Tunus ve AB Arasındaki Göç Anlaşması Ne Anlama Geliyor?

Temmuz ayında Tunus ve Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Avrupa’ya düzensiz göçün engellenmesini amaçlayan anlaşma ne anlama geliyor?

ARKA PLAN 8 Eylül 2023

Tahıl Koridorunun Sonu Gıda Enflasyonuna mı Çıkıyor?

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte ortaya çıkan tahıl krizi, geçtiğimiz sene imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla kısa süreliğine dinmişti. Rusya’nın geçtiğimiz aylarda anlaşmadan çekilmesi akıllara yeni bir gıda enflasyonu sorusunu getirdi. Yakın zamanda hububatta tüm dünyanın olumsuz etkilerle karşılaşması yüksek bir ihtimal.

ARKA PLAN 6 Eylül 2023

Almanya’nın İslam Düşmanlığı Bilançosu

Almanya’da devletin görevlendirdiği bağımsız uzmanlardan oluşan heyet İslam düşmanlığı hakkında geniş bir rapor hazırladı. Uzmanlar ülke Müslümanlarına ve İslam’a dair medyanın çizdiği olumsuz imajı, eğitim ve siyasetteki iç karartıcı tabloyu irdeliyor ve çözüm önerileri sunuyor.

ALMANYA 4 Eylül 2023

Almanya Ekseninde Yurt Dışı Türklerin Seçimlerdeki Yönelimleri

Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye seçimlerine yansıyan siyasi eğilimleri hem Türkiye’de hem de yaşadıkları ülkelerin gündeminde önemli bir yer işgal ediyor. Peki yurt dışı seçmenlerin seçimlerdeki tercihlerini belirleyen faktörler neler ve bu seçmen kitlesi Türkiye’deki seçim sonuçlarına ne ölçüde etki ediyor?

ALMANYA 1 Eylül 2023

2023 Seçimleri ve Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı

Yurtdışında yaşayan vatandaşların anavatan siyasetine katılımı ülke gündeminin keskinleştiği dönemeçlerde, belki de sahip çıkma refleksiyle özel bir anlam kazanıyor. Bu durum da sandıklara yansıyor. Bunun haricinde Türkiye’deki seçimlere yurt dışı seçmenin katılımını anlamak için farklı parametreler de söz konusu.

ARKA PLAN 1 Eylül 2023

Türkiye Seçimleri ve Yurt Dışı Seçmen

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye seçimleri için oy kullanması uygulaması 1950’lere dayanıyor. Peki yurt dışında yaşayan Türklerin siyasal katılımı tarihî süreç içerisinde nasıl bir seyir gösterdi? Yurt dışı seçmenin oy davranışı nasıl ve bu oy davranışı seçim sonuçlarında nasıl bir rol oynuyor?

ARKA PLAN 1 Eylül 2023

Türkiye Seçimlerinin Medyaya Yansıması ve Etik Tartışmalar

Medyanın Türkiye seçimlerindeki duruşu pek çok kez tartışmalara neden oldu. Hatta medya, Türk seçmenin oy davranışını kısmen yanlış yorumlayarak seçimlerle ilgili yanıltıcı algıların oluşmasına yol açtı. Gerçeği tarafsız bir şekilde aktarmaktan sorumlu olan medyanın nesnel bakış açısından sıklıkla sapması nasıl yorumlanmalı?

ARKA PLAN 1 Eylül 2023

Avrupa’daki Türk Vatandaşları Türkiye’deki Seçimlere Nasıl Bakıyor?

Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ülkedeki seçimlere katılım motivasyonlarını ve siyasetten beklentilerini sorduk.

ARKA PLAN 1 Eylül 2023

“Türkiye Kökenli Topluluğun Tamamı Hakkında Aceleci Yargılar Yapılıyor”

Siyaset bilimci ve sosyolog olan Dr. Özgür Özvatan Berlin Humboldt Üniversitesi Ampirik Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Enstitüsünde entegrasyon ve göç konularında çalışmalar yapıyor. Özvatan ile Almanya'daki Türkiye kökenlilerin oy davranışlarını konuştuk.

ARKA PLAN 1 Eylül 2023

“Göçmen Kökenli Seçmenler Farklı Değerleri Ustaca Harmanlıyor”

Göç hareketlerinin ve yurt dışı seçmen katılımının artmasıyla ulusaşırı siyasi alan dünya genelinde daha fazla yer kaplıyor. Floris Vermeulen’le beraber Hollanda ve Türkiye pasaportlarına sahip çifte vatandaşların siyasi tercihlerini araştıran Doç. Dr. Nermin Aydemir Çavuş ile araştırmanın bulgularını ve göçmen kökenli seçmenlerin tercihlerini şekillendiren dinamikleri konuştuk.

ARKA PLAN 1 Eylül 2023