'Dosya: "Çifte Vatandaşlık"'

Hollanda’da Çifte Vatandaşlıkla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hollanda çifte vatandaşlık konusunda özellikle Almanya’ya kıyasla daha liberal bir görüntü çiziyor. Yine de Hollanda’da çifte vatandaşlık, daha çok dolaylı yollarla mümkün.

Çifte vatandaşlık, Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenlileri ilgilendiren en önemli konulardan birisi. Hollanda İstatistik Kurumu’na göre ülkede yaklaşık 290 bin Türk ve Hollanda çifte vatandaşı var. Ülkede toplam yaşayan Türkiye kökenli nüfus sayısı ise 480 bin civarında. Hollanda’ya her sene 8 bin ila 18 bin arasında kişi aile birleşimi çerçevesinde geliyor. Yani çifte vatandaş olmayan, ama bir süre sonra çifte vatandaşlık hakkına sahip olabilecek insan sayısı da zamanla artıyor.

Peki Hollanda’da Türkler için çifte vatandaşlık mümkün mü? Ve en önemlisi nasıl mümkün? Bu soruları farklı örnekler ve modeller üzerinden cevaplayalım:

Opsiyon Modeli Kapsamında Hollanda’da Çifte Vatandaşlık

Hollanda’da yaşayan Türklerin çifte vatandaş olabilmeleri için birkaç alternatif söz konusu. Bunlardan ilki “opsiyon modeli” olarak isimlendirilen model. Burada Almanya’da önceden geçerli olan “opsiyon modeli” akla gelmesin; Hollanda’da “opsiyon modeli” kişinin “çifte vatandaşlığı opsiyon edebilmesi” anlamına geliyor. Bu kapsamda Hollanda’da doğmuş bir Türk çocuğu, 18 yaşına geldiğinde opsiyon modeli kapsamında çifte vatandaş, yani hem Türk hem de Hollanda vatandaşı olabiliyor. Bunun yanında yaşla ilintili olan bir diğer çifte vatandaş olma imkanı ise 65 yaş ve üstü kişiler için geçerli. Türk vatandaşları 65 yaşına geldiklerinde başvuru yaparak çifte vatandaşlık elde etmiş olabiliyorlar. Hem 18 yaş, hem de 65 yaş sınırlamaları kapsamında çifte vatandaş olacaklar için herhangi bir dil şartı da kriter olarak aranmıyor.

Hollanda Vatandaşlığı Edinme: “Naturaliatie Procedure” ve Çifte Vatandaşlık

Hollanda’da çifte vatandaş olabilmenin ikinci yolu ise “Naturaliatie” sürecinden geçiyor; yani sonradan vatandaşlık kazanma süreci. Bu prosedüre göre eğer bir kişi 5 yıl boyunca Hollanda’da legal yollardan ikamet etmişse, kendine ait bir geliri varsa, dil ve uyum şartını yerine getirmişse, sabıkası mevcut değilse Hollanda vatandaşlığına geçiş yapabiliyor. Fakat bu durumda kişi Hollanda vatandaşlığına geçtiğinde, önceki vatandaşlığını bırakmak zorunda. Bu durumu bir örnekle açıklayalım:

Örneğin 30 yaşındaki Ali, Hollanda’ya aile birleşimi kapsamında gelmiş olsun. Ali diyelim ki 5 sene burada ikamet etti, 35 yaşında Hollanda vatandaşlığına başvurdu. 6 ay ila 1 sene arasındaki bir süreçten sonra vatandaşlık başvurusu kabul edildi. Bu kabulün ardından Ali’den, Türk vatandaşlığından çıktığına dair bir belge sunması bekleniyor. Ali, Türkiye konsolosluğuna gidip “Türk vatandaşlığından çıkarıldınız” belgesini alıp, Hollanda Göç Dairesi’ne gönderdikten sonra Hollanda vatandaşı olmuş oluyor. Bu belgeyi göndermediği takdirde Hollanda vatandaşlığı iptal ediliyor.

Bu durumda görüldüğü gibi, “Naturaliatie” sürecinde, önceki vatandaşlıktan çıkmak zorunluluğu söz konusu. Fakat bu süreçte bazı istisnalar mevcut. İşte tam da bu istisnalar sayesinde, Ali’nin önce Türk vatandaşlığından çıkıp, Hollanda vatandaşlığına geçtikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçmesi mümkün. Bunu da yine Ali örneği üzerinden açıklayalım:

Örneğin Ali, yukarıda anlatılan şekilde Hollanda vatandaşlığına geçti ve Türk vatandaşlığından çıktı. Hollanda Vatandaşlık Kanunu’na göre, kişi, eşinin vatandaşlığına geçtiğinde, Hollanda vatandaşlığı iptal edilmiyor. Yani eğer Ali’nin eşi “yalnızca” Türk vatandaşı ise, Ali önce Türk vatandaşlığından çıkıp, Hollanda vatandaşlığına geçip, sonra -eşi nedeniyle- yeniden Türk vatandaşlığını elde edebiliyor. Böylece Ali, Hollanda vatandaşlığı aldıktan sonra dolaylı olarak çifte vatandaş olarak kalmış oluyor.

Bu uygulama, Hollanda’da sıkça gerçekleştiriliyor ve illegal bir durum da değil. Fakat burada bir gri alan var, ki bu alana özellikle dikkat edilmesi şart: Diyelim ki Ali’nin eşi Ayşe’nin sadece Türk vatandaşlığı yok da; çifte vatandaşlığı var. Bu durumda Ali’nin yalnızca eşinin vatandaşlığı sebebiyle Türk vatandaşlığını yeniden alması, çok pürüzsüz bir uygulama sayılmıyor. Bizim yukarıda bahsettiğimiz “eşin vatandaşlığına geçme” durumu, eşin yalnızca “tek bir vatandaşlığa” sahip olması durumunda geçerli. Eğer kişinin eşi çifte vatandaş ise bu durumun uygulanması tavsiye edilmiyor.

Diğer İstisnai Durumlar: Türkiye’de 5 Sene İkamet

Çifte vatandaşlığa geçiş için bir diğer istisnai durum da Türkiye’de 5 sene ikamet etmiş olma şartı. Hollanda vatandaşlığına geçen ve önceki vatandaşlığını da bırakan kişi, eğer 18 yaşına girmeden önce Türkiye’de en az 5 sene ikamet ettiğini kanıtlayabilirse, sonradan yeniden Türk vatandaşlığını alabiliyor.

Dolaylı Yollardan Çifte Vatandaş Olmak

Ali örneği üzerinden Hollanda’da çifte vatandaş olma sürecini yeniden özetleyelim: Türk vatandaşı olan Ali, Hollanda’da 5 sene ikamet ettikten sonra Hollanda vatandaşlığına başvurduğunda (naturaliatie prosedürü kapsamında) doğrudan “çifte vatandaş” olamıyor. Ali’nin önce Hollanda vatandaşlığına geçmesi ve Türk vatandaşlığından çıkması gerek. Bu süreçte Ali tek vatandaşlığa, yani Hollanda vatandaşlığına sahip. Ancak Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra yukarıda sayılan dolaylı yollardan yeniden Türk vatandaşlığına girip, Ali çifte vatandaşlığa sahip olabiliyor: Bunun birinci yolu, Ali’nin eşinin “yalnızca” Türk vatandaşı olması ve eşi nedeniyle Türk vatandaşlığını da alabilmesi. İkinci yolu ise Ali’nin 18 yaşına girmeden önce 5 yıl Türkiye’de ikamet ettiğini kanıtlaması. Bu iki şarta sahipse Ali çifte vatandaş olabiliyor.

Özetle Hollanda direkt olarak çifte vatandaşlığı kabul etmiyor, ancak dolaylı yollardan, bu istisnai durumlardan faydalanabilenler için çifte vatandaşlığı kabul ediyor. Bu durumun yalnızca Türk vatandaşları için değil, diğer tüm ülke vatandaşları için de geçerli olduğunu eklemiş olalım. Tunuslu, Filipinli ya da Rus vatandaşları da tüm bu “dolaylı olarak çifte vatandaşlık” düzenlemesine tabiler. Bazı ülkelerde olduğu gibi yalnızca Türkleri etkileyen özel düzenlemeler Hollanda’da söz konusu değil.

Doğumla Hollanda Vatandaşlığı ve Çifte Vatandaşlık

Son olarak Hollanda’da çifte vatandaş olabilmenin bir diğer yolu da doğumla edinilen çifte vatandaşlık. Hollanda’da bir çocuk dünyaya geldiğinde, anne ve babasının vatandaşlık durumundan hareketle çifte vatandaş olabiliyor. Örneğin baba Hollanda, anne Türk vatandaşı ise çocuk doğumda otomatik olarak çifte vatandaşlığa geçmiş oluyor. Yine başka bir örnek vermek gerekirse: Türk bir anne ile Pakistanlı bir babanın çocukları, -eğer bu çiftten biri ya da ikisi çifte vatandaş ise-, hem Türk, hem Pakistan, hem de Hollanda vatandaşlığına sahip olabiliyorlar.

Hollanda’nın Çifte Vatandaşlığa Bakışı

Bütün bunlar incelendiğinde Hollanda’nın vatandaşlık politikasının aslında diğer ülkelere kıyasla daha liberal bir yapı çizdiğini söyleyebiliriz. Direkt düzenlemelerle çok açık bir çifte vatandaşlık politikası olmasa da, dolaylı düzenlemeler sayesinde çok yaygın bir çifte vatandaşlık uygulaması şu an yürürlükte. Mevcut düzenlemenin arkasında yatan neden ise Hollanda’nın dünya geneline yayılan vatandaşları. Hâlihazırda yüzbinlerce Hollandalı yurt dışında çalışıyor ya da çeşitli ülkelere yerleşmiş durumda. Örneğin Yeni Zelanda’da, zamanında oraya yerleşmiş 80 bine yakın Hollandalı var. Bu insanlar bu ülkelerde evlenmiş, o ülkelere yerleşmiş ve birçoğu yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını da almış durumda. Dolayısıyla Hollanda, sadece ülke sınırlarına işgücü göçü ile gelmiş ya da ülkeye yeni gelen yabancılara yönelik olarak değil, kendi yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik de böyle bir açık çifte vatandaşlık politikasına sahip.

Hollanda’daki Türklerin çifte vatandaşlık eğilimleri incelendiğinde, özellikle Türkiye Cumhuriyetinin politikası büyük önem arz ediyor. Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlarıyla ilgili temel politikalarından biri “yaşadığın, ikamet ettiğin ülkenin vatandaşlığını al” yönünde. Bu yalnızca ilkesel bir yönlendirme değil üstelik, aynı zamanda Türkiye kendi vatandaşlarını diğer ülkelerin vatandaşlığının alınması yönünde destekliyor da. Bunun en büyük göstergesi mavi kart uygulaması. Diyelim ki Hollanda vatandaşlığına geçen birisi, Türkiye’de mavi kartı sayesinde hak kaybına uğramıyor. Bu durum, Hollanda’daki Türk vatandaşlarının Hollanda vatandaşlığına geçmesine ivme kazandırıyor. Birçok kişi, Hollanda vatandaşı olduğunda, yani Türk vatandaşlığından çıkması durumunda Türkiye’de hak kaybına uğramayacağını bildiği için, özellikle Türkler arasında Hollanda vatandaşlığına geçişler de artmış durumda.

Peki Hollanda ve Türk vatandaşlığı arasında seçim yapmak gerekse, hangisini hangi nedenlerle tercih etmek daha mantıklı?

Hollanda Vatandaşlık Sürecini Sertleştirecek

Ekim 2017’de Hollanda’da koalisyon bir hükümet programı üzerinde anlaşmıştı. O dönem hükümet programında çifte vatandaşlığın “kaldırılacağı” ilan edilmişti. Bu tarz bir ilan şimdiye dek var olan çifte vatandaşlıkların iptal edilmesi anlamına gelmese de gelecekte çifte vatandaşlığın tamamıyla sınırlandırılması yönünde bir çabanın olduğunu görmek gerek.

Kişi eğer bir “yabancı” olarak oturum belgesiyle Hollanda’da ikamet etmek istiyorsa bunda elbette sorun olmaz; bu kişiye tanınmış bir hak. Hatta Hollanda vatandaşlığına geçmeyen bir yabancı için seçme ve seçilme hakkı dışında bir hak kısıtlaması da söz konusu değil. 5 yıl Hollanda’da ikamet eden bir yabancı, yerel seçimlerde oy da kullanabiliyor. Yani Hollanda vatandaşı olmayan bir yabancı için büyük dezavantajlar elbette söz konusu değil. Fakat bununla birlikte geçtiğimiz 15 sene içerisinde gördük ki, Vatandaşlık Kanunu sürekli değişikliklere maruz kalıyor. Oturum kartının iptali, şartlar, bütün formel çerçeve türlü değişikliklere açık ve bu yönüyle de aslında kısmen belirsiz. Bu durum, Türklerin Hollanda vatandaşlığına geçişinde önemli bir etken.

Öte yandan akılda tutulması gereken bir konu daha var: Bugün hukukun, her zaman siyaseti takip ettiğini biliyoruz. Elbette hukukun temel kazanımlarının bir anda yok olması gibi bir durum söz konusu olmaz, ama sonuç itibariyle kanunları ve hukuku kısmen siyasetçiler şekillendiriyor. Bugün Avrupa’da popülizmin yükselişine baktığımızda özellikle Yabancılar Yasası’nda daha sert kaymalar olacağını söylemek ütopik olmaz. Vatandaşlığa geçme süreçleri ve şartları şüphesiz birçok ülkede büyük ihtimalle daha da zorlaştırılacak. Tam olarak bu nedenle 5 sene Hollanda’da ikamet etmiş ve gerekli şartları yerine getirmiş bir yabancının Hollanda vatandaşlığına geçmesi mantıklı görünüyor. Özellikle Türk vatandaşları için mavi kart uygulaması nedeniyle Türk vatandaşlığını kaybetmekle birlikte mavi kart uygulaması sayesinde herhangi bir hak kaybı da olmayacağı için Hollanda vatandaşlığına geçişin Yabancılar Yasası daha da sertleşmeden düşünülmesi yapılabilecek tavsiyeler arasında yer alıyor.

Burada vatandaşlığa geçişte Hollanda’daki bürokrasinin karmaşık ve kompleks olmadığını da söyleyelim. Vatandaşlık başvurusu belediye aracılığıyla yapılıyor. Bir belge eksikliği ya da kritere uyulmaması durumunda, memurlar vatandaşı uyarıyor. Hollanda vatandaşlık açısından tam bir hukuk devleti. Objektif belirlenen kriterleri yerine getirdiğiniz sürece Hollanda vatandaşlığına geçiş konusunda bürokratik engeller çıkartılmıyor.

Öte yandan kişinin dil ve uyum testinden geçmesi, sertifika toplaması ve oluşturduğu portföylerle başvuru yapması gerekiyor. Başvuran kişinin sabıkasının olmaması vatandaşlık için temel şartlardan bir tanesi. Bazen başvurular sabıka nedeniyle reddedilebiliyor. Örneğin hırsızlık suçu 4 sene geçtikten sonra sabıka kaydından siliniyor, silinmesinin ardından vatandaşlık başvurusunu yapmak mümkün. Ama uyuşturucu gibi suçlar, sabıkadan 12 sene boyunca silinmiyor. Bu durum da Hollanda vatandaşlığına başvuru imkanını zorlaştırıyor.

Ejder Köse

Rotterdam Erasmus Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olan Köse, 2000 yılından beri kendi hukuk bürosunda avukatlık yapmaktadır.

Yazarın diğer yazıları
Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#26

*Tüm alanları doldurunuz

 • Okan aydın
  2024-02-21 19:14:13

  Merhaba 1972 Hollanda doğumluyum ve 13 yaşındayken Türkiye’ye dönüş yaptık ancak vatandaş değilim. Babam 55 yaş erken emeklilik sistemiyle emekli olup Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Şimdi ben Hollanda vatandaşı olmak istiyorum mümkünmüdür acaba

 • Şerife Akkuş
  2024-01-18 17:26:50

  Ben 1 yaşımda hollandaya gittim 1972yilinda 1988 yılında Türkiye de evlilik yaptım ve kaldım bu arada orda okudum orda yaşadım ailemin hepsi çifte vatandaşı ben Hollanda vatandaşlığına gecebilirmiyim bana yardımcı olabilir misiniz cevabınızı bekliyorum

 • Şükrü Erciyas
  2023-11-10 20:46:57

  Mrh benim babam 40 sene Hollanda da çalıştı 2014 yılında dönüş yaptı yalnız babam çifte vatandaşlık var ben Holland da vatandaşlığı alabilirmiyim ben 2002 12. Ayda gitim 3. Ay kaldım 2009 da 3hafta kaldım 2. Kız kardeşim Hollanda da yaşıyor

 • Arzu demiryurek
  2023-09-03 10:47:27

  Merhaba ben hollanda dogumluyum 6 yasimda turkiyeye donduk annemle...daha sonra 19 yasimda gittim 4 yıl kaldım oturumum vardi...turkiyede universiteyi kazaninca 4 yil sonra geri dondum...annem babam hâlâ ordalar ve çifte vatandaslar...benim pasaport um olmadığı için istedigim zaman gidip gelemiyorum...orda dogdugumdan ötürü ve ailem orda olduğu için pasaport alma imkanim varmidir yada hangi yollarla alabilirim ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

 • Duygu YAZICI İŞLER
  2023-08-15 15:55:56

  Merhaba ben 27,03.1987 yılında hollanda da doğdum 4-5 yaslarımda ailem turkıyeye kesın donus yaptıgı ıcın ve 18 yasıma kadar 18 yasımda dahıl olmak uzere hollandaya gırıs cıkıs yapamadıgımdan vatandaslık hakkımı suan elde edemedıgımı soyluyorlar vatandaslık hakkımı almak ıcın ne yapmayalım .

 • Sukriye belen
  2023-08-08 21:07:01

  Merhaba, ben aile birlesimi uzerinden evlilik yolu uzerinden degil anne baba uzerinden geldim 13 yildir Hollandada yasiyorum.cifte vatandaslik olasiligim yoktur belki ama ben hollanda pasaportunu almak istiyorum turk vatandasligindan cikmadan bunu nasil yaparim ve olmasi mumkun mu ? Bunu en kisa surede nasil yapabilirim? Bana 15 yil doldur direk alirsin sinavsiz demislerdi bu dogru mu? Mumkun mu? Yardimci olurmusunuz lutfen ?!

 • Yusuf Kamalı
  2023-07-20 15:01:10

  1978 Hollanda doğumluyum, 1982 de türkiyeye kesin dönüş yapmışız. Bu tarihden sonraki hep türkiyede ikamet ettim. Hollanda vatandaşlığı alma şansım nedir?

 • Alim Emre Çakmak
  2023-07-17 20:50:22

  Saygıdeğer Ejder Bey, Ben Hollanda 25-08-2003 doğumluyum, 2017 de Türkiye geldim liseyi burda bitirdim.İTÜ İstanbul üniversite okumaktayım mavi kart sahibiyim.Kendim Hollanda dan araç alıp Türk plakaya çevirip kullanmak istiyorum bu olabilir mi? Şimdiden cevabınız için çok teşekkür ediyorum.

 • Nazan Özçınar Sırel
  2023-06-02 13:56:16

  Merhaba Ejder bey, 1972-1987 arası Rotterdam’da yaşadım ve Delft’de Ingilizce/Almanca öğretmenlik okudum. 1987 yılında annem, kız kardeşim ve erkek kardeşimle Ankara’ya döndük. Babam ve erkek kardeşim Hollanda vatandaşı ve Rotterdam’da yaşıyorlar. Şu anda İstanbul’da bir üniversitede çalışmaktayım. Hollanda’ca biliyorum ve oraya dönmek istiyorum. Yeşil pasaportluyum ve 3 ay Hollanda’da kalabilirim fakat oturum almak istiyorum. Hollanda’da İngilizce dersi verebilirim çünkü diplomam oradan. Acaba ben de Hollanda’dan oturum ve vatandaşlık alabilirmiyim? Teşekkürler Nazan

 • zeynep saygı
  2023-05-04 13:22:52

  6 yıldır Hollanda vatandaşıyla evliyim İstanbul'da yaşıyorduk ama Hollanda'ya 2.5 sene önce taşındık. Şimdi çifte vatandaşlık başvurusu yapmak istiyorum ve eşimin sponsorluğunda buradayım. Hangi yolu tercih etmeliyim ve dil sınavına girmem şart mı sadece KNM sınavı yeterli olmuyor mu?

 • Nur okan
  2023-04-08 23:23:05

  Eşim doğma büyüme hollandali 10 yıldır turkiyede yaşıyor 10 yıl içinde giriş çıkış yaptı kartının suresinin dolmasi 2026 3 ve 5 yaşında kızım turkiyede doğdu onlara hollanda vatandasi olurmu gerekli şartları nelerdir

 • Nur okan
  2023-04-08 23:18:57

  Esim doğma büyüme hollnada vatandasi 10 yıldır oturmuyor ama bu 10 icinde giriş çıkış yaptı kartı da 2026 da bitimi 5 ve 3 yaşında kızım var turkiyede yaşıyoruz cocukara pasaport çıkarabilir miyiz hanginsartlaru yerine getirmeliyiz

 • Yüksel Kandemir
  2023-02-18 00:01:23

  Sayın ejder köse size sormak istediğim konu şöyle, ben ve 3 yaşındaki kızım Hollanda vatandaşı eşim ise Türk vatandaşı ve hiç Hollanda’ya gelmedi , Hollanda’ya tekrar yerleşmek istiyorum eşim uyum sınavına girmek zorundamı ? Saygılarımı sunarım Yüksel Kandemir

 • Tarık Toprakcı
  2023-01-04 13:28:31

  Merhaba Ejder Bey, Ailecek Hollanda çifte vatandaşlığına sahibiz, Türkiye'ye 2013 yılında dönüş yaptık. Hollanda pasaportlarımızın iptal olmaması için Hollanda'ya 10 yıl dolmadan giriş yapmalıyız. Bu süreç nasıl işliyor, Hollanda hava limanından giriş yapmamız yeterli mi? Hollanda'da başvurulması gereken bir kurum varmı? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla.

 • Birsen ince
  2022-11-24 23:50:50

  Iyi gunler ejder bey benim annem 23yildir hollanda ilegal olarak yoturuyor fakat 4cocuk sahibi cocuklari hepsi hollandada ayrica annem cilt kanseri ve gobek baginda yirtik var seker hastasi oldugu icinde bu amaliyatta riskli ve agir hic bir seyi tasiyamiyor bizde caresiz kaldik turkiyeye gitse hic kimseniz yok vede annem suan 72yasinda Oturum hakki varmi. bilgilendirirseniz sevinirim tsk iyi gunler

 • ZUBEYDE UMMAN
  2022-07-18 06:41:06

  Kızım Hollanda da yasıyor benımde aıle bırlesımınden yanına alma olasılıgı olurmu . ,

 • ZUBEYDE UMMAN
  2022-07-18 06:37:35

  Esım AB vatandası kendısı Kuzey Kıbrıslı orada doganlara Guney Kıbrıs vaandaslıgı verdiler esım oglum kızım AB vatandası ben olamadım cunkı bana Guney Kıbrıs da 5 yıl ıkamet etmem gerektıgı soylendı.Yanı ben sadece Kuzey Kıbrıs ve TC vatandasıyım.Su an kızım Hollanda da yasıyor benimde AB vatandası olmamam ıcın hıc bır neden yok ama nereden baslayacagımı bılmıyorum.

 • Aleyna merve
  2021-12-12 22:15:21

  Merhaba anneannem ve dedem çift vatandaşlık hollandadan,bende başvuru yapıp dil öğrenip Hollanda’ya yerleşmek istiyorum sizce oluru varmı ?

 • Hayice y.k
  2021-09-09 06:11:59

  Merhaba benim sorum, ben 18 yaşimdayken cifte vatandaşlıgimi almış biriyim fakat sonra ailemle ankaraya yerleştik ve burda evlendim. Şuan 37 yaşindayım ve bazı sartlardan dolayı dönmek istiyordum hollandaya fakat ögrendimki 10 yıl turkiyede yaşayan ve zamaninda pasaportunu uzatmayan kisi vatandaşlığıni kaybediyormuş. Maalesef bunu kaybettik sonra ögredim bilmiyordum. Bu hakkimı geri kazabilirmiyim ben kazansam bile 3 cocugum var onlarinda vardı benden dolayı onlarda kaybetti, tekrar onlarda alabilirmi. Özellikle suan en buyuk kızım 30.11.04 hollanda dogumlu fakat yaşı kurtarırmı 18e girmış olsa yetişkin oldugu icin vermiyorlar diye duydum. Lütfen beni aydınlatırmisınız ona gore başvurumu yapabileyim. Inşallah dönersiniz. Iyi günler dilerim

 • Ayşe Van Dalen
  2021-09-02 20:32:46

  ben hollandalı bir insanla evliyim 4 senedir türkiyede yaşıyoruz hollandaya giriş çıkış yapıyoruz sma evliligimiz amerikada gerçekleşti hollandada yaşamak istersem mümkünmü eşim illaki türkiyede yaşamak istiyor ben hem türkiye hem hollandada yaşayabilmem mümkünmü tşkler

 • Özlem Öztürk
  2021-08-31 19:19:16

  Merhaba.. doğumla gelen çifte vatandaşlık haklarında dolayı 2 çocuğumu hollandada ana okuluna yazdıracağım. Çifte vatandaş olan eşim şu anda belçikada çalışıyor ve yaşıyor. İlk etapta hollandada yaşamayı düşünüyoruz. Benim oturum sorunum mu? Ve çocuklar için türkiyeden hangi evrakları hazırlamalıyım?

 • Murtaza Işık
  2021-07-20 05:05:40

  Merhabalar Ejder bey ben 1977 hollanda doğumluyum babam doğumumda oturumla hollandada çalışan bir iken, 1985 lerde çifte vatandaş olmuş ben 7 yaşında Türkiyeye geldim öğrenciliğim sonuna üniversitede ortopedik engelli oldum 10 ve 13 yaşında çocuğum var ben yada çocuklarım hollanda vatandaşı olabilirmi?

 • Murvet Halıcı
  2020-12-15 18:45:44

  Merhaba, 1982 senesınde hollandaya evlılık yaparak geldım, 2022 de 40 yıl olucak. Turk vatandaşıyım, malulaen emeklıyım, 8 aylıgına turkıyeye gıdyorum Turk vatandaşı oldugum için 6 ay dolmadan gırış çıkış için hollandaya gelıyorum 1 haftalıgınada olsa. Buna bır çözüm arıyorum ve bunun için ne yapabilirim? hollanda vatandaşı olsam 6 ayda giriş çıkış yapmama gerek yok doğrumu biliyorum? Bu problemımı nasıl çözerim? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim Cevabınızı bekliyorum İyi akşamlar

 • Mustafa erol
  2020-06-04 10:07:24

  Meraba.1979 yılında hollanda schiedam şehrinde doğdum. 2 aylıkken annem türkiyeye gelmiş.bir dahada hollandaya gitmedik.babamda 1986 da türkiye geldi.ben çifte vatandaş olabilirmiyim.

 • Metin usta
  2020-01-15 23:33:32

  S a sayın avukatım sizin müşterinizim.meresj ettiğim 15 yıldır dükkanım var yaş 60 dil okuluna zaman bulup gidemedim.dükkanda ve çarşıda yardım almadan işimi görecek kadar dilim var.vatandaş olmak istiyorum.sizce olabilirmiyim .10 yıl iş yerin varsa olur falan diyenler oldu.müracat etsem param boşa gidermi.saygılar

 • Kaya YASAK
  2019-06-06 08:36:09

  Merhaba, Eşimin babası Hollanda 'dan çifte vatandaş. Eşim 1979 Hollanda doğumlu ve 1987'de (8 yaşındayken) babası kesin dönüş olarak Türkiye' ye getiriyor. Eşim Hollanda vatandaşlığını alabilir mi?

Diğer Gündem Yazıları

Son Yüklenenler