Zeynep Yokmaç

Tarih ve sosyoloji lisans programlarını Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayan Zeynep Yokmaç, daha sonrasında Heidelberg Üniversitesinde kültürlerarası çalışmalar alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Trier Üniversitesinde Türkiye kökenli göçmenlerin kentlerdeki dönüştürücü etkisini inceleyen doktora çalışmasını sürdürmektedir. Yokmaç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının araştırma projelerinde yer almıştır.

Yazıları

Paralel Toplum Eleştirisi Olarak Göçmen Mahalleleri

Göçmen mahalleleri göç alan Avrupa ülkelerinde entegrasyon adına bir problem olarak lanse ediliyor. Hâlbuki bu mahalleler göçmenleri içinde bulundukları toplumla iletişim ve etkileşimde olmaya hazırlayan çok unsurlu, dinamik, sürekli değişimde olan ve göçmenler tarafından dönüştürülmüş mekânlardır.

Dosya: Göçün 60. Yılı 1 Eylül 2021

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış