Etnik Çoğulculuk ve Avrupa’daki Radikal Sağ İdeolojisi

Kültürel farkçılık düşüncesiyle de benzerlik gösteren etnik çoğulculuk, dünyanın belirgin ulusal ve kültürel gruplara ayrıldığı inancına dayanır. Bu düşünceye göre kimliklerinin ve homojen yapılarının muhafaza edilebilmesi için bu ulusal ve kültürel grupların birbirinden ayrı tutulması gerekir. Ulusu oluşturan farklı gruplar, kültürlerini korumak ve kültürel anlamda ayakta kalmak isterler. Fakat bu grupların kendi aralarında kaynaşması kültürel

ARKA PLAN 31 Ocak 2019

Etnik Çoğulculuk: Kapsayıcı mı Dışlayıcı mı? 

“Kimlik politikaları” sorunu ve bu sorunun entegrasyon stratejilerine olan katkısı, 20.yy’ın sonundan bu yana siyaset felsefesine yön veren bir konu. Will Kymlicka ve Charles Taylor gibi çokkültürlülük öncülerine göre çok etnisiteli toplumlardaki modern liberalizm, hem ulusal hem de göçmen azınlıkların arayışlarına bir an evvel faziletli bir çözüm sunmalıdır.  Kymlicka ve Taylor’a göre çokkültürlülük, Quebec, Basque,

ARKA PLAN 31 Ocak 2019

AfD ve Kimlikçilik Hareketi Arasında Yeni Sağ

Anket sonuçlarına göre Almanya’da parlamentodaki en güçlü üçüncü grup konumunda olan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi hâlâ zaferini kutlarken, partinin gölgesinde onlarca yıl içinde güçlü bir ağ oluşmuş durumda. Söz konusu bu ağ şimdilerde kamuya yönelmiş vaziyette. Bu ağın güvertesinde ırkçılığın modern bir surete bürünmüş hâlleri, yayınevleri, dergiler ve Kimlikçilik Hareketi (Alm. “Identitäre Bewegung”) aktivistlerine

ARKA PLAN 31 Ocak 2019

Etnik Çoğulculuktan Yerliciliğe: Radikal Sağı Anlamak

Avrupa’daki siyasi arenaya bakıldığında, popülizmin ve aşırı sağcı fikirlerin bazı partilerde uzun yıllardır yer aldığını görüyoruz. Bu partilerin bir kısmının aynı zamanda etnik çoğulculuk fikrine de sahip olduğunu söylemek mümkün mü? Etnik çoğulculuğun (İng. “ethnopluralism”)  düşünsel yapısının merkezinde, büyük etnik toplulukların yüzyıllar boyunca kendi kültürlerini koruyup geliştirdikleri ve bu şekilde kendi kimliklerini belirledikleri düşüncesi yer

ARKA PLAN 31 Ocak 2019

Fransız Sağı ve Etnik Çoğulculuk Üzerine

Bildiğimiz üzere Nouvelle Droite (ND) ya da diğer adıyla Yeni Sağ hareketi ve bu akımın etnik çoğulculuk (İng. “etnopluralism”) fikirleri 1960’ların sonlarına doğru ortaya çıktı. Söz konusu ideolojinin ve buna bağlı fikirlerin o zamanlarda ortaya çıkmasına zemin hazırlayan temel faktörler nelerdi? Nouvelle Droite’nin (ND) ana düşünce kuruluşu (olan GRECE (Groupement de recherche et d’études pour

ARKA PLAN 31 Ocak 2019

Aşırı Sağın Yeni Yüzü: “Kimlikçi Nesil” Hareketi

El Cezire tarafından yapılan “Nefret Nesli” başlıklı belgesel haber, Fransız aşırı sağcı grup “Kimlikçi Nesil” in (‘Generation Identitaire’ – GI) iç yüzüne ışık tutma ve bu grubun Fransa’nın en büyük partilerinden biri ile olan gizli bağlantılarını ortaya koyma iddiası taşıyor. İki bölümden oluşan belgesel için aşırı sağcı Kimlikçi Nesil hareketi içine sızan bir gazetecinin altı

ARKA PLAN 30 Ocak 2019

İslam Karşıtı Bir Şer İttifakı: UKIP ve Tommy Robinson

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi’nin (English Defence League) eski lideri Tommy Robinson, kasım ayında Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’ne (United Kingdom Independence Party-UKIP) resmî danışman olarak atandı. Parti lideri Gerard Batten tarafından atanan Robinson, “çocuk istismar çeteleri” (İng. “grooming gangs”) ve hapishanelerdeki Müslümanlara dair tavsiyelerde bulunacak. Batten’a göre bunun sebebi, Robinson’un her iki konuda da “derin

ARKA PLAN 30 Ocak 2019

Mülteciler Arasında Antisemitizm Gerçeklikten Uzak Bir Korku

Sonucu baştan belirtmek gerekirse: Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden gelen mülteci sayısındaki artışa rağmen, Feldman araştırması sonuçlarına göre İslami ülkelerden gelen göç ile antisemitik saldırılar arasında belirgin bir bağlantı yok. Araştırmaya göre Müslüman azınlıklar içinde antisemitik tutumlara rastlanmakla beraber Yahudilere yönelik toplumsal tutum, araştırmanın gerçekleştirildiği beş ülkede yani Almanya, Fransa, Büyük Britanya, Hollanda ve

ARKA PLAN 30 Ocak 2019

Sudan’ın Dinmeyen Değişim Çağrısı

Sudan’da yükselen ekmek fiyatlarının fitilini ateşlediği geçen sene 19 Aralık’ta başlayan ve bugüne dek devam eden gösteriler ikinci ayına girdi. Her geçen gün hız kazanarak devam eden protesto gösterileri hükûmet karşıtı bir öfkeye dönüşürken, göstericiler ülkenin sorunlarından sorumlu tuttukları Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarının son bulmasını istiyor.  Gösterilerin bu kadar uzun sürmesini kimse beklemezken,

GÜNDEM 30 Ocak 2019

Doğu Türkistan Meselesi ve “Ceza Kampları”

Doğu Türkistan 1949 yılında Komünist Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal ettiği günden beri Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ciddi bir tehdit olarak algılandı. Soğuk Savaş’ın bitmesi, Orta Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana değişen bölgesel denklemler ve Çin’in ekonomik yükselişi sonucu, Doğu Türkistan meselesi Çin yönetimi tarafından stratejik bir boyutta ele alınmaya başlandı. Terörle Mücadele Kanunu ve Aşırıcılık

ARKA PLAN 30 Ocak 2019