Nur Birinci Gemici

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktora öğrencisi olan Nur Birinci Gemici, işgücü piyasalarında göçmenlerin konumu üzerine araştırmalar yapmaktadır. Nur Birinci Gemici’nin ağırlıklı ilgi alanları göç, sosyal politika, Vişegrad Grubu ve işgücü piyasalarıdır. Birinci Gemici ayrıca BOGAM tarafından haftalık olarak çıkarılan Göç Gözlemevi yayınında Orta ve Doğu Avrupa Gözlemciliği yapmış ve Göç Araştırmaları Vakfı’nda araştırmacı olarak çalışmıştır.

Yazıları

Homojen Demografilerde Göçmenlik: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri 2000’li yıllarla beraber Avrupa Birliği’nin (AB) genişleme politikaları sonucu AB üyesi olmuş olsa da bu ülkelerin farklı bir geçmişe ve kültüre sahip olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu ülkelerin demografik yapıları Batı Avrupa ülkelerinden farklı olarak daha homojendir. Batı Avrupa ülkelerinin 1950’li yıllarda emek piyasalarında yaşadığı açık sonucu işçi göçleri

Dosya: "Göçmen Kökenlilik ve Göçmeyen Göçmenler" 2 Aralık 2019

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış