Bir Seçkin Sınıf İdeolojisi: Popülizm

Popülizm halkın isteklerine duyarlı olmayıp; bu istekleri ve halkın duygularını seçkinler tarafından “kullanılabilir” araçlara dönüştüren bir akım. Popülizmin yarattığı yabancılaşmayı aşmak için öncelikle toplumun asla tek bir sıfata hapsedilemeyecek kadar karmaşık ve çoğul bir yapı olduğunu teslim etmek gerek.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Popülizm Neden Yükseliyor?

Popülizmin yükselişi karşısında siyaset bir yandan toplumsal taleplere cevap vermeye çalışırken öte yandan da insan hakları, inanç özgürlüğü, kültürel aidiyet benzeri değerlerin referandum konusu hâline sokulmasını engelleyecek bir koruma alanı yaratmak, ötekileştirmeyi engellemek zorunda.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Janus’un İki Yüzü: Popülizm ve Demokrasi

Popülizmle demokrasi arasındaki ilişki artıların ve eksilerin yoğun olduğu bir alan. Tarihsel bağlamda popülist politikalar ülkelerde katılımcı yapıyı güçlendirerek demokrasi anlayışına katkıda bulunabildiği gibi demokrasinin rayından çıkışına da neden olabiliyor.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Prof. Reinhard Heinisch İle Popülizmin Başarısı Üzerine

Salzburg Üniversitesi öğretim üyesi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Reinhard Heinisch ile sağ popülizmin başarısının nedenlerini konuştuk.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Bizim Kendi Popülizmimiz

Yükselişe geçen sağ popülizm sadece Avrupa toplumlarının çoğulcu yapısını değil, Türkiye kökenli Müslüman cemaati de belli sınamalarla karşı karşıya bırakıyor. İlk ve en önemli sınav “bizim kendi popülizmimiz”i aşabilmekle başlıyor.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

“Avrupa’da Çokkültürlülük Denenmedi Bile”

Georgia Üniversitesi Kamusal ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Cas Mudde ile popülizmin olumlu yanlarının olup olamayacağını konuştuk.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

“Göç Politikası Orta Yolu Bulamadı.”

Bonn Üniversitesinde öğretim üyesi olan siyaset bilimci Prof. Dr. Frank Decker ile Avrupa popülizminin geleceğini konuştuk.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış