Kamusal Alandaki Tartışmalar İslami Kavramları Nasıl Şekillendiriyor?

İslam’ın kamusal alandaki tartışmalara konu edilmesi özellikle son on yılda neredeyse bir kural hâlini aldı. Almanya’da, Avrupa’da ve bu coğrafyanın dışında da her gün medyadaki tartışmalarda İslam ve Müslümanlar hakkında bir konuyla karşılaşılıyor. İslam’ın kamusal alanda dilsel bağlamda ele alınması ise bazen “İslam” kelimesinden bahsedilmeksizin gerçekleşebiliyor. Burada kamusal alandaki tartışma konusunun sadece “İslam” kavramı olmadığı

"İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

Yerli Kelimeler Yahut Göç Eden Kavramlar: Almancada İslami Kavramlar

Müslümanlar Almanya’ya uzun yıllar önce geldiler. İnşa ettikleri binalar, sayısız kuruluşlar ve aynı şekilde eğitim kurumları ve siyasete katılımları buna tanıklık etmektedir. Peki, söz konusu Müslümanlar dilsel anlamda nasıl bir yol kat ettiler? Dil ve İslam’ın temsil edilme biçimi arasındaki ilişkiden Müslümanların toplumdaki yerine ve benlik algısına dair birçok şey anlaşılabilir. Bu noktada önemli bir

"İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

Çocuklarımıza Artık Cihat Adını Koyabiliyor Muyuz?

Müslümanlar 9/11 terör saldırıları sonrası kendilerini giderek artan ve gündelik yaşamın her alanında kendini hissettiren İslam karşıtı bir atmosferin içinde buldu. Bu saldırıları takip eden yıllarda Afganistan ve Irak’ta devam eden savaşlar ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam adına olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen terör saldırıları ile -Amerikalı siyaset bilimci Samuel Huntington’un tanımlamasıyla- “İslam” ve “Batı” arasında bir

"İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

İslam’ı ve İslami Kavramları Tanımlama Üstünlüğü Kimde?

“Batı”da İslam’la ve Müslümanlarla ilgili tartışmaları ve bu tartışmalarda kullanılan kavram ve söylemleri kimin belirlediği sorusuna cevaben pek çok adres göstermek mümkün. İslam ve Müslümanlar konusunda Avrupa’da geçerli olan söylemi kimin belirleyemediği ise oldukça açık: Müslümanlar hâlâ kendilerini ilgilendiren meselelerin yani kendi dünyalarının öznesi değil. Ancak Müslümanların çoğunluk olarak yaşadıkları ülkelerde de durum farklı değil.

"İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

Hâkim İslam Söyleminin Kaynağı Nedir?

İslam hakkında sürdürülen tartışmalar yeni bir fenomen değil. Günümüzdeki İslam imajının kaynağını bulmak istersek sadece 10 veya 20 yıl geriye bakmak yetersiz olacaktır. Bilimsel tartışmalarda, genel olarak İslam karşıtlığı, İslamofobi ve/veya Müslüman karşıtı ırkçılık olarak adlandırılan olgunun açıklanmasına yönelikse üç yaklaşım mevcut. İlk Yaklaşım: Ön Yargı Araştırmalarından Yola Çıkarak İslam Karşıtlığını Anlamak İslam karşıtlığının açıklanmasına

"İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

Tarihî Dönemlerin Batı’daki Kur’an Araştırmalarına ve İslam Söylemine Etkisi

Batı’daki Kur’an araştırmalarını 7. yüzyıldan günümüze farklı dönemler üzerinden incelemek mümkün. Orta Çağ’da başlayan ilk Kur’an çalışmaları kimler tarafından ve ne tür saiklerle yapıldı? Genel itibarıyla Orta Çağ dönemini Erken Orta Çağ (7-11 yüzyılları arası) ve Geç-Son Orta Çağ (11-16 yüzyılları arası) olarak iki kısma ayırabiliriz. Bu bağlamda her dönemin kendisine has belirli özellikleri ve

"İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

Muhafazakâr Partili İktidarın Devamı Müslümanlar İçi Ne Anlama Geliyor?

İngiltere’nin aralık seçimlerinde Muhafazakârların az bir çoğunlukla kazanacağını öngören kamuoyu yoklamalarına rağmen, ortaya çıkan sonuç beklentilerin tam aksi yönündeydi. “Get Brexit Done” (Brexit’i tamamla) sloganıyla yola çıkan Boris Johnson, Muhafazakâr Parti’yi eşi görülmemiş bir başarıya ulaştırdı; öyle ki, Muhafazakârlar Margaret Thatcher’in Başbakanlık yaptığı 1987 yılından bu yana, Parlamento’daki en büyük çoğunluğu elde etmiş oldu. Muhafazakâr

GÜNDEM 2 Ocak 2020

İran Protestoları ve Rejimin Devam Eden Baskıları

Kasım ayının ortalarında, hükûmetin bir gecede yakıt fiyatlarına yaptığı %50’lik zam protestoların kıvılcımı oldu. Zam haberinin ardından onlarca kentte protesto gösterisi düzenlendi. Binlerce İranlı, halkı hazırlamaya yönelik herhangi bir uyarı ya da planlama olmaksızın gerçekleştirilen bu zam hamlesine karşı öfkelerini ifade etmek için sokaklara döküldü. Tetikleyici Etken Ekonomik Sıkıntılar Yüksek sübvansiyonlu petrol fiyatını üç katına

PANORAMA 2 Ocak 2020

Fransa’da Değişen Dengeler ve Okul Gezilerinde Başörtüsü Yasağı

Jean Bauberot Fransa’da laikliğin, Fransız ihtilalinden beri birleştirici ve huzur getiren bir umde olmaktan ziyade, bir tartışma kaynağı olduğunun altını çizerken çok da alışılmadık bir şey söylememişti. Fransa’da laiklik hâlen bir tartışma konusu ve toplumun çeşitli kesimleri tarafından yer yer radikal yorumları ortaya konulan, yer yer oldukça liberal yorumlanan bir prensip olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz

GÜNDEM 1 Ocak 2020