Azınlık Fıkhı

 • Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Müslümanların Azınlık Konumlarının İslami İlimler Açısından Sonuçları

  Müslümanların Avrupa’daki varlıklarının beraberinde getirdiği imkân ve sorunlar çok boyutlu ve bir o kadar da karmaşık. Günümüzde Müslümanların gayrimüslim bir coğrafya olan Avrupa’da yaşamalarının dinî bakımdan caiz olup olmadığı meselesinden ziyade, hâlihazırda Müslümanların bu topraklarda Müslümanca yaşamalarının nasıl bir zeminde mümkün olacağı meselesine odaklanmak daha yerinde görünmektedir.

  Hakkı Arslan
 • Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Ebubekir Sifil: “Azınlık Fıkhı, Mevcut Duruma Meşruiyet Kılıfı Giydirme Çabası”

  Azınlık Fıkhı, gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşılaştıkları özel durumlara özel içtihatlar sunma konusunda alternatif olarak sunulsa da bu yaklaşımın eleştirilen birçok yanı var. Ebubekir Sifil’le Azınlık Fıkhı’nın sorunlu yaklaşımı hakkında konuştuk.

  admin
 • Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Müslüman Azınlık Hukuku Çözüm Mü?

  Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların dinî yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak ve karşılaştıkları bazı problemleri çözmek amacıyla, bir Müslüman Azınlık Hukuku geliştirilip geliştirilemeyeceği hususunda ciddi analizlerin yapılması gerekir. Sorulması gereken soruların başında, geliştirilmesi planlanan bu azınlık hukukunun pratiğe aktarılma imkânının olup olmadığı gelir. İkinci soru da İslam Hukuku’nun belirli hükümlerinin azınlıkta oldukları devletlerde yaşayan Müslümanlar açısından farklı bir şekilde uygulanmasının sınırlarına dairdir.

  Macit Kenanoğlu
 • Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Taha Cabir Al-Alvani: “İslam Âlimlerinden Beklentilerimiz Var.”

  Azınlık Fıkhı, özel şartlar altında yaşayan Müslüman azınlıkların ihtiyaçlarına yönelik farkındalığa vurgu yapan bir yaklaşım. Bu kavramsallaştırmanın öncüsü olan Prof. Dr. Taha Cabir al-Alvani sorularımızı yanıtladı.

  admin
 • Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Dârülharp ve Dârülislam Kavramları Ne Kadar Anlamlı?

  Dârülharp ve dârülislam kavramlarının ortaya çıktığı şartlarla bugünkü şartlar arasındaki farklar neler? Uluslararası ilişkilerin mahiyetindeki değişikliklere, bu kavramların günümüz şartlarına ne ölçüde uygulanabileceğine ve dünyanın muhtelif ülkelerinde yaşayan Müslümanların içinde bulundukları özel durumlara bakmadan bu kavramları anlayabilmek zor gözüküyor.

  Ahmet Özel
 • Dosya: "Azınlık Fıkhı"
  1 Kasım 2014

  Azınlık Fıkhı: Gelenek, Modernite ve Reform Tartışması

  Azınlık Fıkhı, özellikle son yıllarda önemli bir araştırma konusu hâline geldi. İlim adamları bu fıkhın gelişimini, şeri meselelerini ve fetvalarını değerlendirirken, Azınlık Fıkhı’nın oluşumuna sebep olan çeşitli olguları belirlemek ve bu fıkhın gelenek, modernite ve İslam fıkhında reform bağlamında yürütülen tartışmalardaki yerini tespit etmek önem arz ediyor.

  Said Fares Hassan

HABER BÜLTENİ

Perspektif’in içeriklerinden haberdar olmak için kayıt olun

Hakkımızda

Avrupa’ya işçi göçü yarım asrı ardında bırakırken Müslümanlar da bulundukları ülkelerde kalıcı hâle geldiler. Bu durum “vatan”, “aidiyet”, “İslam” ve “Avrupa” gibi birçok kavramın çift taraflı olarak sorgulanmasına neden oldu. Avrupa’da yerleşik bir Müslüman cemaatin oluşması, hem yerleşik kültür ve siyasi düzen için, hem de Müslümanlar için yeni sorulara da kapı araladı.

YAZININ DEVAMI
Gizlilik Sözleşmesi | Şartlar & Koşullar