Reyhan Sena Üçok

Yazıları

Hollanda’da Müslümanlar İle Devlet Arasında İletişim Organı (CMO)

Hollanda’da Müslümanlar ile Devlet Arasında İletişim Organı (CMO), devlet ile Müslümanların meseleleri konusunda tek yetkili temsil kurumu. CMO manevi rehberlikten okullarda İslam din dersine kadar birçok alanda çalışma yürütüyor.

Dosya: "Avrupa'da İslami Temsil Kurumları" 30 Aralık 2020

Hollanda’da Yurtdışından Alınan Bağış Hakkında Bilgi Verme Zorunluluğu

Hollanda hükûmetinin 23 Kasım tarihli resmî açıklamasına göre belediye başkanlarına ve başsavcılığa, AB dışından bağış alan derneklerden söz konusu bağış hakkında bilgi talep edebilmeleri için yetki verilmesi öngörülüyor. Bu yetki ile camiler üzerinde “istenmeyen yurtdışı etkisinin” daha iyi kontrol edilmesi amaçlanıyor. Bağış hakkında bilgi vermeyi reddeden derneklere, mahkeme kararıyla beş yıla kadar dernek yönetiminde yer alma yasağı ve para cezası olmak üzere cezai yaptırım uygulanacak.

Hollanda 22 Aralık 2020

Hollanda’da Camilere Yönelik Soruşturmanın Ardından

10-20 Şubat 2020 tarihleri, Hollanda’daki camilerin Temsilciler Meclisi tarafından kamuoyu önünde yemin ettirilerek soruşturmaya tabi tutulduğu günler olarak tarihe geçti. Soruşturma süreci, haziran ayında yayınlanan nihai rapor ile tamamlandı. Soruşturma süreci, siyasetin yasal bir dayanağa sahip olmadan da sivil toplum kuruluşları üzerinde baskı uygulamaktan çekinmediğini açıkça gösteriyor.

GÜNDEM 3 Kasım 2020

Hollanda’da Camilere Meclis Soruşturması: Siyasi, Ayrımcı ve Yaftalayıcı

Hollanda’daki cami derneklerine yurtdışı finansman konusunda siyasi baskılar giderek artıyor. 2020 şubatında camiler, Hollanda siyasi sisteminde en ağır yöntemlerden biri olarak değerlendirilen meclis soruşturmasına tabi tutuldu. Soruşturmanın akabinde hükümet, “özgür olmayan ülkelerden” finansmanın yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı.

Camilerin Yurt Dışı Finansmanı 1 Haziran 2020

Hollanda’da Entegrasyon Politikalarının Kıskacında Müslüman Kuruluşlar

1983 yılında Hollanda kabinesi, yayınladığı Azınlıklar Notası’nda şu cümleyi kurmuştu: “Azınlık gruplarına mensup insanların da Hollanda hukuk düzeninin temel değer yargılarına saygı göstermeleri gerektiği aşikârdır. Bununla çelişen isteklerin karşılanması söz konusu olamaz.” Azınlıklar Notası’nın bu cümlelerinde toplum içerisinde belirli değer yargılarına sahip insanların olduğu, azınlıkların ise toplumun değer yargılarına aykırı davrandıkları varsayılmaktadır. Azınlıkların söz konusu

İslami Kuruluşlar 30 Mayıs 2019

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış