Komplo Teorisi Sanılan Gerçekler

İlk dile getirildiğinde komplo teorisi olmakla suçlanan ama sonradan doğru olduğu ortaya çıkan iddialar hangileri?

ARKA PLAN 12 Nisan 2024

Dünyada En Çok İnanılan Komplo Teorileri

Dünya genelinde en fazla inanılan komplo teorileri hangileri? 2021 yılına ait bir araştırmanın bulgularını sizin için derledik.

ARKA PLAN 2 Nisan 2024

Sahte Bir Otorite Karşıtlığı Olarak Komplo Teorileri

Komplocu düşünüş tarzındaki en derin problemlerden biri, uzmanlığa dayalı otorite ile şüphecilik arasındaki dengenin ortadan kalkmasıdır. Peki bilgiye ulaşma konusunda kimin uzmanlığına güvenebiliriz?

ARKA PLAN 2 Nisan 2024

İklim İnkârcıları: İklim Değişikliği Aslında Bir Komplo mu?

İklim inkârcıları ya da iklim şüphecileri gündemde. İklim krizinin aslında var olmadığıyla ilgili sözde bilimsel bilgiler öne süren iklim inkârcıları, çoğu zaman komplo teorilerine yaslanıyor. Peki iklim değişikliği gerçekten de bir komplo olabilir mi?

ARKA PLAN 2 Nisan 2024

Teorisiz Komplonun Hayaleti ve Müphemliğe Yer Açmak

Yeni komploculuğun klasik tipteki sorgulamalara ihtiyacı yoktur. İzah etmez, sadece iddia eder. Peki komplocu bakışa panzehir ne olabilir?

ARKA PLAN 2 Nisan 2024

Pandemi, Aşılar ve Komplo Teorileri

Pandemi döneminde komplo teorileri, daha önce hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Aşıların içinde mikroçipler olduğunu, virüsün 5G teknolojisiyle bağlantılı olduğunu, dünya nüfusunu kontrol etmek amacıyla kasıtlı olarak yaratıldığını iddia edenler oldu. Peki pandemi, aşılar ve komplo teorileri arasında nasıl bir ilişki var?

ARKA PLAN 2 Nisan 2024

Türkiye’de ve Diasporada Komplo İnancı

Komplocu bakış, daimî bir kötü olan “öteki” anlatısını merkeze alıyor. Peki Türkiye’de ve Türkiye dışındaki azınlıklar arasında hangi komplo teorileri yaygın?

ARKA PLAN 2 Nisan 2024

Fantezi ve Gerçek Arasında “Büyük Yer Değiştirme Teorisi”

Büyük Yer Değiştirme Teorisi, özellikle son yıllarda Avrupa ve Amerika kıtasında siyasetin göbeğinde yer alan bir komplo teorisi. Peki Büyük Yer Değiştirme nedir ve neler vaaz etmektedir? Bu komplo teorisi farklı coğrafyalarda nasıl yaygınlaşıp şiddet ve terorizme sebep oluyor?

ARKA PLAN 2 Nisan 2024

Bir Komplo Teorisi Geleneği Olarak Antisemitizm

Antisemitizmin karmaşık tarihi boyunca, farklı dönemlerde ve coğrafyalarda evrilen Yahudi karşıtı komplo teorileri, kalıcı bir önyargı geleneği olarak varlığını sürdürdü. Bu fenomen, Orta Çağ'dan modern döneme ve hatta günümüze kadar toplumsal gerginliklerin, ideolojik dönüşümlerin ve siyasi manipülasyonların bir yansıması olarak kendini gösterdi.

ARKA PLAN 2 Nisan 2024

“Komplo Teorileri Hakikatle Değil; ‘Hipergerçeklik’le İlgilenir”

Siyaset bilimi profesörü Deniz Ülke Arıboğan ile komplo teorilerinin aşırı sağ, popülizm ve mevcut siyasi sistemlerle ilişkisini konuştuk.

ARKA PLAN 2 Nisan 2024