Ahmet Aslan

Bir dönem Almanya’da ikamet etmiş olan Ahmet Aslan, Din Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlamış olup gençlik, değerler ve göç sosyolojisi alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.

  Anatomi Serisi

  Entegrasyon Nedir?

  Toplumsal grupların iletişimini, kültürlerarası bir diyalogu vurgulayan entegrasyon söylemi; bütün kesimlere kültürel özelliklerini koruyarak birlikte yaşamayı mı vaat ediyor? Perspektif Anatomi Serisi, entegrasyon kavramını irdeliyor.

  17 Nisan 2021
  Anatomi Serisi

  Misafir İşçi Kimdir?

  Gastarbeiter (Tr. “misafir işçi”) terimi, Almanca sözlüklerde sınırlı bir süre için kendi ülkesi dışında çalışan yabancı iş gücü olarak tanımlandı. Misafir işçileri özel kılan ise, bu işçilerin büyük çoğunluğunun gittikleri ülkelerde kalıcı olması. Perspektif Anatomi Serisi, misafir işçileri ele alıyor.

  20 Şubat 2021
  Anatomi Serisi
  12 Nisan 2020

  Azınlık Nedir?

  Her toplum, çeşitli tarihsel sebeplerle etnik köken, din veya dil bakımından az ya da çok farklı grupları bünyesinde barındırır ve bu anlamda hiçbir toplum homojen değildir. Çoğunluk nüfusuna göre azınlık olan grupların kendilerini yalnız ve korunmasız hissetmeleri, zamanla özel himaye talep etmelerine ve azınlık hakları kavramının doğmasına sebep olmuştur, denilebilir. Ancak mikro milliyetçiliklerin güçlendiği ve

  Anatomi Serisi
  14 Mart 2020

  Nefret Söylemi ve Nefret Suçu Nedir?

  Toplum; bir ölçüde çatışmakla birlikte iş birliği yapan bireylerden oluşan, sürekliliği olan, genellikle ortak bir coğrafyayı ve kültürü paylaşan çok ya da az ölçüde kurumlaşmış karmaşık ilişkiler bütünüdür (Ozankaya, 2007: 17). Bu bağlamda, her toplumda söz konusu toplumun tarihi ve kültürü ile ilişkili ihtilaflarla da karşılaşılabilmektedir. Söz konusu ihtilaflara müsamaha gösterilmemesi zaman zaman nefret içeren

  ANATOMİ SERİSİ
  15 Şubat 2020

  Yabancı Düşmanlığı Nedir?

  Yabancı düşmanlığı (Alm. “Xenophobie, Ausländer-/Fremdenfeindlichkeit”), Yunanca “korku” anlamına gelen “phobia” ile “yabancı” ve “misafir” anlamına gelen “xenos” sözcüklerinden türemiştir. Yabancıdan korku anlamına gelen tamlama genellikle “yabancıdan nefret etme” fikrini ifade etmek için de kullanılmaktadır (Smelser and Baltes, 2001). Yabancı düşmanlığı kavramına dair uluslararası düzeyde genel kabul gören bir tanım bulunmamaktadır. Bununla birlikte yabancı düşmanlığı; yabancı

HABER BÜLTENİ

Perspektif’in içeriklerinden haberdar olmak için kayıt olun

Hakkımızda

Avrupa’ya işçi göçü yarım asrı ardında bırakırken Müslümanlar da bulundukları ülkelerde kalıcı hâle geldiler. Bu durum “vatan”, “aidiyet”, “İslam” ve “Avrupa” gibi birçok kavramın çift taraflı olarak sorgulanmasına neden oldu. Avrupa’da yerleşik bir Müslüman cemaatin oluşması, hem yerleşik kültür ve siyasi düzen için, hem de Müslümanlar için yeni sorulara da kapı araladı.

YAZININ DEVAMI
Gizlilik Sözleşmesi | Şartlar & Koşullar