilerinin Avrupa’da azınlık durumunda bulunan her iki dinin mensupları için sağlayabileceği katkılar üzerine konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  Bitmeyen Asimilasyon ve Avrupa’nın Ehlileştirme Hevesi

  Uyum, asimilasyon ve azınlık hakları: Bu kavramlar, Avrupa’daki Müslümanlar için yeni tartışılmaya başlanan kavramlar değil. Bununla birlikte, Avrupa’nın “daimi” yabancıları olarak hemen her dönemde toplum dışında yaşamak zorunda bırakılmış Yahudiler için, geçmişte sıkça tartışılmış olan asimilasyon, Avrupa’da azınlık konumunda yaşayan Müslümanlar için önemli bir örneklik teşkil ediyor. Zira azınlık konumundaki her iki dinî topluluğa yönelik ehlileştirme politikaları benzer özellikler taşıyor.

  Rümeysa Aydın
  Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri"
  1 Temmuz 2014

  “Nefret Suçlarını Kınamadaki Ortak Çaba Önemli”

  Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Birliği tarafından ırkçılık ve zenofobi gibi alanları takip etmesi için oluşturulan bir uzmanlar komisyonu. Kurumun İslamofobi alanındaki önde gelen uzmanlarından Henri Nickels, İslamofobi ve antisemitizme dair sorularımızı yanıtladı.

  Rahime Söylemez
 • 232. Sayı

  Paralel Toplum

  Avrupa'nın birçok ülkesinde çokkültürlülük tartışmasında öne sürülen kavramlardan biri de "paralel toplum". Perspektif, bir problem kurgusu olarak gözlemlenen bu kavramı mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Paralel Toplum"
  1 Haziran 2014

  Bir Problem Kurgusu

  “Paralel toplum” tartışmalarında, sadece belli bir grubun toplumun dışında kaldığı vurgulanmakla kalmaz, aynı zamanda devletin “uyum konusunda isteksiz olan bu gruba” karşı yeterli önlem almadığı da belirtilir. Bu “tehlikeli unsurlar” ve “devletin başarısızlığı” yaklaşımı, tartışmalarda tarafların radikalleşmesini sağlayan yegâne unsurdur.

  Rosemarie Sackmann
  Dosya: "Paralel Toplum"
  1 Haziran 2014

  Türkiye’de Bir Alman: “Türkiye’ye Gömülmek İstiyorum.”

  Toplumla asgari müşterek ilişkisinde olmakla eleştirilen paralel toplum tartışmaları sık sık gündeme geliyor. Bulunduğu ülkenin dilini öğrenmek, resmî makamlarla ilişkiler ve hatta kendi dinî tercihlerine göre defnedilme sorunu... Bunları ve Türkiye’de küçük bir Alman grubuna dâhil olmayı, yirmi yıla yakın bir süredir Alanya’da yaşayan Peter Hockenholz ile konuştuk.

  admin
  Dosya: "Paralel Toplum"
  1 Haziran 2014

  Egemen Kültürden Korunmak Ya Da Onunla Bütünleşmek

  Sıkça eleştirilmesiyle hakkında sanki yasak ya da gayrimeşruymuş gibi bir tablo çizilse de toplumun bütününden kopuk bir paralel yaşam sürmek meşrudur. Bununla birlikte esas mesele, hem toplumdan soyutlanmamak, hem de egemen kültürün etkisine karşı kendi kültürünün temel dinamiklerini koruyabilmektir.

  Doç. Dr. Mustafa Yağbasan
  Dosya: "Paralel Toplum"
  1 Haziran 2014

  Düsseldorf’un Küçük Tokyosu

  Japon mutfağının kokusu burnunuza geliyor, köşedeki büfeden Japonca dergiler alabiliyor ve Japon bir okulun önünde anadillerini konuşan insanları görüyorsanız, Tokyo veya Kyoto’da olmak zorunda değilsiniz. Almanya’nın en yüksek Japon nüfusuna sahip Düsseldorf şehrinin Immermann Caddesi’nde de olabilirsiniz.

  Fatma Çamur
  Dosya: "Paralel Toplum"
  1 Haziran 2014

  “Toplumsal Yük Olgusu Göz Önünde Bulundurulmalı.”

  Türkiye Araştırmaları Merkezi Vakfı (Stiftung Zentrum für Türkeistudien) Müdürü ve göç araştırmaları alanında uzman olan Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan ile Alman toplumunun paralel toplum tartışmasındaki korkularının tabanı hakkında görüştük.

  Ahmet Faruk Çağlar
  Dosya: "Paralel Toplum"
  1 Haziran 2014

  Paralel Toplum Hangi Şartların Ürünü?

  Avrupa’nın birçok ülkesinde özellikle Müslüman göçmenlere yönelik olarak sıkça dile getirilen “paralel toplum” tartışmalarına bakmadan önce, bu tarz kavramların hangi tarihsel şartların sonucu olduğunu bilmek büyük önem arz ediyor. Ancak bu tarihsel süreç ve göçmenleri Avrupa çapında “öteki” olarak nitelendiren hukuki düzenlemeler bilindiği takdirde sağlıklı bir tanımlama yapmak mümkün.

  Erol Yıldız
  Dosya: "Paralel Toplum"
  1 Haziran 2014

  Londra’da Bir Güney Asya Yolculuğu

  "Paralel toplum", Batı Avrupa'da yalnızca Müslümanlar özelinde kullanılan bir kavram. Oysa birçok ülkenin kendine has paralel toplumları, hiç dikkat çekmeden kendi kabuğunda yaşayıp gidiyorlar.

  Astrid Julia Lambregts
  Dosya: "Paralel Toplum"
  1 Haziran 2014

  Çokkültürlü Toplum Hayal Mi?

  Çok kültürlü toplum, paralel toplum, çoğunluk toplumu ya da azınlık toplumu... Sınıflandırma ne şekilde olursa olsun genel tartışma göçle sosyal dokusu değişen toplumların, farklılıklarla bir arada yaşama becerisinde düğümleniyor.

  Elif Zehra Kandemir
 • 231. Sayı

  Avrupa Parlamentosu Seçimleri

  Avrupa Parlamentosu, Avrupa'daki en önemli siyasi aktörlerden biri. Parlamentonun birlik vatandaşlarına etkisi çok büyük olmasına rağmen Avrupa Parlamentosu Seçimleri'ne katılım oranı çok düşük. Perspektif Avrupa Parlamentosu Seçimleri'ni mercek altına aldı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Avrupa Parlamentosu Seçimleri"
  1 Mayıs 2014

  “Alman Siyasetçiler, Diğer AB Ülkelerini Örnek Almalı.”

  Avrupa Parlamentosundaki Yeşiller ve Hür Avrupa Fraksiyonu Başkanı ve aynı zamanda Almanya’da Yeşiller Partisi’nin Avrupa Parlamentosu Seçimleri için liste başı adayı olan Rebecca Harms, aşırı sağcı partilerin ayrıştırıcı seçim kampanyalarının karşısında Yeşiller’in başarı şansına dair sorularımızı yanıtladı.

  admin
  Dosya: "Avrupa Parlamentosu Seçimleri"
  1 Mayıs 2014

  “Daha Güzel Bir Avrupa’nın Adımını Beraber Atabiliriz.”

  Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, yaklaşan Avrupa Parlamentosu Seçimleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

  admin
  Dosya: "Avrupa Parlamentosu Seçimleri"
  1 Mayıs 2014

  İsmail Ertuğ: “Seçimlere Düşük Katılım Aşırı Sağa Yarar”

  Avrupa Parlamentosundaki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubunun üyesi olan İsmail Ertuğ, aynı zamanda parlamentodaki çok az sayıda Müslüman milletvekilinden biri. Ertuğ’la yaklaşan seçimler ve Avrupa Parlamentosunun sahip olduğu önem hakkında konuştuk.

  admin
  Dosya: "Avrupa Parlamentosu Seçimleri"
  1 Mayıs 2014

  “Avrupa’daki Gençlerin Geleceğiyle Oynandı”

  Avrupa Birleşik Solu/Nordik Yeşil Sol İttifakı Fraksiyonu Başkanı ve Almanya’da Sol Parti’nin liste başı adayı olan Gabi Zimmer ile solun Avrupa’daki sorunlara çözüm önerileri üzerine konuştuk.

  admin
  ARKA PLAN
  1 Mayıs 2014

  “Davetimize Müslümanlar Da Dahil.”

  CDU’nun Avrupa Parlamentosu Seçimleri için liste başı adayı olan David McAllister ile Birlik partilerinin Hristiyanlık temelinde yükselen siyasetinin Müslümanları kapsayıp kapsamadığı üzerine konuştuk.

  admin
  Dosya: "Avrupa Parlamentosu Seçimleri"
  1 Mayıs 2014

  Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Sorumluluk Bilincinin Gereği

  1979 yılında Avrupa Parlamentosunun ilk seçimlerine yüzde 63’lük katılım olurken, 2009 yılında bu oran yüzde 43’e geriledi. Bu durum, etki alanını giderek genişletmesine rağmen Avrupa Parlamentosuna birlik vatandaşlarının teveccühünün azaldığını gösteriyor. Seçimlere Avrupa Müslümanlarının katılımı ise, Müslümanların beklentilerinin Avrupa genelinde temsil oranının azlığı sebebiyle diğer birlik vatandaşlarına nazaran daha büyük önem arz ediyor.

  Mustafa Yeneroğlu
 • 230. Sayı

  Sosyal Medya

  Sosyal medya eskiden nehir kenarlarında ya da şehir meydanlarında insanların toplanmasına benzer şekilde sınırları çok geniş bir platform mu sunuyor, yoksa bireyi yalnızlaştırıyor mu? Perspektif yeni iletişim araçlarının peşine düştü.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Sosyal Medya"
  1 Nisan 2014

  Değiştiren İletişim: Sosyal Medya

  İnsan diğerleriyle iletişim kurmak, ona kendisini anlatmak için içerisinde bulunduğu coğrafya ve kültüre en uygun iletişim dilini kurmaya/kullanmaya çalışıyor. Fakat bu iletişim dili, ihtiyacın giderilmesiyle olduğu yerde duran bir dil değil; sosyal medyada kullandığımız iletişim dili, dönüştüren özelliklere de sahip.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Sosyal Medya"
  1 Nisan 2014

  Sosyal Medyada Müslüman Kimliğin Dönüşümü

  Sosyal medya, Batı ülkelerinde azınlık olarak yaşayan Müslümanların kendilerini ifade etmelerine ve topluma karışmalarına daha rahat bir imkân sağlayarak Müslümanların iletişim şekillerini değiştirdi.

  Dr. Nasya Bahfen
  Dosya: "Sosyal Medya"
  1 Nisan 2014

  Sosyal Medya Açmazı ve Gerçek Sosyalleşme

  Bir Müslüman açısından "sosyalleşme" hangi anlama geliyor? Sosyal medya gerçekten sosyalleşmeye katkı sağlıyor mu? Taha Ünal'a göre bu sorunun cevabı "hayır".

  Taha F. Ünal
  Dosya: "Sosyal Medya"
  1 Nisan 2014

  Sosyal Medyaya Birey Odaklı Bakışta Farklılıklar

  Araştırmacıların sosyal paylaşım ağları hakkındaki görüşleri birbirinden hayli farklı. Jeff Narvis'e göre tanımadığımız herkes "potansiyel arkadaş"ken, Necla Mora “iletişimsizlik” konusuna vurgu yapıyor.

  Ali Murat Kırık
  Dosya: "Sosyal Medya"
  1 Nisan 2014

  Avrupa Müslümanlarının Sosyal Medya Kullanımı

  Sosyal medya kullanımı küresel bir alışkanlığa dönüşmüş durumda. Öte yandan sosyal medya ve yeni iletişim araçları Avrupa'daki Müslümanlar için farklı kullanım formları doğuruyor.

  İlknur Küçük
  Dosya: "Sosyal Medya"
  1 Nisan 2014

  Sosyal Medya Çağının Yeni Kavramı: E-Demokrasi Nedir?

  Yeni iletişim araçları ve sosyal medya, yalnızca günlük yaşamı şekillendirmekle kalmıyor, yeni katılım ve siyasi kültür formlarının da önünü aralıyor. Bu kavramlardan bir tanesi de "e-demokrasi".

  Alexander Howard
 • 229. Sayı

  Etnosentrizm

  "Öteki"ne duyulan kuşku ve nefret, bugün birçok toplumsal sorunun temeli. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu ise, farklı olanı tanımaya ve anlamaya çalışmak. Perspektif, kendini merkeze almayı, yani "etnosentrizm"i masaya yatırdı.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Etnosentrizm"
  1 Mart 2014

  Kendimizde Bir Türlü Görmediğimiz Bir Etnosentrizm

  Etnosentrizm ve "öteki"ne karşı ön yargı, genelde yalnızca başkalarında gördüğümüz, kendimizde görmekten kaçındığımız bir düşünce. "Biz"in üstün, "öteki"nin ise aşağıda olduğu bu düşüncenin aşılması şart.

  Herkül Millas
  Dosya: "Etnosentrizm"
  1 Mart 2014

  “İnsanı İçinde Yaşadığı Kültür Oluşturur, Genetik Özelliği Değil”

  Roni Margulies, ırkçılıkla mücadele anlamında akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Fakat Margulies’in kimliğini tamamlayan başka unsurlar da var: Margulies sosyalist, devrimci, şair, yazar, siyonizm karşıtı ve belki en son olarak da Yahudi. Margulies ile ırk, ulus ve etnik kökenler ve tüm bu ayrışmaların doğurduğu sorunlar üzerine konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
  Dosya: "Etnosentrizm"
  1 Mart 2014

  İslam’ın Etnosentrizme Bakışı

  Etnik kimlik siyasetinin giderek yaygınlaştığı ve belirli bir etnik kimliği merkeze alarak diğerlerine yönelik ırkçı, dışlayıcı tutumları benimseyen politik yapıların güç kazandığı günümüzde, İslam’ın etnosentrist düşünceye karşı öğretileri büyük önem taşıyor.

  Prof. Dr. Şinasi Gündüz
  Dosya: "Etnosentrizm"
  1 Mart 2014

  Kendini Yeniden Düşünmek: Ulus, Etnik Köken ve Kültürel Kimlik Tahlili

  Kültür ve kimliğin arkasında yatan kavramlar, birbirleriyle, duruma göre değişen ilişkiler içerisinde olduklarından, onları net bir şekilde açıklamak güçtür. Bu yüzden bu kavramları tarihî tecrübelerin ışığında incelemek gerekir.

  Kien Nghi Ha
  Dosya: "Etnosentrizm"
  1 Mart 2014

  “Etnosentrik Bakış Günah Keçileri Oluşturuyor”

  Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı (ENAR), Avrupa’da alanında yaptığı çalışmalarla ses getiren en büyük organizasyonlardan birisi. ENAR Direktörü Michael Privot’la Avrupa’daki etnosentrizm hakkında konuştuk.

  Hümeyra Filiz
  Dosya: "Etnosentrizm"
  1 Mart 2014

  “Toplumlar Kendilerine Yenik Düştüklerinde Kendilerini Sorgular”

  Meselelere tabii bir mesafeyle yaklaşımı ve yaptığı analizlerle dikkat çeken Etyen Mahçupyan ile etnosentrik bakışın nedenleri, çıkış yolları, Türkiye’de yaşayan Ermeniler ve Hrant Dink üzerine konuştuk.

  Elif Zehra Kandemir
 • 228. Sayı

  Avrupa'da Müslüman Mahkum Olmak

  Fransa, Danimarka ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da birçok ülkede Müslüman mahkumların sayısı oldukça yüksek. Hapishanelerdeki Müslüman mahkumların temel sorunları neler? Perspektif'in 228. sayısı bu sorunun peşine düştü.

  DEVAMINI OKU
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  Hollanda’nın Örnek Sisteminde Hapishane İmamları

  İslam’ın Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından hapishane hizmetlerinde tanınmasıyla İmamlardan Sorumlu Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bağcı ile Hollanda’nın örnek sistemini konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  Almanya’da Müslüman Mahkûm Olmak

  Almanya'da mahkumlar arasındaki Müslüman oranı geniş bir tartışmanın konusu. Sayılardan daha önemli olan soru ise ülkedeki Müslüman mahkumların cezaevlerindeki ihtiyaçlarının ne oranda karşılanabildiği.

  Fatma Çamur
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  Berlin Senatosu’ndan Müslüman Mahkumları Etkileyen Tartışmalı Karar

  Müslüman Mahkûmlar için Manevi Destek Hizmetleri Çalışma Grubu, Berlin Adalet Senatosu ile yaptığı görüşmeler sonucunda 28 Müslüman destek hizmeti personeline eğitim verdi. Fakat proje Berlin Adalet Senatosu tarafından durduruldu. Çalışma Grubu Sözcüsü İmran Sagir ile Senato’nun tartışmalı tutumunu konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  “Müslüman Mahkumlarla Katolik Din Adamları İlgileniyor”

  Almanya’da Geldern Cezaevi’nin Müdürü Karl Schwers ile Müslüman mahkûmların ihtiyaçları ve cezaevinde aile ile kurulan ilişkilerin önemi üzerine konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  “Mahkumların Kendilerini Güzel Gösterebildikleri Tek İnsanlar Bizleriz”

  Fransa’da 30 senedir din görevlisi olarak çalışan Hassan El – Alaoui Talibi, 15 senedir Müslüman mahkûmlarla ilgileniyor. Fransa Ulusal Hapishane İmamları kurumunun başkanı Talibi ile Fransa’daki Müslüman mahkûmları konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  Almanya’da Gözaltı ve Hapishanelerde Göçmenlerin Durumu

  Avrupa hapishanelerindeki tutukluların profiline bakıldığında etnik açıdan azınlık gruplara mensup olanların oranının son derece yüksek olduğu görülür. Hapse giren insanlar arasında özellikle toplumsal konumları itibariyle mağdur durumda sayılabilecek insanlar bulunmaktadır; Almanya’da Türkiyeliler ile Balkan göçmenleri, Fransa’da Cezayirliler, İtalya’da Afrikalılar ve Yunanistan’da Suriyeliler bunlardan sadece bir kısmıdır.

  Joachim Walter
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  Hollanda Hapishanelerinde Müslüman Mahkûmlar

  Hollanda'da 7 farklı dinî akım tarafından ortak kullanılan “sessizlik odaları”na Müslüman mahkumlar için cuma günleri namaz için halılar seriliyor.

  Mohamed Ajouaou
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  “Bir Tebessümümüz Bile Onların Yalnızlıklarını Gideriyor”

  Viyana Üniversitesi’nde “Avusturya’daki Müslüman mahkûmların durumu” konusunda yüksek lisans yapan Ramazan Demir, Avusturya’nın en büyük cezaevi olan Josefstadt Cezaevi’nde dört senedir manevi rehberlik yapıyor. Demir’le Avusturya’daki Müslüman mahkûmları konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  “Müslüman Mahkûmlar Hapishanede Tamamen Yalnızlar”

  1998 yılından beri Münster Cezaevi’ndeki Müslüman mahkûmlara fahri olarak manevi rehberlik hizmeti veren Ahmet Özdemir'le, hapishanede Müslüman mahkumların ihtiyaçlarını konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  Cezaevinde İkinci Bir Şans: Kültürlerarası Mahkûm Yardımı

  Göçmen kökenli genç mahkûmların topluma yeniden kazandırılmaları ve suçtan uzak bir hayata devam edebilmeleri için “yeniden sosyalizasyon” çalışmaları büyük önem taşıyor. Özellikle söz konusu “göçmen gençler” olunca, yürütülen önlem çalışmalarında kültürlerarası bir perspektifin oluşturulması şart.

  Philip Anderson
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  “Her Ne Sebeple Hapishaneye Girerse Girsin, Karşımızdaki Bizim Kardeşimiz”

  Danimarka'da Müslüman mahkûmların manevi ihtiyaçlarının karşılanması için ilk defa 2002 yılında bir hapishane imamı istihdam edildi. O tarihten beri sadece birkaç imam hapishanelerde hizmet veriyor. Yakup Yalçın, mevcut eksikliğin farkına varıp gönüllü olarak mahkûmlarla ilgilenen az sayıda insandan biri. Danimarka’nın Jyderup şehrindeki kapalı hapishanede Müslüman gençlere 8 yıldır manevi rehberlik hizmeti veren Yalçın’la konuştuk.

  admin
  Dosya: "Müslüman Mahkumlar"
  1 Şubat 2014

  Müslüman Mahkûmlar İçin “Yabancı” Bir Ülkede Mahkûmiyet

  Birlikte yaşamın hürken bile her zaman uyumlu ve kavgadan uzak yürümediği bir dünyada cezaevlerindeki kısıtlı imkânlar daha fazla hassasiyet gerektiriyor. Parmaklıkların ardındaki hayat sadece bir toplum kesiti sunmuyor, bunun da ötesinde problemli alanlara da mercek tutuyor.

  Thorsten Beermann
 • 227. Sayı

  Görmezden Geldiğimiz Bir Dünya: Mülteciler

  Mültecilerin yüzde 80'i dünyanın zengin ülkeleri tarafından değil, “gelişmekte” olan ülkeleri tarafından kabul ediliyor. Perspektif, gelişmiş ülkeler tarafından görmezden gelinen mültecilerin dünyasına yakından bakıyor.

  DEVAMINI OKU
  Avusturya'da İltica
  1 Temmuz 2015

  Suriye’den Avusturya’ya Ölüm Yolculuğu Yapan Cihad’ın Hikayesi

  Cihad Nurettin el-Husari, birkaç sene öncesine kadar Suriye’de yaşıyordu. Normal bir hayatı vardı, bir yandan imamlık yaparken bir yandan da Halep Üniversitesinde İslam Hukuku öğrenimi görüyordu. Çıkan savaş 4 milyon Suriyelinin ülkesini terk etmesine neden oldu. Avusturya’daki binlerce Suriyeliden biri olan Cihad şimdi Viyana’da yeni bir hayata başlayabilmek için mücadele ediyor.

  Nermin İsmail
  Almanya'daki Mülteciler
  1 Temmuz 2015

  “Havan Topları Mahalledeki İlk Evi Vurduğunda…”

  Suriye’deki savaştan, yıkım ve katliamlardan kaçıp Almanya’ya sığınan üç Suriyeli genç yeni hayatlarını ve bu yeni ülkeyi neden yurt edinemediklerini anlattı.

  Fabian Köhler
  Türkiye'de Mülteciler
  1 Temmuz 2015

  Kalmak İçin Gelenler: Türkiye’nin Mültecileri

  Onlar Türkiye’nin “misafirleri”. Resmî bir statüleri yok, topluma uyumlarını kolaylaştıracak yasal bir çerçeve yok, geri dönüş umutları yok, Türkiye’de çocukları için düşleyebilecekleri bir gelecek de yok. Mültecilere, Suriye krizinin başından beri 6 milyar Dolar harcayan Türkiye’den bir bakış.

  Baruch Wolski
  Avusturya'da İltica
  1 Temmuz 2015

  Avusturya’daki Adalat Khan’a 12 Yıl Sonra Gelen “Vuslat”

  Aralık 2012’de Avusturya’nın Traiskirchen’de bulunan mülteci kampından 500 kişi Viyana’da bulunan Votiv Kilisesi’ne doğru yola çıktı. Bu yürüyüşün hedefi Avusturya başta olmak üzere Avrupa’daki iltica uygulamalarını protesto etmekti. On iki yıl evvel Avrupa Birliği sınırlarına girerek iltica serüvenine başlayan Pakistanlı Adalat Khan, Yunanistan’dan Avusturya’ya uzanan mücadelesini anlattı.

  İbrahim Yavuz
  Almanya'da İltica
  1 Temmuz 2015

  “İnanan Herkes Bir Parça Mültecidir”

  Kabil’de doğan Milad Karimi, Münster Üniversitesinde kelam ve İslam felsefesi alanlarında öğretim üyeliği yapıyor. Karimi ile Afganistan’dan kaçış hikâyesini ve Almanya’da yeni yeni filizlenen İslam ilahiyatına siyasi ilginin muhtemel sonuçlarını konuştuk.

  İbrahim Yavuz
  Dosya: "Mülteciler"
  1 Ocak 2014

  “Uluslararası Toplum Mülteciler Konusunda Daha Fazla Sorumluluk Almalı.”

  Bu senenin verilerine göre mültecilerin %80’i gelişmekte olan ülkeler tarafından kabul ediliyor. 2 milyondan fazla Suriyeli mültecinin de yine komşu ülkeler tarafından ağırlandığını belirten Guterres, gelişmiş ülkelere mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.

  admin
  Dosya: "Mülteciler"
  1 Ocak 2014

  “Bu Mülteci Politikasıyla Avrupa Bir Tecrit Toplumuna Dönüşmüş Durumda”

  1986 yılında kurulan Pro Asyl Derneği, Almanya ve Avrupa’da mültecilerin korunması ve haklarının takibi konusunda etkili çalışmalar yapıyor. Derneğin Başkan Yardımcısı Bernd Mesovic ile mültecilere duyulan tepkiyi ve Avrupa’nın mülteci politikasında yapması gereken değişiklikleri konuştuk.

  admin
  Dosya: "Mülteciler"
  1 Ocak 2014

  Bir Gece Yarısı Köpekler Eşliğinde Sınır Dışı Edilmek

  Savaş, yoksulluk ve hastalıklar nedeniyle binlerce insan, hayatta kalabilmek için çoğu zaman sonu ölümle biten tehlikeli yolculukları göze alıyorlar. Günümüzün çözüm bekleyen en büyük meselelerinden biri olan mültecilerin durumu, gündemi her zamankinden daha fazla meşgul ediyor.

  Meltem Kural
  Dosya: "Mülteciler"
  1 Ocak 2014

  “Akşamları Bir Çatı Altında Uyuyabilmek Alışılmadık Bir Şeydi”

  Pro Asyl Derneği’nin kurucusu Jürgen Micksch, Almanya’da insan hakları alanında öncülük yapan önemli bir isim. Micksch ile 30 seneye sığdırdığı mülteci çalışmaları, kurduğu İslam Forumu ve diğer faaliyetleri hakkında konuştuk.

  admin
  Dosya: "Mülteciler"
  1 Ocak 2014

  Mültecilere Kapısını Açarak Ödül Kazanan Bir Cami: Glinde

  Almanya’nın Glinde şehrindeki cami, kalacak yeri olmayan 12 mülteciye kapılarını açtı. Schleswig-Hollstein Mülteci Kurulu tarafından Kuzeyin Deniz Feneri ödülünü kazanan cami mülteci çalışmasıyla örnek bir konuma sahip.

  admin
  Dosya: "Mülteciler"
  1 Ocak 2014

  Bir Mülteci Şehrinde Yaşamak: Ürdün’deki Za’atari Mülteci Kampı

  Za’atari Mülteci Kampı, iç savaş hâlindeki Suriye’den kaçan insanları ağırlamak için Ürdün’de açıldı. Suriye sınırına 12 kilometre uzaklıkta, Temmuz 2012’de kurulduğundan bu yana giderek artan bir nüfusa sahip olan kamp, yaklaşık 120 bin insanı ağırlıyor.

  admin
  Dosya: "Mülteciler"
  1 Ocak 2014

  Avusturya’nın Mülteci Politikası ve Viyana Mülteciler Protesto Kampı

  Avusturya'da mültecilere yönelik sert yasalar eleştirilerin odak noktasında. Mevcut yasaya en büyük eleştiri Avrupa Adalet Divanı’ndan geldi. Divana göre Avusturya, mülteciler yasasında reforma gitmek zorunda.

  Tarkan Tek
  Dosya: "Mülteciler"
  1 Ocak 2014

  Mülteciler Gündemimizde Mi?

  "Mülteci krizi" Batı Avrupa ülkelerinin kapısına dayandı. Almanya, Hollanda ve Belçika'daki Müslüman kuruluşlara mültecileri gündemlerine alıp almadıklarını sorduk.

  admin

HABER BÜLTENİ

Perspektif’in içeriklerinden haberdar olmak için kayıt olun

Hakkımızda

Avrupa’ya işçi göçü yarım asrı ardında bırakırken Müslümanlar da bulundukları ülkelerde kalıcı hâle geldiler. Bu durum “vatan”, “aidiyet”, “İslam” ve “Avrupa” gibi birçok kavramın çift taraflı olarak sorgulanmasına neden oldu. Avrupa’da yerleşik bir Müslüman cemaatin oluşması, hem yerleşik kültür ve siyasi düzen için, hem de Müslümanlar için yeni sorulara da kapı araladı.

YAZININ DEVAMI
Gizlilik Sözleşmesi | Şartlar & Koşullar