Hem Yabancı, Hem Seçkin Bir İslam Algısı: Macaristan

Macaristan on milyon nüfuslu bir Orta Avrupa ülkesi. Bu nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu başkent Budapeşte’de yaşıyor. Nüfusun büyük çoğunluğunu Macarlar oluşturuyorlar. Almanlar, Sırplar, Slovenler, Romanlar ve Yahudilerse bu ülkede yaşayan azınlıkların başında geliyor. Halkın büyük çoğunluğunu Katolik ve Protestanların oluşturduğu Macaristan’daki Müslümanların durumunu, başkent Budapeşte’de yaşayan Müslüman György Jakab ile görüştük.

MACARİSTAN 1 Mart 2015

Hiciv, Sanat ve Basın Her Şeyi Yapabilir Mi?

İfade özgürlüğüne yöneltildiği belirtilen saldırıların ardından Almanya’da “Tanrı’ya hakaret paragrafı” olarak bilinen yasal düzenlemenin kaldırılması etrafında bir tartışma alevlendi. Bu tartışma aynı zamanda dinî çoğulculuğun tolere edilebilmesine dair tartışmaları da içeriyor.

Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü? 1 Mart 2015

“Her Nüktenin Bir Kurbanı Vardır”

“Kendiniz ve arkadaşlarınız için korkuyor musunuz?” sorusuna, “Arkadaşlarım ve kendim için korkuyorum, çünkü hiciv yapan insanlar olarak her gün bir dünya dolusu delilikle meşgul oluyorlar; bugün bir istisna değil.” şeklinde cevap veriyor Tim Wolff, Charlie Hebdo saldırısının ardından. Almanya’daki hiciv dergisi Titanic’in genel yayın yönetmeni olan Wolff ile hicvin sınırları ve Titanic’in örnek yayın anlayışı hakkında konuştuk.

Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü? 1 Mart 2015

“Hakarete En İyi Cevap, İslam Sanatı ve Estetiğidir”

Kimi zaman dinî değerlere yönelik aşağılayıcı nitelikte olan ifadelere karşı Müslümanların tepkilerini Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile görüştük.

Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü? 1 Mart 2015

Avusturya’da İslam Politikasında Paradigma Değişti

Avusturya İslam Yasa tasarısı, yurt dışı finansmanı, Kur’an’ın Almanca’ya tercümesi gibi medyatik tartışmalardan daha ciddi bir soruna işaret ediyor: İslam politikasındaki paradigmanın, Avusturya’nın kendi iddialarıyla da uyuşmayan bir biçimde değişimi.

AVUSTURYA 1 Mart 2015

Liberal Elitlerin İslam Düşmanlığı

Müslüman karşıtı ırkçılığın genelde sağ cenahtan kaynaklandığı düşünülse de bu durum her zaman böyle değil. Liberallerin de giderek İslam düşmanı görüşler beslediğini, böylelikle İslam düşmanlığının sosyal açıdan “kabul gören” bir hâl aldığını ifade eden siyaset bilimci Thomas Schmidinger liberal elitlerin İslam düşmanlığına dair sorularımızı yanıtladı.

GÜNDEM 1 Mart 2015

Kutsal Kitaplarda Dine Hakaret

Sadece Müslümanlar değil, diğer dindarlar da dinî değerlere hakareti yakışıksız buluyorlar. Dine hakaretin, dinin üzerinde inşa olduğu temel prensipleri sarsmaya yönelik teşebbüsler olarak görüldüğü Eski ve Yeni Ahit’in meseleye yaklaşımı ise bugünkü bakış açısından oldukça farklı.

Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü? 1 Mart 2015

Tıbbın Öncüsü: İbn Zühr

11. yüzyılın en büyük tıp âlimi olarak bilinen İbn Zühr, İbn Rüşd’e öğretmenlik yapmış ve dönemi itibariyle oldukça yeni olan birçok metodu tıp ilmine kazandırmış Endülüslü Müslüman bir bilim adamıdır.

PANORAMA 1 Mart 2015

Hangi Ölüm Daha Değerli?

Amerika'da şubat ayında #MuslimLivesMatter (Müslümanların da hayatı önemli) etiketi Twitter’da oldukça popüler oldu. Bazı yaşamların değerli, diğerlerinin ise değersiz olduğuna dair algı, suçsuz insanların katledilmesindeki matemi daha da yoğunlaştırıyor.

AMERİKA 1 Mart 2015

İfade Özgürlüğü İçin Yüz Kırbaç

Fransa’da “Charlie” olmak istemeyenler ya da derginin karikatürlerini farklı konulara uyarlayanlar hakkında soruşturma açılmasıyla ifade özgürlüğünün sınırlarına dair sorular yeniden gün yüzüne çıktı.

Dine Hakaret Mi, İfade Özgürlüğü Mü? 1 Mart 2015

“İtalya, Ayağa Kalk!”

Lampedusa, ölü mültecilerin kıyılarından toplandığı zamanlarda halkı mateme bürünen, diğer zamanlarda ise durmadan gelen mülteciler sebebiyle azalan turist sayısına kızan sakinlere sahip bir ada. 2013’te 390 mültecinin bir anda boğulmasının ardından, bu sene şubat ayında batan mülteci botlarında en az üç yüz mültecinin öldüğü tahmin ediliyor. Tüm bunlar, İtalya ve AB’nin iltica prosedürünün tartışmaya açılması için yeterli nedenler.

GÜNDEM 1 Mart 2015

“Irkçılık İslam Eleştirisi ile Yer Değiştirmiş Durumda”

İslam âlimi Abdurrahman Reidegeld, din eleştirileri ve Müslümanların dinî duygularını inciten hakaretlere dair sorularımızı yanıtladı.

DOSYA 1 Mart 2015

Savaşın Gölgesinde Unutulmayan Filistin Kültürü

İsrail’in Batı Şeria’da süren askerî işgali ve Gazze üzerindeki denetimi bir “apartheid” devletini güçlendirirken Filistinlilerin içine kısıldığı ve kendi hayatları üzerinde asgari kontrole sahip olabildikleri kültürel boyut, İsrail- Filistin çatışmasının kritik bir yönü olarak ortaya çıkıyor. İsrail’in 60 yıldır süren zulmüne rağmen Filistin kültürü ve tarihî hafızası nesillerdir canlı.

DÜNYA 1 Mart 2015

8 Yaşında Sorgulanan Bir “Zanlı”: Ahmed

Fransa'nın Nice kentinde bir okulda 8 yaşındaki Ahmed, sınıfta söyledikleri yüzünden polis sorgusuna alındı. Sorgunun nedeni, Ahmed'in "Ben Charlie'yim" dememesi.

FRANSA 1 Mart 2015