Yerleşimci Sömürgecilik Nedir?

Perspektif Anatomi Serisi tarihi ve çağdaş örneklerden yola çıkarak "Yerleşimci Sömürgecilik Nedir?" sorusuna cevap arıyor.

Perspektif Anatomi Serisi 15 Mayıs 2024

Siyonizm Nedir?

Britannica Ansiklopedisinde yer alan tanıma göre Siyonizm, amacı Yahudilerin kadim vatanı olan Filistin’de (İbranice: Eretz Yisraʾel, “İsrail Ülkesi”) bir Yahudi ulus devletinin kurulmasını ve desteklenmesini amaçlayan Yahudi milliyetçi hareketidir. Siyonizm adını Yahudilerin kutsal kitabında Kudüs ve genel olarak İsrailoğullarına vadedilen topraklardan “Siyon” olarak bahsedilmesinden almaktadır. Bu ideoloji günümüz İsrail devletinin kurulmasını mümkün kılan fikirsel zemindir.

Anatomi Serisi 14 Mart 2024

Siyahi, Yerli ve Renkli İnsanlar: BIPOC Nedir?

İngilizcede kısaca BIPOC olarak ifade edilen "siyahi, yerli ve renkli insanlar" kavramının Türkçede yaygın olarak kullanılan doğrudan bir karşılığı yok. Peki ırkçılığa ve ırkçılık karşısındaki dayanışmaya dair tartışmaları özetlemesi bakımından önemli olan BIPOC ne demek? Bu kavrama karşı çıkanlar ne söylüyor? Perspektif Anatomi serisinde bu kez BIPOC kavramını mercek altına alıyor. 

Anatomi Serisi 21 Şubat 2024

Political Correctness, Siyasi Doğruculuk Nedir?

Siyasi doğruculuk, İngilizce karşılığıyla "politically correct" ne anlama geliyor? Bu kavram, ayrımcılığı önleme mücadelesinde etkili olabilir mi? Perspektif Anatomi Serisi, “siyasi doğruculuk” kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 9 Şubat 2024

Expat Nedir? Kimlere “Expat” Denir?

Ne göçmen, ne gurbetçi, ne diaspora: küresel coğrafi hareketliliklerinin müstesna kümesi expatlar, son dönemde sıkça duyduğumuz bir grup. Peki expat nedir, bu grubu oluşturanlar kimler? Perspektif Anatomi Serisi, expat kavramını masaya yatırıyor.

Perspektif Anatomi Serisi 14 Mayıs 2023

İmparatorluk Vatandaşı Hareketi Nedir?

İmparatorluk Vatandaşı Hareketi, çok yaygın olmamakla birlikte Almanya’da zaman zaman kurumları ve gündemi aykırı söylem ve eylemleriyle meşgul eden aşırı sağcı bir hareket. Perspektif Anatomi serisi, bu hareketi inceliyor.

Almanya 25 Aralık 2021

Din Özgürlüğü Nedir?

Bir dine mensup olmanın anlamlı olması, bireyin bu tercihini iradî, bilinçli ve özgürce gerçekleştirmesine bağlıdır. Perspektif Anatomi Serisi, bu kez din özgürlüğü kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 9 Ekim 2021

Irkçı Fişleme Nedir?

Kişilerin, somut kanıtlar olmaksızın kalıp yargılara ve dış görünüşe dayanarak ırk, etnik aidiyet, din veya ulusal köken gibi kriterlere göre şüpheli olarak görülmesi pek de az rastlanılmayan bir durum. Perspektif Anatomi Serisi, bu kez ırkçı fişleme konusunu masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 14 Ağustos 2021

Selefilik Nedir?

Temelleri İbn Teymiyye tarafından atılan Selefilik, siyasal İslam ile ilgili tartışmalarda çoğu zaman odak noktası konumunda. Perspektif Anatomi Serisi, bu tartışmalı kavramı masaya yatırıyor.

Avrupa 10 Temmuz 2021

Avrupa İslamı Nedir?

Bir kimlik projesi olan Avrupa İslamı (Euro-Islam) Avrupa’daki Müslüman varlığının Batı’yı esas alan bir yaklaşımla şekillendirilmesini ön görüyor. Perspektif Anatomi Serisi, bu kez Avrupa İslamı kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 15 Mayıs 2021

Entegrasyon Nedir?

Toplumsal grupların iletişimini, kültürlerarası bir diyalogu vurgulayan entegrasyon söylemi; bütün kesimlere kültürel özelliklerini koruyarak birlikte yaşamayı mı vaat ediyor? Perspektif Anatomi Serisi, entegrasyon kavramını irdeliyor.

Anatomi Serisi 17 Nisan 2021

Misafir İşçi Kimdir?

Gastarbeiter (Tr. “misafir işçi”) terimi, Almanca sözlüklerde sınırlı bir süre için kendi ülkesi dışında çalışan yabancı iş gücü olarak tanımlandı. Misafir işçileri özel kılan ise, bu işçilerin büyük çoğunluğunun gittikleri ülkelerde kalıcı olması. Perspektif Anatomi Serisi, misafir işçileri ele alıyor.

Anatomi Serisi 20 Şubat 2021

Öncü Kültür Nedir?

Öncü kültür kavramı, ulusal kimlikleri yücelten, kültürler arası ilişkileri hiyerarşik bir şekilde algılayan yaklaşıma sahip. Perspektif Anatomi Serisi, öncü kültür kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 30 Ocak 2021

İş Gücü Göçü Nedir?

Uluslararası “iş gücü göçü” bireylerin iş bulabilmek amacıyla yaşadıkları ülkelerden başka ülkelere göç etmelerini ifade ediyor. Peki iş gücü göçü, göç alan ve veren ülkeler açısından ne ifade ediyor? Perspektif Anatomi Serisi, iş gücü göçü kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 20 Aralık 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış