“Zor Olan Gitmek Değil, Sevdiklerini Geride Bırakmak”

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlayan askerî müdahalesi ve işgali Avrupa’da ve dünyada soğuk duş etkisi yarattı. Ukrayna’da yaşayan Ahıska Türkleri de diğer tüm Ukraynalılar gibi endişe ve korku ile savaşın bir an önce sonlanmasını bekliyor. Leyla Sarvarova ile savaşa dair yaşananları ve endişelerini konuştuk.

ARKA PLAN 14 Nisan 2022

İsviçre’de İslami Manevi Destek Hizmetleri: Aşamalar ve Perspektifler

İsviçre’deki İslami manevi destek hizmetleri devletin güvenlik birimleri tarafından ilk defa terörü ve radikalizmi önleyici bir tedbir bağlamında gündeme getirilmiş olması doğru değil. Ancak bu hizmetler Müslümanlara büyük oranda fayda sağlıyor ve yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletiyor.

ARKA PLAN 6 Nisan 2022

Anormalleşen Devlet İdaresi, Normalleşen İslam Düşmanlığı: Fransa Örneği

Fransa’da saldırganlık, ülkelerin kolonileştirilmesi, terör, başörtüsünün kadını baskılayan bir zulüm aracı olduğu gibi birçok İslam karşıtı söylem siyasetin olağan işleyişinde giderek daha fazla yer kaplıyor. Ülkedeki Müslümanlar ise dinî ve kültürel haklarını korumak mecburiyetine sürükleniyor.

ARKA PLAN 6 Nisan 2022

Müslümanların Fransızlıkla İmtihanı

Müslümanların Fransa’daki mevcudiyeti ve tarihi yaklaşık 200 yıla yaklaşıyor. Bu köklü geçmişlerine rağmen ülkedeki Müslümanlara eş vatandaşlar olarak muamele edilip edilmediği ya da buna ne kadar müsaade edildiği hâlâ tartışılan bir konu.

ARKA PLAN 4 Nisan 2022

Fransa’da Laisizm ve Müslümanlar

Fransa’da laisizm uygulamalarını ve bunun Müslümanlara yansımasını anlamak için Fransız tarihine ışık tutmalı. Özellikle Fransa’nın kilise tarihinde oynadığı rol, aydınlanmacı düşünce biçimi ve Fransızların Müslümanlarla laisizm ve sömürgecilik üzerinden yaşadıkları deneyim, Müslümanların günümüzde maruz kaldığı ayrımcılığın temelinde yer almaktadır.

ARKA PLAN 4 Nisan 2022

Fransa’da Refahın Oluşumunda Müslümanların Yeri

Fransa’da iş gücü göçünün başladığı 1960’lardan günümüze gelene kadar Müslümanların ekonomik faaliyetlerinin ülkenin refahı için anlamı ve önemi nedir? Örgün eğitim ve girişimciliğin göçmen kökenlilere ve Müslümanlara sağladığı imkânlar, onların sınıfsal pozisyonlarında çeşitlenmeye ve Fransa’nın sosyo-ekonomik dönüşümünde önemli bir etkiye sahip.

ARKA PLAN 4 Nisan 2022

Fransa Müslümanlarının Siyasi Baskı Altında Şekillenen Siyasi Yönelimleri

Bir göç ülkesi olan Fransa’da birçok sosyo-ekonomik problemle karşılaşan Müslüman nüfusun genel olarak sol görüşlü partilere oy vermeyi tercih ettiğine dair bir genel kabul var. Peki, bu görüş gerçekle ne kadar örtüşüyor ve Müslümanların ülkedeki siyasetle olan ilişkisinde hangi faktörler rol oynuyor?

ARKA PLAN 4 Nisan 2022

İnişli Çıkışlı Bir İlişki: Fransız Devleti ve Müslümanların Temsil Kurumları

Müslüman federasyonların tarihi, Fransız devletiyle var olan ilişkileri üzerinden değerlendirilebilir. Kurumların ülke çapındaki Müslümanları temsil etmemesi, aksine siyaset ve güvenliğin taşeronluğuna doğru evrilmesinden bahsetmek mümkün.

ARKA PLAN 4 Nisan 2022

Bir Takıntı: Fransa’da İslam ve Başörtüsü

Fransa’da her zaman üzerine tartışılan ve gündemin kalıcı bir maddesi konumunda olan başörtüsü ve Müslüman kadın konusu, toplumun kendisi hakkında neleri işaret ediyor? Tartışmaların odağındaki Müslüman kadınların artan hak taleplerinde hangi faktörler etkili?

ARKA PLAN 4 Nisan 2022

“Fransa’daki Müslüman Karşıtı İklimin Mimarı Fransız Elitleri”

Cezayir Kökenli Fransız gazeteci Hassina Mechaï Fransa’da göçmenlere dair sosyal ve siyasi tartışmaları yakından takip eden bir isim. Mechaï ile Fransa’da Müslümanlara yönelik algıyı ve göçmen kökenli bir gazeteci olmanın ne anlama geldiğini konuştuk.

ARKA PLAN 4 Nisan 2022