'Almanya'da Mültecilerin Durumu'

VMF: Mülteci Yardımında Köprü Dernek Kuruldu

Almanya’daki Müslüman dinî cemaatler ülkede Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen mülteci çalışmalarını daha sistemli hâle getirmek için Müslüman Mülteci Yardım Derneği’ni (VMF) kurdular. Dernek başkanı Nurhan Soykan ile derneğin kuruluşunu ve amacını konuştuk.

Mülteci Yardım Derneği (VMF) Frankfurt’ta kuruldu. Bu adıma uzanan süreci biraz anlatır mısınız?

Bu adımı atarken amaç Müslüman dinî cemaatlerin mülteci çalışmalarının kurumsallaştırılmasıydı. Bu aslında biz Almanya’daki Müslümanların aylardır karşı karşıya olduğumuz bir görevin gecikmiş bir sonucu. Mültecilerin durumu cemaatlerimizi dil, kültürel ve dinî yardım sunulan bir başvuru noktası hâline getirdi. Müslüman cemiyetler Almanya’ya gelen mültecilere yeni bir vatan ve onları kucaklayan yeni bir topluluk sunuyor. Özellikle Arap cemiyetleri mültecilerin gelişiyle birlikte daha da genişledi. Bu durumun da ortaya koyduğu üzere cami cemiyetlerimizin mültecilere yönelik çalışmaları esnasında koordinasyona ve konfederasyonlar tarafından sağlanacak yapısal desteğe ihtiyacı var. Biz Mülteci Yardım Derneği (VMF) ile mültecilere devlet yardımı için bir köprü oluşturarak ve yardımın gerekli yerlere ulaşmasını sağlayarak bu desteği sunmak istiyoruz. Hâlihazırda kapsamlı proje başvuruları gerçekleştirdik, bunların sonuçlarını bekliyoruz.

Müslüman dinî cemaat tarafından gerçekleştirilen mevcut mülteci çalışmalarının dernek sayesinde daha şeffaf ve kamuoyu açısından daha ulaşılabilir olacağını söyleyebilir miyiz?

Şimdiye kadar örneğin Hamburg’da bulunan camilerimizde günlük 400 mülteciye barınma, beslenme ve destek hizmeti sunulması, kıyafet depoları hazırlanması, sponsorlukların üstlenilmesi, binlerce gönüllü çalışanımız tarafından tıbbi ve sosyal destek sunulması gibi Müslümanların yaptığı mülteci çalışmaları kamuoyuna pek de yansımıyor. VMF bu çalışmaları bir çatı altında toplayacak ve görünür hâle getirecek.

Mültecilere yönelik toplumsal ve siyasi tartışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Üst sınır, mülteci yurtlarında farklı din mensuplarına yönelik ayrı konaklama imkânları veya mülteci kamplarındaki dinî anlaşmazlıklar, mülteci paketi… VMF bu konularda net bir pozisyon alacak mı yoksa dernek sadece somut çalışmaları uygulamaya mı odaklanacak?

VMF için uygulama, yani somut mülteci yardımı elbette ön planda yer alıyor, fakat bahsettiğiniz konular da yaşamın içinde var olan gerçekler ve bahsi geçen somut yardımları doğrudan etkileyeceği için elbette dikkate alınacak. Bu esnada Müslümanlar olarak toplumsal sorumluluğumuzu münferit dinî cemaatler içinde yerine getirmeye devam edeceğiz.

Derneğin gelecekte yeni projeler gerçekleştireceğini söylediniz. Ne tarz projeler söz konusu?
İçinde gönüllü çalışanların desteğini de barındıran federal çapta yardım projeleri başlatmayı istiyoruz, bunun için de desteğe ihtiyacımız var. Biz dernekler üstü bir çalışma gerçekleştireceğiz, bu sayede farklı güçlerin birleşmesini ve böylece daha etkili çalışabileceğimizi umuyorum.

VMF’nin mülteci çalışmalarının Hristiyan/Yahudi dinî cemaatlerinden veya devlete ait yardım kuruluşlarından farkı nedir?

Derneğimiz Müslüman dinî cemaatlerine açık olmakla birlikte çalışmalarını dininden bağımsız olarak tüm mültecilere yönelik sürdürecek. Tüm dinî cemaatler veya sosyal yardım alanındaki muadilleri mültecilere yardım etmek için zaten yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Müslüman mülteci yardımının özel bir sorumluluğu var, zira buraya gelen mültecilerin çoğu Müslüman. Almanya’da bulunan dinî cemaatler Almanya’da yaşayan Müslümanlar olarak buranın hukuki, siyasi ve sosyal koşullarını hem kendileri örnek olarak hem de açıklayarak mültecilerin entegrasyonunda bir köprü işlevi görebilir.

Almanya’daki DİTİB ve VIKZ gibi büyük İslami cemaatlerin bünyenizde olmamasının nedeni ne?

Almanya İslam Konferansı’nda bulunan İslami cemaatler İslami sosyal hizmetleri desteklemek ve bu kapsamda mülteci yardımını da ele almak için ortak bir kompetans merkezinin kurulması için bir tüzük çalışmasına girmişti. Bu dernek farklı sebeplerden dolayı henüz kurulamadı. Mültecilere yardım konusu acilen ele alınması gerektiği için biz VMF’yi kurduk. Bazı kuruluşlar ortak çatı yerine bu projeyi DİTİB taşıyıcılığı altında gerçekleştirmeyi tercih etti. Buna saygı duyuyoruz. Bununla birlikte kapımız onlara her zaman açık. Basın açıklamamızda da yeni üyelerin katılımını istediğimizin özellikle altını çizdik. Bu çağrımız tüm Müslüman dinî cemaatlerine yönelik.

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler