Müslümanlarla İlişkilerde Kurumsal Tedirginlik

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde İslami cemaatlerle eyalet hükûmeti arasında Devlet Anlaşması müzakereleri sürerken mevcut hâliyle anlaşma Müslümanlara yönelik kurumsal tedirginliğin ete kemiğe bürünmüş hâli olarak görülüyor.

ALMANYA 1 Haziran 2016

“İç Politika İslam’ı Şans Değil, Problem Olarak Görüyor”

İslam Bilimcisi olan Abdurrahman Reidegeld ile imamlara dair tartışmanın teolojik ve tarihsel arka planını konuştuk.

"Makbul İmam" Arayışı 1 Haziran 2016

İngiltere’de Müslüman Adaya Kara Propaganda

Birleşik Krallık’ta Londra Belediye Başkanlığı Seçimlerini kazanan Sadiq Khan’ın ardında bıraktığı seçim süreci giderek yaygınlaşan kültüralist söylemlerin geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli.

ANALİZ 1 Haziran 2016

Koruyucu Aileye Verilen Çocuğun Dinî Aidiyetini Kim Belirler?

Faslı bir annenin koruyucu aileye verilen çocuğu annenin Müslüman olarak yetiştirilme talebine rağmen vaftiz edilmek istenince mesele mahkemeye taşındı. Karar koruyucu ailelerdeki çocukların dinî kimlikleri konusunda velilerin tayin edici rolünün altını çizdi.

ALMANYA 1 Haziran 2016

“Irkçı Saldırılar Dikkate Alınmıyor”

Medeni Cesaret ve Irkçılıkla Mücadele Çalışması (ZARA) Avusturya’da 2015 yılında kayıt altına aldığı ırkçı saldırılara dair bir rapor yayımladı. Raporda çocuğuyla cadde ortasında saldırıya uğrayanlardan tribünlerdeki hakaretlere, tehdit ve küfürlerden internette yayılan ırkçı söylemlere kadar birçok vakıa var. ZARA’nın direktörü Claudia Schäfer ile Avusturya’da artan ırkçılıkla mücadele yollarını konuştuk.

AVUSTURYA 1 Haziran 2016

Aşırı Sağcı Devlet Başkanına Ramak Kala

Avusturya mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aşırı sağcı bir cumhurbaşkanına sahip olmaktan çok ufak bir yüzdelikle kurtuldu. Bu durum aşırı sağ dışında kalan diğer aktörlere büyük sorumluluklar yüklüyor.

AVUSTURYA 1 Haziran 2016

Hollanda Camiler Konusunda Avusturya’nın İzinde

Avusturya’da geçtiğimiz yıl güncellenen İslam Yasası ile ülkedeki imamların yurt dışından finanse edilmesi yasaklanmış, ardından Türkiye’den gelen bir imamın ilk kez vizesi uzatılmayarak sınır dışı edilmişti. Benzer talepler senelerdir diğer Avrupa ülkelerinde dile getirilirken Hollanda da camilerin yurt dışından finanse edilmesinin yasaklanmasını istedi. Suudi Arabistan, Türkiye ya da Balkanlar gibi yurt dışından gelen imamlar aracılığıyla bu ülkelerin etki oluşturmaya çalıştığı düşünülüyor.

GÜNDEM 1 Haziran 2016

Eşrefoğlu Abdullah Rumî

Anadolu insanında Türk-İslam kültürünün şekillenmesinde etkili olan Eşrefoğlu Abdullah Rumî sade ve kolay anlaşılır üslubuyla gönüllere girmiş bir mutasavvıftır.

PANORAMA 1 Haziran 2016

“Sıkıştığında İmamları Kullanan Anlayış Yanlış”

Hasan Ağırbaş, 2005 yılında DİTİB Din Görevlisi olarak, eşi ve iki kızıyla birlikte Yalova’dan Almanya’ya geldi. Şu anda Idstein Din Görevlisi olarak görev yapmakta olan Ağırbaş 2017 Temmuz ayında Türkiye’deki vaizlik görevine geri dönecek. Münster Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde doktora eğitimine de devam etmekte olan Ağırbaş’la Almanya’daki imamlara dair tartışmayı konuştuk.

"Makbul İmam" Arayışı 1 Haziran 2016

“Hristiyanlar İslam Din Derslerini Savunuyor”

Avrupa’daki dindarlar kendi dinî hakları hakkında ne düşünüyor? Avrupa’nın altı ülkesinde Müslüman göçmenler ve Hristiyan yerlilerin dinî haklara yaklaşımları konusunda araştırma yapan Prof. Dr. Sarah Carol (Köln Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji Enstitüsü) ile araştırmanın sonuçları hakkında konuştuk.

AVRASYA 1 Haziran 2016

İthal İmam Tartışması ve Arka Planı

Türkiye’den gelen imamlara dair tartışma çokkültürlülük konusundaki farklı pozisyonların kendisini yeniden göstermesine yol açtı. Bu pozisyonlardan biri “biz”in sınırlarını genişletmek, diğeri ise bir “öteki” yaratarak dar bir “biz” tahayyülü oluşturmaya dayanıyor.

"Makbul İmam" Arayışı 1 Haziran 2016

“Mükemmel İmam” Talebi Anlamsız

Avrupa’daki İslami cemaatlerin yurt dışından finanse edilmesine dair tartışmalar sürüyor. Siyasetçiler “ithal imam” denilen uygulamanın son bulması için çağrılarda bulunurken 2016 yılının nisan ayında bilhassa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) yönelik ağır ithamlar dile getirildi.

"Makbul İmam" Arayışı 1 Haziran 2016

İslam Karşıtı Suçlar 2017’de Kayıt Altında

Almanya’da İslam karşıtlığı sebebiyle işlenen suçlar ayrı bir kategoride ele alınmıyor. Almanya’da 16 eyaletin İçişleri Bakanları haziran ayında düzenlenecek İçişleri Bakanları Konferansı’nda konuyu görüşecek. İlgili düzenlemenin 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

ALMANYA 1 Haziran 2016

İslam Düşmanlığı Pençesinde “Unutulmuş Kadınlar“

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR) İslam düşmanlığının Müslüman kadınlar üzerindeki etkisini araştıran bir proje gerçekleştirdi. Avrupa Birliği’ne üye sekiz ülkede gerçekleştirilen araştırma söz konusu etkilere karşı mücadele yollarını da ele aldı.

AVRUPA 1 Haziran 2016