Ayşe Mimaroğlu

Yazıları

İlklerin Öncüsü: Şemsettin Sami

Bundan 165 sene önce, yani 1 Haziran 1850 tarihinde,günümüzde Arnavutluk sınırları içerisinde kalan Fraşer’de dünyaya gelen Şemsettin Sami, birçok alanda öncü rolünü üstlenmiş bir edebiyatçıdır.

Portre 1 Temmuz 2015

Sürgündeki Kutup Yıldızı: Muhammed Kutub

Mısırlı büyük İslam mütefekkiri Muhammed Kutub, son asırda yetişmiş en değerli Müslüman aydın ve akademisyenlerden biriydi.

Portre 1 Mayıs 2014

Mübarek Kur’an Müfessiri: Abdullah Yusuf Ali

İngilizce konuşulan ülkelerde en çok bilinen ve okunan iki temel Kur’an tercümesi bulunmaktadır. Bunlardan biri Muhammad Marmaduke Pickthall tarafından kaleme alınmışken, diğer en bilinen ve geniş kapsamlı olan Kur’an meal ve tefsiri Abdullah Yusuf Ali tarafından yapılmıştır.

Portre 1 Nisan 2014

“Kuzeyin Nuru” Olarak Bilinen Bir Müslüman: Ivan Aguéli

Ivan Aguéli, 19. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da özelde sufiliğin, genelde ise İslam’ın yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunmuş İsveçli bir Sufi. Fakat bu özelliğinin yanında o, yaşamını Doğu ile Batı arasında gidiş gelişlerle geçirmiş bir seyyah, ünlü bir ressam ve yazardı.

Portre 1 Mart 2014

Said Halim Paşa ve Buhranlarımız

Said Halim Paşa, ikinci Meşrutiyet devrinin önemli fikir ve devlet adamlarındandır. Döneminin seçkin fikir ve siyaset adamları arasında, asil bir prens, vatansever bir mütefekkir ve mütevazi bir insan olarak saygı görmüştür. Paşa’nın 1919’da yayımlanan "Buhranlarımız" adlı kitabında on yılda ayrı ayrı kaleme alıp yayımladığı, memleket meseleleri üzerine yedi farklı eseri bulunmaktadır.

Portre 1 Şubat 2014

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış