Aranan Kelime: "Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog""

Yaşlılık Psikolojisi: “Yaşlılığı Anlamak Yoktur, Yaşlıyı Anlamak Vardır”

Yaşlılık Psikolojisi: “Yaşlılığı Anlamak Yoktur, Yaşlıyı Anlamak Vardır”

...En Büyük Sorunlardan Biri: Bakım Krizi Dosya: "Avrupa'da Yaşlı Bakımı" 2 Nisan 2023 Yaşlılıkta Yeni Duygu ve Davranış Örüntüleri İnsanın gelişimsel dönemlerinden sonuncusu olan yaşlılık döneminin birçok açıdan kısıtlayıcı olduğu...

Dosya: "Avrupa'da Yaşlı Bakımı" 2 Nisan 2023
Avusturya İslam Toplumu (IGGÖ) Başkanı: “Müslümanlara Yönelik Şüphe Hâlâ Var”

Avusturya İslam Toplumu (IGGÖ) Başkanı: “Müslümanlara Yönelik Şüphe Hâlâ Var”

...terör iklimi ve güvenlik bağlamında değiştirilmesi ilkelerimize aykırıdır.” Avusturya'da İslami Temsil Kurumu: Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Dosya: "Avrupa'da İslami Temsil Kurumları" 30 Aralık 2020 Yasa bize rağmen değiştirildi. Bu aslında...

Avusturya 2 Nisan 2023
Yeni ve Eski Alman İslam Konferansına Dair Bir Değerlendirme

Yeni ve Eski Alman İslam Konferansına Dair Bir Değerlendirme

...İslam Konferansı” Dosya: "Diaspora Medyası" 1 Nisan 2021 Bununla birlikte Müslümanların hayatında gündem oluşturan önemli meseleler söz konusu olduğunda Alman İslam Konferansının sınırları zorlanmaktadır. Bu meseleler çok göz önünde değildir,...

Alman İslam Konferansı 27 Aralık 2022
Cesaret ve Yetkinlik Kazandırıcı Bir Araç Olarak Güçlenme Konsepti

Cesaret ve Yetkinlik Kazandırıcı Bir Araç Olarak Güçlenme Konsepti

...daha farklı. Güçlenme (Empowerment) tam olarak nedir? Göçmenler Arasında Eleştirel Bilinç Gelişiminin Önemi Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022 Güçlenme kavramı (kelimenin tam anlamıyla, “kişiyi yetkin kılma”, “kişinin bağımsızlığını teşvik etme”,...

Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022
Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM)

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM)

...Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016 Alman devleti, işbirliğine dayalı ortak çalışmalar yürütmek için meşru bir muhatap arayışındaydı. Bu talebi karşılamak üzere, devlet ve Müslümanlar arasında etkin bir işbirliği...

Dosya: "Avrupa'da İslami Temsil Kurumları" 30 Aralık 2020
Almanya Protestan Kilisesi: “Dinî Çeşitliliği Kabul Etmek Durumundayız”

Almanya Protestan Kilisesi: “Dinî Çeşitliliği Kabul Etmek Durumundayız”

...Değil, Ortaklar” Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016 EKD; konsil, konsey ve kilise konferansı olmak üzere üç organ tarafından yönetilir. Konsil, 100’ü bölge kiliseleri veya üye kilise konsillerinden seçilen...

Dosya: "Avrupa'da İslami Temsil Kurumları" 30 Aralık 2020
Seehofer: “Temel Arzumuz Almanya’da ve Almanca Konuşan İmam Yetiştirmek”

Seehofer: “Temel Arzumuz Almanya’da ve Almanca Konuşan İmam Yetiştirmek”

...sürdü. Almanya’daki Büyük Müslüman Cemaatlerin İmam Eğitimi Bilançosu Dosya: “Batı Avrupa'da İmam Eğitimi” 6 Ocak 2019 Osnabrück’teki imam eğitimi projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyleyen Seehofer, kurulan İslam ilahiyatı fakülteleri...

Alman İslam Konferansı 11 Kasım 2020
Fransa: “Cami Projelerine Ufak Bahanelerle Karşı Çıkılıyor”

Fransa: “Cami Projelerine Ufak Bahanelerle Karşı Çıkılıyor”

...de bu kişiyle muhatap olurlar.” Ülkede Türkiye kökenliler Fatih Bey’in deyimiyle “azınlığın azınlığı” oldukları için onlar açısından devletle diyalog daha da zor. “Faslı kardeşlerimizin bazı belediyelerde siyasi gücü olduğu için...

Dosya: "Müslümanların Devletten Beklentileri" 1 Haziran 2017
“Siyasetçiler İslam’ın Dışlanmasında Politik Bir Sermaye Buluyor.”

“Siyasetçiler İslam’ın Dışlanmasında Politik Bir Sermaye Buluyor.”

...diğer yandan İslam Konferansı devletin İslam konusunu nasıl ele alacağını bilemediğini gösterdi. İslam Konferansı yeni başladığı zamanlarda dinî organizasyonlar azınlıktaydı. Buna karşın aralarında önde gelen İslam eleştirmenlerinden biri olan Necla...

Dosya: "Alman İslam Konferansı" 1 Eylül 2016
İş Birliğinde Esas Soru: “Ben Kimim?”

İş Birliğinde Esas Soru: “Ben Kimim?”

Almanya’da yaşayan Müslümanların yaklaşık 2,5 milyonu Türkiye kökenli, 550 bini Güney Doğu Avrupalı, yaklaşık 600 bini Orta Doğu ve Kuzey Afrika menşeli ve yaklaşık 250 bini ise Orta Asya ve...

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016
“Köken Ülkelerdeki Çatışmalar Buraya Taşınmamalı”

“Köken Ülkelerdeki Çatışmalar Buraya Taşınmamalı”

...Küreselleşme nedeniyle bunu başarabilmek elbette zor. Uluslararası arenada çok fazla olayın gerçekleşmekte olduğunu düşünürsek bunun başarılıp başarılamayacağını tahmin etmek de oldukça zor. Müslümanların temsilde birlik sağlaması gibi bir isteğe sıkça...

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016
“Müslümanlar Misafir Değil, Ortaklar”

“Müslümanlar Misafir Değil, Ortaklar”

CIG tam olarak ne tür faaliyetleri yürütüyor? CIG, Hristiyan ve Müslümanların oluşturduğu ve her iki dine mensup insanlar arasında diyalog, temas ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi hedef edinmiş bir dernek....

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016
Pozitif Değişimin En Önemli Aracı  Birbirini Tanıma

Pozitif Değişimin En Önemli Aracı Birbirini Tanıma

...dökebiliriz. Soruna Doğrudan ve Yapıcı Bir Şekilde Yaklaşma İsrail-Filistin sorunu da dâhil, hassas konuları tartışmadan kaçınmanın hiçbir faydası yok. İki topluluğu kutuplaştıran en zor meselelerin üstesinden gelinmesi noktasında tarihî ve...

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016
Sünniler ve Diğerleri: Belirsiz Bir İlişki?

Sünniler ve Diğerleri: Belirsiz Bir İlişki?

Almanya’da hâkim olan ana akım İslam, Sünni, Türk ve Hanefi etkisi ile şekillenmiştir. Bu ana akım İslam açısından tartışmalı olan gruplar ise Sünnilikten tarihî, kültürel, siyasi ve bilhassa teolojik açıdan...

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış