İş Birliğinde Esas Soru: “Ben Kimim?”

Cemaatler arasındaki iş birlikleri için en temel soru, cemaatlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ve hizmet sundukları kitlenin sosyoekonomik ve sosyokültürel ihtiyaçlarını ne denli yakından bildikleri sorusudur.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

“Köken Ülkelerdeki Çatışmalar Buraya Taşınmamalı”

Bremen Üniversitesi Din Bilimi ve Din Pedagojisi Enstitüsünün yöneticisi Prof. Dr. Gritt Klinkhammer ile farklı dinî cemaatler arasındaki iş birliği imkânlarını konuştuk.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

“Müslümanlar Misafir Değil, Ortaklar”

Hristiyan-İslam Toplumu (CIG) Başkanı Dr. Thomas Lemmen ile Müslümanlarla Hristiyanların ortaklaşa çalıştıkları alanlar ve bu esnada ortaya çıkan sorular hakkında konuştuk.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

Pozitif Değişimin En Önemli Aracı Birbirini Tanıma

Farklı dinî cemaatler arasındaki iletişim konusunda en zorlu alan Müslüman-Yahudi diyaloğu olsa gerek. Orta Doğu’daki sorunlardan doğrudan etkilenen bu iletişimi sorunsuz gerçekleştirebilmek için bazı adımların atılması şart.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

Sünniler ve Diğerleri: Belirsiz Bir İlişki?

Almanya’daki Müslümanlar ümmetin bir parçası. Aynı şekilde ümmetin içindeki birçok kesim de Almanya’da temsil ediliyor. Yani Alman-Müslüman camiası homojen değil, sanıldığından çok daha heterojen. Zenginlik olarak addedilen bu heterojenlik aynı zamanda bazı imkân ve sorunları da beraberinde getiriyor. Peki, “ana akım Müslümanlar” ile “tartışmalı Müslüman gruplar” arasında hâkim olan gerilim hattında aşılması gereken zorluklar neler?

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

“İhtilafların Tefrikaya Dönüşen Neticesi Olamayız”

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ile Müslümanların iş birliği fıkhı, bunun etrafındaki soru ve sorunları konuştuk.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış