“İskoçya’da İslamofobiden En Çok Kadınlar Etkileniyor”

Newcastle Üniversitesi ve İskoçya Meclisi’nin ortak raporuna göre İskoçya’daki Müslümanların yüzde 83’ü İslamofobiyi doğrudan deneyimledi. Bu durumdan en çok etkilenen ise kadınlar. İslamofobiye yönelik ilk kamu soruşturması olan rapor, artan nefret ile mücadele konusunda hükûmete tavsiyelerde bulunuyor.

ARKA PLAN 24 Kasım 2021

Taliban’dan Kaçan Afganların Çaresiz İltica Mücadelesi

Binlerce Afgan, güven arayışı içinde vatanlarını zoraki olarak ve çoğu kez de kötü koşular altında terk ederek yurt dışına kaçtı. Bunu henüz başaramayan çok sayıda Afgan ise savaştan harap olmuş ülkede Taliban gücü yeniden ele geçirdiğinden beri, aşırılıkçı grubun kurduğu rejimden kaçmaya çalışıyor.

ARKA PLAN 17 Kasım 2021

Prof. Dr. Stefan Weber: “Kültür Bitmiş, Tamamlanmış Bir Yapı Değildir”

Berlin’de bulunan İslam Eserleri Müzesi’nin küratörü olan Prof. Dr. Stefan Weber ile Almanya’da İslam sanatının sergilenmesi üzerine konuştuk.

ALMANYA 1 Kasım 2021

Oryantalizm Ekseninde Doğu ve Batı Sanatının Etkileşimi

Batılı sanatçıların gözünden Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarının, yerlerinin ve sanatlarının tasviri ve taklidi olarak bilinen Oryantalizm, yüzyıllar boyunca çeşitlilik göstermiştir. Bu sürecin sonucu ise bir dizi ilişkilenmeden ve etkiden ilham alan geniş bir sanatsal üretim oldu.

ARKA PLAN 1 Kasım 2021

Avrupa’da Yeni Nesil Sanatçılar

Avrupa’da doğup büyümüş, yabancı kökenli Müslümanların dünyası yalnız siyasi ve toplumsal meseleler, sorunlar etrafında dönmüyor. Birbirinden farklı görsel sanat dallarıyla ilgilenen ve bu alanda harika işlere imza atan dört yeni nesil sanatçı ile bu alandaki zorluklar, ön yargılar, dinî ve kültürel etkiler hakkında görüştük.

ARKA PLAN 1 Kasım 2021

İslam Sanatı Nedir?

Dinî inançlar, sanatın ortaya çıkışında asli bir rol oynar. Bu rolden hareketle sanat, bir toplumda en çok hizmet ettiği inançla birlikte anılmaktadır. İslam sanatı, Müslümanlar için kaynağını vahiyden alan ve Allah’ın birliğine olan inançla işlenen bir değerler bütünü olarak tarif edilebilir.

ARKA PLAN 1 Kasım 2021

“İslami Sanat Sergileri Müslümanlardan Kopuk”

Batı Avrupa’daki İslami sanat sergileriyle orada yaşayan Müslüman topluluklar arasında bir bağlantısızlık ve kopukluk olduğu görülüyor. Peki tanınmış müzeler bu bağı kurmaya çalışırken hangi hataları yapıyorlar?

ARKA PLAN 31 Ekim 2021

“İslam Sanatları Tevhit ve Tenzih İlkelerine Bağlı”

Sanat ve din, insanı doğrudan ilgilendiren iki ana unsurdur. İslam sanatında sanatçı, inanç ve kültürü ile bulunduğu konumu da içine katarak toplumda âdeta mihenk taşı olarak yerini almıştır.

ARKA PLAN 31 Ekim 2021

Sanatsal Kimlik: İçerik mi Form mu?

Bir sanat eserini İslami yapan ana unsur nedir? Eseri yapan kişinin Müslüman olması mı, sanat eserinin içeriği mi yoksa eserin formu mu? Bu sorunun yanıtı eserin detaylarında saklı.

ARKA PLAN 31 Ekim 2021

Karl Talip Kara: “Ön Yargıları Aşmanın Yoludur Sanat”

Eserlerinde klasik Türk/İslam sanatı ile Uzak Doğu sanatını sentezleyen Türkiye kökenli Belçikalı sanatçı, ressam Karl Talip Kara ile sanatı ve çokkültürlülüğün sanatına yansımaları hakkında konuştuk.

ARKA PLAN 31 Ekim 2021

Ayrılıkçılık Yasasının Gölgesinde Fransa’da Kapatılan Camiler

Fransa’da, geçtiğimiz ağustos ayında kabul edilen “ayrılıkçılık” yasasının ardından camiler başta olmak üzere ülkedeki İslami kurum ve dernekler İçişleri Bakanlığının sıkı kontrollerine tabi tutuluyor.

ARKA PLAN 30 Ekim 2021

Almanya’da Koalisyon Müzakereleri ve Değişen Dengeler

Almanya’da gerçekleşen Federal Parlamento seçimleriyle güç dengeleri değişti. Oluşacak hükûmetin gündeminde küresel iklim krizi, iş gücü ihtiyacı ve dijitalleşme gibi alanlar olacaktır.

ARKA PLAN 30 Ekim 2021