'Dosya: "Çifte Vatandaşlık"'

Fransa’da (Çifte) Vatandaşlık İçin Gereken Şartlar

Fransa’da çifte vatandaş olmak için hangi şartlara sahip olmak gerekir? Fransa’da çifte vatandaşlık düzenlemelerinin ve genel tartışmanın kısa bir özeti.

Fransız hukuku, çifte vatandaşlığa izin verir ve Fransız olan bir yabancının önceki vatandaşlığından vazgeçmesini gerektirmez. Bu nedenle, yabancı bir ülke vatandaşlığına sahip olan bir göçmenin Fransız vatandaşlığını başka bir vatandaşlıkla birleştirmesi mümkündür. Aynı şekilde bunun tersi de geçerlidir. Yani bir Fransız vatandaşı, yabancı bir uyruk seçerken vatandaşlığını koruyabilir.

Normal zamanlarda, çifte vatandaşlık kamu otoriteleri ve Fransız toplumu için sorun teşkil etmiyor. Ancak bazı siyasi çevreler, özellikle de aşırı sağcılar, “milliyet” terimini en dar anlamıyla tanımlamayı seçerek çifte vatandaşlık karşıtı bir politika benimsemiş olsalar da, çifte vatandaşlık Fransa’da toplumun geneli tarafından kabul görüyor. Bu durum tüm Avrupa ülkelerinde aynı değil.

Fransa’da yaşayan göçmenlerin yüzde 40’ından fazlasının Fransız vatandaşlığına sahip olduğu ve Fransa’da doğmuş olan göçmenlerin yüzde 95’inin de Fransız olduğu biliniyor. Ancak ikili vatandaşlık durumları hakkında çok az şey biliniyor. Zira bu veriler nüfus sayımında kaydedilmiyor ve yalnızca çoğu zaman yaklaşık olarak konsolosluk kaynakları tarafından bilinebiliyor.

Fransa’da Çifte Vatandaşlığa Dair Temel Veriler

Fransa Ulusal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü’nün (INED) verilerine göre çifte vatandaşlar, 18 ile 50 yaş arasındaki nüfusun yüzde 5’ini teşkil ediyorlar; bunların yüzde 90’ı göçmen veya göçmen kökenli. Fransız vatandaşlığını kazanmış olan göçmenlerin neredeyse yarısı orijinal vatandaşlıklarını koruyor. Çifte vatandaşlık Güneydoğu Asya kökenli göçmenler arasında çok nadir görülürken (yüzde 10’dan az), Kuzey Afrikalı göçmenlerin üçte ikisinden fazlası, Türkiye’den gelen göçmenlerin yüzde 55’i ve Portekizlilerin yüzde 43’ü hem Fransız, hem de köken ülke vatandaşı.

Öte yandan Fransa’ya seneler önce gelen göçmenlerin torunlarının da ayrıca dedelerinin uyruğuna bağlı kaldığı gözlemleniyor. Her iki ebeveyni de göçmen kökenli ailelerden gelen torunların yaklaşık üçte biri çifte vatandaşlığa sahip. Bu oran sadece bir ebeveyni göçmen kökenli olanlar arasında yüzde 12’ye düşüyor. Ebeveynleri tarafından nakledilen milliyete en fazla bağlı olanların Türk kökenli oldukları görülürken, Cezayirli, Faslı ve Tunusluların da üçte biri bu durumda.

Çifte Vatandaşlık ve İkili Sadakat

Yine INED tarafından 2011 yılında çifte vatandaşlık ile ilgili yapılan bir araştırma çifte vatandaşlığın Fransız olma hissi üzerinde çok az etkisi olduğunu ortaya koydu. Araştırmada çifte vatandaş olanların kendilerini, eski uyruklarını terk etmiş olanlar kadar Fransız hissettikleri belirtiliyor. Bu oran her iki kesimde de yüzde 82. Ancak bu aidiyet hissi, çift milliyetli göçmenlerin torunları için sadece Fransız uyruklu olanlara kıyasla biraz daha zayıf görünüyor. Öte yandan, çifte vatandaşlığın, kişinin kendi veya ailesinin köken ülkesine olan daha güçlü bir aidiyet duygusuyla önemli ölçüde ilişkili olduğu belirtiliyor. Başka bir deyişle, çift milliyete sahip olmak, kökenlerine bir bağlılık işareti olmakla birlikte, bu aynı zamanda güçlü bir Fransız ulusal kimliğine sahip olmakla aykırı bir durum teşkil etmiyor. Bu nedenle bugün çifte vatandaşlığı özel ittifaklar olarak düşünmekten ziyade, çoğulcu kimlikler olarak tanımak ve saygı duymak önem arzediyor.

Fransa Vatandaşlığına Geçiş İçin Şartlar

Fransız hukuku yabancıların Fransız vatandaşlığına geçmesi için iki ayrı seçenek sunuyor. Bunlardan ilki, bir Fransız vatandaşıyla evlenerek vatandaş olunabilmesi, ikincisi ise Fransız toplumuna uyum sağlandığı ispatlanarak vatandaşlık haklarının elde edilmesi.

Fransız Vatandaşlığına Geçişte İlk Yol: Fransız Vatandaşı Olan Bir Eş

Bu durumda belli şartlar söz konusu. Bir Fransız vatandaşı ile en az 4 yıl evli kalınması durumunda yabancılar Fransız vatandaşlığına başvurabilirler. Fakat bu durumda kişi evlendiğinden beri kesintisiz 3 yıl boyunca Fransa’da yasal olarak ikamet ettiğini kanıtlayamazsa, vatandaşlığa başvurmak için 5 yıl beklemesi gerekir. Fransa’da ikametin yasal olması ve kişinin eşiyle kesintisiz olarak birlikte yaşadığını kanıtlaması da şarttır. Yeterli seviyede Fransızca bilgisine hakim olmak vatandaşlığa geçmek için en önemli şartlardan birisidir. Ayrıca adli sicilin temiz olması şartı bulunmaktadır.

Fransa vatandaşlığına geçiş başvurusunda istenen belgeler ise şöyledir: Fransız vatandaşlığına başvuracak kişinin oturum kartı ve pasaportu, Fransız vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanı, doğum kayıt belgesi, evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi, Fransa dışında gerçekleşen evlilikler için Fransız Konsolosluğuna yapılan evlilik bildirisi, çocukların doğum kayıt belgeleri, ortak vergi beyannamesi, tapu, kira kontratı, kira makbuzu, banka hesabı gibi evliliği ve birlikte yaşandığını kanıtlayan belgeler; başvuran kişinin Fransızca seviyesinin yeterli düzeyde olduğunu kanıtlayan belge. 10 yıldan az süredir Fransa’da yaşıyorsanız, Türk makamları tarafından verilmiş son 10 yılı kapsayan sabıka kaydının aslı ve Fransızca tercümesi. Daha önce evlendiyseniz, boşandığınızı ya da dul kaldığınızı kanıtlayan resmi belge. Oturum kartı, başvuru alındı belgesi (récéppisse), iş sözleşmesi, maaş bordrosu, elektrik faturası gibi başvuran kişinin Fransa’da aralıksız ve düzenli olarak en az 3 yıldır yaşadığını kanıtlayan belgeler.

Fransa’da ikametinizin bulunduğu valilikten, Fransa dışında ise bulunduğunuz yerdeki Fransız Konsolosluğu’ndan alacağınız başvuru formuna yukarıda sayılan belgeleri ekleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Fransız Vatandaşlığına Geçişte İkinci Yol: Uyum Yoluyla Elde Edilen Vatandaşlık

Yine bu durumda da bazı şartlar söz konusudur: Kişinin başvurudan önceki 5 yıl boyunca Fransa’da yaşamış olmasının yanı sıra Fransa’ya ve Fransız toplumuna uyum sağladığını kanıtlaması gerekir. Başvuru şartları genel olarak Fransa’da yasal ve kesintisiz ikamet etmeyi, Fransız toplumuna uyum sağlamayı ve adli sicilin temiz olmasını gerektirir. Ancak yabancıların Fransız vatandaşlığına geçmesi Fransa idare hukuku tarafından bir hak olarak görülmemektedir. Yani tüm şartlar yerine getirilse bile başvuru reddedilebilir. Bununla birlikte Fransa’da yüksek öğrenim gören kişiler ve bilimsel, ekonomik ve sanatsal faalietleriyle katkı yapabilecek yabancılar için bekleme süresi 2 yıldır.

Eşi ve çocukları Fransa dışında olan birinin başvurusu reddedilebilir. Başvuranın oturma iznine sahip olması gerekir. Hakkında sınır dışı etme kararı çıkmış ya da Fransa’ya girme yasağı olan kişilerin başvuruları kabul edilmez.

Başvuran kişi mesleki anlamda Fransa’ya entegre olmuş olmalıdır. Fransa’da bulunan tüm süre boyunca kazanılan mesleki kariyer değerlendirilir. Kişinin sabit ve düzenli bir gelire sahip olması yeterlidir. Başvuran kişinin yeterli derecede Fransızca bilmesi şarttır. Yapılacak mülakatlarda kişilerin dil bilgisi seviyeleri de değerlendirilir.

Başvuru sahibi Fransa Cumhuriyeti değerlerine ve toplumuna uyum sağladığını kanıtlamalıdır. Yapılacak mülakatlarda kişilere Fransa ile ilgili genel kültür soruları sorulabilir. Yine kişinin Fransız devletine olan sorumluluklarını yerine getirmesi ve Fransız yasalarına uyması gerekir. Vergilerini düzenli ödemeyenler, Fransız devletinin menfaatlerine aykırı bir davranıştan ya da bir terör eyleminden dolayı aleyhinde mahkeme kararı olanlar ya da herhangi bir sebepten dolayı 6 ay hapse mahkum edilenler Fransız vatandaşı olamaz.

Bu şartları yerine getirenlerin iletmesi gereken belgeler ise şu şekildedir: Valilikten alınıp doldurulacak iki adet başvuru formu. Geçerli oturum kartının arkalı önlü fotokopisi. Pasaport fotokopisi. Doğum kayıt örneği (Formül A) Evli ya da dul iseniz evlenme kayıt örneği (Formül B). Başvuru sahibinin anne ve babasının, Türkiye’den ya da Türk Konsolosluğundan alınacak vukuatlı nüfus kayıt örnekleri, evlenme kayıt örnekleri (Formül B). Pasaport fotokopisi. Çocuklarınız var ise her çocuğun doğum kaydı ve öğrenci belgeleri. Ev sahibi iseniz tapu; kiracı iseniz kira kontratı, kira makbuzları, son 3 aya ait elektrik faturaları. Birlikte başvurmuyorsanız, eşinizin oturum kartının fotokopisi, eşinizin neden sizinle birlikte başvurmadığını açıklayan bir mektup, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa onların oturum kartları. Askerlik durumunuzu açıklayan askerlik belgesi. 10 yıldan az süredir Fransa’da yaşıyorsanız, Türk makamları tarafından verilmiş son 10 yılı kapsayan sabıka kaydının aslı ve Fransızca tercümesi. Son vergi beyannamesi ve son 3 yıla ait tüm vergi borçlarınızı ve ödemelerinizi belirten, vergi dairesinden alınan P.237 vergi bordrosu. Çalışıyorsanız son 3 yıla ait iş sertifikaları, maaşınızı, görevinizi ve işe başlangıç tarihinizi belirten geçerli iş sözleşmesi, son 3 aya ait maaş bordroları. İş arıyorsanız iş bulma kurumuna kayıtlı olduğunuza dair belge. Son 3 yıl boyunca çalıştığınız yerlere ait belgeler. Tüccar ya da esnafsanız bağlı bulunduğunuz meslek odasına kayıtlı olduğunuza dair belge (K-Bis), şirketin tüzükleri, şirketin son 3 yıllık bilançosu, vergi bordrosu. Emekli iseniz emekli kartınız ve son emekli maaşınıza dair bordro. Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda başvurunuzu alan valiliğin ya da Fransız Konsolosluğunun dosyanızı teslim ettiğinize dair belgeyi elden ya da posta ile vermesi ile vatandaşlık için gerekli prosedür resmen başlamış olur.

Valilik ve emniyet görevlilerine verdiğiniz bilgi ve belgelerin doğruluğunu, evliliğinizin gerçek olup olmadığını araştırmasının ardından dosyanız İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.

Kararını açıklamak için en fazla bir yıl süresi olan bakanlığın olumlu cevap vermesi durumunda kişi kararın açıklandığı andan itibaren Fransız vatandaşı sayılır. Bakanlığın vatandaşlık başvurusunu reddetmesi durumunda gerekçeli kararı alan başvuru sahibi 6 ay içinde bu karara itiraz etme hakkına sahiptir. Başvuruya ücret olarak 55 Euroluk bir pul eklemek gerekir.

Çocukların Fransız Vatandaşlığına Geçmesi

Göçmen ailelerin Fransa’da doğan çocukları otomatik olarak Fransız vatandaşlığına sahip olamamaktadır. Ancak yaşlarına ve Fransa’da yaşadıkları süreye göre kendilerine farklı kolaylıklar sağlanmaktadır.

13-16 yaş arasındaki çocuklar: Anne babası Fransız vatandaşı olmayan, ancak kendisi Fransa’da doğan ve 8 yaşından beri Fransa’da yaşayan 13-16 yaş aralığındaki çocuklar Fransız vatandaşlığına başvurulabilir. Bağlı bulunulan yerdeki adliyeye yapılacak başvuru 6 ay içinde cevaplanır.

16-18 yaş arasındaki çocuklar: Göçmen anne-babaların Fransa’da doğmuş çocukları 16 yaşına geldiklerinde Fransa’da yaşıyorlarsa ve 11 yaşından beri kesintili ya da kesintisiz olarak en az 5 yıl Fransa’da ikamet etmişlerse Fransız vatandaşlığına başvurabilirler. Ailenin iznini gerektirmeyen başvuru, bağlı bulunulan adliyeye yapılır. 6 ay içinde cevap gelir.

Cengiz Doğan

Doğan, Fransa İslam Konfederasyonu (CIMG) Genel Sekreter Yardımcısıdır.

Yazarın diğer yazıları
Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#10

*Tüm alanları doldurunuz

 • Ahmet Talha Karaman
  2024-03-06 15:43:34

  17 yaşımdayım 10yıldır Fransa kaldım doğdum ve şuan türkiyedeyim ben hakkım varmı yokum bilmiyorum Fransa’ya gitmek istiyorum anne baba ayrı annede kalıyorum yardım edebilirmisiniz 0552 678 7860 numaram

 • Tarkan Aydın
  2023-08-17 15:58:24

  Merhabalar Annem 20 yaşına kadar fransada yaşadı,Dedem ve anneannem,Dayımlar ve teyzem fransız vatandaşı annem evlendikten sonra babamla türkiyeye temelli döndüler annem 55 yaşında tekrardan vatandaşlık hakkı olabilir mi?

 • Hilal Büyükkalaycı
  2021-11-10 16:53:03

  Ben 1976 yılında Paris'te doğdum.Ama 1981 yılindan sonra orada yaşamadım.Ailem 1973-1987 arasında Paris te çalıştı.1985 yılınin yaz tatilinde oraya gittim.Bir daha hiç gitmedim.Acaba çifte vatandaşlık şansım olabilir mi?

 • Ufuk baş
  2021-06-19 20:54:18

  Merhabalar ben 23.02.1979 Fransa besancon doğumluyum. 1989 kesin dönüş yaptık. İlkokul 3 sınıfa kadar okuduk. fakat ben fransa ya dönmek istiyorum nasıl bir yol çizemem gerekiyor. Mesleğim elektrik.

 • Melisa kurt
  2021-06-07 19:39:22

  Ben 21 yaşındayım türkiyede yaşıyorum babam fransada yaşıyor çifte vatandaş bende onun üzerinden vatandaşlık nasıl alabilirim? Ve babamla görüşmüyorum onun izni gerekir mi?

 • Pınar göllü
  2021-02-18 20:42:05

  Fransa’da doğdum 4 yaşında Türkiye’ye geldim Fransa vatandaşlığı almak İçin ne yapabilirim

 • Hasan esen
  2021-01-06 11:14:59

  Ben 56 yaşındayım hem Türk hemde Fransız vatandaşıyım aktiv olarak çalışıyorum sorum Türkiye de kaç ay kalabilirim?

 • Ozan vurğun
  2020-12-25 16:34:59

  Ben paris doğumluyum 2008 yilinda türkiyeye geldim sora geri gitmedim faransız kimliğimi yenilemek icin nereye başvurmam gerekir

 • Hayrullah Bıyık
  2020-04-10 20:13:38

  Yaşım 23 hemen hemen 10 yıldır Mobilya imalat vede tasarım işiyle uğraşıyorum yaşamımı vede mesleğimi Fransada devam etmek istiyorum bana yardımcı olur musunuz olursanız çok minnettar kalacağım

 • Engin kılıçcan
  2020-01-21 14:21:00

  1974 strazburg doğumluyum.Doğuştan sağ kolum kısıtlı.Doğum hatası brekial-pelexsus deniyor.Türkiye den%40 engelli raporum var.1976 Türkiye'ye dönmüşüz Acaba herhangi bir sosyal yardım veya Vatandaşlık çalışma izni veya yardım ala Bilirmiyim?

Diğer Gündem Yazıları

Son Yüklenenler