Seçim Öncesi Avusturya’da Gündem Yine Müslümanlar ve Göç Karşıtlığı

Avusturya’da seçimlere birkaç gün kala 2017 seçimlerinde olduğu gibi yeniden Müslüman ve göçmen karşıtlığının seçim malzemesi yapılması, önceki koalisyon ortaklarının içlerinde bulundukları kimi skandal ve sorunları bu konularla örtbas etme girişimi, Türk kökenli Avusturyalı seçmeni rahatsız ediyor. Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin, eski aşırı sağcı lider

GÜNDEM 24 Eylül 2019

“Kuzeyin Nuru” Olarak Bilinen Bir Müslüman: Ivan Aguéli

Ivan Aguéli, 19. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da özelde sufiliğin, genelde ise İslam’ın yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunmuş İsveçli bir Sufi. Fakat bu özelliğinin yanında o, yaşamını Doğu ile Batı arasında gidiş gelişlerle geçirmiş bir seyyah, ünlü bir ressam ve yazardı.

PANORAMA 1 Mart 2014

“Uygurlara Yapılan Baskı Dayanılamayacak Hâlde!”

2005’ten beri Amerika’da sürgün hayatı yaşayan ve Dünya Uygur Kongresinin başkanlığını yapan Rabia Kader, Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlallerini ve Uygurların meselesini dünyaya duyurmak için uluslararası arenada pek çok çalışma yürütüyor. Kader’le Uygurların sorunları, Çin’in bütün dünyanın gözünü yumduğu haksız uygulamaları ve kendi hikâyesi üzerine konuştuk.

ASYA PASİFİK 1 Mart 2014

“Batı Kimliğinin Oluşmasında Müslümanlar Öteki Rolünü Üstlendi”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’nın Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık ile Mücadele Özel Temsilcisi Talip Küçükcan ile görüştük.

AVRUPA 1 Şubat 2014

Hollanda’nın Örnek Sisteminde Hapishane İmamları

İslam’ın Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından hapishane hizmetlerinde tanınmasıyla İmamlardan Sorumlu Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bağcı ile Hollanda’nın örnek sistemini konuştuk.

ARKA PLAN 1 Şubat 2014

Almanya’da Müslüman Mahkûm Olmak

Almanya'da mahkumlar arasındaki Müslüman oranı geniş bir tartışmanın konusu. Sayılardan daha önemli olan soru ise ülkedeki Müslüman mahkumların cezaevlerindeki ihtiyaçlarının ne oranda karşılanabildiği.

Avrupa'da Müslüman Mahkum Olmak 1 Şubat 2014

“28 Şubat Türkiye’de Toplumun Sosyal Dokusuna Kastetti”

28 Şubat, Türkiye’de “irticayla savaş” bahanesi altında toplumsal nefretin körüklendiği, ordunun seçilmiş hükümeti gayrimeşru bir şekilde “devirdiği” sürecin adı. Süreç, ismini 28 Şubat 1997’de düzenlenen Millî Güvenlik Kurulu’ndan alsa da aslında medya propogandasıyla çok daha öncesinde başladı, toplumsal ve siyasal etkileri ise hâlâ devam ediyor. Yakın tarihin “postmodern” darbesi 28 Şubat’ı, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ile konuştuk.

GÜNDEM 1 Şubat 2014

Güney Afrika’da Müslümanlar ve Apartheid Karşıtı Mücadele

Apartheid, Güney Afrika’da “beyaz”ların “siyah”lara karşı resmî olarak üstün tutulduğu bir rejimin, dahası 50 yıldan fazla süren sancılı bir sürecin ismi. Bu süreç, Güney Afrika’da ırkçılığın hüsnütabirlerle güzel gösterilmeye çalışıldığı, beyazların diğer bütün ırk ve etnik unsurlardan daha üstün olduklarının kabul edildiği, onbinlerce insanın öldürülüp, yüzbinlerce ırkçılık/Apartheid karşıtının senelerce hapishanelerde kaldığı bir utanç dönemi. Apartheid rejimine karşı Güney Afrika halkının verdiği mücadelede Müslümanların katkısı ise büyük.

DÜNYA 1 Şubat 2014

Orta Afrika Büyük Bir Krizin İçinde: “Anarşinin Tam Ortasındayız!”

Orta Afrika yanıyor. Ülke, onlarca yıllık siyasi istikrarsızlığın ardından şimdi de “din savaşları” maskesinin arkasına saklanmış derin siyasi sorunlarla mücadele ediyor. Abdoulaye Ouasselegue, Müslüman ya da Hristiyan tüm sivillerin çatışmalar çıkana kadar barış içerisinde yaşadığı ülkede artık insanların vahşice katledildiğini belirtiyor.

DÜNYA 1 Şubat 2014

Said Halim Paşa ve Buhranlarımız

Said Halim Paşa, ikinci Meşrutiyet devrinin önemli fikir ve devlet adamlarındandır. Döneminin seçkin fikir ve siyaset adamları arasında, asil bir prens, vatansever bir mütefekkir ve mütevazi bir insan olarak saygı görmüştür. Paşa’nın 1919’da yayımlanan "Buhranlarımız" adlı kitabında on yılda ayrı ayrı kaleme alıp yayımladığı, memleket meseleleri üzerine yedi farklı eseri bulunmaktadır.

PANORAMA 1 Şubat 2014

Berlin Senatosu’ndan Müslüman Mahkumları Etkileyen Tartışmalı Karar

Müslüman Mahkûmlar için Manevi Destek Hizmetleri Çalışma Grubu, Berlin Adalet Senatosu ile yaptığı görüşmeler sonucunda 28 Müslüman destek hizmeti personeline eğitim verdi. Fakat proje Berlin Adalet Senatosu tarafından durduruldu. Çalışma Grubu Sözcüsü İmran Sagir ile Senato’nun tartışmalı tutumunu konuştuk.

ALMANYA 1 Şubat 2014

Fransa’da Tabuları Yıkacak Uyum Raporu: Ayrımcılık ve Eşit Haklar

Fransa’da yükselişe geçen dinsel, etnik ve kültürel düşmanlık kaygı verici boyutlara ulaştı. Bu düşmanlığın hedef tahtasında bilhassa Müslümanlar var. Toplumun farklı kesimlerinden gelen çağrıları dikkate alan hükümet, verdiği söz doğrultusunda dışlama, ayrımcılık ve saldırıların hızını kesmeyi amaçlayan çalışmalar başlattı.

FRANSA 1 Şubat 2014

Fransa İslamofobiyle Mücadele Kuruluşu: “İslamofobi Kibirli Bir Nefret Şeklidir”

Kuruluşunun 10. senesini geride bırakan Fransa İslamofobi’ye Karşı Kolektif Mücadele Derneği (CCIF-Collectif Contre l’Islamophobie en France) Avrupa ve uluslararası düzeyde tanınan bir organizasyon. 2011’de Birleşmiş Milletler Özel Danışmanlık Statüsü’ne kavuşan CCIF, Fransa’da İslamofobi ile mücadele anlamında ses getirici projelere imza atarak Müslümanlara destek veriyor. CCIF Sözcüsü Marwan Muhammad ile Fransa’daki İslamofobi’yi ve derneğin bu konuda yürüttüğü çalışmaları konuştuk.

FRANSA 1 Şubat 2014

“Müslüman Mahkumlarla Katolik Din Adamları İlgileniyor”

Almanya’da Geldern Cezaevi’nin Müdürü Karl Schwers ile Müslüman mahkûmların ihtiyaçları ve cezaevinde aile ile kurulan ilişkilerin önemi üzerine konuştuk.

ALMANYA 1 Şubat 2014