'Dosya: "Avrupa'da İslami Temsil Kurumları"'

Fransa’da İslam’ın Temsili: Fransa İslam Konseyi (CFCM)

Fransız hükûmeti nezdinde Müslüman toplumun temsilcisi olarak kabul edilen Fransa İslam Konseyi (CFCM), kuruluşundan beri birtakım sorunlarla karşılaşsa da bugün Fransa Müslümanlarını bir çatı altında birleştirmeye çalışıyor.

Paris Büyük Camii | Fotoğraf: Andrzej Lisowski Travel/shutterstock.com

Fransa İslam Konseyi, kısa adıyla CFCM hakkında bilgi vermeden önce, CFCM’in kuruluşuna giden süreci incelemekte fayda var: 1980’lerin başından bu yana Fransız hükûmetleri Fransa’daki Müslümanların temsili için bir çatı yapı ortaya koymaya çalıştı. Bir yandan devletin dinî alana müdahale etme hakkı olmazken diğer yandan Fransız hükûmetleri, Müslüman toplumu temsil eden meşru muhataplar edinme kaygısındaydı.

1990’da dönemin İçişleri Bakanı Pierre Joxe tarafından, Protestan Federasyonu gibi bir çeşit “Fransa Müslüman Federasyonu” oluşturma ve çeşitli Müslüman grupları bir araya getirme girişimi oldu. Böylece 1990 yılında Fransa İslam Düşünce Konseyi (CORIF) kuruldu.

CORIF, Cezayir, Fas, Tunus, Türkiye ve Senegal gibi farklı kökenlere sahip 15 Müslüman temsilci ile oluşturuldu. Konsey üyelerinden Fransa’da yaşanan İslam hakkında araştırma yapmaları istendi. Konseyin ilk işi ise, belediye mezarlıklarında bir “Müslüman mezar alanı” oluşturma talebini gündeme almaktı. Devlet okullarındaki Müslüman çocuklara helal gıda sunmak da başlıca konulardan biriydi. Gıda konusu ayrıca askerleri de kapsayacak şekilde genişletildi. CORIF üyelerinin çalışmaları sadece Müslümanların ibadetleri ile sınırlı kalmadı. İslam’ın genel olarak toplumla ilişki ve uyumu hakkında araştırmalar yapıldı, Hristiyan ve Yahudi temsilcilerle görüşüldü. Fakat bir süre sonra CORIF Başkanı Mohamed Zeïna’ya göre konsey “siyasi nedenlerden ötürü” kapatıldı.

2003 yılında dönemin İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy, Müslümanlar tarafından demokratik olarak seçilen ve cami sayısı kadar üyesi bulunan bir yapı ortaya koymaya çalıştı. Bunun üzerine aynı yıl şubat ayında İçişleri Bakanlığı kararıyla Fransa İslam Konseyi (Fr. “Conseil Français du Culte Musulman” – CFCM) kuruldu. 

Sarkozy, Fransa’da İslam’ın devlet tarafından tanınma isteği üzerine İslam’ın kurumsallaşması için böyle bir girişimde bulunmuştu. Bu tanınma isteği karşılıklıydı: Bir yandan Müslümanlar devletin İslam dinini ve mensuplarını tanımasını isterken diğer yandan Fransız devleti, İslam dininin temsilcilerinin cumhuriyet yasalarını, özellikle de laikliği kabul etmelerini sağlamak istiyordu.

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) Misyonu, Vizyonu ve Araçları

CFCM’in bir dernekler birliği olduğunu söyleyebiliriz. CRCM (Fr. “Conseil Régional du Culte Musulman”), yani Bölgesel İslam Konseyleri olarak adlandırılan yapılar CFCM’i bölgesel düzeyde temsil eder. Toplamda 25 CRCM bulunur. Yakın zamanda yapılan çalışmalar neticesinde CFCM’i daha küçük ölçekte temsil etmeleri için İl İslam Konseyleri (Fr. “Conseils Départementaux du Culte Musulman” – CDCM) kurma kararı alınmış ve çalışmalar başlatılmıştır.

CFCM’in amaçları; üyeleri arasında istişarenin gelişmesini sağlamak, Fransa’daki Müslümanlarla ilgili sorunlar üzerine düşünmek, gerek Fransız otoriteleri nezdinde gerek uluslararası çapta Fransa Müslümanlarının temsilini sağlamak, Fransa Müslümanlarının menfaat ve onurunu yasal yollarla korumak, tüzel veya gerçek kişilere yönelik yapılan Müslüman karşıtı eylemlerin davalarına müdahil olmak ve bu kişilere destek olup onları temsil etmek, Müslümanların ilerlemesi ve gelişmesinde katkı sağlayacak ortak projeler düzenlemek ve sivil toplumun diğer ögeleri ve diğer din temsilcileriyle temas kurup iletişim hâlinde olmaktır.

Bunun için CFCM, İslam’ı davet edildiği tüm kamusal alan ve makamlarda veya medya nezdinde temsil etmek, İslam’ın uygulanmasıyla alakalı her türlü komite veya çalışma grubuna katılmak, müzakere, toplantı ve organizasyonlar düzenlemek, İslam üzerine formasyonlar düzenlemek, yazılı, görsel-işitsel veya elektronik platformlarda yayın yapmak ve belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunabilecek her türlü aracı kullanmaktadır.

CFCM’in Temsil Gücü Tartışması

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Fransa’daki tüm Müslümanları kuşatıcı bir rol oynamaya çalışsa da ülkedeki camilerin tamamı CFCM’e bağlı değil. Bünyesinde yaklaşık 2500 cami olmakla birlikte Fransa’da CFCM’e bağlı olmayan çok sayıda cami var. Bu camiler CFCM denetiminden geçmediği için hizmet kaliteleri ve İslami görüşleri bilinmiyor ve bu durum çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen CFCM kongresinde söz alan Millî Görüş Fransa İslam Konfederasyonu (CIMG) Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, daha iyi temsil sağlanması için mevcut federasyonlardan birine bağlı olmayan camilerin CFCM bünyesine dâhil edilmesi için mümkün olan her şeyi yapmak gerektiğini vurgulamıştı. Nitekim eski başkanlardan Ahmet Oğraş, CFCM’in güven sağlayan bir “marka” olmasını temenni etmiş, Fransa’daki tüm camilerin CFCM bünyesi altında olmasını dilemişti. 

CFCM Nasıl Yönetiliyor?

Fransa’da yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor. Bu Müslümanların CFCM’deki dağılımı da incelenmeye değer.

CFCM’de dönüşümlü başkanlık sistemi mevcut. Çoğunluk oyu alan üç federasyon altı yıl boyunca, ikişer yıl olmak üzere başkanlık görevini üstleniyor. Ocak 2020’de yapılan seçimlere göre Cezayirli Müslümanların ağırlıkta olduğu Paris Büyük Camii, Faslı Müslümanların yoğun olduğu UMF (Fransa Camiler Birliği) ve CCMTF (Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi) CFCM’e dönüşümlü olarak başkanlık edecek. 

Bu sistem birkaç yıldır eleştirilse de 2019 yılında kurum içinde yapılan reformda bu konuda değişiklik yapılmadı. Ocak 2020’de Paris Büyük Camii’nin sırasını savmasıyla birlikte başkanlık UMF’ye geçti. 2022’de Paris Büyük Camii Başkanı Chems-Eddine Hafiz, 2024’te ise CCMTF Yetkilisi İbrahim Alcı başkanlığı yürütecek. Diğer Faslı federasyon RMF (Fransa Müslümanları Birliği) ise seçimleri protesto etti ve formalite icabı yapılan oylamaya katılmadı. Yönetim kurulunda kendi federasyonuna görev verilmemiş olmasından dolayı bu tavrı takınan RMF Başkanı Anouar Kbibech, CFCM içinde 15 sandalyeyle ikinci sırada olmalarına rağmen bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. 

Yönetim Kurulunda RMF dışında diğer federasyonların aldığı görevler şu şekilde: CIMG’den Fatih Sarıkır, CFCM’nin genel sekreterliği görevini üstlenirken, Reunion adası Saint-Denis Büyük Camii Temsilcisi Aslam Timol ise mali işler sorumlusu oldu. İslamofobiye Karşı Ulusal Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri de genel delege olarak atandı. Fransa Müslümanları Federasyonu (eski adıyla UOIF) ise namaz vakitleri uyum komisyonundan sorumlu oldu. 

CFCM Yönetim Kurulu

CFCM Yönetim Kurulu 90 sandalyeyle sabit. Bunların 45’i CRCM (Bölgesel İslam Konseyleri) oylamasıyla, diğer yarısı ise 16 Aralık 2012 anlaşmasını imzalamış ve oy kullanmış büyük cami ve federasyonların atamasıyla belirleniyor. Yani 25 bölge tarafından seçilen 45 temsilcinin yanı sıra, diğer 45 temsilci belli federasyonlar tarafından seçiliyor. Her bir federasyona düşen temsilci sayısı federasyon camilerinin sayısı, büyüklüğü, din eğitimi verme veya dindarlararası diyaloğa katılma gibi hizmetlerle belirleniyor.

En son 2019’da yapılan seçimlerde bu federasyonlara 2019-2025 dönemi için düşen temsilci sayısı şu şekilde: 

– Çoğunluğu Cezayirli Müslümanlardan oluşan Paris Büyük Camii Ulusal Federasyonu adına 9 temsilci,

– Çoğunlu Faslı Müslümanlardan oluşan Fransa Müslümanları Birliği (RMF) adına 9 temsilci,

– Fransa Müslümanları (eski UOIF) adına 9 temsilci,

– Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) adına 6 temsilci,

– Millî Görüş Fransa İslam Konfederasyonu (CIMG) adına 4 temsilci,

– Afrika, Komorlar ve Antiller İslam Dernekleri Federasyonu (FFAIACA) adına 3 temsilci,

– Tebliğ Cemaati adına 2 temsilci

  ve bağımsız 3 temsilci olmak üzere toplamda 45 temsilci belirleniyor.

Mouhammed Moussaoui liderliğindeki Fas’a yakın Fransa Camiler Birliği (UMF), 2014 yılında kurulduğu için temsilci tayin eden federasyonlar arasında bulunmuyor. Ancak buna rağmen UMF 17 oyla en çok oya sahip olan grup oldu. Nitekim üstte yer alan atanan sandalyeler dışında 45 sandalye de oylamayla dağıtıldı. Toplam sandalye sayısı olarak RMF 16, Paris Büyük Camii 15, Fransa Müslümanları ise 10 sandalyeye sahip. CCMTF ve CIMG ise birlikte toplam 19 sandalyeye sahip olarak 90 sandalyenin önemli bir oranına hâkim. 

Atanan sandalyelerin dışında yapılan oylamaya 2500 caminin yalnızca yüzde 40’ı katıldı. Rhône-Alpes Bölge Başkanı CIMG üyesi Cengiz Kalaycı, Türk camilerinin bu yılki oylamalara özenle katıldığını belirtti. CFCM bünyesinde sesini daha gür çıkarmak isteyen Türkiye kökenlilerin ağırlıkta olduğu kurumlar Fransa hükûmetinin muhatap aldığı bu kurumda faal olmaya çalışıyor. 

Geçmişteki Yönetim Kurulları ve Sandalye Sayıları

Fransa Ulusal Ekonomik Çalışmalar ve İstatistik Enstitüsü INSEE’nin 2018 verilerine göre Fransa’da 5 milyon Kuzey Afrika kökenli kişi yaşıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre ise Fransa’daki Türk sayısı yaklaşık 700 bin. Araştırmalara göre Fransa’daki Müslümanların yüzde 80’inden fazlası Kuzey Afrika’dan geliyor; yüzde 43,2’si Cezayir, yüzde 27,5’i Fas ve yüzde 11,4’ü Tunus kökenli. Diğerleri ise Sahra altı Afrika (% 9,3) ve Türkiye (% 8,6) kökenlilerden oluşuyor. 

CFCM içinde CCMTF ve CIMG’nin 90 sandalyenin yüzde 20’sine, atanan 45 sandalyeden de 10’una sahip olduğu, dolayısıyla Türkiye kökenli kuruluşların diğerlerine göre yüksek bir temsil gücü olduğu söylenebilir. 

Devletle İlişkisi ve Kamuoyunda CFCM

Müslümanları temsil eden çatı kuruluş olarak CFCM’den Müslümanlar ve Fransa’da yaşanan önemli olaylar hakkında görüş beyan etmesi ve yorum yapması beklenir. CFCM, özellikle koronavirüs salgınında son derece önemli kararlar alıp bildirilerle Fransa’daki Müslümanları yönlendirdi. Örneğin Ramazan Bayramına birkaç gün kala hükûmetin ibadet yerlerindeki toplu ibadet yasağını kaldırmasına rağmen CFCM camilerinde tedbir amaçlı bayram namazı kılınmayacağını ilan edildi. Ayrıca ülkede vefat edenlerin cenazelerinin salgından dolayı köken ülkelerine nakledilememesi sorunu karşısında hükûmete, mezarlıklarda daha fazla Müslüman mezar alanı oluşturulması çağrısında bulundu. 

Ocak 2015 tarihinde Paris’te Charlie Hebdo çalışanlarına yönelik terör saldırısı hakkında dönemin CFCM Başkanı Dalil Boubakeur, Müslümanları kışkırtmalara karşı uyardı. 

Kamuoyuna görüş beyan etme konusunda kurum içinde bazen anlaşmazlıkların meydana geldiği zamanlar da oldu. Nitekim 24 Ocak 2020’de CFCM Genel Temsilcisi ve İslamofobiye Karşı Ulusal Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri, Sud Radio kanalında İslam hakkında eleştirel açıklamalar yaptıktan sonra ölüm tehditleri alan bir genç kız hakkında “Rüzgâr eken fırtına biçer” ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün içerisinde CFCM Başkanı Mohammed Moussaoui, hiçbir şeyin ölüm tehditlerini haklı gösteremeyeceğini dile getirmiş ve genç kızın açıklamalarının provokasyon ve nefret suçu olması durumunda hukukun bunu değerlendireceğini belirtmişti. 

Fransa’da Karikatür Krizi

16 Ekim 2020’de öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesinin ardından CFCM Başkanı Moussaoui, karikatürlerden intikam almak isteyen bir cinayeti meşrulaştırmanın İslam’a ihanet ve saygısızlık olduğunu söylemişti. Paty saldırısının ardından Macron’un kararıyla Charlie Hebdo karikatürleri devlet kurumlarına ait binaların dış cephesinde sergilendi. Bunun üzerine İslam dünyasında Fransa’ya karşı tepki oluştu. Müslüman ülkelerde Fransız ürünlerinin boykot edilmesiyle birlikte Fransız Cumhurbaşkanı çeşitli açıklamalar yaptı. Konuya yönelik bir açıklama da CFCM’den geldi. Moussaoui, Müslümanların zulüm görmediği bir ülke olan Fransa’nın çıkarlarını savunmak gerektiğini beyan etti. AFP’ye verdiği demeçte, ülkede gösteriler ve boykot çağrıları artarken, Fransa’da Müslüman vatandaşların camilerini inşa ettiklerini ve dinlerini özgürce yaşadıklarını ifade etti.

Diğer yandan Moussaoui, Samuel Paty saldırısının ardından okullarda ifade özgürlüğünü anlatmak için Hz. Muhammed karikatürlerinin gösterilmesine karşı çıkmıştı. Moussaoui, Macron’un 2 Ekim’de ayrılıkçılık yasasını açıkladığı konuşmasına 8 Ekim’de Le Monde gazetesine yazdığı makalede destek verdi. “İslam bizim inancımız, Cumhuriyetin yasası bizim yasamız” ifadelerine yer veren Moussaoui, Fransız hükûmetinin planladığı ayrılıkçılık yasasına desteğini açıkladı. Oysa Fransa Müslümanlarının çoğu bu yasa tasarısına tepki göstermişti. İslam ve siyaset uzmanı François Burgat, bu yasanın Fransa Müslümanlarının büyük bir kısmını suçladığını ve seçim odaklı bir strateji olduğunu söylemişti. 33 Fransız entelektüel yasaya tepkisini koyarken, Macron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Nathalie Sarles, “Sessizce kişisel özgürlüklerin ortadan kalktığı otoriter devlete doğru gidiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

CFCM’deki İç Çekişmeler

30 Ekim 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanı Macron Al-Jazeera kanalından İslam dünyasına seslendiği ve yanlış anlaşıldığını iddia ettiği bir röportaj gerçekleştirdi. İki gün sonra, Paris Büyük Camii’nde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın sahipleri arasında Paris Büyük Camii Başkanı Chems-Eddine Hafiz ile birlikte Lyon Büyük Camii, RMF, Saint-Denis Büyük Camii, FFAIACA ve Paris’in 12., 15. ve 19. bölgelerinden camiler yer aldı. Yetkililer açıklamada Macron’un ifadelerini destekledi: Fransız ürünlerinin boykotunu kınadıklarını, Fransa’da “devlet ırkçılığı”nın veya Müslüman karşıtı politikaların olmadığını belirttiler. Chems-Eddine Hafiz, “Dinimizi Fransa’da yaşama gibi bir şansımız var. Fransa’da dinimi yaşarken bazı Müslüman ülkelerden daha rahat olduğumu bile söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. CFCM başkanının ve diğer federasyonların (UMF, CCTMF, CIMG, MF) basın açıklamasında yer almaması soru işaretine neden oldu. Chems-Eddine Hafiz bu basın açıklamasının CFCM karşıtı bir girişim olmadığını ve rekabet içinde olmadıklarını belirtti.

Paris Büyük Camii’nin daha önce de habersiz çıkışları olmuştu. 2012 yılında yapılan seçimleri boykot etmekle kalmamış, CFCM Yönetim Kurulundan çıkma kararı da almıştı. Ancak bunun resmî anlamda gerçekleşebilmesi için kurum tüzüğünün değişmesi lazımdı. Nitekim öyle bir durum olmadı ve Paris Büyük Camii kurum federasyonları arasında yerini korudu.

2013 yılında ise RMF başkanlığı altında CFCM başkanlığı yapmış olan Mohammed Moussaoui, ayrı bir federasyon olan UMF’yi kurmuştu. Bugün de bu federasyonun başkanlığı altında CFCM başkanlığını yürütüyor.

CFCM’in Tüzük Reformu

2018 yılının şubat ayında Cumhurbaşkanı Macron, başta CFCM olmak üzere ülkede Müslüman örgütlenmelerini yeniden yapılandıracaklarını ve onların devlet ve toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyecek önemli reformlar getireceklerini belirtmişti.

Ülkedeki diğer dinî örgütlerin bağımsız ve devletin müdahalesi olmadan faaliyet yürütebilmelerine rağmen Macron’un bu açıklamaları hükûmetin Müslümanları kontrol altına almak istediği ve CFCM’e şekil vermeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu. Bunun üzerine dönemin CFCM Başkanı Oğraş, “Biz diyoruz ki laik bir ülkedeyiz. Macron cumhurbaşkanı olarak tavsiyelerde bulunabilir, bizim işimizi kolaylaştırabilir; ancak İslam Konseyinde reform yapılacaksa bu bizim sorumluluğumuzdadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Nitekim 7 Nisan 2019 tarihinde CFCM bünyesinde tüzük reformu kabul edildi. Fakat değişiklik talebi herkes tarafından hoş karşılanmadı. Faslılardan oluşan iki dernekten biri yapılan toplantıyı ve reformu protesto etti. UMF, Lyon Büyük Camii ve Strazburg Büyük Camii gibi önemli kuruluşların da imzaladığı bir metin hazırlayarak CFCM’in reformunu kabul etmediğini beyan etti.

UMF, geçen yıl CFCM’in illere göre bölünmesi ve İl İslam Konseylerinin oluşmasını, Din Kurulu yerine Ulusal İmamlar ve Manevi Danışmanlar Konseyi kurulmasını talep etmiş, bu talepleri karşılık bulmamıştı. Bunlar ve benzeri anlaşmazlıklar CFCM ile UMF arasında soğuk rüzgârlar esmesine sebep olmuştu. Moussaoui Ocak 2020’de CFCM başkanlığına geçince bu konularda çalışmalar başlattı.

CFCM Bütçesinde Finansal Düzenleme

Yıllardır bütçe sorunuyla karşı karşıya kalan CFCM, bu konuda hükûmetten talepte bulunmuş fakat olumlu geri dönüş alamamıştı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner 19 Şubat 2020 tarihinde finansman meselesini ve imamların eğitimi sorununu Müslümanların kendi içlerinde çözmeleri gerektiğini belirtmişti. 

Uzun süredir “Fransa İslam’ı” projesinde Macron’a danışmanlık yapan araştırmacı-yazar Hakim El Karoui, Ocak 2019’da “Fransa İslam’ı İçin Müslüman Derneği”ni (Fr. “Association Musulmane pour l’Islam de France” – AMIF) kurdu. El Karoui bu yeni dernekle Fransa Müslümanlarının ekonomik yönü olan ibadetlerini, özellikle hac ve umre organizasyonlarını ele almayı hedefliyor. 

CFCM bu yeni girişime tepkili olsa da Mart 2020’de AMIF derneği ile beraber hareket etmeye ve “Fransa İslam’ı”nın ekonomik yönünü beraber ele almaya karar verdi. Müslümanların hac, zekât ve helal gıda gibi finansal konularının şeffaf ve profesyonel bir şekilde birlikte yürütülmesi hedefleniyor. AMIF Başkanı El Karoui’nin ifadelerine göre öncelik hac ibadetini düzenlemeye verilecek. Sonrasında helal gıda piyasasına el atılacak. Bu çatı altında toplanan bağışların Fransa Müslümanlarının yararına, özellikle de imam eğitimi projesi için aktarılacağı açıklandı.

Perspektif’e konuşan Rhône-Alpes bölgesinin Bölgesel İslam Konseyi (CRCM) Başkanı Cengiz Kalaycı, hükûmetin talep ettiği Bölgesel İslam Konseylerini İl İslam Konseylerine bölme fikrinin kurumun karşılaştığı maddi soruna çözüm olarak katkı sağlayabileceği görüşünde.

Kalaycı, CFCM kurumunun varlığının özellikle son yıllarda tehdit altında olduğunu, hatta bundan dolayı başkan oylamalarının bile ertelendiğini belirtti. Nitekim Ahmet Oğraş’ın başkanlık dönemi 30 Haziran 2019’da tamamlandıktan sonra başkanlık geçici olarak eski başkanlardan Dalil Boubakeur’e devredilmişti. Birçok kez ertelenen seçimler nihayet Ocak 2020’de gerçekleşmişti.

Başkan olarak göreve gelen Moussaoui, ilk olarak radikalizme karşı bir gözlemevi oluşturma fikri olduğunu belirtti. Bu girişim, Cumhurbaşkanı Macron’un ekim ayında CFCM’den radikalizme çare bulma talebine bir yanıttı. Çiçeği burnunda başkan, sonrasında imam ve manevi danışmanların eğitimini ele almak için kolları sıvayacağını belirtti ve nisan ayında İmam ve Manevi Danışmanlar Komisyonu kuruldu. 

İmamlarla Alakalı Düzenlemeler

29 Mart 2017 tarihinde CFCM “İmam Şartnamesi” isimli bir belge yayınladı. Fransız topraklarında görev alan imamların cumhuriyet değerlerine ve laikliğe riayet edeceklerine dair bu taahhütnamenin imamlar tarafından imzalanması beklendi. İmam istihdamında şartnamenin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan CFCM, Fransa’daki tüm camileri bu belgeyi dikkate almaya çağırdı. Dönemin CFCM Başkanı Anouar Kbibech, bunun CFCM nezdinde çoğunluğun onayladığı bir şartname olduğunu belirtse de bu uygulama birçok federasyon başkanından tepki almıştı. Nitekim CCMTF ve CIMG gibi federasyonlar bu şartnameyi imzaladıkları ilan edilmesine rağmen bu konuda kendilerine danışılmadığını ifade etmişti. 

Ancak bu adımlar hükûmet tarafından yeterli görülmedi. Nitekim Macron, 2024’ten itibaren yurtdışından gelen 300 imamın engellenmesi kararını aldı. Bu imamların 150’si Türkiye’den geliyordu. Yurtdışından gelen imamlar, Fransa genelinde görev yapan imamların sadece yüzde 10’nu teşkil etse de, Fransız dilini ve kültürünü bilmemeleri sorun olarak görülüyor.

CFCM geçici imam sistemine çözüm üretmeye odaklandı. 1 Nisan 2020 tarihinde imam ve manevi danışmanlar komisyonu kuruldu ve başına Haydar Demiryürek getirildi. Perspektif’e konuşan Demiryürek’e göre, komisyonun bir yandan hastane, hapishane ve askeriyede manevi danışmanlık yapanların koşullarını iyileştirme ve yerli imamların eğitimini sağlama, diğer yandan Fransız hükûmetine kanun düzenlemeleri ve değişikliklerinde tavsiyede bulunma görevi var. İçişleri Bakanlığından yetkililerle görüşmeler devam ederken, yeni oluşturulan komisyon Kovid-19 salgınından dolayı faaliyetlerine henüz yeni başlayabilmiş. İmamların ülkede eğitim almaları için çalışma başlatma hedefinde olan komisyon, eğitimin içeriği ile ilgili çalışmaları ileride yapacak. 

Macron 2 Ekim’de yaptığı konuşmada CFCM’den Fransa’daki imamları belgelendirmekle sorumlu ulusal bir imam konseyi oluşturmasını talep etmişti. Bu talebe cevap veren CFCM, hazırladığı taslağı 18 Kasım Çarşamba günü Macron’a sundu. Buna göre kuruluş, imamları resmî olarak tanıyacak ve onlara meslek kartı verecek. İmam Konseyinin oluşturacağı etik kurallarını ihlal edenlerin ve CFCM’in hazırlayacağı cumhuriyet ilkeleri tüzüğüne karşı gelenlerin görevlerine son verilip kartlarına el konulacak.

Fransa’da İslam’ın resmî temsilini yapan CFCM’ın yapısı ve hakkındaki tartışmalar mevcut durumda bu şekilde. CFCM’in Fransa’daki gelişmeler karşısında kendi yapısını ve temsil gücünü sağlamlaştırıp sağlamlaştıramayacağını önümüzdeki süreç gösterecek.  

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Diğer Gündem Yazıları

Son Yüklenenler