Gülmihri Aytaç

Yazıları

Müslüman Çocuklara Radikalleşme İthamı

Avusturya’da kendisini İslam uzmanı olarak tanıtan Ednan Aslan okul idarecilerine Müslüman öğrencilerin radikalleşmesine dair seminerler verdi. Bu seminerlerde Müslümanların radikalleşmesinde ulusal kimliğin, uluslararası gelişmelerin, dernek ve cami gibi dinî çevrelerin etkili olduğu belirtildi. Bugün Viyana okullarındaki Müslüman öğrencilere yönelik rahatsız edici genel şüphenin nedeni bu tarz sorunlu içerikler incelendiğinde daha iyi anlaşılabilir.

Avusturya'da İslamofobi 1 Nisan 2015

Ortanın Sağı (ÖVP) ile Solu (SPÖ) Arasında İslam Yasası

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde o yıllarda yaşayan Müslüman Bosnalıların ülke içindeki sosyal ve siyasi konumlarını düzenlemek için 1912 yılında çıkartılan İslam Yasası, tartışmalı bir yenileme sürecinde. Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği taslak, Ocak ayının sonlarına doğru parlamentoya sunulacak. Ülkedeki Müslümanlar tartışmalı taslağın doğuracağı sorunları yüksek sesle dile getiriyorlar.

Avusturya'da İslam 1 Ocak 2015

Avusturya İslam Yasası: Ön Yargılar Yasalaşırsa

Henüz taslak hâlindeki yeni İslam Yasası, Avusturya’daki Müslümanlara yönelik genel şüphe ve ayrımcılıkların vücut bulmuş şekli olduğu gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. 1912 tarihli yasanın yenilenmiş taslağı IGGiÖ tarafından da reddedildi. Tasarıya dair ekleme ve değişiklik önerileri 7 Kasım 2014 tarihine kadar alınacak.

Avusturya'da İslam 1 Kasım 2014

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış