Referandum Tercihlerin Değil, Argümanların Çatışması Olmalı

Türkiye’nin siyasi iklimi göz önünde bulundurularak referandumun toplum tarafından yüksek bir hassasiyetle karşılanması doğal. Seçmenler alışık oldukları seçimlerden farklı olarak tercihleriyle ülkenin geleceğini kalıcı bir biçimde etkileyecekler. Önemli olan “evetizm” ve “hayırizm”e kapılmamak.

GÜNDEM 12 Nisan 2017

“Tek Sorun Müslümanlarmış Gibi Bir Atmosfer Oluşturuluyor”

Avrupa’nın en önde gelen sosyologlarından Prof. Dr. Stefano Allievi ile tepki vermekle “İslam eleştirisi” arasına sıkışan Avrupa Müslümanlarını konuştuk.

SÖYLEŞİ 12 Nisan 2017

Yük Olarak Değil, Yol Olarak Din

Müslümanların “tepki” vermekten “tepki verilmeyecek bir örnek” oluşturmaya geçişi, dinin yük olarak değil, yol olarak benimsenmesiyle doğrudan ilgili.

Tepkiselliği Aşmak 12 Nisan 2017

Hollanda’nın Demokratik Partilerinde Hukuksuzluk

Hollanda Barolar Birliği’nin yayınladığı bir araştırmaya göre Hollanda seçim programlarının yarısına yakını hukuk devleti ilkeleriyle doğrudan çelişiyor. Özellikle Müslümanların ve etnik azınlıkların temel hak ve özgürlükleri tehdit altında.

GÜNDEM 12 Nisan 2017

Ana-Vatan: Nice Saldırısının Ardından

Hanane Charrihi, 2016 yılının Temmuz ayında Fransa’nın Nice şehrinde düzenlenen saldırıda annesini kaybetti. Charrihi kitabında bir kurban yakını olarak nasıl suçlandığını anlatıyor.

FRANSA 12 Nisan 2017

“Türkiye İle İlişkilerin Zenginleştirici Olduğu Kabul Edilmeli.”

Göç ve Türkiye araştırmacısı Dr. Yaşar Aydın’la Almanya’da DİTİB’e yönelik iddiaları ve Türkiye kökenlilerin Türkiye ile sorunlu görülen ilişkilerini konuştuk.

GÜNDEM 11 Nisan 2017

Rohingya Müslümanları: “Bu Zulmün Kimsenin Dikkatini Çekmeden Gerçekleşmesi Delilik”

Myanmar’da yaşayan Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddet akıl almaz boyutlara ulaştı. Arakan eyaletindeki azınlıkların haklarıyla ilgili çalışma yapan Fortify Rights’ın yöneticisi Matthew Smith ile bölgeden gelen yardım çığlıklarını ve bu çağrılara sağır kalan uluslararası toplumu konuştuk.

ARAKAN 11 Nisan 2017

Oryantalistler Haklı Olabilir Mi?

Tepkisellik vatandaşlık sorumluluğunu ikame ediyor. Oysa gerçekte vatandaşlık sorumluluğunu üstlenebilmek için kamusal alanda farklılıklarla yapıcı bir birliktelik inşa edebilme becerisi şart.

Tepkiselliği Aşmak 11 Nisan 2017

Diyanet, DİTİB ve Ajanlık İddiaları

Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışına gönderilen imamlara dair ajanlık tartışması gündemi uzun süre meşgul etti. Bu tartışmanın uzun süreceği, bu esnada da uzun vadeli bazı değişiklikleri beraberinde getireceği tahmininde bulunmak yanlış olmaz. Meseleyi anlayabilmek için kısa bir özet şart.

GÜNDEM 11 Nisan 2017

Nefretin Belirleyiciliğini Nasıl Aşarız?

Azınlık durumundaki Müslümanlara yönelik nefret Müslümanların gündemini de doğrudan belirliyor. Böylece nefret, Müslümanlara şekil, profil ve kimlik veren bir şeye dönüşmüş oluyor.

Tepkiselliği Aşmak 11 Nisan 2017

İtalya Müslümanları ile Anlaşmaya Eleştirel Bir Bakış

İtalya’da Müslüman kuruluşlarla devlet arasında imzalanan “İtalyan İslam’ı İçin Ulusal Anlaşma”, ülkede İslam’ın tanınması yolunda önemli bir adım olarak görülse de, eleştiriler de yoğunlukta. Eleştirilerden biri, anlaşmanın devletle aynı göz hizasında gerçekleşmediğine dair.

GÜNDEM 11 Nisan 2017

“Türkiye Kökenlilerin Kendilerine Has Kimlikleri Var”

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) ocak ayında “Avrupa’da Türkiyeli Olmak” ve “Avrupa’da Yaşayan Türkiye Kökenli Gençler” üst başlıklarıyla iki farklı araştırma yayımladı. PODEM’in proje yöneticisi, siyaset bilimci Aybars Görgülü ile Avrupa’daki Türkiye kökenli gençleri ve araştırmaları konuştuk.

AVRUPA 11 Nisan 2017

Avusturya’nın Yeni Hükûmet Programı Otoriter ve Irkçı

Avusturya’da 30 Ocak 2017’de SPÖ ve ÖVP’den oluşan koalisyon hükûmeti yeni bir çalışma programı yayımladı. Program üstü kapalı bir başörtüsü yasağı ve Entegrasyon Yasası gibi maddeleriyle dikkat çekiyor.

GÜNDEM 11 Nisan 2017