İklim Değişikliği Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Korkunç Sonuçların Habercisi

Hâlihazırda dünya üzerindeki en sıcak ve kuru bölge olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi sera gazı salınımın da her açıdan sürekli bir artış yaşıyor. Bölge ülkelerinin bu salınımlardaki payı küçük olsa da ve bölgeden G20’ye dâhil iki ülke olan Suudi Arabistan ve Türkiye bu payı üstlense de bu ülkeler iklim değişikliğine katkı sağlayan fosil

ARKA PLAN 27 Aralık 2021

Kronikleşmiş Bir Fransız Huyunun Dışavurumu: Eric Zemmour Örneği

Anketler Nisan 2022’de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron ile Marine Le Pen arasında ikinci turda kaçınılmaz bir düellonun haberini verse de Eric Zemmour öngörülen düellonun kaçınılmazlığını bozan yabancı olarak karşımıza çıkıyor. Aylarca süren yavaş yükselişten sonra, ilk bakışta çok ciddi olmayan ve olası adaylık gibi görünen şey bir anket sayesinde somutlaştı: Eric Zemmour’un ikinci

GÜNDEM 26 Aralık 2021

Nemi el-Hassan Olayı: Filistin Kökenli Alman-Müslüman Gazeteci Olmanın Zorlukları

Almanya’nın WDR televizyon kanalında program sunması beklenirken antisemitizm ithamları yüzünden kendini büyük bir tartışmanın içerisinde bulan Nemi el-Hassan zor günlerden geçirdi. Peki Nemi el-Hassan olayında temel mesele neydi?

ALMANYA 19 Aralık 2021

“Maalesef Samimi Bir Diyalog Yok”

Avusturya İslam Federasyonları, “Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi”nin temel raporuna karşı bir görüş bildirgesi yayımladı. Federasyon sözcüsü Abdi Taşdöğen ile söz konusu rapora dair eleştirlerini ve Müslümanlar için bu raporun neticelerini konuştuk.

ARKA PLAN 12 Aralık 2021

Göçmen Hassasiyetine Dayalı Koruyucu Aile Hizmetleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye kökenli çocuklar yeterli sayıda Türkiye kökenli koruyucu aile olmadığından farklı kökene sahip olan koruyucu ailelere verilmektedir. Çocukların kendi kültürlerine yabancı bir ortamda yetişmek zorunda kalmaları onların dinî ve kültürel kimliklerini kaybetmelerine yol açabilmektedir.

ARKA PLAN 1 Aralık 2021

Gençlik Dairesi ve Ebeveynlerin Ortak Noktası: Çocuklar

Çocukların gelişiminin sağlıklı olması için maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılandığı, güvenilir bir ortamda büyümeleri önem arz etmektedir. Bu doğal ihtiyacın karşılanmadığı durumlarda ilgili devlet kurumu devreye girmektedir.

ARKA PLAN 1 Aralık 2021

“Bir Çocuğa Yuva Olmak İstedim”

Aile ortamı çocukların eğitimi ve gelişimi için en doğal ve ideal ortam olmasına rağmen, Almanya ebeveynlerinden yoksun büyüyen çocuk sayısının en fazla olduğu Avrupa ülkelerinden biri konumunda. Koruyucu aile ise ebeveyn-çocuk ilişkilerinin çıkmaza girmesiyle birlikte küçük yaşta ailesinden ayrılan ve himaye altına alınan çocuklar için sunulan hizmetlerden biri. Türkiye kökenlilerin bu sisteme girişi 60’lı yıllardan

ALMANYA 1 Aralık 2021

“Koruyucu Ailelerin Çocuk Refahını Öncelediğinden Emin Olunmalı”

Peki koruyucu ailelerde büyümüş çocuklar bu konuda ne düşünüyor? Küçük yaşlarda ailelerinden alınarak koruyucu ailelere verilmiş iki gençle bu konudaki tecrübelerini konuştuk.

ARKA PLAN 1 Aralık 2021

İslam’da Koruyucu Ailelik ve Dinî Hükmü

İslam kimsesiz ve muhtaç durumdaki çocukların korunması konusunda hassas olmayı öğütlemektedir. Koruyucu ailelik, zaman ve mekâna göre değişen nisbî bir hüküm olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerinde aile ortamından mahrum kalan Müslüman çocukların özel durumu Müslümanlar tarafından gözetilmeli ve ideal aile ortamında yetişmeleri sağlanmalıdır.

ARKA PLAN 1 Aralık 2021

Prof. Dr. Klaus Wolf: “Ebeveynin Çocuğuna Uygun Koruyucu Aileyi Seçmeye Hakkı Vardır”

Yoğun göç alan ülkelerin göçe ve farklı kültürlere duyarlı bir koruyucu ailelik sistemine sahip olması bekleniyor. Siegen Üniversitesi’nden Eğitim Bilimcisi Prof. Klaus Wolf ile Almanya’daki koruyucu ailelik sistemini, din ve kültürün rolünü ve koruyucu aile bakımına kıyasla çocuğun akraba yanındaki ve yurtlardaki bakımı hakkında konuştuk.

ARKA PLAN 1 Aralık 2021

“Göç Kökenli Ailelerin Koruyucu Aile Olması Toplumsal Bir Sorumluluk”

Çocuklarla, gençlerle ve ailelerle kültürlerarası çalışmalar yürüten Plan b ruhr e. V. Genel müdürü Gülseren Çelebi ile koruyucu ailelik sisteminin farklı kültürlere duyarlı açılımı ve göç kökenlilerin bu sistemde yer almasının önemi hakkında konuştuk.

ARKA PLAN 1 Aralık 2021