Af Örgütü’nün İsrail Raporu ve Uluslararası Kamuoyundaki Yankıları

Uluslararası Af Örgütü’nün şubat ayında yayımladığı ve İsrail'in Filistinlilere karşı kurumsal ve sistematik “apartheid” rejimi uyguladığını öne süren rapor, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

ARKA PLAN 14 Mart 2022

Fransa İslamı Forumu (FORİF) Neyin Nesidir?

Fransa devletinin ülkedeki dinî cemaatlerle ilişkisi 1789’daki devrime dayanıyor ama farklı aşamalardan geçti. Neticede laik devlet ile farklı dinî cemaatler arasındaki ilişkiler anlaşmalar vasıtasıyla şekillendi. İslami cemaatler ile diyaloğun yeni platformu ise bazı soru işaretlerine sebep olan Fransa İslamı Forumu (FORİF).

ARKA PLAN 10 Mart 2022

Hanau Saldırısından İki Yıl Sonra Açık Kalan Sorular ve Beklentiler

Hanau saldırısının üzerinden iki yıl geçti. Ancak ailelerin acıları dinmedi çünkü hâlen cevaplanmayan soru ve endişeleri var. Evlatlarının unutulmaması, ırkçılığın neticeleri herkes tarafından daha net görülsün ve önlemler alınsın diye sivil mücadelelerini sürdürüyorlar.

ALMANYA 2 Mart 2022

Şiddet Döngüsü: Aile İçi Şiddetin Nesiller Arası Aktarımı

Aile içi şiddet sadece birbirleriyle çatışan aile bireylerini değil, bu çatışma ortamında yetişen çocukları da ilgilendiriyor. Araştırmalar çocukların ileriki dönemlerde yaşadıkları birtakım sıkıntılarda bu travmatik tecrübelerin etkisini kanıtlıyor.

Aile İçi Şiddet 28 Şubat 2022

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ev İçi Şiddeti Önlemek İçin Bir Gereklilik Mi?

Son yıllarda ev içi şiddet tartışmalarında “toplumsal cinsiyet eşitliği” bir çözüm olarak sunulmuştur. Peki, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir ve ev içi şiddete karşı bir çözüm olabilir mi?

Aile İçi Şiddet 28 Şubat 2022

“Mağdurlara, Şiddetin Haklı Bir Gerekçesi Olmadığını Anlatmaya Çalışıyoruz”

Aile içi şiddet tecrübesi toplum içerisinde dile getirilemeyen tabu konulardan biri. Aile içi şiddetin bireyler üzerindeki etkilerini ve mağdurlara yönelik danışmanlık ve terapi imkânlarını bu alanda faaliyet gösteren üç uzman isimle konuştuk.

Aile İçi Şiddet 28 Şubat 2022

Şiddet, Mağdurun Değil Toplumun İmtihanıdır

Şiddet, aileye girdiğinde tahribatı çok daha fazla olmaktadır. Peki “Müslüman için yaşam bir imtihandır. Aile içi şiddet, bu imtihanın bir parçasıdır.” söylemi dinî ve toplumsal açıdan doğru mu?

Aile İçi Şiddet 28 Şubat 2022

Şiddetsizlik ve Erkeğin Kendine Sadakati

Ailede, bireyler arasında ve toplumdaki şiddeti konuşmak için, kişinin kendine, kendi ruhuna uyguladığı şiddete bakılması faydalıdır. Bu şiddetin farkına varmak, bilhassa erkekler için kendilerine miras kalmış bazı normları kenara bırakarak kendilerine sadık kalmayı seçmeleriyle başlıyor.

Aile İçi Şiddet 28 Şubat 2022

Aile İçi Şiddet Mağdurlarını Niçin Korumalıyız?

Yapılan yasal düzenlemeler ve artırılan koruma imkânlarına rağmen, Almanya’daki aile içi şiddet mağdurlarının, koruma sisteminden efektif bir biçimde nasıl faydalanacağı hâlen netlik kazanmış değil. Göçmen kökenli mağdurların çözüm aramasını kısıtlayan hukuki ve sosyo-kültürel etkenlerin de hesaba katılması gerekmekte.

Aile İçi Şiddet 28 Şubat 2022

Kurgu ve Gerçeklik Arasındaki Geçişken Alan: Televizyonlarda Şiddet

Diziler hem kendimizden bir parçadır hem de kendimizden çok uzaktır. Peki izlediğimiz basma kalıp hikâyelerde ve dizilerde kullanılan şiddetin zihnimizdeki yeri nedir?

Aile İçi Şiddet 28 Şubat 2022

Ramazan Salman: “Toplum Olarak Şiddet Konusunu Konuşulabilir Hâle Getirmeliyiz”

Tıbbi sosyolog Ramazan Salman, göçmenleri sağlık alanında destekleyen “Ethno-Medizin” merkezinin kurucusudur. 2016’dan beri Avrupa’da; mülteci ve göçmenler için hazırlanan en büyük şiddet önleme projesini yöneten Salman ile göç geçmişine sahip kişilerin aile içi şiddet konusunda yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini konuştuk.

Aile İçi Şiddet 28 Şubat 2022