Gönüllülüğü Müslümanca Yeniden Düşünmek

Kelime kökeni olarak Almancada gönüllülük (Alm. Ehrenamt) kelimesinin, kişinin kendi isteği ya da görevlendirilmesi sonucunda ortaya koyduğu hizmetin takdir edilmesi manasına gelen resmî bir kaynağı da vardır. Bu anlamda ayrıca, sivil toplum hizmetlerinden de bahsedeceğiz. Daha doğrusu, bahsedeceğimiz konu, kişinin kendisinin yararlanmadığı ancak başkalarının yararlandığı hayır çalışmaları hakkında olacaktır. Bu hayır çalışmaları, herhangi bir üst

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

Gönüllü Portreleri

Camide Gönüllü Faaliyetler Üç çocuk annesi Meral Boztepe (40) camilerde düzenli olarak faaliyetlerde bulunuyor. Almanya’nın Duisburg şehrinde yaşayan Meral Hanım, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı’nda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Kulübü Başkanı olarak görevli. Bu görevleri gönüllü olarak üstleniyor. Toplumu bir şeylere teşvik etmek ve değişime vesile olmak istediğini anlatan Meral Hanım, insanların yalnız

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

Gönüllü Çalışmalar Aracılığıyla Sosyal Bütünleşme

Sosyal Bütünleşme Sosyal bütünleşme yakın geçmişte BM Engelli Hakları Sözleşmesi (2004) ve AB’nin yoksulluk tartışmalı bir yayını (bkz. Avrupa Birliği Konseyi 2006) ile güncellik kazanmıştır. Sosyal bir kavram olarak sosyal bütünleşme konsepti cinsiyetten, yaştan, kökenden, mensup olunan dinden, eğitim durumundan, olası engellerinden veya diğer bireysel özelliklerinden bağımsız olarak herkesin eşit muamele gördüğü ve kişilerin özgür

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

Ferdî Çıkar İle Toplumsal Hizmet Arasında Gönüllülük

Günümüzde gönüllülük seküler toplumlarda iki şekilde anlaşılmaktadır: ilki, ücretsiz iş olarak kabul edildiği ekonomik tanım ile; ikincisi ise kişinin kendi iradesiyle yaptığı boş zaman etkinliği. Gönüllülük çalışmalarının tipik faydaları arasında tecrübe edinme ve güven kazanma, yeni beceriler öğrenme, “fark yaratmaya” yardımcı olmak ya da yeni insanlarla tanışmak; tüm bunları yaparken diğer insanlara, kişinin içinde yaşadığı

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

İslami Açıdan Gönüllülük ve Hayırseverlik

Komşuluk, Onur ve Sevgi Hem İslam ülkeleri hem de bu ülkelerin dışındaki Müslüman azınlıkların yaşadığı çok dinli toplumlarımız bağlamında gönüllülük ve sosyal sorumluluk konularını anlayabilmek için İslam etiği ve İslam’a dayalı sosyal sistemlere bakmak elzemdir. İslam haricinde başka bir inanca sahip olanların yahut herhangi bir inanca sahip olmayanların bu sistemler içinde dikkate alınıp alınmadığı sorusunu

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

Gönüllü Hizmetler “Beyazlara” Has Mı?

Daha iyi bir dünya için omuz omuza çalışmak tüm gönüllü çalışanların ortak amacı. Ancak Batı toplumlarında gönüllü çalışmalara katılım hususunda birçok Müslüman zorluklarla karşılaşabiliyor. Sosyoloji Profesörü Constantin Wagner ile fırsatlar ve zorluklar hakkında konuştuk.

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

Gönüllü Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını

Her gönüllü çalışma gönüllü çalışma mıdır? Gönüllülük alanında bugün ne gibi değişiklikler söz konusu? Gönüllü çalışmalar alanında çok bariz bir değişim görülüyor. Son zamanlarda bu alanda bazı yeni trendler yerleşik hâle geldi. Artık diğerkâmlık motivasyonuyla hareket etmekten ziyade proje bazlı bir angajman söz konusu. Diğer bir trend ise gönüllülüğün profesyonel hâle getirilmesi. Gönüllülük artık tekâmül

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

Genç Kuşağın Gönüllülük Çalışmaları

Batı geleneğinde gönüllülüğün kökenleri Antik Yunan’a dayanmaktadır. Antik Yunan’da toplumsal hayata bireysel katkı, şehirde yaşayan her vatandaşın taşıması gereken vazgeçilmez bir ortak değerdi. Ünlü devlet adamı Perikles bu bağlamda: “Kentin toplumsal hayatına katkı sağlamayan kişi etkisiz değil, kötü bir vatandaştır.” demiştir. Bu sözler gönüllülük esasına dayanan çalışmaların işleyen bir toplumda her zaman büyük bir önem

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

Almanya’daki “Misafir” Kahramanlar

Almanya’nın belki de şu ana kadar gördüğü en büyük özveriyi gösteren büyükanne ve büyükbabalarımız yaklaşık 60 yıldır Almanya’da yaşıyor. “Almanya bizi çağırdı, biz de geldik.” diye anlatıyor anneannem. O zamanlar 20’lerinin başında olan genç bir kadın, genç bir adam ve iki yaşında bir kız çocuğundan oluşan aile Türkiye’nin Hatay şehrinden Aşağı Saksonya’ya, artık hayatlarını orada

Dosya: "Gönüllülük" 3 Şubat 2020

Gönüllü Gönüller

Gönüllülük Kime ve Neye Yarar? Manevi danışmanlık hattından Ayşe Hanım (anonim) ile görüştük. Kendisi gönüllülüğü şu şekilde tanımlıyor: “Gönüllülük, insanın manevi varlığının ifadesidir ve kalpte oluşan duyguların kaynağıdır. Diğer boyutuyla kişinin iç dünyasıdır.” Devamında ise gönüllülüğün kelime manasını “Alman dilinde gönüllük, ‘fahri’ anlamında ‘onursallık = ‘Ehrenamt’ olarak nitelendirilmekle beraber Türkçede ‘gönüllü’ ifadesiyle daha manevi bir

Dosya: "Gönüllülük" 2 Şubat 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış