Dosya: "Avrupa Parlamentosu Seçimleri"

Avrupa Parlamentosunda Hangi Parti Ne Diyor?

Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde seçmenler, ulusal partilere ya da bölgelerindeki bağımsız adaylara oy verse de seçilenlerin büyük kısmı AP’deki farklı gruplara üye olarak yasama sürecine katılıyor. AP’deki 7 grubun siyasi önceliklerini ve önem verdiği politikaları sizin için derledik.

Avrupa Halk Partisi (EPP)

Güvenlik Politikaları: EPP, Avrupa Güvenlik Paktı’nı hayata geçirmek istiyor. NATO ile uyumlu olacak bir ordu kurmak ve yenilikçi savunma teknolojilerine yatırım yapmayı amaçlıyor. Dış sınırları korumak, göç akışlarını yönetmek, terörizmle mücadele etmek ve siber tehditlere karşı iç güvenliği sağlamak öncelikleri arasında.

Rekabetçiliği arttırmak: EPP, Avrupa’nın enerji bağımsızlığını ve dijital dönüşümünü sağlamayı ve istihdamı arttırmayı amaçlıyor. EPP, bu hedefler doğrultusunda ekonomiyi çalıştıran mekanizmaları hızlandırmayı ama bunu yaparken de sosyal politikaları terk etmemeyi vadediyor.

Kaliteyi yükseltmek: EPP, Avrupa’daki herkes için iyi sağlık hizmetlerine erişim, iddialı bir iklim politikası, yenilikçilik ve etkili pazar mekanizmalarıyla refahı artırmayı vadediyor. Ayrıca, işletmeler, çiftçiler ve balıkçıları destekleyerek kaliteli iş ve uygun fiyatlı gıda sağlamayı hedefliyor.

Dayanışmacılık: EPP, Avrupa’da dayanışmanın güçlendirilmesini ve toplumun en savunmasız kesimlerinin korunmasını vaat ediyor. Aileler için en iyi koşulları sağlayan, iş olanakları yaratan ve gençleri, kadınları ve aileleri güçlendiren bir ortam sunmasını istiyor. Ayrıca, dijital pazar ve çocuk sağlığına odaklanarak adil bir Avrupa oluşturmak istiyor.

Grubun önemli üyeleri:

 • Almanya: Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU)
 • Fransa: Cumhuriyetçiler Partisi (LR)
 • İtalya: Forza Italia
 • Hollanda: Hristiyan Demokratlar (CDA)
 • Avusturya: Avusturya Halk Partisi (FPÖ)
 • Belçika: Hristiyan Demokratlar ve Flamanlar (CD&V)

Sosyalistlerin ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D)

Cinsiyet eşitliği: S&D feminist ve kapsayıcı bir Avrupa hedefliyor. Kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklerken, şiddetle mücadelede güçlü tedbirler almak ve cinsel sağlığa dair hakları savunuyor. Kadınların karar verme süreçlerinde daha fazla temsil edilmesini ve Kovid-19’un etkilerine karşı cinsiyete duyarlı bir yaklaşımı benimsiyor.

Çevre politikası: S&D, Avrupa için Yeşil Mutabakat öneriyor. Bu anlaşma, gezegeni korumayı ana öncelik yaparken ve 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmanın planlarını ortaya koyuyor.

Sosyal haklar: S&D asgari ücretleri artırma, cinsiyet eşitliğini sağlama, platform işçilerinin haklarını koruma ve stajyerlerin maaşlı olmasını talep etme gibi politikalarla adil bir toplum hedefliyor. Uygun fiyatlı konut sağlamak da öncelikleri arasında.

Kapsayıcı dijital dönüşüm: S&D, dijital dünyada kapsayıcılığı önceliyor. Platform işçilerini korumak, büyük teknoloji şirketlerini vergilendirmek gibi politikalarla adil bir dijital ekosistem kurmayı planlıyor. İnternet erişimi bir temel hak olarak kabul ederken, yapay zeka kullanımını denetlenmek ve dijital eğitimi teşvik ediyor.

Sağlık sistemlerinde birlik: S&D, tüm Avrupa vatandaşları için Sağlık Birliği öneriyor. Bu perspektifle, sağlığı çevre, ekosistem ve hayvan sağlığıyla bütünsel olarak ele alıyor. Kanserle mücadele, hava kalitesi yönetmeliği, ruh sağlığı hizmetlerine erişim ve gelecekteki pandemilere hazırlık gibi bir dizi önlem alıyor.

Terörle mücadele: S&D, faşizm ve aşırı sağla mücadele etmek, Avrupa değerlerini korumak ve toplumun en savunmasız bireylerinin haklarını korumayı amaçlıyor. Aşırı sağ hareketlerin özgürlüğe, demokrasiye ve Avrupa değerlerine tehdit oluşturduğunu ve ayrımcılığı körüklediğini tespit ediyor.

Grubun önemli üyeleri:

 • Almanya: Sosyal Demokrat Parti (SPD)
 • Fransa: Sosyalist Parti (PS)
 • İtalya: Demokrat Parti (PD)
 • Avusturya: Sosyal Demokrat Parti (SPÖ)
 • Hollanda: İşçi Partisi (PvdA)
 • Belçika: Sosyalist Parti (PS)

Kimlik ve Demokrasi (ID)

Demokrasi problemi: ID Grubu, AB’nin demokrasi problemini ele almaktan yana. Ulusal meclislerin AB karar alma sürecinde daha büyük söz hakkı olması ve demokratik olarak yapılan referandumların sonuçlarına saygı gösterilmesini istiyor.

Kimliğin korunması: ID Grubu için ulusal kimliklerin benimsenmesi, saygı gösterilmesi ve korunması gerek. Bu nedenle, kontrolsüz kitlesel göçe ve Türkiye gibi Avrupalı olmayan bir ülkenin olası AB üyeliğini karşı çıkıyor.

Ulusal egemenlik: ID Grubu, her Avrupa ulusunun kendi politikalarını kendi ihtiyaçlarına göre belirleme hakkını savunuyor ve AB’nin üye devletlerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakmasını istiyor.

Bütçe: Grup, Euro Bölgesi bütçesi ve doğrudan AB vergilerinin uygulanmasına herhangi bir girişimi reddeder.

Sınırlar: Avrupa Birliği’nin dış sınırlarının daha iyi korunması gerekmektedir. Her ulusun kendi sınırlarını koruma, kontrol etme ve izleme hakkı vardır. Avrupa Birliği, kaçak ve suçlu göçmenleri etkili bir şekilde ülkelerine geri göndermek için daha fazlasını yapmalıdır.

Grubun önemli üyeleri:

 • Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) seçimlere az bir süre gruptan ihraç edildi.
 • Fransa: Ulusal Birlik Partisi (RN)
 • Avusturya: Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ)
 • Hollanda: Özgürlük Partisi (PVV)
 • Belçika: Vlaams Belang

Renew Europe (RE)

Avrupa’nın Değerleriyle Siyaseti: RE’nin ana hedefi özgürlüklerin genişletilmesi ve Avrupa liberal demokratik değerlerinin korunması. Grup, popülist ve aşırı milliyetçilerin yıkıcı çabalarına karşı çıkıyor. AB fonlarını, otoriter rejimlere yönlendirmemeyi ve bunları ihtiyacı olanlara ulaşmasını önceliyor. Eşitlik, hoşgörü ve ayrımcılığa karşı mücadele grubun ana gündeminde.

Sürdürülebilirlik: RE’nin ajandasında ekolojik geçiş, ekonomik refah ve toplumsal adaleti birlikte sağlamak var. 2015 tarihli Paris İklim Anlaşması’nın hedefine bağlı olduğunu bildiren RE, AB’nin sera gazı emisyonlarını 2030’da %55 azaltacak etkili araçlarla birlikte net sıfıra ulaştırmayı hedefliyor.

Ekonomik Kalkınma: RE, vatandaşların AB’nin merkezinde olması gerektiğine inanıyor. Tek Pazar ve Ekonomik ve Parasal Birliği tamamlayarak ve derinleştirerek herkes için refah ve fırsatları getirmek için daha fazlasını yapmak gerektiğini savunuyor.

Dış politikada birlik: RE, AB’nin dış politikasının Avrupa’nın temel değerlerine dayanmasını ve iç ayrılıkların sona erdirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası (CFSP) perspektifinin güçlendirilmesini planlıyor ve bu şekilde AB’nin etkili bir küresel aktör olmasını önceliyor.

Grubun önemli üyeleri:

 • Almanya: Liberal Demokrat Parti (FDP)
 • Fransa: Yeniden Doğuş Partisi (RE)
 • İtalya: Italia Viva
 • Avusturya: Yeni Avusturya ve Liberal Forum (NEOS)
 • Hollanda: Demokrasi ve Özgürlük için Halk Partisi (VVD)
 • Belçika: Open VLD

Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformcular (ECR)

Ekonomiyi canlandırma: ECR, AB vatandaşlarının yaşamını, işini ve seyahatini engelleyici bürokrasi olmadan bir araya getiren bir AB hedefliyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmaya odaklanıyor ve AB’nin geleceğindeki avro krizi tehdidini yeni düzenlemelerle ortadan kaldırmak istiyor.

Güvenlik ve sınırlar: ECR, AB’nin iç ve dış güvenliğini artırmak için üye devletler arasında bilgi paylaşımı, sınır koruması, ve terörle mücadelede iş birliklerini arttırmak istiyor. İltica sistemini güçlendirmek, AB sınırlarını korumak ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek, ECR’nin hedefleri arasında.

AB’de Reform: ECR, AB’nin aşırı merkeziyetçi ve halktan kopuk olduğunu belirtiyor. Avrupa’nın bugünkü sorunlarına gerçek çözümler sunmak için federalistlerden ve anti-Avrupa gruplarından farklı bir alternatif sunuyor: Reform edilmiş bir AB. Üye devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi esastır.

Bütçe dostu çevre politikası: ECR, AB’nin çevreyi korurken işletmelere ve üye devletlere gereksiz mali yükler getirmemesini savunuyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmayı destekliyor. Temiz hava, sürdürülebilir balıkçılık ve tarım için yeni teknolojilere dayalı çözümler öneriyor.

Harcamaları azaltmak: ECR, AB’nin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için demokratik hesap verebilirlik ve şeffaflığı önemsiyor. AB bütçesinin ve politikalarının hesap vermesini sağlamak için zor sorular sormak ve usulsüzlükleri bildirenler için güvenli bir alan sağlamak önemlidir. Ayrıca, gereksiz masrafları sona erdirmek için aylık resmî seyahatleri kısıtlamayı planlıyor.

Grubun önemli üyeleri:

 • Fransa: Yeniden Fetih Partisi (Reconquête!)
 • İtalya: İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI)

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı

İklim değişikliğiyle mücadele: Yeşiller, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitliliği koruma çağrısı yapıyor. 2024’e kadar AB’nin Paris İklim Anlaşması’nda kabul edilen hedeflere tam katkı sağlaması hedefleniyor: Küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelere göre 2°C’nin altına ve mümkünse 1.5°C’ye düşürmek istiyor.

Gelir eşitsizliğiyle mücadele: Gelir ve servet eşitsizliğinin artmasına ve yoksulluk riski altındaki insan sayısının artmasına yönelik eğilimi tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Hukukun üstünlüğünü korumak: AB bünyesinde hukukun üstünlüğünün ve demokratik prensiplerin her ihlalini ele almak için çalışan mekanizmalara sahip olmasını hedefliyor.

Göç politikası: Grup, AB’yi bir korunması gereken bir kaleden ziyade insanları onurlu ve insancıl koşullarda karşılayabilen ve herkesi tam vatandaşlar olarak kabul edebilen bir kıta hâline getirmek istiyor.

Dijital dönüşüm vizyonu: Gruba göre, AB yeniliği teşvik ederken, devletler veya şirketler tarafından olsun, küresel düzeydeki kitle gözetimiyle mücadelede lider olmalı ve dijital dönüşümü toplumun hizmetinde tutmalı.

Arabulucuk görevi: Grup, AB’nin (uluslararası ve çok taraflı kuruluşlardaki varlığı, ortak para birimi, ortak ticaret politikası, kalkınma yardımları, diplomasi, arabuluculuk ve çatışma önleme, sivil ve askeri güvenlik misyonlar gibi vasıtalarla )uluslararası alanda ve hesap verebilir bir aktör olarak rolünü önemli ölçüde arttırmak istiyor.

Femisint AB: Grup, AB’nin cinsiyet eşitliğini ilerletmeyi, kadın sağlığına dair hakları korumayı ve tüm cinsiyet kimliklerinin deneyimlerini dikkate alan politikaları uygulamayı amaçlıyor.

Grubun önemli üyeleri:

 • Almanya: Sol Parti
 • Fransa: Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI)
 • Belçika: Belçika İşçi Partisi (PVDA)
 • Hollanda: Hayvanları Koruma Partisi (PvdD)

Avrupa Birleşik Solu – İskandinav Yeşil Solu

Ekonomik Adalet: Grubun ekonomi alanındaki ana gündeminde istihdam şartlarını iyileştirmek, sosyal hakları genişletmek ve vergi kaçakçılığıyla mücadele yer alıyor.

Çevre: Grup, çevrenin korunmasını sürdürebilirliği arttırarak sağlamak ve tarım ve hayvancılık alanlarında adil politikalar getirmek için zehirli kimyasalların kullanımına sıkı kontroller getirmeyi amaçlıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği: Grup, eşitliğin sağlanmasının ve cinsiyetçiliğin önüne geçilmesinin tüm AB politikalarının toplumsal cinsiyet perspektifine dayanması gerektiğini savunuyor. Grubun hedefleri arasında kadınların ve azınlıkların aşırı sağın saldırılarına karşı savunulması, eşit ücret politikası, LGBTQI+ bireyler için temel özgürlüklerin güvence altına alınması ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sona erdirilmesi yer alıyor.

Barış ve dayanışma: Grup, gelişmekte olan ülkelere adil politikalar çalışmak veya AB’yi Filistinlilere veya diğer baskı altındaki gruplara yönelik insan hakları ihlalleri konusunda baskı altında tutmak olsun, dünyanın geri kalanıyla olumlu ilişkiler kurmayı önceliyor.

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler