Hicham Benaissa

Fransa Ulusal Araştırma Merkezinde çalışmakta olan Sosyolog Hicham Benaissa, Fransa’da ve Avrupa’da iş dünyasında İslam’ın yeri ve dönüşümü üzerine araştırmalar yapmaktadır. Benaissa son olarak, İş ve İslam: Bir Meselenin Soy Kütüğü (Fr. Le travail et l’islam. Généalogie(s) d’une problématique) kitabını yayımladı.

Yazıları

Fransa’da Refahın Oluşumunda Müslümanların Yeri

Fransa’da iş gücü göçünün başladığı 1960’lardan günümüze gelene kadar Müslümanların ekonomik faaliyetlerinin ülkenin refahı için anlamı ve önemi nedir? Örgün eğitim ve girişimciliğin göçmen kökenlilere ve Müslümanlara sağladığı imkânlar, onların sınıfsal pozisyonlarında çeşitlenmeye ve Fransa’nın sosyo-ekonomik dönüşümünde önemli bir etkiye sahip.

Dosya: "Fransa Müslümanları ve Hak Arayışları" 4 Nisan 2022

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış