“Büyükşehire Sıkışan Ermeni Nüfusu Erime Tehdidiyle Karşı Karşıya”

Yetvart Danzikyan, Türkiye’nin en büyük medya kanallarında çalışmış başarılı bir gazeteci. Agos’un Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Danzikyan ile Türkiye’deki Ermeni cemaatini ve “azınlık olmayı” konuştuk.

Dosya: "İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar" 9 Mart 2020

“Din Birçok Yerde Çatışmaların Temel Nedeni Değil”

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu (GfbV) Almanya merkezli faaliyette bulunan uluslararası bir organizasyon. Kurumun Etnik, Dinî ve Dilsel Azınlıklar Birimi’nden Lina Stotz ile İslam toplumlarındaki azınlıkları konuştuk.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 5 Mart 2020

“Hepimiz Azınlık Haklarına Saygı Duymakla Yükümlüyüz”

Dışlanmış azınlıkları ve yerli toplulukları desteklemek amacıyla kurulan Uluslararası Azınlık Hakları Grubu’nun (MRG) Politika ve İletişim Direktörü Carl Söderbergh ile İslam toplumlarındaki azınlıkların durumunu ve bu ülkelerdeki azınlıklara yönelik politikaları konuştuk.

Dosya: "İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar" 5 Mart 2020

Giderek Azalan Bir Topluluk: Lübnan’daki Hristiyanlar

Lübnan’da yaşayan Hristiyan nüfusun sayısında giderek azalma olsa da ülkedeki Hristiyanlar ayrıcalıklı bir konumda. Ülkedeki Hristiyan hassasiyetlerinin korunması konusunda ise Lübnan, komşu ülkelerine göre daha duyarlı.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 5 Mart 2020

Berberiler: Kuzey Afrika’nın En Eski Sakinleri

Berberiler Kuzey Afrika’nın en eski sakinlerinden biri. Farklı ülkelere yayılan nüfuslarıyla Berberi kimliği ve kültürü, farklı bir “azınlık” örneğini sunuyor. Tarih içinde topluluk olarak Müslüman olmuş, fakat farklı inanışlara sahip üyeleri de barındıran Berberi kimliğini Dr. Mohamed Chtatou yazdı.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 5 Mart 2020

“Ortak Beklentimiz: ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’”

Türk Yahudi Toplumu’nun dinî temsilcisi olan Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Türkiye’deki Yahudi cemaate dair sorularımızı yanıtladı.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020

“Her Müslüman-Türk Vatandaşının Sahip Olduğu Haklara Sahip Olmak İstiyoruz”

Tarih boyunca farklı etnik ve dinî topluluklara ev sahipliği yapmış Türkiye toprakları Osmanlı’dan cumhuriyete geçişte milliyetçilik adına azınlıklara yapılan bir dizi ayrımcı uygulamaya sahne oldu. Peki Türkiye’deki azınlıklar ne düşünüyor? Süryani Kadim Vakfı Başkanı Yardımcısı Kenan Gürdal ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ile konuştuk.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020

Türkiye’de Azınlık Olmak

Birçok kültürün iç içe geçtiği bir coğrafyaya sahip olan Türkiye, birçok farklı etnisite ve dinden insana ev sahipliği yapıyor. Peki Türkiye’de azınlık olarak yaşam nasıl? Bu soruyu İstanbul’da yaşayan dinî azınlık mensuplarına sorduk.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020

Kıptiler: Mısır Yaşamına Dokunmuş Hristiyan Bir Topluluk

Mısır’ın yerli halklarından olan Kıptiler ve Mısırlı Müslümanlar arasındaki ilişki, gerek iç içe olmaları, gerekse hoşgörü ortamı açısından örnek oluşturabilecek nitelikte. Yine de Kıptiler, azınlıkta olmaları sebebiyle çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020

Azınlık Olan, Diğer Azınlıklara Nasıl Bakar?

Kendisini başka birisinin yerine koyabilme becerisi olarak tanımlanan “empati”, yokluğunda derin toplumsal çatışmaların oluşmasına da zemin hazırlayan bir kavram. Peki azınlıklara dair bakış, kişinin “çoğunluk” bağlamından “azınlık” bağlamına geçişiyle değişir mi? Bu soruyu Almanya’da bir Türk ve Pakistanlı ile konuştuk.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020

Orta Doğu’da Dinî Çeşitlilik Mirasının Yeniden Kazanımı

Orta Doğu’dan bahsedildiğinde çoğu kimsenin aklına ilk olarak Müslümanlar gelse de bölgenin tarihsel ve toplumsal yapısına bakıldığında büyük bir etnik ve dinî çeşitlilik göze çarpıyor.

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 3 Mart 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış