Gökhan Duman

Yazar ve editör olan Duman, “11. Peron” ve “Göçüp Kalanlar” isimli kitapların yazarı, ayrıca “DiasporaTürk” isimli sosyal medya hesabının kurucusudur.

Yazıları

Aldi Çantasındaki Futbol Topu

Futbol Avrupa’daki Türkiye kökenlilerin hayatında büyük bir yer kaplıyor. Peki misafir işçi göçünün ardından futbolla ilişki nasıldı? 1960’lı yıllardan bugüne “gurbetçi”lerin futbolla ilişkisi.

Dosya: "Spor, Kimlik ve Aidiyet" 1 Mart 2024

Misafir İşçilerden Almanya’ya: İkonik Döner

Ekmek arası dönerin ilk defa Almanya’da yapıldığı biliniyor. Peki nasıl oldu da döner, Almanlar tarafından bu denli hızlı sahiplenildi ve “Almanya döneri”, “Berlin döneri” gibi kavramlar ülkenin turizm tanıtım bültenlerinde dahi kullanılır oldu?

DoSYA: Yemeğin Göçü 1 Haziran 2022

Göçün İki Yakası: Gidenler & Kalanlar

Göç eden ya da göç veren her ailenin karşılaştığı kadim bir soru vardır: Göç giden için mi zor, kalan için mi? Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin onuncu ve son yazısında bu soruyla yüzleşenlerin daha nice zorluğa dayanmış hayatlarına konuk oldu. 

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 11 Aralık 2021

Hayali Mekândan Medyaya: Göçmen Yayınları

Göçmen merkezli yayınlar, yalnızca medya faaliyetinde bulunmakla kalmadılar aynı zamanda diasporik anlamda birer “organizasyon” aracı işlevini gördüler. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin dokuzuncu yazısında Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin yayınlarını yorumladı.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 27 Kasım 2021

Gettodan Cazibe Merkezine: Kreuzberg 

Kreuzberg, işçi sınıfı ve göçmen tarafından kurulması ve geliştirmesi hasebiyle Almanya için simgesel bir anlama sahiptir. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin sekizinci yazısında 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından kozmopolit yapısıyla Berlin’in en merkezi mekânlarından birine dönüşen semti ziyaret etti.

Göçün Bilinmeyen Hikayeleri 13 Kasım 2021

Gurbet Türkülerinden Rap’e: Müziğin Evrimi

1970’lerden itibaren göçmenler ve göçmen kökenliler, sokağın ve göçün gerçekliğini farklı müzik türleri aracılığıyla yoğun bir biçimde ifade etmeye başladılar. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin yedinci yazısında misafir işçiliğin ardından gelen kimlik inşasını dinledi.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 30 Ekim 2021

Göçün Toplumsal Hafızada Bıraktığı Bir İmaj: Aldi Çantası

60 yıllık göç tarihinin ilk akla gelen sembollerinden biri Almanya’dan Türkiye’ye getirilen hediyelerdir. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin altıncı yazısında ALDI’den hareketle göçün Türkiye’ye yansıyan simgesel imajı inceledi.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 16 Ekim 2021

Uzak Filmler: Beyaz Perdede Göç ve Gurbet

Türkiye’den Almanya’ya göçün üzerinden 60 yıl geçti. Peki, toplum tarafından bir göçmen işçi sineması ne kadar oluşabildi? Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin beşinci yazısında kitlesel bir göç hareketinin kültür-sanat alanına yansımalarını inceledi.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 2 Ekim 2021

Mektuptan Kasete: Sınırları Aşan Cümleler

Sınırları aşan cümleler mektuplarda, radyo yayınlarında ve kasetlerde yolculuk etti. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin dördüncü yazısında Türkiye ve Almanya arasında yolculuk eden nice duygu ve heyecana ortak oldu.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 18 Eylül 2021

Eşyası Az, Umudu Çok: İlk Nesil Göçmen Evleri

Türkiye’den Almanya’ya göç, aile birleşimi vizesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte misafir işçilerin kendi evlerini kurma süreçlerini yoğunlaştırdı. Özellikle 1970’lerde geri dönüş fikrine rağmen artış gösteren göçmen evleri, sadece bir mekân değil, içinde birçok umudu ve duyguyu barındıran bir “yuva” niteliğindeydi.

Dosya: Göçün 60. Yılı 1 Eylül 2021

İlk Nesil Göç Fotoğrafları Ne Anlatıyor?

Fotoğraflar “gönderen ve alıcı” arasında yalnızca onların bildiği bir dilde bağ kurmaya yarayan hayali bir imge midir? İlk nesil misafir işçilerin ailelerine gönderdikleri fotoğraflar, taşıdıkları anlam itibariyle kadrajda görünmeyen pek çok şeyi içerisinde barındırıyordu. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin üçüncü yazısında Almanya ve Türkiye arasında yolculuk eden fotoğrafları yorumladı.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 28 Ağustos 2021

Kadim Göç Rotası: “Sıla Yolu”

Yıllar geçip gitse de sıla yolu kaldığı yerden devam ediyor. Dünün misafir işçileri şimdi geniş aileleriyle birlikte tıpkı turna kuşları gibi iki uzak evin arasında gidip geliyorlar. Her yıl aynı zamanlar on binlercesi yollara düşüyor. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin ikinci yazısında kadim bir göç rotası olan “sıla yolu”nu kağıda döktü.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 6 Ağustos 2021

Bir Yol Azığı: Öğütler

20. yüzyılda bir devlet, vatandaşına, “Sık sık yıkan, ayakkabılarını boyat, yemeğin suyuna ekmeğini banma, ağzını şapırdatma” diye öğüt verebilir mi? Cevabı istisnai bir şekilde evet… Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi'nin ilk yazısında Türkiye’den Avrupa’ya giden işçilere “devlet öğütleri”ni anlattı.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 17 Temmuz 2021

“Eyvah Türk Düğünü!” – Avrupa’ya Gelen Misafir İşçiler ve Düğün

60’lı yıllarda Avrupa’da düğün ve nişanlar daha çok Türkiye’de yapılsa da zamanla Türk işçilerin ve ailelerin sayılarının artması, kız alıp vermelerin başlamasıyla lokallerde, kiralık salonlarda ve derneklere ait ortak alanlarda yapılmaya başlandı. Bazı düğün fotoğraflarında arkada görülen derneğe ait masa ve dolaplar ile duvardaki haritalar o yıllarda hiç şaşırtıcı değildi.

Dosya: "Avrupa'da Düğün" 30 Ağustos 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış