Dr. Mohammed Saif

Dil bilimci olan Dr. Mohammed Saif, İslami kavramların Alman dilindeki kullanımı ve bu kullanımın kültürlerarası iletişime etkisini araştırmaktadır.

Yazıları

İslam Tartışmalarının Yeni Hayaleti: “Siyasal İslam”

İslam tartışmalarının yeni odak noktası “siyasal İslam”. Bu kavramdan hareketle bir taraftan somut siyasi adımlar atılırken kavramın tam olarak ne anlama geldiği sorgulanıp tartışılıyor.

Dosya: "Siyasal İslam" 1 Haziran 2021

Kamusal Alandaki Tartışmalar İslami Kavramları Nasıl Şekillendiriyor?

İslam’ın kamusal alandaki tartışmalara konu edilmesi özellikle son on yılda neredeyse bir kural hâlini aldı. Almanya’da, Avrupa’da ve bu coğrafyanın dışında da her gün medyadaki tartışmalarda İslam ve Müslümanlar hakkında bir konuyla karşılaşılıyor. İslam’ın kamusal alanda dilsel bağlamda ele alınması ise bazen “İslam” kelimesinden bahsedilmeksizin gerçekleşebiliyor. Burada kamusal alandaki tartışma konusunun sadece “İslam” kavramı olmadığı

Dosya: "İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

İslami Terimler Alman Kamuoyunda Nasıl (Yeniden) Tanımlanıyorlar?

Avrupa’da birçok ülkede İslami kavramlar siyasi tartışmalar içerisinde anlamsızlaştırılıyor ve içleri boşaltılıyor. “İslam”, “cihat”, “şeriat” gibi kavramların aslında siyasi konjünktüre ve aktörlerin ilgilerine göre nasıl yeniden tanımlandığını en iyi tarihten örnekler gösteriyor: Almanya’da 1. Dünya Savaşı esnasında çıkartılan El-Dschihad gazetesi bu örneklerin en çarpıcıları arasında.

İslami Kavramlar 1 Kasım 2015

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış