Biyolojik ve Sosyal Bir Mesele Olarak Cinsiyet

Cinsiyet, biyolojik ve sosyal boyutlarıyla karmaşık bir kavram. İbn Rüşd'den Margaret Mead'e uzanan bir sosyal teori yelpazesinde, cinsiyet sadece biyolojik değil aynı zamanda sosyal bir olgu olarak ele alınmıştır.

Cinsiyet Nedir? 2 Mayıs 2024

Sünni Perspektifte Cinsiyet İlişkilerinin Sabit ve Değişken Normları

İslam’da Sünni mezheplerin cinsiyet ilişkilerine dair normları, sabit ve değişken unsurların etkileşimiyle belirlenir. Bu normlar, geleneksel metinlere dayanıyor olsa da günümüzdeki sosyal ve kültürel dinamiklere de uyum sağlayan bir karakterdedir.

Cinsiyet Nedir? 2 Mayıs 2024

İslami Normlar Perspektifinden Kadın, Erkek ve Evlilik Hayatı

Günümüzdeki toplumsal cinsiyet ve aileye dair tartışmaları İslami normlar açısından nasıl ele almak gerekiyor? Bunun için Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in vaaz ettiği temel ilkere göre kadın-erkek rolleri ve ailenin nasıl tanımlandığını düşünmek gerekiyor.

Cinsiyet Nedir? 2 Mayıs 2024

Müslümanlar ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

Günümüz Müslüman toplumlarında toplumsal cinsiyet ve kadınların konumuna dair tartışmalardaki perspektifler ne kadar güncel? Köklü sosyal değişim ve yeni kültürel dinamikler çerçevesinde var olan kavram ve analiz metotları üzerinde yeniden düşünmek gerekiyor.

Cinsiyet Nedir? 2 Mayıs 2024

Cinsel Kimlik Düzenlemeleri: Hangi Ülkede Durum Nasıl?

Avrupa Birliği ülkelerinde cinsel kimliğin tanınması ve kendi cinsiyetini tanımlama hakkına dair mevcut yasal çerçeveyi incelemek amacıyla Belçika, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'daki mevzuatları derledik.

AVRUPA 2 Mayıs 2024

Avrupa Okullarında Cinsiyet ve Cinsellik Nasıl Ele Alınıyor?

Avrupa Birliği ülkelerindeki cinsellik eğitimi, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçlayan karmaşık bir süreç. Uluslararası standartlara rağmen ulusal farklılıklara göre şekillenen bu eğitim, müfredat içeriği, öğretmen eğitimi ve uygulama yöntemleri açısından geniş bir yelpazeye sahip.

AVRUPA 2 Mayıs 2024

“Cinsiyet Tartışması, İslam’ın Son Kalesi Gibi Algılanıyor”

Cinsiyet tartışması Müslüman cemaat için neden konforsuz bir tartışma? Innsbruck İslam İlahiyatı ve Din Pedagojisi Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olan Dr. Ayşe Almıla Akca ile konuştuk.

ALMANYA 2 Mayıs 2024