Tunus’ta Sistem Krizi

Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz’da anayasanın 80. maddesine istinaden aldığı kararla başbakanın yanı sıra adalet ve savunma bakanlarını da görevden alarak hükûmeti devre dışı bırakması tüm dünyanın dikkatini bir anda Tunus’a çevrildi.

ARKA PLAN 19 Eylül 2021

Taliban Yeni Bir Taliban Olabilir Mi?

Dünya gündemini meşgul eden Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirme mücadelesi hakkında birçok ihtimal söz konusu. Ülkenin yeniden kaosa sürüklenmesi ihtimal dâhilinde çünkü geçmişte Taliban’ın korku iktidarı görüldü.

DÜNYA 16 Eylül 2021

Onaylanan Ayrılıkçılık Yasası Ne Getirecek?

Uzun zamandır tartışılan Ayrılıkçılık Yasası, birçok STK, hukukçu ve insan hakları derneği tarafından kınanmış tartışmalı bir yasa. Buna rağmen Fransa’nın Anayasa Konseyi yasayı onayladı.

ARKA PLAN 6 Eylül 2021

Göçün Hafızası: Göçmen Mektupları

Mektup, özellikle 60’lı yıllardan itibaren, göçmenlerin aileleri ile iletişimini sağlayan, memleketlerinden haber edinebildikleri en önemli araçlardan birisiydi. Fakat mektuplaşmak göçmenler için haberleşmenin çok daha ötesinde başka anlamlar da barındırıyordu.

ALMANYA 1 Eylül 2021

“Her Hatıra Önemlidir”

Ahmet Sezer, Almanya'nın ilk ve en eski dokümantasyon merkezi ve göç müzesi olan DOMiD'in kurucularından biri. Ahmet Bey ile dernek tarihi ve hatıra kültürü hakkında konuştuk.

ALMANYA 1 Eylül 2021

Göç Sorun Değil, Güçtür

Göçmenleri, maruz bırakıldıkları problemlerden ötürü ne sadece “mağdur” ne de giderek artan göçmen karşıtlığının söylediği gibi “tehdit” olarak görmek gerekiyor. Göçün kendisi yansıtıldığı gibi bir problem değil; sosyal, kültürel ve ekonomik bir güç ve baskılara karşı bir toplumsal hareket biçimidir.

ARKA PLAN 1 Eylül 2021

“Vatan” ile “Ev” Arasında Üç Kuşak

Almanya’ya Türkiye’den 60’lı yıllarda başlayan işçi göçüyle birlikte gelerek yerleşen “misafir işçiler” hâlihazırda ülkede yarım asırdan uzun bir geçmişe sahip. Peki Türkiye kökenliler için bugün vatan, kimlik, göç, aidiyet ve Almanya’da göçmen kökenli olmak ne anlama geliyor? Dört nesildir Almanya’da yaşayan Salman Kızılaslan, kızı Hülya Layık ve torunu Kübra Layık ile konuştuk.

ALMANYA 1 Eylül 2021

Eşyası Az, Umudu Çok: İlk Nesil Göçmen Evleri

Türkiye’den Almanya’ya göç, aile birleşimi vizesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte misafir işçilerin kendi evlerini kurma süreçlerini yoğunlaştırdı. Özellikle 1970’lerde geri dönüş fikrine rağmen artış gösteren göçmen evleri, sadece bir mekân değil, içinde birçok umudu ve duyguyu barındıran bir “yuva” niteliğindeydi.

ALMANYA 1 Eylül 2021

“Yaşananlar, Alman Tarihi ve Kültürel Mirasının Bir Parçası Olarak Kabul Görmeli”

İşçi göçünün öncesinde ve ötesinde var olan Alman-Türk ilişkilerinin oluşturduğu kolektif hafıza sadece şahsi değil ortak hikâyelerden de oluşuyor. Yaşananların kamuoyu tarafından fark edilmesi ve bilinmesi her şeyden önemli olduğu gibi aynı zamanda bu ortak hafızayı güçlendirir.

ALMANYA 1 Eylül 2021

Paralel Toplum Eleştirisi Olarak Göçmen Mahalleleri

Göçmen mahalleleri göç alan Avrupa ülkelerinde entegrasyon adına bir problem olarak lanse ediliyor. Hâlbuki bu mahalleler göçmenleri içinde bulundukları toplumla iletişim ve etkileşimde olmaya hazırlayan çok unsurlu, dinamik, sürekli değişimde olan ve göçmenler tarafından dönüştürülmüş mekânlardır.

ALMANYA 1 Eylül 2021

“Türkiye’nin Asıl Beklentisi Eğitilmiş İnsan Gücü Değildi”

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat, Türkiye’den Almanya’ya göçü baslangıcından beri takip ediyor ve bu alanda ilk kapsamlı araştırmayı gerçekleştiren kişi. Abadan-Unat ile çalışmalarının sürecini, arka planını ve geçmişten günümüze Türkiye ve Almanya’daki göç politikasını konuştuk.

ALMANYA 1 Eylül 2021