Yasemin Yıldız

Yazıları

Almanya’da Geçim Sıkıntısı ve Güvencesizlik

Almanya’da yoksulluk riskiyle zengin ve fakir arasındaki uçurum da artıyor. Yoksulluk riskiyle karşı karşıya olan ve farklı nedenlerle Almanya’ya sonradan yerleşmiş 3 kişiyle geçim sıkıntılarını konuştuk.

Dosya: "Avrupa'da Yoksulluk" 4 Ocak 2023

Dönerciyle Amfi Arasında Almanya’da Uluslararası Öğrenci Olmak

Birçok öğrencinin hayali olan yurt dışı eğitimi, kişiyi farklı açılardan geliştirirken bu deneyim kendi içinde birçok zorluğu da barındırıyor.

Dosya: "Yeni Göçmenler" 1 Aralık 2022

Yunus Ulusoy: “Rakamlar Yeni Göç ‘Dalgası’ Diyecek Kadar Büyük Değil”

Yunus Ulusoy, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfında Türkiye-Almanya İlişki Ağları ve Göç ve Uyum Bölümü Başkanı. Ulusoy’la son dönemde Türkiye-Almanya arasındaki göç hareketliliğini konuştuk.

Dosya: "Yeni Göçmenler" 1 Aralık 2022

Geoffrey Nice: “Uygur Halk Mahkemesi Sivil Toplumun İşleyişinin Bir Örneği”

Uygur Halk Mahkemesi Başkanı Geoffrey Nice, 1971 yılından beri avukatlık yapıyor. 1984 ile 2018 yılları arasında İngiltere’de yargıç olarak görev yaptı. Birleşik Krallık’ın insan hakları alanında çalışan Nice, 1998 ile 2006 yılları arasında, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç’in BM Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasına öncülük etti. Tecrübeli hukukçu, 2012-2016 yılları arasında Gresham Koleji hukuk

Uygur Türklerine Yönelik Soykırım 7 Ocak 2022

“Türkiye’nin Asıl Beklentisi Eğitilmiş İnsan Gücü Değildi”

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat, Türkiye’den Almanya’ya göçü baslangıcından beri takip ediyor ve bu alanda ilk kapsamlı araştırmayı gerçekleştiren kişi. Abadan-Unat ile çalışmalarının sürecini, arka planını ve geçmişten günümüze Türkiye ve Almanya’daki göç politikasını konuştuk.

Dosya: Göçün 60. Yılı 1 Eylül 2021

Ailelerin Perspektifinden Okullu ve Oruçlu Olmak

Müslümanlar yaşadıkları ülkelerde çoğunluk olup olmadıklarına göre ramazanı biraz daha farklı deneyimleyebiliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar ramazanda çoğu zaman nasıl ve neden oruç tuttukları sorusuyla karşılaşabiliyor. Ailelerle çocuklarının ramazan deneyimleri üzerine konuştuk.

Dosya: "Avrupa'da Okul, Çocuk ve Ramazan" 2 Mayıs 2021

Prof. Seyyid Hüseyin Nasr: “Çevre Krizi, Manevi Düzendeki Krizin İşareti”

İslam felsefesi, tasavvuf ve karşılaştırmalı dinler tarihi alanlarında dünyanın önde gelen isimlerinden Prof. Seyyid Hüseyin Nasr, çevrenin korunabilmesi için doğaya dinî bir anlayışla yaklaşmanın önemine değiniyor. Profesör Nasr ile İslam, çevre krizi ve Müslümanların bu krizde karşısındaki tutumunu konuştuk.

Dosya: "Çevre Krizi" 1 Aralık 2020

Nedim Gürsel ile Fransa’da Türkçe Edebiyat Üzerine: “Anadilime Sadık Kaldım”

Nedim Gürsel uzun yıllardır Fransa’da yaşıyor. Kitapları 20’den fazla dile çevrilen yazar, eserlerinin büyük çoğunluğunu Türkçe olarak kaleme alıyor. Gürsel’le Fransa’da Türkçe yazın deneyimi üzerine konuştuk.

Dosya: "Avrupa'da Türkçe Edebiyat" 1 Mayıs 2020

Türkiye’de Azınlık Olmak

Birçok kültürün iç içe geçtiği bir coğrafyaya sahip olan Türkiye, birçok farklı etnisite ve dinden insana ev sahipliği yapıyor. Peki Türkiye’de azınlık olarak yaşam nasıl? Bu soruyu İstanbul’da yaşayan dinî azınlık mensuplarına sorduk.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020

“‘Biz’in Kim Olduğuna Dair Daha Kapsayıcı Söylemler Geliştirilmeli”

Avrupa ülkelerinin göç politikalarını incelediğimizde, bazı ülkelerin diğerlerine kıyasla daha katı politikalar uyguladıklarını görüyoruz. Bununla ilgili olarak, hangi ülkelerin göç politikalarının daha insancıl olduğunu söyleyebiliriz? Ülkeleri bireysel yoruma açık bir biçimde daha “insancıl” ya da “daha az insancıl” olarak niteleyemeyiz. Ancak son yıllarda kısıtlayıcı göç politikalarının sayısında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İtalya’da göçmenleri taşıyan STK

Dosya: "Göçmen Kökenlilik ve Göçmeyen Göçmenler" 2 Aralık 2019

“Arakan Soykırımı Uluslararası Toplumun Eylemsizliği Yüzünden Devam Ediyor”

Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) Başkanı Nurul İslam ile Arakan krizini, krizin çözümüne yönelik önerilerini, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insanlık suçlarını ve bu ihlallere yönelik yaptırımları konuştuk.

Dosya: "Kriz Bölgelerindeki Müslüman Azınlıklara Avrupa'dan Bakmak" 1 Kasım 2019

Çalışanların Gözünden Sendikalar: Almanya ve Fransa Örneği

Çalışanların hak ve çıkarının savunulması ve gözetilmesini amaçlayan sendikalar, Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa’da ortaya çıktı. Bu doğrultuda çalışanların işveren ve devletle olan ilişkilerinde aracı kurum işlevi gören bu kuruluşlar, Avrupa’da birçok ülkede önemli lobi kuruluşları olarak karşımıza çıkmakta. Almanya ve Fransa’daki sendikaların bu açıdan incelenmesi ise dikkate değer. Zira bu iki ülkede sendikaların yapısı, işleyiş

Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler" 2 Nisan 2019

Etnik Çoğulculuktan Yerliciliğe: Radikal Sağı Anlamak

Avrupa’daki siyasi arenaya bakıldığında, popülizmin ve aşırı sağcı fikirlerin bazı partilerde uzun yıllardır yer aldığını görüyoruz. Bu partilerin bir kısmının aynı zamanda etnik çoğulculuk fikrine de sahip olduğunu söylemek mümkün mü? Etnik çoğulculuğun (İng. “ethnopluralism”)  düşünsel yapısının merkezinde, büyük etnik toplulukların yüzyıllar boyunca kendi kültürlerini koruyup geliştirdikleri ve bu şekilde kendi kimliklerini belirledikleri düşüncesi yer

Dosya: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı" 31 Ocak 2019

Fransız Sağı ve Etnik Çoğulculuk Üzerine

Bildiğimiz üzere Nouvelle Droite (ND) ya da diğer adıyla Yeni Sağ hareketi ve bu akımın etnik çoğulculuk (İng. “etnopluralism”) fikirleri 1960’ların sonlarına doğru ortaya çıktı. Söz konusu ideolojinin ve buna bağlı fikirlerin o zamanlarda ortaya çıkmasına zemin hazırlayan temel faktörler nelerdi? Nouvelle Droite’nin (ND) ana düşünce kuruluşu (olan GRECE (Groupement de recherche et d’études pour

DOSYA: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı" 31 Ocak 2019

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış