Bu Şarkılar Benim Vatanım

Müzik zevki içine doğduğumuz kültür alanına ve yaşadığımız sosyal yapıya göre oluşur ve değişir. Bu bağlamda müzik, bilgiye bağlı bir şey olarak düşünülmez. Zevk ve haz dediğimiz duygular epistemolojik anlamda pürlük, saflık barındırmaz. Antropolojik açıdan da âri bir zevk ve güzel bilgisi yoktur. Yine de diyebiliriz ki, yaşam döngüsü, süreçler, kim olduğumuz sorusuna verdiğimiz cevaplar,

ARKA PLAN 31 Mayıs 2019

Göçmen Çocukların Müzik Serüveni

Fotoğrafçı, söz yazarı ve film yapımcısı Mirza Odabaşı ile göçmen kökenli gençlerin müzik serüvenini ve bu bağlamda ortaya çıkan “Leiden-schafft” isimli belgesel filmini konuştuk.

ARKA PLAN 31 Mayıs 2019

Maneviyata Uzanan Bir Köprü

Osmanische Herberge dergâhında gösterdiğiniz çalışmalar sayesinde Avrupa’daki tasavvuf müziğinin bir parçası konumundasınız. Faaliyetlerinizden yola çıkarak tasavvuf müziğinin Avrupa’ya nasıl ulaştığından ve kendi tasavvuf müziği yolculuğunuzdan bahseder misiniz? Tasavvuf müziğinin Avrupa’ya gelişi de diğer tüm unsurların gelişi gibi olmuştur. Bilim, sanat nasıl geldiyse, Orta Çağ’dan önce İslam’ın yayılması ile müzik ve enstrümanlar da gelmiştir. Ben İslam’la

ARKA PLAN 31 Mayıs 2019

Kimine Göre Bir Dünya Kimine Göre Bir Enstrüman

İşçi göçü ile birlikte Avrupa’ya gelen insanlar, bavullarıyla birlikte bağlamalarını da getirmişler. Bu bağlamayı üzülünce de çalmışlar, sevinince de. Anadolu’yu, Anadolu’nun sesini, ezgisini de Avrupa’ya bağlama ile taşımışlar. İki bin yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan bağlama, Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada farklı şekillerde, en farklı hâlleriyle türemiştir. Fakat en yaygın kullanıldığı yer

ARKA PLAN 31 Mayıs 2019

Sudan’da Muhalifler ve Ordu Geçiş Açmazında 

Sudan’da protestocular askerî yönetimin sona ermesi ve 11 Nisan’da Başkan Ömer el-Beşir’in devrilmesinin ardından demokratik geçiş süreci hususunda ısrar ederken, ağırlıklı olarak protesto hareketindeki liberal temsilciler ile muhafazakâr ordu arasındaki mevcut gerginlik devam ediyor.  Sudan’ın Geçici Askerî Konseyi (İng. “Transitional Military Council”, TMC) muhalif gruplarla anlaşarak, üç yıllık bir geçiş sürecinin ardından, sivil bir idare,

GÜNDEM 30 Mayıs 2019

Müzik Yoluyla Dil Edinimi

Türk çocuklarının ve gençlerinin tercih ettiği müziğin dili, söz konusu ergenin yaşına ve eğitim durumuna göre değişmektedir. İlkokul çağında memleket ezgileri içeren Türk müziği genel olarak ilgi görmez ve çocuklar tarafından tercih edilmez. Geleneksel ezgiler esas itibarı ile ilerleyen yıllarda ön plana çıkar. İlkokul çağından itibaren müzik sıklıkla evde veya arabada ya da kutlamalar gibi

ARKA PLAN 30 Mayıs 2019

Alamanya Türküleri

Almanya türküleri deyince, her ne sebeple olursa olsun Almanya’ya göçen ve orada yaşayan insanları anlatan, çoğunlukla da onlar tarafından oluşturulan ve bir ezgi eşliğinde söylenen Almanya temalı halk müziği ürünlerini düşünürüz. Bir sözlü edebiyat ürünü olması sebebiyle klasik Türk müziğine ait türkülerde söz yazarları ve besteleyen kişi anonimdir. Diğer taraftan daha çok modern Türk halk

ARKA PLAN 30 Mayıs 2019

“Gurbette” Müzik Yaşamı 

Avrupa’daki Türk kökenli göçmenlerin sosyal hayatlarında müzik önemli bir yer tutuyor. Bavullarıyla birlikte sazlarını ve notalarını da yanlarına alarak Avrupa’yı yurt edinen göçmen ve göçmen kökenliler için müzik hem kültür aktarımı hem de “ana vatanla” kurulan bir bağ işlevi görüyor. 

ARKA PLAN 30 Mayıs 2019

Macron’un Vadettiği Yeni Dünya Nerede?

7 Mayıs 2017 tarihinde seçimi Le Pen’e karşı %66 oyla kazanan Emmanuel Macron Fransa’nın 25. cumhurbaşkanı oldu. 39 yaşında Beşinci Fransız Cumhuriyeti’nin en genç cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Emmanuel Macron seçildiği günün akşamında Louvre önünde görevini şöyle açıklıyordu: “Kamusal yaşamı daha ahlaklı hâle getirmek, demokratik canlılığımızı savunmak, ekonomimizi güçlendirmek, herkese okulda, iş piyasasında ve kültürel

ARKA PLAN 30 Mayıs 2019

İslam Karşıtı Tepkiyi Nasıl Açıklayabiliriz?

11 Eylül’den bu yana Müslüman olarak tanımlanan kişilerce işlenen her terör eyleminin ardından yinelenen bir fenomen olarak, İngiltere’de sıradan Müslümanları hedef alan İslamofobik nefret suçlarının sayısında keskin bir artış yaşanıyor. Genellikle olayı izleyen 24 saat içerisinde tırmanışa geçen İslamofobik saldırılar, “normal” seviyelere dönmeden önce yaklaşık bir hafta boyunca devam ediyor. Üstelik, İslamofobik nefret suçlarının artışı

ARKA PLAN 30 Mayıs 2019

“Devlet Müslüman Karşıtı Irkçılığa Karşı Daha Fazla Önlem Almalı”

Müslüman karşıtı ırkçılık artık Almanya’da sıkça rastlanan bir durumdur. Almanya Protestan Kilisesi (Alm. “Evangelische Kirche in Deutschland”, EKD) tarafından gerçekleştirilen araştırma veya “Otoriterlik Araştırması” (Alm. “Autoritarismus-Studie”) gibi güncel araştırmalar şunu göstermektedir: İslam’a ve Müslümanlara yönelik reddedici tutum son yıllarda sadece artmakla kalmamış, aynı zamanda topluma iyice nüfuz etmiştir. Bilhassa başörtülü Müslüman kadınların neredeyse her gün

ALMANYA 30 Mayıs 2019

Hollanda’da Entegrasyon Politikalarının Kıskacında Müslüman Kuruluşlar

1983 yılında Hollanda kabinesi, yayınladığı Azınlıklar Notası’nda şu cümleyi kurmuştu: “Azınlık gruplarına mensup insanların da Hollanda hukuk düzeninin temel değer yargılarına saygı göstermeleri gerektiği aşikârdır. Bununla çelişen isteklerin karşılanması söz konusu olamaz.” Azınlıklar Notası’nın bu cümlelerinde toplum içerisinde belirli değer yargılarına sahip insanların olduğu, azınlıkların ise toplumun değer yargılarına aykırı davrandıkları varsayılmaktadır. Azınlıkların söz konusu

ARKA PLAN 30 Mayıs 2019