Merdiven Altlarından Şehrin Göbeğine: Milano’da Cami Eksikliği

Avrupa’nın birçok ülkesinde bundan elli sene önce Müslümanlar için geçerli olan namaz kılma şartları İtalya’da cami bulunmayan şehirlerde yaşayan Müslümanlar için hâlâ geçerli: Birçok şehirde Müslümanlar fabrikalarda, spor salonlarında, dükkânlarda, park ve bahçelerde cemaatle namaz kılıyor. Müslümanların haklarına dair değişimin camilerden başlaması gerektiği açık.

GÜNDEM 1 Mayıs 2015

İnsan Kanıyla Sulanan Bir Ülke: Irak

Son yıllarda Irak’ı iki kelimeyle anlatmak gerekirse herhâlde en uygun kelime “mezhepler çatışması” olacaktır. Sünni-Şii çatışması, mezhepler üzerinden ayrımcılık ve güvenlik sorunları arasında Irak’ta Sünnilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri oldukça zor. Öyle ki, savaşın olduğu bölgelerde akraba ziyaretleri dahi askıya alınıyor, aileler parçalanıyor ya da toplu taşıma araçlarında siyasi tartışmalar üzerinden halk ayrışıyor. Irak, fillerin tepişirken ezayı çimenlerin çektiği bir ülke ve kısa vadede bu durum değişmeyecek gibi görünüyor.

DÜNYA 1 Mayıs 2015

Bosna Üzerinden “Euro-İslam”ı Tartışmak

“Avrupa İslamı” Müslümanları Avrupa değerleriyle uyumlu hâle getirme projesinin adı. Bu kavramı, senelerce “Avrupa İslamı”na örnek olarak gösterilen Bosnalı Müslümanlar üzerinden tartışmak da yeni bir şey söylemiyor: Çünkü İslam’ın önüne ya da arkasına yeni kelimeler eklenmesine gerek yok.

Balkanlar ve Kimlik 1 Mayıs 2015

Unutulan Bir Âlim: Muhammed Tayyip Okiç

Bosna, güzel gönüllü insanlarının yanı sıra İslam medeniyetine çok kıymetli âlimler de hediye etmiş bir ülke. Ömrünü ilme adamış Muhammed Tayyip Okiç, bu âlimlerden yalnızca biriydi.

PANORAMA 1 Mayıs 2015

“Bosnalı Müslüman” Kimdir?

Bugün Bosnalı Müslümanlar mevcut ideolojik ve siyasi taraflarını tanımlamanın yanı sıra konu mezhep ya da dinleri olduğunda da kendilerini tanımlama mecburiyetiyle karşı karşıyalar.

Balkanlar ve Kimlik 1 Mayıs 2015

Yurt Dışında Yaşayan Türkler İçin Türkiye Seçimleri Ne Anlama Geliyor?

Yurt dışında yaşayan ve sayıları 3 milyona yaklaşan yurt dışı seçmenin parti programlarını inceleyerek, kendi sorunlarını yakından tanıyan ve bu sorunlara çözümler sunma potansiyeli olan adaylara yönelmeleri anavatanlarından uzakta sürdürdükleri yaşamları için “hayati” önemdedir; üstelik sadece kendileri için değil, çocukları ve dahi torunları için de.

GÜNDEM 1 Mayıs 2015

Balkanlar’da Müslüman Kimliği Nasıl Korunabilir?

Hem gayrimüslimler tarafından yönetilip hem de Müslüman kalınabilir mi? Bir Müslüman, Avrupa kültürüne göre yaşayıp iyi bir Müslüman olabilir mi? Bu sorular, Osmanlı’nın hâkimiyetinin sona ermesinin ardından Balkan Müslümanları tarafından sıkça tartışılan sorular arasında olmuş ve bugüne kadar güncelliğini korumuştur.

Balkanlar ve Kimlik 1 Mayıs 2015

Türkiye’deki Siyasi Partilerin Diaspora İle İmtihanları

Türkiye’de Genel Seçimler yaklaşırken Türkiye’deki partiler de yurt dışı seçmene yönelik kampanyalarını yoğunlaştırdı. Diasporanın ihtiyaçlarını bilmeyen, seçim kampanyasını sembol politikası ve sloganlar üzerinden yürüten partiler, diasporadaki seçmenin tercihini sağlıklı yapmasının da önünde bir engel.

GÜNDEM 1 Mayıs 2015

Mısır’ın İstiklal Mahkemeleri

Mursi’nin 20 yıl hapse mahkûm edilmesi, Mısır’da politize olmuş yargının ve çifte standartların en açık göstergesi. Mursi karşıtı cepheden suç işleyen ve şiddete bulaşan sorumluların tutuklanmaması ve onlar hakkında hiçbir suçlamanın yargıya intikal etmemesi ise dikkat çekiyor.

DÜNYA 1 Mayıs 2015

“Slovenyalı Müslüman Kimliği Henüz Oturmadı”

Slovenya İslam Cemaati Başkanı ve Slovenya Müftüsü Nedzat Grabus, bir Avrupa ülkesindeki müftülük kurumuna, ülkedeki imamların durumuna ve aşırı sağcı ideolojilere dair sorularımızı yanıtladı.

Balkanlar ve Kimlik 1 Mayıs 2015

Türkiye’deki Partilerin Yurt Dışı Seçmene Yaklaşımı Nasıl?

Yurt dışı Türkler için seçim tarihi yaklaşırken partilerin yurt dışı seçmene yönelik beyanları da arttı. Bu anlamda “Türk Partilerinin Yurt Dışı Türklere Yönelik Seçim Beyanlarının Karşılaştırması” gibi bir çalışma da kaçınılmaz hâle geldi.

AVRUPA 1 Mayıs 2015

Balkanlarda Parçalanan Coğrafya, Tarih ve Bilinç

Karmaşık bir görüntüye sahip olan Balkan tarihi, tarihsel fenomenlerin bir bütün olarak ele alınmasına, eleştirel bir yeniden yorumlamaya ve gerçeklere dayanmayan mitolojik kırıntılardan kurtarılarak rasyonel bir şekilde yeniden yapılandırılmaya muhtaçtır. Ortak tarih ve kimlik ancak bu tarz titiz bir çalışmanın ardından ortaya çıkacaktır. Mevcut durumda sıradan insanlarda olduğu gibi birçok araştırmacı çok uluslu ülkeleri görmezden gelip, Balkanların tarihini dar bir ulusal çerçeveye sıkıştırmaktadır.

Balkanlar ve Kimlik 1 Mayıs 2015

Balkanlar Küresel Güçlerin İlgi Odağında Mı?

Tüm Balkan halklarının psikolojik ve sosyolojik profillerini belirleyen özelliklerden biri, Balkanlar’ın dünya siyasetinde ve tarihinde önemli bir role sahip oldukları efsanesine inanmış olmalarıdır. Bununla birlikte Balkanlar “büyük güçler” olarak bilinen ülkeler için bir ilgi alanı olarak tanımlanabilir.

Balkanlar ve Kimlik 1 Mayıs 2015

Balkanlarda Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat Anlayışının Canlanması

Farklı devletler idaresinde yüzyıllar boyunca çetin savaşlar atlatan Boşnak Müslümanlar 500 yılı aşkın süredir Ehl-i sünnet ve’l cemaat anlayışı içerisinde yaşıyorlar. Farklılıklarla münasebetin ardından değişikliklere uğrayan Boşnak Müslüman kimliğinde Ehl-i sünnet ve’l cemaat anlayışının yeniden canlanması da büyük önem taşıyor.

Balkanlar ve Kimlik 1 Mayıs 2015