Prof. Dr. Janina M. Vernal Schmidt

Bremen Üniversitesinde “İspanyolca Öğretiminde Kültür – Filmle Yabancı Dil Kültür Didaktiği İçin Yeni Perspektifler” adlı tezi ile doktora derecesi alan Prof. Schmidt, hâlâ Zwickau Üniversitesinde Almanca öğretimi alanında profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında göç toplumunda çokdillilik, eğitim materyallerinin ayrımcılığa duyarlı bir analizi ve Almancanın iş dil olarak kullanımı bulunmaktadır.

Yazıları

Çeşitliliğe Duyarlı Çocuk Kitaplarına Eleştirel Bir Bakış

Bazen ilk bakışta başarılı görünen çocuk kitapları, oryantalizm, sömürgecilik veya eurosentrizmle ilgili hegemonik yorum kalıplarını alt metinde yeniden üretebilir. Örnek anlatılar üzerinden çocuk kitaplarına eleştirel bir bakış atmakta fayda var.

Dosya 1 Aralık 2023

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış