Bosna-Hersek’teki Siyasi Krizin Dünü ve Bugünü

Bosna-Hersek’te Sırp entitenin lideri Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemleri bölgedeki mevcut siyasi gerilimi tırmandırırken, uluslararası toplumun bu konuda sergileyeceği tutum krizin aşılmasında belirleyici bir rol oynayacak.

ARKA PLAN 7 Şubat 2022

Paris’te Yeni Aktörler, Değişen Çerçeve

Fransa devleti Müslümanları Fransa İslam Forumu etrafında toplamayı hedefliyor. Bu forum oluşturulurken Alman İslam Konferansı’nın model alındığı ifade ediliyor. Almanya’da olduğu gibi Fransa’da da neyin nasıl görüşüleceği İslami sivil toplum kuruluşlarına bağlı.

ARKA PLAN 5 Şubat 2022

Hollanda’da Değişmeyen Yeni Hükûmet Neleri Değiştirebilecek?

Hollanda’da Mart 2021’de düzenlenen genel seçimden 299 gün sonra hükûmet Ocak 2022’de resmen kuruldu. Peki bu uzun süreçten sonra kurulan yeni hükûmet ne kadar yenilikçi ve önümüzdeki yıllarda neleri değiştirebilecek?

ARKA PLAN 2 Şubat 2022

Dijital Bağımlılığın Bulanıklaşması

Dijitalleşmenin tüm yaşam alanlarına nüfuz etmesiyle birlikte dijital dünyanın imkânları da araç olmaktan çıkıp amaç hâline gelmeye devam ediyor. Dijital teknolojinin kullanıcısı artık sadece bağlı değil bağımlı olmaya daha meyilli dijital insana (homodijitus) dönüşüyor.

ARKA PLAN 1 Şubat 2022

Dijital Bağımlılık Gelecekte Bir Yaşam Tarzına Dönüşebilir

Kullanımı günlük ihtiyaç hâline gelmiş dijital cihazlara uzun süre maruz kalan her insanda dijital bağımlılık potansiyeli vardır. Prof. Dr. Aslan Gülcü dijital bağımlılık alanlarını, bu bağımlılığın nasıl ortaya çıktığını ve ileride bunun bir yaşam tarzına dönüşebilme ihtimalini açıklıyor.

ARKA PLAN 1 Şubat 2022

“Mahremiyetimiz Elden Mi Gidiyor?”

Mahremiyet kavramı genel manada mekân mahremiyeti, bireysel mahremiyet ve bilgi mahremiyeti gibi alanlarda ele alınıyor. Dijital uygulamaların sunduğu imkânlarla birlikte mahremiyet tüm bu alanlarda daha kolay teşhir edilir bir hâle geldi.

ARKA PLAN 1 Şubat 2022

“Telefonuma Uzun Süre Bakmadığımda Eksik Hissediyorum”

Her yaş aralığındaki insan için hayatının vazgeçilmez bir parçası hâline gelen internet ve sosyal medya tüm dünyayı, özellikle de genç nesli etkisi altına almış durumda. Bazı durumlarda bağımlılıktan da bahsediliyor. Avrupa’dan üç gençle dijital yaşamları hakkında konuştuk.

ARKA PLAN 1 Şubat 2022

İnternet Bağımlılığı Nasıl Oluşur ve Nasıl Önlenir?

Psikolojik süreçlerle ortaya çıkan alışılagelmiş bağımlılıkların yanı sıra, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte internet kullanıcıları için potansiyel yeni bir bağımlılık türü ortaya çıktı: İnternet bağımlılığı.

ARKA PLAN 1 Şubat 2022

İslam Fıkhının Dijital Dünya İmtihanı/İmkânı

Hayatın tüm alanlarını kapsayan İslam fıkhı dijital dünyanın beraberinde getirdiği yeni soruları da ele alıp hüküm sunmak durumunda. Bunu yaparken yeni gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bunların meşruiyetini sorguladığı gibi duruma göre değişken hükümler de verebilmeli.

ARKA PLAN 1 Şubat 2022

Prof. Dr. Rainer Thomasius: “Ebeveynler, Çocuklarının İnternette Ne Aradıklarını Bilmeli”

Çocuklar ve gençler internet bağımlılığına daha yatkınlar. Almanya Çocuklar ve Gençlerde Bağımlılık Sorunları Merkezi’nin (DZSKJ) tıbbi yöneticisi ve alanda aktif başka diğer derneklerde de öncü rol oynayan Prof. Dr. Rainer Thomasius ile internet bağımlılığını konuştuk.

ARKA PLAN 1 Şubat 2022

Eberhard Freitag: “İhtiyaçların ve Başarıların Yeri Artık Dijital Dünya”

Günümüzün önemli problemlerinden biri dijital bağımlılıktır. Konuya dair danışmanlık hizmetleri, ebeveynlerin sorumlulukları hakkında ve medya bağımlılığı alanında hizmet veren “Return” kurumu genel müdürü Eberhard Freitag ile konuştuk.

ARKA PLAN 1 Şubat 2022