Aranan Kelime: Dosya: "Etnosentrizm"

“Ortak Beklentimiz: ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’”

“Ortak Beklentimiz: ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’”

...Yahudi cemaatini ilgilendiren bu ve benzeri hukuki alanlarda çözülmesi gereken ne gibi sorunlar var? “İnsanı İçinde Yaşadığı Kültür Oluşturur, Genetik Özelliği Değil” Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014 Vakıflar Yasası’nda yapılan...

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020
“Her Müslüman-Türk Vatandaşının Sahip Olduğu Haklara Sahip Olmak İstiyoruz”

“Her Müslüman-Türk Vatandaşının Sahip Olduğu Haklara Sahip Olmak İstiyoruz”

...“İnsanı İçinde Yaşadığı Kültür Oluşturur, Genetik Özelliği Değil” Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014 Varlık Vergisi ve Memuriyet Yasağı Gayrimüslim azınlıklara Türkiye’de en büyük darbe 11 Kasım 1942’de çıkarılan Varlık Vergisi...

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020
Türkiye’de Azınlık Olmak

Türkiye’de Azınlık Olmak

...karşısında…” “İnsanı İçinde Yaşadığı Kültür Oluşturur, Genetik Özelliği Değil” Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014 Diğer taraftan yine de herkesi yargılamamak gerektirdiğini ifade ediyor Talin Hanım. “İsmim hem genelden farklı, hem...

Dosya: İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar 4 Mart 2020
Kendimizde Bir Türlü Görmediğimiz Bir Etnosentrizm

Kendimizde Bir Türlü Görmediğimiz Bir Etnosentrizm

...olmuş demektir. Biz bir şeyleri “bildiğimize” inanırız; oysa başkaları bizim bu konuda “ön yargılı” olduğumuzu görür. Kısacası her birimizin göremediği, bilemediği, kuşkusunu bile duymadığı ön yargıları var demek istiyorum. Etnosentrizm...

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014
“İnsanı İçinde Yaşadığı Kültür Oluşturur, Genetik Özelliği Değil”

“İnsanı İçinde Yaşadığı Kültür Oluşturur, Genetik Özelliği Değil”

Avrupa’da göçmenlere karşı olumsuz bakış, “Göçmenler işimizi kapıyorlar” gibi “akılcı” bahanelerin arkasına saklanabiliyor. Bu anlamda, Yahudilere karşı etnosentrik bakış kendisini hangi “makul” bahanelerin arkasında göstermiştir? Yahudilere karşı Avrupa’daki ırkçılığın da...

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014
İslam’ın Etnosentrizme Bakışı

İslam’ın Etnosentrizme Bakışı

Etnosentrizm (ya da etnosentrisizm); insanın hayat felsefesini etnik kimlik merkezli olarak inşa etmesidir. Düşünce ve davranışların belirlenmesinde belirli bir etnik kimliğin ya da yapının belirleyici bir değer olarak kişi veya...

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014
Kendini Yeniden Düşünmek: Ulus, Etnik Köken ve Kültürel Kimlik Tahlili

Kendini Yeniden Düşünmek: Ulus, Etnik Köken ve Kültürel Kimlik Tahlili

Avrupa’nın global yayılma faaliyetleri neticesinde modern sömürgeciliğin ortaya çıkmasıyla birlikte ırkçı ve ulusçu ideolojiler sıradan bir hâl almıştır. Irkçılık gibi ırk kavramı da, kendi mekanizmasının teşekkülü için diğerlerini dışlamayı gereksinir;...

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014
“Etnosentrik Bakış Günah Keçileri Oluşturuyor”

“Etnosentrik Bakış Günah Keçileri Oluşturuyor”

Etnosentrizm hakkında konuşmaya başlamadan önce, kavramları açıklığa kavuşturmamız sanırım daha iyi olacaktır. Etnosentrizm, zenofobi ya da ırkçılık arasındaki fark nedir? Bu kavramlar, birbirleri ile ne türden bir ilişki içerisindedirler? Etnosentrizm,...

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014
“Toplumlar Kendilerine Yenik Düştüklerinde Kendilerini Sorgular”

“Toplumlar Kendilerine Yenik Düştüklerinde Kendilerini Sorgular”

Sizce etnosentrizm özellikle hangi gruplar arasında kendisini belirgin bir şekilde gösteriyor? Etnosentrizm kelimesi “etnisite” çağrışımı yapıyor, ama bugün postmodern oluşumların da cemaatleştiğini ve giderek etnik değil mezhepsel bir ayrımın kendisini...

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014
Cezaevinde İkinci Bir Şans: Kültürlerarası Mahkûm Yardımı

Cezaevinde İkinci Bir Şans: Kültürlerarası Mahkûm Yardımı

...çözümler sunan kurumlar mühim bir boşluğu doldurmaktadırlar. Özellikle diğer kültürel kökenlerden mahkûmların sahip oldukları genel kanı, görevlilerin etnosentrik düşüncelere sahip olduklarıdır. Bu anlamda etnosentrizm konusu eğitim çalışmaları kapsamında açık ve...

Dosya: "Müslüman Mahkumlar" 1 Şubat 2014

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış