Tesettür Modası mı, Ölçülü Giyim mi?

Kıyafet seçimleri bireylerin kişisel tercihleri ve kimliklerini yansıtması bakımından güçlü bir gösterge. Bu Müslümanlar için de böyle. Peki giyim kuşamdan alışkanlıklara kadar hayatın pek çok alanına yön veren moda Müslüman kimliğin bir taşıyıcısı olarak kullanılabilir mi?

DOSYA 2 Temmuz 2024

Moda Endüstrisi, Sömürü ve Sürdürülebilirlik

Giysilerimiz insanları ve iklimi nasıl etkiliyor? Milyarlarca dolarlık bir endüstrinin sosyal ve çevresel sonuçları, giyim davranışlarımızı gözden geçirmemiz için yeterli veriler sunuyor.

DOSYA 2 Temmuz 2024

Hızlı Modanın İklim Krizi: Moda Endüstrisinin Çevreye Zararları

Moda sektöründeki son trendleri yakından takip edip, en yeni ürünlere evimizden bile çıkmadan bir tıkla ulaşabiliyoruz; ama ne pahasına?

DOSYA 2 Temmuz 2024

Kimliksel Dışavurumlar: Aidiyet ve Yerlilik Tartışmalarında Başörtüsü

Başörtüsü, birçok hararetli tartışma içerisinde çok büyük anlam zenginliğine sahip bir kıyafet davranışı. Başörtüsü takma biçimleri de bir yere ait olma ya da olmamanın ifadesine dönüşebiliyor.

DOSYA 2 Temmuz 2024

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar Örneğinde Erkek Tesettür Modasının Görünmeyenleri

Moda ve kıyafet davranışlarını genelde hep kadınlar üzerinden tartışıyoruz. Peki erkeklerin kıyafetleri bir hikâye anlatmıyor mu? Erkeklerin kıyafet seçimlerinin, kadınlara kıyasla görünmez olması erkekliğe ve dahası dindar ve/veya muhafazakâr erkekliğe dair nasıl bir manzara ortaya çıkarıyor?

DOSYA 2 Temmuz 2024

Tulum, Süveter, Gastarbeiter

Göçmen toplulukların kıyafet davranışları ve çokkültürlü bir toplumda bu davranışların yaşadığı dönüşüm oldukça merak edilen bir konu. Gökhan Duman, misafir işçilerden 90’lı yıllardaki “Alamancı” gençliğe kadar göç kökenlilerin kıyafetlerinin ve bunların temsil ettiklerinin peşine düştü.

DOSYA 2 Temmuz 2024

Tarihsel Olarak Modayı Belirleyen Sosyal Sınıf Faktörü

Avrupa bağlamında moda, kültürel normlarda ve toplumsal dinamiklerde sürekli yaşanan değişimin bir sonucu olarak toplumda yerini sürdürmüştür. Sanayi Devrimi ve kentleşme sürecinde ise toplumda modanın dinamikleriyle alakalı birçok teori üretilmiştir. Gelin bunların birkaç tanesine göz atalım.

DOSYA 2 Temmuz 2024

Bireysel Tercihlerden Toplumsal Dönüşüme: İkinci El Kıyafetlerle Değişim Yaratmak

Son yıllarda sürdürülebilir moda hareketleri yükselişte ve bu trendin bir parçası olarak ikinci el kıyafet pazarı da gittikçe önem kazanıyor. Peki, ikinci el giysi alımı ve takasıyla israfı azaltarak sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak mümkün mü? Almanya’da ikinci el kıyafet tüketen iki kişiyle bu konudaki deneyimlerini konuştuk.

DOSYA 2 Temmuz 2024

“Toplumsal Yozlaşmanın Bütün Yükü Kadınların Giyim Hanesine Kaydediliyor”

Fatma Barbarosoğlu, moda ve kamusal alan hakkındaki akademik çalışmalarının yanı sıra, toplumsal dinamiklere dair sahici analizleriyle Türkiye entelektüel tarihinde yer etmiş bir yazar. İmaj ve Takva, Şov ve Mahrem ve Modernleşme Sürecinde Moda ve Zihniyet isimli kitapların da yazarı olan Barbarosoğlu ile modadan kaçılıp kaçılamayacağını konuştuk.

DOSYA 2 Temmuz 2024