Almanya’daki Büyük Müslüman Cemaatlerin İmam Eğitimi Bilançosu

Almanya’da “imam eğitimi” konusu, en son Alman İslam Konferansı’nın ana gündem maddelerinden biriydi. Peki ülkedeki büyük Müslüman cemaatler konuya nasıl bakıyor? DİTİB, VIKZ, ZMD ve İslam Konseyi’nin Almanya’da imam eğitimi ile ilgili pozisyonlarını sorduk.

ALMANYA 6 Ocak 2019

Fransa’nın ’Statüsüz’ İmamları ve Fransa’da İmam Eğitimi

Fransa’da imamlara yönelik tartışma yeni değil. Ülkede imam yetiştirilmesi için Müslüman cemaatin geliştirdiği modeller ise hayli çeşitli.

ARKA PLAN 6 Ocak 2019

Almanya’daki İmamların Gözünden “İmamlık”

“İmamlık” nedir? Bir meslek mi, yoksa vazife mi? Avrupa’daki imamların çalışma şartları nasıl? Görevleri ve onlardan beklentiler neler? Almanya’daki bir imamla Türkiye’deki bir imam arasında ne gibi farklar var? Almanya’dan üç imamla bu soruları konuştuk.

ALMANYA 6 Ocak 2019

“İmam Eğitimi, Bir Cemaate Aktivist Değil, Müslümanlara Dinî Lider Yetiştirmeli”

Dr. Abdullah Şahin, azınlık-çoğunluk bağlamlarında İslam eğitimi hakkında uzmanlaşan bir akademisyen. Warwick Üniversitesi’nde imamlara yönelik bir eğitim programını yöneten Şahin’le Batı Avrupa’da imam eğitimini konuştuk.

ARKA PLAN 6 Ocak 2019

İmam Eğitiminde Farklı Bir Model: Belçika

Belçika’da yaklaşık 300 cami var. Bu camilerden 90 tanesi devlet tarafından “tanınmış” cami statüsünde. Bu camilerin 85 imamı, Belçika devletinden maaş alıyor.

ARKA PLAN 6 Ocak 2019

‘‘İmamların Eğitimi ve Finansamanı Dinî Cemaatlerin Meselesi’’

İmamlık eğitimi nerede gerçekleştirilmeli? İmamları kim finanse etmeli? Bu sorulara ilişkin yasal çerçeve hakkında Devlet Kilise Hukuku uzmanı Prof. Heinrich de Wall ile konuştuk.

ALMANYA 6 Ocak 2019

Krizlerin Göbeğinde Avusturyada İmam Eğitimi

Avusturya’da imam eğitimi ve imamların istihdamı konusu, her cemaatin kendi sorumluluğunda. Son senelerde ülke imam eğitimi etrafındaki “krizler”le dikkat çekiyor.

ARKA PLAN 6 Ocak 2019

Hollanda’da 30 Yıllık Tartışma: İmam Eğitimi

Hollanda’da bir imam eğitimi oluşturulması talebi 1982 yılından beri dile getiriliyor. Başarısız modellerin yanı sıra yeni kurulan fakültelerle birlikte imam eğitimi Hollanda’da önümüzdeki senelerde ana tartışma konusu olacak gibi.

ARKA PLAN 6 Ocak 2019

Başörtüsü Yasağının Müslüman Kadınlar Üzerinde Nasıl Bir Etkisi Var?

Belçika’daki Müslüman kadınlar başörtüsü yasağının sonuçları altında sessizce ezilirken, yasağın etkileri konusunda şimdiye kadar bir araştırma yapılmış değil. Bu gerçekten hareketle, ayrımcılıkla mücadele kurumu Unia ve yabancı kökenli gençleri eğitim alanında destekleyen PEP! isimli derneğin desteği ile yüz civarında Müslüman genç kızın yaşam dünyalarını araştırdım; başörtüsü yasağının bu kızların psikolojik ve mesleki gelişimleri üzerindeki etkilerini

ARKA PLAN 6 Ocak 2019

Kim Bu Fransa’yı Sarsan Sarı Yelekliler?

Ellerini masaya düz bir şekilde uzatmış. Bu bir uzlaşma sembolü mü? Yoksa uzanan el bir teslim olma işareti mi? 10 Aralık’ta Emmanuel Macron için havanın oldukça kasvetli olduğu söylenebilir. Bu tarihte Fransa Cumhurbaşkanı önce Sarı Yelek akımıyla başlayan ve Fransa’yı sarsan şiddeti kınadı. Ardından da şöyle dedi: “Fransa içi ve dışında son haftalarda yaşanan olaylar,

ARKA PLAN 6 Ocak 2019

Basra’daki Protestolar ve Irak’ın Geleceği

Aralık ayında Iraklılar yeniden, Bağdat’ın güneydoğusundaki Basra şehrinde toplandı. Temmuz ayında olduğu gibi protestocular, kamu hizmetlerinin yetersizliği, su ve elektrik kesintileri ile aynı zamanda yüksek işsizlik, zayıf idare ve devlet kurumlarındaki yaygın yolsuzluğu da protesto ediyorlardı.  O zamandan beri, Irak’ın diğer güney ve orta eyaletlerinde halkın daha iyi yaşam standartları talepleriyle birlikte protestolar da devam

ARKA PLAN 5 Ocak 2019

Alman İslam Konferansı: “Dışlama Yoluyla Çeşitlilik”

Dördüncü Alman İslam Konferansı (DIK) geçtiğimiz haftalarda düzenlendi. Bu defa konferansta “çeşitlilik” ve “çoğulculuk” kavramları özel bir önem taşıyordu. Bunun uygulamada ne derece geçerli olduğunu ve İslam Konferansı’nın neden hiç olmadığı kadar “Alman” olduğunu Ali Mete yazdı.

ALMANYA 17 Aralık 2018