Ülkeler İçin Tutarlılık Testi: Azınlık Politikaları

Azınlık politikaları, “homojen ulus devlet” iddialarına rağmen çok kültürlü, çok etnisiteli ve çok dilli ülkeleri farklı tutarlılık testleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Ülkelerin sonradan göç eden azınlıklara karşı yaklaşımlarıyla, yurt dışında bulunan kendi azınlıkları söz konusu olduğunda ortaya koydukları angajman karşılaştırıldığında kimi tutarsızlıklar kendisini göstermektedir. Bu duruma akraba devlet ile ilişkiler de eklendiğinde, birçok devletin azınlık politikalarında tutarlı ve ilkesel bir tavır sergilemekten ziyade, ülke menfaatleri adına popülist argümanlara sığındıkları bile görülmektedir.

Diaspora Politikaları 1 Aralık 2014

“Alman, Üstüne Üstlük Zenci Olmak”

Theodor Michael’in babası Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’ya geldiğinde Kamerun henüz bir Alman sömürgesiydi. O zamanlar dostça karşılanan Kamerunlular, Weimar Cumhuriyeti’nde sadece zenci olarak halk karşısında sergilendikleri gösterilerde iş bulabiliyorlardı. Nazi döneminde ise toplama kamplarına alındılar. Nazi dönemini yaşamış zenci bir Alman olan Michael ile acı tecrübelerini konuştuk.

ALMANYA 1 Aralık 2014

Azınlıkların Korunmasında Akraba Devletin Önemi

Azınlık hakları, ülkelerin çeşitlilik konusundaki karnesinin en tepesinde yer alıyor. Azınlık haklarının korunmasında akraba devletin rolü ise sanıldığından daha büyük.

Diaspora Politikaları 1 Aralık 2014

Pakistan Müslümanları: İslami Kimlikte Teselli Aramak

Pakistan’daki ortalama bir Müslüman ailenin İslami kimliğini ne belirler? İslam dünyasındaki gelişmeler Pakistan Müslümanlarını nasıl etkiler?

PANORAMA 1 Aralık 2014

“Türk Diasporası, Türkiye’nin Elçiliğini Yaparsa İşlevsizleşir.”

Alman Federal Meclisi’ne bilgi sunan SWP’nin araştırmacılarından Yaşar Aydın’la “Yeni Türk Diaspora Politikası” isimli araştırması üzerine konuştuk.

ALMANYA 1 Aralık 2014

Kudüs Olayları Mescid-i Aksa’nın Ötesinde Bir Sorun

Geçtiğimiz ay Nasıra’nın yakınlarındaki Kefr Kanna bölgesinde Filistinli bir gencin öldürülmesi ve ilhak edilmiş Doğu Kudüs’ün içerisinde ve çevresinde aylar süren çatışmaların doğurduğu şiddetli gerilim, İsrail’de Filistinlilerin yaşadığı şehir ve köylerde yeni bir isyan dalgasının fitilini ateşledi. İsrail’in baskıcı politikaları karşısında Filistinlilerin artan öfkesi kutsal şehrin dışına taşarken, olaylar Kudüs’teki gelişmelerin İsrail-Filistin sorunuyla ne derece bağlantılı olduğunu bir kere daha ortaya koydu.

DÜNYA 1 Aralık 2014

“İnsan Hakları ve Evrensel Değerler, Bir Ülkenin Sınırlarına Hapsedilemez!”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ile Türkiye’nin diaspora politikalarına yönelik eleştirileri ve yapılan çalışmaların ayrıntılarını konuştuk. Kurumun çok yeni olduğunu ve çalışmaların özellikle yurt dışında aktif yurttaşlığın desteklenmesi çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden Bülbül, Türk diaspora politikasına yönelik eleştirilerin anlamsız ve haksız olduğunu vurguladı.

Diaspora Politikaları 1 Aralık 2014

Türkiye Kökenlilerin Derneklerine Garip Gözetim

Hollanda’da İşçi Partisi’nin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher’ın Türk sivil toplum kuruluşlarına tatbik ettiği siyaseti eleştiren Türkiye kökenli iki milletvekili, partinin meclis grubundan ihraç edildi. Bu ihraç, son günlerde Hollanda’daki Müslümanlara yönelik garip bir seyir takip eden tartışmanın sonuçlarından sadece birisiydi.

GÜNDEM 1 Aralık 2014

Avrupa’daki Azınlıkların Dünyası

Avrupa Birliği’nin “Farklılıklarla Birlik” sloganındaki çeşitliliğe yapılan vurgu, Avrupa’daki 300’ün üzerindeki azınlığı da kapsamaktadır. Her yedi Avrupalı’dan biri dilsel-kültürel bir azınlığın parçasıdır ve bunlar -sonradan göç eden azınlıkları saymazsak- 100 milyon kişiden fazladır.

AVRUPA 1 Aralık 2014

“Biz Gitmek İstemedik, Kovdular Bizi Ahmet!”

16 Mart 1964 tarihi, İstanbullu Rumlar için büyük bir dönüm noktasıydı. Bu tarihin üzerinden 50 yıl geçmiş olmasına ve zoraki sürgünün artık gündemimizden silinip gitmesine rağmen geride kalan acı anılar hâlâ taze.

PANORAMA 1 Aralık 2014

Büyük Bir Alim ve Seyyah: İsmail Raci el-Faruki

İsmail el-Faruki ümmetin sorunlarını ve başta Filistin’i kendine dert edinmiş bir ilim adamı ve ülkeler değiştirip bilginin peşinde koşan bir seyyahtı.

PANORAMA 1 Aralık 2014

Almanya’da Yeni Bir Soru: “Cami İlticası”

Değişen dinî ve sosyal yapı, Avrupa’ya gelen mültecilerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek noktasında daha farklı imkânlar doğurmuştur. Kilisenin mültecilere yönelik angajmanının doğrudan kopyalanması söz konusu olmasa da “kilise ilticası”, eksikliği duyulan çalışmaları gözler önüne sermesi açısından manidar.

ALMANYA 1 Aralık 2014

Kosova’nın Sancılı Kimlik Arayışı

Kosova’da son yıllarda İslami değerlere ve Müslüman kurumlara laiklik gerekçesiyle yapılan müdaheleler Müslüman kesim tarafından Kosova’nın İslami kimliğinden uzaklaştırılma çabaları olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA 1 Aralık 2014

“Başarılı Müslüman Gençleri Teşvik Ediyoruz.”

Avicenna Öğrenim Kurumu, Almanya’da devlet tarafından desteklenen 13 özel yetenek destek kurumunun en yenisi ve bu yıl burs programına 65 öğrencisiyle başladı. Kurumun direktörü Hakan Tosuner ile hizmetlerinin içeriğini ve amaçlarını konuştuk.

ALMANYA 1 Aralık 2014