Doç. Dr. Z. Fareen Parvez

Doç. Dr. Z. Fareen Parvez, Berkeley Kaliforniya Üniversitesinde sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. Massachusetts Amherst Üniversitesinde çalışan Parvez’in çalışma alanları arasında din sosyolojisi, etnografi metotları, din ve siyaset ilişkisi, düşük gelirli mahalleler bulunmaktadır. 

Yazıları

Fransa Müslümanlarının Siyasi Baskı Altında Şekillenen Siyasi Yönelimleri

Bir göç ülkesi olan Fransa’da birçok sosyo-ekonomik problemle karşılaşan Müslüman nüfusun genel olarak sol görüşlü partilere oy vermeyi tercih ettiğine dair bir genel kabul var. Peki, bu görüş gerçekle ne kadar örtüşüyor ve Müslümanların ülkedeki siyasetle olan ilişkisinde hangi faktörler rol oynuyor?

Dosya: "Fransa Müslümanları ve Hak Arayışları" 4 Nisan 2022

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış