“İthal Evlilikler” ve Depresyon

Not: Gerçek kişilerle yapılan röportajlar neticesinde ortaya çıkan bu yazıda kullanılan kişi ve şehir isimleri değiştirilmiştir. Aile birleşimi ya da evlilik göçü çerçevesinde Türkiye’den gelen çok sayıda kadın ve erkek Avrupa’da yaşıyor. Türkiye’den eş getirmek suretiyle yapılan bu evliliklere bilhassa ikinci nesil arasında çok sık rastlanıyor. Evlenerek Avrupa ülkelerine gelenler ise Türk toplumunda “ithal gelin”

ARKA PLAN 14 Mart 2019

Göç Kökenliler ve Psikolojik Rahatsızlıkları: Tedavi ve Terapide Karşılaşılan Zorluklar

Göç, büyük bir stres kaynağı ve birçok psikososyal krizin de tetikleyicisi. Göçe özgü stresörler arasında, ayrılık ve kayıp tecrübeleri, geride bırakılan mekana özlem, aile ilişkilerinin parçalanması, yalnızlık, izolasyon, sosyal rollerin yeniden tanımlanması, adaptasyon süreci, kültürel, ekonomik ve yasal belirsizlikler var. Bu negatif faktörler bizzat göç etmemiş fakat karmaşık bir kültürel yapıda sosyalleşmiş ikinci ve üçüncü

ALMANYA 28 Şubat 2019

Göçmenlerin Psikolojik Rahatsızlıkları ve Tedavi İmkânları

2015 yılında Avrupa’ya ve özellikle Almanya’ya göç eden Suriyeli mültecilerle birlikte psikoterapistler ve psikiyatrlar dikkatlerini travmatik olaylar yaşayan bu kesime yöneltti. Böylelikle onların psikolojik ihtiyaçlarına dikkat çeken bir akım oluştu. Bu akım sayesinde mültecilerin yanı sıra göçmenlerin ve göç kökenlilerin de psikolojik durumlarını ve ihtiyaçlarını araştırma imkânı ortaya çıktı.  Literatürde göçmen, mülteci ve yerli gibi

ARKA PLAN 28 Şubat 2019

Ayrımcılık ve Sonuçlarıyla Mücadele

Bazen “Der Islam gehört nicht zu Deutschland!” (İslam Almanya’ya ait değil!) veya “Ausländer raus” (Yabancılar dışarı!) gibi cümleler duymaya hiç gerek kalmaz. Çünkü insanlar “yabancı” olarak gördükleri dinî veya etnik grupları kabullenemediklerini hâl ve tavırlarıyla da gösterebilirler. Ayrımcı bir hareket veya söz muhatabı olan kişi üzerinde her zaman olumsuz bir etki bırakır, ancak bu etkinin

ARKA PLAN 28 Şubat 2019

Psikoterapide Anadilin ve Kültürün Önemi

1960’lı ve 70’li yıllarda “İşgücü Alımı Anlaşması” kapsamında Avrupa’ya göç eden Türkler, göç ettikleri topraklarda din, dil ve kültür bakımından kendilerinden farklı bir topluluk içinde azınlık olarak yaşamaya başladı. İşçi olarak gelen bu insanların göç ettikleri toprakları yurt edinmeleri, ailelerini yanlarına almaları ve geleceklerine bu topraklarda devam etmeye karar vermeleri, göç ile oluşan psikososyal yüklerin

ARKA PLAN 28 Şubat 2019

Irkçılığın Faili Toplum, Mefulü Birey

Uyarı: Söyleşide ele alınan konular mağdurlarda travma yaşantısıyla ilgili duyguların, resimlerin ve hatıraların ortaya çıkmasını tetikleyebilir ve travmanın tekrarlamasına sebep olabilir. Genel bir soru ile başlayalım: Irkçı davranışların buna maruz kalan insanlar üzerinde özellikle psikolojik olmak üzere ne gibi etkileri var? Öncelikle olaya psikoterapötik açıdan yaklaşacağımı belirtmek isterim. Irkçılık deneyimlerinin mağdurların iç dünyasına ne gibi

ARKA PLAN 28 Şubat 2019

“Depresyon İman Eksikliğinin Bir Sonucu Değildir”

Sayın Rüschoff, yıllardır psikoterapist olarak çalışıyorsunuz ve ağırlıklı olarak Müslümanları tedavi ediyorsunuz. Müslüman ve Müslüman olmayan hastaları birbirinden ayıran nedir ve Müslümanlar arasında hangi hastalıklar daha yaygın görülmektedir? Tabii ki Müslümanlarda da tıpkı gayrimüslimlerde olduğu gibi bazı hastalıklar söz konusu. Bu, tüm psikolojik rahatsızlıklar için de geçerli. Ancak aradaki fark, bunların İslami bir ortamda yaşanması

ARKA PLAN 28 Şubat 2019

Banliyöler Sarı Yelekliler Hareketi’nin Neresinde?

17 Kasım 2018’den bu yana Fransa’da her cumartesi gerçekleştirilen gösteriler Emmanuel Macron karşıtlarını bir araya getiriyor. Çatışmalar, polis şiddeti ve yakıp yıkma eylemlerinin damga vurduğu sarı yeleklilerin bu gösterileri, kenar Fransa’nın (küçük kasabalar ve kaderine terk edilmiş kırsal alanların) merkezî Fransa’ya bir başkaldırısı olarak görülüyor. Fakat gösteriler başladığından bu yana belki de pek çok kişi

ARKA PLAN 28 Şubat 2019

Yeni Kuşakların Kimliklerinden Bize Ne (Düşer)?

Geçen yüzyılın ortalarından bugüne kimlik kavramı, çağdaş hayatın tartışmalı yönlerini aydınlatmaya yarayan bir prizmaya dönüşmüştür. Toplumsal analize konu olan adalet, eşitlik, kültür gibi yerleşik meseleler artık “kimlik” kavramı bağlamında ele alınmış, tekrar tekrar gündeme getirilmiştir (Bauman, 2005: 173-174). Almanya’daki Türkiye kökenli yeni kuşakların sorunları bağlamında da kimlik konusu tartışılagelmektedir. İki binli yılların başından itibaren ilgili

ARKA PLAN 28 Şubat 2019

Libya’nın Güneyinde İktidar Mücadelesi

Ocak ayının ortasından bu yana Libya’nın güneyi, Doğu Libya merkezli ordu komutanı Halife Hafter tarafından komuta edilen sözde Libya Ulusal Ordusu’nun (İng. “Libya National Army” LNA) “teröristleri ve yabancı isyancıları temizleme operasyonu” olarak duyurduğu askerî saldırılara sahne oluyor. Şubat ayının başlarında Libya Ulusal Ordu kuvvetleri tarafından yapılan ülkenin en büyük ve en önemli petrol sahası

ARKA PLAN 28 Şubat 2019

İslamofobi Tanımı: Yeni Bir Umut Mu, Boş Bir Beklenti Mi?

Britanya Müslümanları Partiler Üstü Meclis Grubu (İng. “All Party Parliamentary Group (APPG) on British Muslims”) İslamofobi’nin Birleşik Krallık’taki ilk işlevsel ve kapsamlı tanımını ortaya koyarak tarihi bir adıma imza attı. İslamofobiyi tanımlamak adlı raporda, “İslamofobi kökeni ırkçılığa dayanan ve Müslümanlığın ya da Müslümanlığa ait olduğu varsayılan ifade biçimlerini hedef alan bir ırkçılık türüdür.” denildi.  Neredeyse

ARKA PLAN 27 Şubat 2019